TV2Nettavisen

Hva har LO forstått?

30.04.2007 @ 08:45
Granskingsrapporten etter Valla-saken er et knusende oppgjør med LOs bedriftskultur. Dessverre ser det ikke ut til at organisasjonen har forstått stort av kritikken.

image274

LOs nye leder Roar Flåthen bør være mann nok til å tvinge igjennom en grundig og åpen gjennomgåelse av Valla-saken.

LO er ingen søndagsskole, spesielt ikke når hensynet til enkeltpersoner kommer i veien for kollektivets mål. Da blir man knust som en lus, for å låne et sitat fra arbeiderbevegelsen.

Den siste som får erfare dette er tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla, som nå nektes helt elementere rettigheter og hindres i å komme til bunns i anklagene mot henne.

Striden står om rapporten til de psykologisk sakkyndige og deres intervjuer med nøkkelfolk i LO. Vallas advokat ønsker å gå gjennom rapporten for å sjekke om den holder vann, men nektes - angivelig fordi man ikke ønsker noen omkamp av hensyn til LO.

Men kanskje man kunne unne seg en omkamp av hensyn til rettssikkerheten?

Advokat Harald Stabells arbeid for å gjenreise Gerd-Liv Vallas tapte ære er systematisk motarbeidet, selv av LOs interne advokokat. Og LO-toppene har stått frem en etter en med forsøk på å legge saken død:

- Vi må for all del unngå nye, evinnelige runder om Valla-saken. Det at Stabell nå er ute i mediene, handler kun om å sikre hennes ettermæle. Rent menneskelig kan jeg forstå det, men hun må skjønne at dette bare bidrar til å skape ny uro i LO, sa LO-topp Per Østvold til Dagsavisen

Sist ut er tidligere LO-leder Yngve Haagensen, som vil unngå en omkamp fordi det er "en drittsak for alle parter".

Sagt på en annen måte ønsker begge LO-toppene å begrave saken fordi den er vond for LO.

Og da må man huske på at Valla-saken aldri er behandlet i LO: Da Fougner-rapporten ble lagt frem 9. mars følte Gerd-Liv Valla seg tvunget til å trekke seg. Og da hun forlot Folkets Hus, la man LO-sekretæriatet rapporten i skuffen - uten å behandle den!

De neste skrittene har vært å forsøke å skalke alle luker.

Først nektet LO å legge frem Fougner-rapporten, og den er aldri behandlet i LO-sekretariatet.

(Nettavisen offentliggjorde rapporten, og den kan leses her).

Så nektet man å offentliggjøre innspillene fra Vallas advokat, Håkon Bleken.

(Men Dagsavisen la den frem, og du kan lese hans innspill her.)

Det siste nå er at den viktige rapporten fra de psykologisk sakkyndige ikke skal legges frem for Vallas advokat, og heller ikke offentliggjøres.

Sorry, LO, men dette holder ikke!

Uansett hva man mener om sjefers trakassering av ansatte, så har enhver krav på å få belyst saken sin fra alle sider. Og det er umulig uten å få fullt innsyn i alle saksdokumenter og premisser.

Dette er et selvfølgelig prinsipp i alle rettssaker, og LO kan ikke nekte sine ansatte et minimum av rettsssikkerhet fordi saken "er en drittsak" eller bidrar til "å skape ny uro i LO".

Noe må man da ha lært av denne saken?

Norge er en datasinke

27.04.2007 @ 09:25

Selvgode nordmenn tror vi er verdensledende på data og internett. Sannheten er at vi blir forbikjørt av stadig flere land - og at vi er Nordens sinke.

image271

Norge er langt nedpå listen når det gjelder data og telefoni, viser en ny undersøkelse. Foto: Åse Liserud, Scanpix.

Econony Intelligence Unit har på oppdrag fra IBM studert 100 ulike kriterier for å rangere land etter hvor modne de er for e-business.

Rapporten er knusende for det norske selvbildet. Øverst troner Danmark, Sverige og USA - og Norge er ikke engang på topp 10-listen i verden.

Vi er faktisk Nordens sinke i det som skal være fremtidens viktigste næring.

image273

(Kilde: IBM/Econonomist Intelligence Unit)

Gjennomgåelsen viser at vi for en gangs skyld ikke kan skyte på offentlige myndigheter. Undersøkelsen gir oss høy score på utdannelse og for regjeringens vilje til å være pådriver.

