TV2Nettavisen

Ytringsfrihet til å krenke

31.01.2006 @ 20:59
En for oss uskyldig tegning av profeten Muhammed, har ført til flaggbrenning og trusler mot Norge. Selvsagt må vi ta avstand for ekstreme reaksjoner som vil straffe Norge kollektivt, men samtidig er ikke ytringsfriheten en blancofullmakt til å krenke andres følelser.

47380-8

De ekstreme reaksjonene i Ghaza har liten støtte hos muslimer generelt, men mange er såret over den danske avisen Jyllands-Posten, som i september i fjor trykket 12 tegninger av profeten Muhammed.

Ifølge muslimsk tro er det blasfemi å tegne Muhammed, og Jyllands-Postens tegninger har avfødt voldsomme reaksjoner over hele verden. I går valgte sjefredaktør Carsten Juste skriftlig å forsikre alle om at tegningene ikke var ment som en kampanje mot muslimer, og han unnskylder at tegningene ble oppfattet som krenkende av mange muslimer.

Saken kom til Norge da den lille kristne avisen Magazinet trykket en kopi av tegningene, og siden har reaksjonene strømmet inn også til TV 2 Nettavisens redaksjon. De aller fleste som har kontaktet oss mener at de muslimske reaksjonene er uforståelige, og at det må være ytringsfrihet her i landet til å tegne Muhammed om man så vil.

Etter vårt syn er saken mer nyansert enn som så. Ytringsfriheten har aldri vernet enhver krenkelse. Selv om grunnloven slår fast retten til frie ytringer, er det mange begrensninger i norsk lov om hva folk kan si offentlig. Mest brukt er loven mot å ærekrenke andre mennesker. Men også forbud mot gudsbespottelse og majestetsfornærmelser er eksempler i norsk lov på vern mot krenkelser.

Straffeloven åpner for inntil seks måneders fengsel for den "som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse".

Norsk rettspraksis er liberal når det gjelder å tåle blasfemiske ytringer, men det bør ikke strekkes til et moralsk forsvar for rene provokasjoner som er ment for å provosere og å såre andre mennesker.

Vi mener at KrF-leder Dagfinn Høybråten sier det ganske klokt i Aftenposten:  - Jeg er meget kritisk til trykkingen. Det er ikke alt man har lov til som er klokt. Hvis man er opptatt av å bli respektert selv, er det viktig å respektere andre som tenker og tror annerledes.

Høybråten er samtidig kritisk til truslene som har kommet mot Magazinets redaktør.

For selv om man beklager den åpenbare provokasjonen mot muslimer, må det være legitimt å rette søkelyset også mot de mest ekstreme reaksjonene fra muslimsk hold.

Forlanger man respekt for egen tro, må man tåle at andre har et annet syn - uten å true med kollektive avstraffelser mot et helt land.

Kommentarer:
Postet av: Nick

Ja - kanskje det er på tide å gjeninnføre god gammeldags folkeskikk og noe så antikk som dannelse i omgang med andre mennesker? Dette klarte