Derimot scorer vi dårlig på infrastruktur. Aller dårligst gjør vi det på innføringen av såkalt elektronisk id. Mens det i Hongkong, for eksempel, er mulig å bruke det samme kortet i passkontrollen som på biblioteket, er dette bare en fjern drøm (mareritt for Georg Apenes i Datatilsynet) her i landet.

Noe særlig ære levnes heller ikke Telenor og de andre utbyggerne av trådløst bredbånd. Norge er langt etter i å bygge ut WiFi-soner som gjør det mulig å surfe trådløst hvorsomhelst, nårsomhelst.

Nå kan vi selvsagt smykke oss av å ha slått Bermuda, men mange land i Asia - blant dem Hongkong og Singapore - fosser forbi oss.

Og det er litt illevarslende at samtlige land i Norden ligger så langt foran oss i en tid hvor vi burde ha ressurser og vilje til å ligge fremst i verden.


Åpent sinn eller hull i hodet

26.04.2007 @ 08:48
Mens norsk næringsliv skriker etter arbeidskraft, fortsetter fornyingsminister Heide Grande Røys jobben for å innføre 6 timers-dag i Norge.

image269

Fornyingsminister Heid Grande Røys vil se på sekstimers-dagen med et åpent sinn.

- Sekstimersdagen har møtt mye motstand, på samme måten som åttetimersdagen gjorde det på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Det er viktig at alle forsøker å møte denne tanken med et åpent sinn, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Grande Røys skal få rett i en ting: De fleste reformer i arbeidslivet er møtt med motstand og bedriftsøkonomiske argumenter. Etterhvert er rettigheter som er kjempet igjen - som åtte timers arbeidsdag og folketrygd - helt naturlige deler av arbeidslivet.

Men det handler også om timing. Og med dagens pressede arbeidsmarked, med utsikt til en eldrebølge, er det vanskelig å se at seks timers normalarbeidsdag er det vi trenger akkurat nå.

I hvertfall skal vi være ærlige nok til å innrømme at noen må ta den materielle regningen for kortere arbeidstid - enten i form av lavere lønn, svakere lønnsomhet i bedriften, eller høyere offentlige inntekter.

image270

Overlege Ebba Wergeland mener vi bør ta oss råd til mer fritid.


Overlege Ebba Wergeland er klar på at kortere arbeidstid vil koste, men hun mener vi bør ta oss råd til det: - Produktiviteten i arbeidslivet har økt 10 eller 15 ganger siden vi innførte åtttetimersdagen, og det er nå på tide at vi henter ut noe av denne gevinsten i form av fritid ? noe de aller fleste mennesker ønsker seg mer av, sier hun.

(Les artikkelen om seks timers dagen på Pressenytt her).

En interessant parallell til forsøkene med 6 timers-dag er kravene om at Telenor må beholde Opplysningen 1881. I den ene saken er arbeid et onde man må slippe unna - i den andre er det livsviktig å beholde statlig eierskap over 600 arbeidsplasser i distriktene.

Begge deler er litt underlig i en situasjon hvor nettopp skrikende mangel på arbeidskraft er i ferd med å hete opp økonomien så den sprekker.

Kanskje vi rett og slett skulle se på arbeidskraft som en ressurs?

Kortene på bordet, LO!

24.04.2007 @ 09:30
Tre sentrale dokumenter fra Valla-saken er fortsatt hemmeligholdt av LO. Før alle kortene er på bordet, blir det ikke ro i denne saken.

image268

LO-leder Roar Flåthen får ikke ro før alle dokumenter er på bordet.

Den forrige LO-lederen Gerd-Liv Valla trakk seg etter å fått hard kritikk i den såkalte Fougner-rapporten. Det LO-utnevnte utvalget konkluderte med at Ingun Yssen var trakassert og at det var begått flere brudd på Arbeidsmiljøloven.

Men enhver som har lest hele rapporten (du kan lese den her), vil se at faktagrunnlaget er mindre knusende enn de tre jurististenes avklaring. I mange tilfeller er det ord mot ord, og Gerd-Liv Valla trakk seg heller ikke fordi hun var enig med utvalget - men fordi hun sannsynligvis ville blitt kastet av LO-sekretæriatet.

Derfor er det viktig å få på bordet alle dokumentene i denne saken. Og de viktigste er rapporten fra de psykologisk sakkyndige, Vallas forsvarsdokument - og hennes advokats sluttoppsummering. Alle disse dokumentene er til nå holdt unna offentligheten.

Om Gerd-Liv Valla har noen god juridisk sak eller ikke, vil jeg ikke ta stilling til.

Men jeg mener at det må være en soleklar rett for en så kritisert person at vedkommende får alle kort på bordet. Denne saken handler også om ære og ettermæle, og det har ingen jurister monopol på å dele ut.

LO sier nå at organisasjonen er ferdig med saken. Den samme organisasjonen får sterk kritikk i Fougner-rapporten, og det er interessant at ryggmargsrefleksen var å hemmeligholde hele rapporten.

Hadde ikke Nettavisen offentliggjort dokumentet, kunne faktisk dokumentet som fikk Gerd-Liv Valla til å trekke seg fortsatt vært ukjent for folk flest.

Mitt råd er at LO revurderer sitt syn på hva som kan offentliggjøres, og legger frem underlagsmaterialet fra granskningen. Det betyr ingen omkamp om hvem som skal være LO-leder, trolig fanger bordet for Gerd-Liv Valla også så lenge det var hun selv som trakk seg.

Det vil alltid lukte helt til man har luftet helt ut i Folkets Hus.

Forbud og påbud hånd i hånd

23.04.2007 @ 10:30

Arbeiderpartiet overkjører 150 ordførere og vil tvinge pengeautomater på alle norske kommuner. Samtidig vil de tvinge kjøp av sex-forbud på ofrene de vil beskytte. Påbud og forbud går hånd i hånd.


image267

Trond Giske fikk flertall på landsmøtet for å påby pengeautomater i alle kommuner. Foto: Scanpix

Landsmøtet i Arbeiderpartiet ble en triumf for statsminister Jens Stoltenberg og regjeringen. Til og med en liten oppreisning for Gerd-Liv Valla fikk man plass til i programmet.

"Alle skal med" er det nye slagordet, før før husker vi historiske slagord som "By og land - hand i hand". Det spørs om ikke "Påbud og forbud hånd i hånd" kunne vært like dekkende.

To av de mest betente sakene på dette landsmøtet har vært det foreslåttet forbudet mot kjøp av sex, og forslaget om å la kommunene selv bestemme om de vil ha pengeautomater eller ei.

Det oppsiktsvekkende med vedtakene er at Arbeiderpartiet i begge sakene velger løsninger som er på kollisjonskurs med ofrenes ønsker.

Sex-handels-saken fikk størst oppmerksomhet. Der er talsmenn for de prostituerte redde for at et forbud er et slag i luften, men at det vil ha den negative effekten at prostitusjonen vil tvinges under jorden - og uten den beskyttelsen som de prostituerte har i at sexhandelen foregår åpent for politi og sosialhjelpere.

Et klart flertall på landsmøtet velger å lukke ørene for disse argumentene, og pålegger regjeringen om å legge frem lovforslag om forbud i 2008.

I den andre saken - pengeautomater - bønnfaller også talsmenn for ofrene (de spillavhengige) partiet om å la kommunene selv bestemme om de vil ha Norsk Tippings automater. Det burde vært et rimelig ønske at byer som Drammen selv kan velge om de vil ha pengeautomater.

Mange kommuner arbeider hardt mot spillavhengighet - les tidligere blogg her.

Her ba man altså om frivillighet, men har i praksis fått et påbud om å innføre pengeautomater.

Forbud og påbud - hånd i hånd.


Helt nytt idrettstyre

17.04.2007 @ 09:44
Maktkampen pågår for fullt i norsk idrett, og det verste som kan skje er at en av grupperingene vinner - og får makt til å håndplukke sitt styre.

image266

Dagens idrettstyre har alle vært med på løgnoperasjonen for å skjule den reelle grunnen til at idrettspresident Karl-Arne Johannessen fikk sparken. Foto: Norges Idrettsforbund.

Den dramatiske avgangen til tidligere idrettspresident Karl-Arne Johannessen avdekket et meget usunt forhold mellom idrettspresidenten, hans eget styre og administrasjonen i Norges Idrettsforbund.

Les den tidligere bloggen - Med buksene nede.

Påskuddet som til slutt sendte Johannessen utover sidelinjen var formelt sett juks med e-post, men i bakgrunnen lå en massiv mistillit mellom presidenten og flertallet i styret, og mellom presidenten og den daglige ledelsen i Norges Idrettsforbund.

Den reelle konflikten skal gå mellom masseidrett og toppidrett, og Johannessen blir sett på som mannen til de store, rike særforbundene med sterk eliteidrett - som Skiforbundet.

Selvsagt er det fristende for begge fløyer å forsøke å gjøre rent bord nå, men det ville være en ulykke. Et idrettstyre må ha fokus på både masseidrett og toppidrett - og man er nødt til å virke samlende for hele idretten.

I praksis betyr det at man bør begrave kandidaturet til frontlederne på hver side. Karl-Arne Johannessen kan neppe komme tilbake med bred tillit. Men det blir også vanskelig for Tove Paule, som deltok i det forrige styres løgnoperasjon for å holde skjult den reelle grunnen til Johannessens avgang.

Dermed sliter Valgkomiteen med å få sitt forslag vedtatt på idrettstinget i Skien 11. mai. (Les innstillingen her)

I går ble det kjent at rundt 20 særforbund forsøker å samle seg bak en ny idrettspresident. Det er et godt inititiav, for det vil være en ulykke hvis valget blir overlatt til et splittet idrettsting.

I en organisasjon som må lære å takle meg konflikter mellom ulike hensyn ville det være en stor fordel om man finner en kompromisskandidat. Det beste ville være en person fra idretten, men er det mulig å finne en uhildet person?

Nei, tror mange, og har begynt å se utenfor idrettens rekker. Fylkesmann Sigbjørn Johnsen er lansert, men han sa nei takk. Likevel er det nok enklest å finne en samlende kandidat med integritet utenfor idretten.

Menn som hater kvinner

16.04.2007 @ 09:50

Risikoen for å bli dømt for voldtekt er forsvinnende liten. Og samtidig øker antallet seksualforbrytelser eksplosivt.

image265

Justisminister Knut Storberget har mye arbeid foran seg for å få ned tallet på seksual- og voldsforbryteler. Foto: Ole Berthelsen.

Forbytelser lønner seg og det er liten risiko for å bli dømt. Hvert år anmeldes rundt 300.000 forbrytelser, og gjerningsmannen går fri i 200.000 av disse (oppklaringsprosent på 34 prosent).

image263
(Kilde: Statistisk Sentralbyrå)

Nå virker det på totaltallene som politiet sakte, men sikkert, gjør en bedre jobb. I takt med at oppklaringsprosenten øker, så synker også antallet forbrytelser.

Men det er to skremmende unntak: Voldsforbrytelser og seksualforbrytelser.

Mest skummel er utviklingen i seksualforbytelser, som har økt med rundt 30 prosent på to år, ifølge de nye tallene fra Statistisk Sentralbyrå.

For voldtekter viser statistikken at politiet har økt sin innsats, men at resultatet likevel blir færre dømte voldtektsmenn. Av 634 voldtektsanmeldelser som ble avgjort i 2004, endte bare 14 prosent med tiltale. Og årsaken er sjeldent at man ikke vet hvem den påståtte gjerningsmannen er - i sju av ti tilfeller mangler man bevis. 

- Samlet sett ble 18 prosent av voldtektene oppklart i 2004, og oppklaringsprosenten var dermed langt lavere enn i alle de ti foregående årene ? hvor den var mellom 24 og 28 prosent, skriver SSB.

image264

Vi vet fra før at kvinner i de aller fleste tilfeller er ofrene i seksualsaker, og statistikken viser en klar forskjell på kjønnene i hvem som utfører lovbrudd.

Verstingene er menn mellom 18 og 20 år, som er fem ganger mindre lovlydige enn kvinnene i samme aldersgruppe.

Grådige eiere, grådige ansatte

13.04.2007 @ 11:34

En håndfull ansatte i Oslo tar med seg butikken under armen og snyter SEB Enskilda for milliardoverskudd. Årsaken er krangel om bonuser.

 

image262

SEB Enskildas nye leder, Annika Falkenberg, sparer noen titalls millioner i Oslo - og kan tape en milliard. Forgjengeren,  Lars Thunell, i bakgrunnen. Foto: Scanpix


Svensk næringsliv er rystet av to bonussaker de siste dagene. Sakene har en ting felles: De viser en skjerpet konflikt mellom eiere og de ansatte i kampen om penger.

 

Tradisjonelt har bonusdiskusjoner handlet om ledelsen i selskaper som Statoil, Telenor og Hydro, og deres mulighet til å tjene noen titalls millioner kroner.

 

Disse kranglene blir litt smålåtne når vi ser konfliktene som foregår i meglerbransjen.

 

Den utløsende faktoren som nå truer med å utradere SEB Enskilda i Oslo, er at bonusene for 2006 ble cirka 100 millioner kroner lavere enn forventet (ifølge Dagens Næringsliv).

 

Selskapet tjente nesten en milliard kroner i fjor, men de svenske eierne nektet å se på at de ansattes andel økte like eksplosivt.


En stjernemegler kan tjene inn opp mot 100 millioner kroner årlig for sin arbeidsgiver. Normalt går 30 prosent til megleren. Og da er matematikken enkel: Øker han inntjeningen til 200 millioner, forventes lønn og bonus å øke fra 30 til 60 millioner kroner.

 

Slik ble det altså ikke i SEB Enskilda, og da røyken la seg på bonusdagen 15. mars satt nøkkelmedarbeiderne og sturet over sine bonuser, selv om de var i flere titalls millioners-klassen.


Helt i motsatt skala er bonusoppgjøret i industrigiganten Ericsson. Der var planen å dele ut 42 millioner aksjer med betydelig rabatt til selskapets 61.000 ansatte.

 

Planen ble effektivt terminert av utenlandske aksjefond som blokkerte hele bonusprogrammet på generalforsamlingen tidligere i uken. De mente åpenbart at aksjeprogrammet (som hadde en reell verdi på flere milliarder kroner) var for lukrativt ? og var villige til å vedde på at ledelse og ansatte fortsetter uansett.


Spørsmålet er bare hvem som er grådigst: Eierne eller de ansatte?

 

Moralsk er det fullt mulig å se saken fra begge sider.

 

Aksjefondene som har aksjer i Ericsson vet at de risikerer lederflukt og dårligere resultater, men velger å sette bom for det de mener er et for lukrativt bonusprogram. Eierne mener åpenbart at Ericsson er større enn enkeltpersoner. Det kan være riktig, men en lederflukt vil nok ha direkte effekt på aksjeverdiene også.

 

For SEB Enskilda er det enda mer komplisert: Trioen Petter Bakken, Mads Syvertsen og Jan Gunnar Pedersen har gjennom teft, pågåenhet og sine analytiske evner skaffet seg nøkkelkunder som Kjell Inge Røkke - og tjent inn milliardbeløp for sine eiere.


Gir du trioen et kontor, en pc og noen telefoner, så kan du regne med rask business gjennom deres solide nettverk og kunnskaper om det norske aksjemarkedet. Er det så urimelig at de sitter igjen med 30 prosent av overskuddet?

 

På den annen side: Sett med SEB Enskildas briller er de et av nordens største finansforetak, noe som gir soliditet og tilgang til store næringslivskunder. Kan en slik bank leve med at enkeltmedarbeidere tjener mer på ett år en andre ansatte tjener på et liv?

SEB Enskilda satte ned foten, og må finne seg i at nøkkelmedarbeiderne sier pent adjø og starter for seg selv.

Jeg er rimelig sikker på at Bakken, Syvertsen, Pedersen ? samt Gaute Eie (fra Carnegie - les bloggen hans her) kommer til å gjøre det bedre enn SEB Enskilda fremover?.


Med buksene nede

12.04.2007 @ 10:00

Kaoset i Norges Idrettsforbund vil ingen ende ta, og dette er en organisasjon som får en halv milliard kroner i tilskudd hvert eneste år.

image261

Disse menneskene tror at triksing med e-post er en sykdom. Foto: Norges Idrettsforbund.

Maktkampen som nå pågår i kulissene i Norges Idrettsforbund innbyr ikke til tillit, og det er tragisk fordi idrettsforbundet gjør en viktig jobb for mange hundre tusen norske idrettsutøvere.

De hadde fortjent bedre enn et styre som nå fremstår kollektivt som uten ære og dømmekraft.

I en måned har Idrettstyret ført hele landet og organisasjonen bak lyset med sin forklaring om at den forrige idrettspresidenten, Karl-Arne Johannessen, måtte gå av som følge av sykdom.

I dag kommer det frem i flere aviser at Johannessen riktignok måtte gjennomgå en operasjon, men at han i praksis fikk sparken fordi han hadde tilbakedatert en e-post.

En ting er at slike bortforklaringer er vanlige i private selskaper, men landets største frivillige organisasjon kan ikke skyve under teppet slike handlinger fra idrettspresidenten hvis man vil ha noen troverdighet.

Å tilbakedatere en e-post kunne vært en fillesak, og den økonomiske betydningen av handlingen var null. E-posten ga løfter om totalt 3,9 millioner kroner til et prosjekt i Trøndelag - og pengene ble siden bevilget av Idrettstyret.

Problemet er bare at det handler om tillit, og et samlet styret fant at man ikke kunne ha tillit til en president som trikser med dokumenter for å dekke sin egen rygg. Det handler om karakter, mente tydeligvis styret.

Det tragiske er at samme Karl-Arne Johannessen åpenbart har ryddet opp i det økonomiske infernoet som tidligere idrettspresident Kjell O. Kran og generalsekretær Ivar Ekeberg etterlot seg.

(Tre år med millionunderskudd førte NIF til en negativ egenkapital på 45 millioner kroner da Kran'en ble stengt).

Ennå foreligger ikke 2006-rapporten, men målet er positiv egenkapital innen 2007. Men så ble altså ryddegutten ryddet bort.

For e-post-triksingen til Johannessen gjorde at han ble sparket ut i kulden. Inn kom Odd-Roar Thorsen, som med sin dobbeltstemte, overkjørte forbundets egne utredninger - og sørget for at 10 milliarder statlige kroner kan bli sendt til Tromsø-OL.

Så vilkårlig behandles gigantspørsmål i Norges Idrettsforbund!

Og det har liten betydning at man deretter går inn for å kaste styret som sa ja til Tromsø, og velge Oslo-tilhenger Tove Paule som ny president.

Tilliten til Norges Idrettsforbund og viljen til å bevilge 500 millioner kroner til forbundet avhenger av at man nå får ryddet opp - og valgt en president og et styre som får allmenn tillit.


Tunnel-hysteri?

11.04.2007 @ 09:10
Sommertrafikken i Vestfold blir et mareritt. Årsaken er en bekymring for at tunneltakene skal rase ut. Det er en risiko, men har noen vurdert hvor mange som vil dø i trafikk-kaoset?

image260

Aftenposten har saken om at alle tunnelene må stenges i sommer.

Skandalen etter tunnelraset i Hanekleivtunnelen på E18 1. juledag vokser. En ny gjennomgåelse gjør at Statens Vegvesen ønsker å stenge samtlige seks tunneler i Holmestrands-området.

(Les artikkel om stengingen og se video her).

- Alle må sikres bedre, men for de fem siste er behovet på langt nær så stort som for Hanekleiv- og Løkentunnelene, sier utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet til Aftenposten.

Resultatet blir kaos på E18 i sommer. Ifølge trafikkprognosene i Aftenposten vil det passere 30.000 biler i døgnet på de verste dagene.

Det er ikke mange årene siden sommerturistene satt i timelange køer ved Holmestrand på vei inn til hovedstaden, og siden har trafikken steget med 15 prosent.

- I sommer må vi belage oss på kø store deler av døgnet. Veiene er ikke dimensjonert for så stor trafikk, sier veisjef Roar Gärtner i Vestfold.

Spørsmålet er om  noen har vurdert risikoen med trafikkkaos opp mot faren for nye ras i tunnelene. Vestfold har i mange år toppet listen over dødsveier i Norge, og gamle E18 gjennom Holmestrand var sterkt ulykkesutsatt.

Debatten om farene ved omkjøringer på de dårlige veiene er allerede i gang, og Frp krever ekstraordinære tiltak.

Problemet er at ingen vil ta sjansen på holde tunnelene åpne (ansvaret vil være tydelig), mens ingen vil få ansvar for dødsulykker som følge av enorm trafikkbelastning på dårlige veier i sommer.

I denne saken bør samferdselsministe Liv Signe Navarsete forlange en total risikoanalyse på bordet før hun konkluderer med å stenge tunneler i sommertrafikken.

Det er viktig å fjerne risiko, men farlig å utvikle tunnelsyn.

Solstreif i kommune-Norge

10.04.2007 @ 10:56

Mangel på arbeidskraft har fått kommune-Norge til å åpne lommeboken for kvinneyrkene. Resultatet er et kraftig jafs i lønnsforskjellen mellom menn og kvinner.

image259

Sykepleierforbundets leder, Bente Slaatten, har brukt megafon mot lønnsforskjeller. Nå skjer det noe i kommune-Norge. Foto: Jarl Fr. Erichsen, Scanpix.

Likt lønn for likt arbeid har vært et kjernekrav for norske kvinner i mange tiår. I kommune-Norge skjer det faktisk noe.

I fjor økte kvinnenes lønninger med 6,6 prosent, mens mennene "kun" fikk 5,5 prosent.

Et interessant trekk er at det særlig er deltidsansatte som har fått mer lønn, noe som tyder på at kommunene har åpnet lommebøkene for å få kvinner ut i yrkeslivet.

Kampen mot kjønnsforskjeller har unison støtte fra alle politiske partier, og det er i kommune-Norge et av de viktigste slagene står. Med 300.000 ansatte, og over 180.000 deltidsansatte, får endringer direkte effekt.

Det er også viktig for å få flere ut i arbeid (sykepleiere, for eksempel). Høyere lønn gjør det mer attraktivt å komme inn i arbeidslivet igjen etter for eksempel en svangerskapspermisjon.

De nye tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at ni av ti deltidsansatte er kvinner. Og det er innen helse og sosial omsorg at kvinnene dominerer.

Nå skal man ikke tro at lønnsforskjellene er løst med et godt år, for fortsatt tjener menn cirka 2.000 kroner mer per måned enn kvinner nesten uansett hvilken gruppe man ser på.

Men med samme takt som i fjor er faktisk kjønnsforskjellene utvisket på under ti år.

image258De systematiske lønnsforskjellene for helt like grupper, viser at det er snakk om kjønnsdiskriminering. Men lønnsforskjellene kvinner imellom viser også at kvinner systematisk velger yrker som gir dårligere lønn enn menn.
Det blir veldig tydelig i kommune-Norge hvor en mennene dominerer i høytlønnsgruppene (ingeniør i teknisk sektor), mens kvinnen er i flertall blant dem med lav utdnannelse i helse og sosial.

Sykepleierforbundets leder, Bente G.H. Slaatten, er matt over stadige utredninger om kvinners valg - og sier det enkelt og greit: ? Det eneste tiltaket vi vet vil ha effekt på lønnsstatistikken innenfor rimelig tid er å gi kvinnedominerte yrkesgrupper et lønnsløft. Mer komplisert er det ikke.


Internett slår knock out

03.04.2007 @ 09:24
Internett slår knock out på papiravisene og stadig flere slår av radioen. Derimot er fjernsynsseingen økende, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

image257

Internett slår knock out på avis og radio, viser nye tall. Stadig flere tilbringer påsken foran dataskjermen.

Det er interessant å følge medias omtale av seg selv: Når det gjelder alt fra Årets bilde til SKUP-priser og lesertall; så er det triumf over hele linjen.

Media jukser og bedrar i lysten til å fremstille seg selv som vinner, og i det siste har papiravisene forsøkt å komme på offensiven ved å hakke på tv.

Dessverre er fasiten det motsatte av inntrykket som er forsøkt skapt: Tiden vi bruker foran fjernsynet øker - i fjor brukte nordmenn i gjennomsnitt 148 minutter foran fjernsynsapparatet. Det er rekordhøyt.

(Antallet som flokker seg foran tv-apparatet har derimot vært helt flatt de siste femten årene, men de som ser på bruker altså stadig mer tid på fjernsyn.)

Norsk mediebarometer er interessant lesning fordi det forteller mye om de sosiologiske forskjellene mellom de ulike mediene:

- Papiravisene er i jevn glideflukt nedover, og det er aldersgruppen 67-79 år som tviholder på papiret.
- Radio faller og faller, fra 71 til 54 prosent daglig lytting på femten år. Et medium for de middelaldrende.
- Fjernsyn har over 80 prosent daglig oppslutning i alle grupper, uavhengig av kjønn, alder og inntekt.
- Internett er mediet med eksplosiv vekst. Sterkest mellom 16 og 44 år og en tidstyv for alle brukere.

image254

Kilde: Statistisk Sentralbyrå.

SSBs medieundersøkelse er et skudd for baugen for alle som mener at vi ikke kan leve av å klippe håret på hverandre. Stadig flere kan i hvertfall leve av å fortelle om hverandre. De siste 15 årene har vi brukt en time mer på medieforbruk hver eneste dag.

image255

Kilde: SSB

I gjennomnitt bruker altså nordmenn 313 minutter hver eneste dag til fjernsyn, radio, internett eller avis. Faktisk viser andre tidsbrukundersøkelser at nesten hvert minutt ekstra fritid har gått til medieforbruk.

Kanskje ikke så overraskende, men dog: Internett stjeler stadig mer tid for dem som kaster seg på surfebølgen. I så måte er de 5.500 deltakerne som vraker påskefjellet og velger The Gathering i Vikingskipet på Hamar del av en trend.

Internett er fortsatt ikke så allmennt utbredt som fjernsyn, men nettet har passert radio og vil snart passer avis i daglig utbredelse. Likevel er det bare seks av ti som bruker nettet hver dag. Til gjengjeld tilbringer nettbrukerne halvannen time i snitt foran skjermen hver eneste dag.

God påske - vi sees på nettet!

Skal vi vedde?

02.04.2007 @ 10:24

Lotteritilsynet er like håpløs som kinesiske myndigheter i sitt forsøk på å sensurere internett. Nå forsøker tilsynet å "gjemme" nettadressene til utenlandske bookmakere.

image253

Egil Drillo Olsen følger pengene, og begynner i Expect. Foto: Scanpix.

Norsk Tipping har monopol på pengespill på sport her i landet, men det er et monopol som lekker. Årlig spiller nordmenn for flere milliarder kroner hos utenlandske bookmakere.

Årsaken er ganske enkel; de utenlandske spillselskapene gir mye bedre odds og betaler dermed mer tilbake til spillerne.

For å ta et eksempel:

I kveld spilles treningskampen Brann - Start. Satser du 1.000 kroner hos Norsk Tipping og like mye hos konkurrenten Centrebet, blir dette utbetalingene:

image252

Uansett kamputfall er altså tilbakebetalingen fra Centrebet bedre.

Milliardlekkasje
Slik spillmonopolet i dag håndheves er det en straffeskatt for folk som ikke kan regne. I snitt betaler Norsk Tipping 80-85 prosent tilbake til spillerne på langoddsen, mens de utenlandske konkurrentene betaler 90-95 prosent.

Jeg kan la Tippekupongen (som kun gir 50 prosent uttelling for spillerne) ligge i denne omgang.

Norsk Tippings viktigste beskyttelse er at det er forbudt for norske medier å slippe inn annonser for de utenlandske spillselskapene.

Men reklameforbudet gjelder heller ikke for tv-stasjoner som TV3 (som sender fra utlandet). Derfor er Champions League-kampene oversponset av aktører som Expect, Bet365 og Unibet.

Redaksjonell omtale (som denne bloggen) kan Lotteritilsynet heller ikke stanse.

Og enda viktigere er at internett har gjort spillene tilgjengelige med få tastetrykk.

Dagsbøter
Kinesiske myndigheter forsøker å sensurere internett, og nå har de fått sin ideologiske avlegger i Førde. Siste nytt fra Lotteritilsynet er at de gir ABC Startsiden 5.000 kroner i bot for en lenkeguide til relevante sider innen pengespill (trykk her).

Lotteritilsynet forstår ikke at en slik lenkeguide er en redaksjonell virksomhet, og at det nettopp er slik vurdering og valg av lenker som er ABC Startsidens redaksjonelle grunnlag.

(Hvis du vil lese hva Lotteritilsynet tenker, kan du lese brevet deres her).

Hvorfor ikke stenge nettet?
Lotteritilsynet vil få mye å gjøre hvis de skal stenge internett.

Hvis det er stille i påsken i Førde, kan det være et tips å se ut søkemotorene som neste mål.

Hvis du for eksempel søker på bookmaker på Google, får du dette svaret (trykk her). Der er Bet365 for øvrig en av annonsørene på søkesvarsiden.

Også norske Sesam fungerer som en fin døråpner for nettets Ali Baba og de 40 røverne. Et kjapt søk på Centrebet, og du er igang (se resultatet her).

Det skal bli spennende å se hvordan Lotteritilsynet vil sette grensen for søkemotorene...


hits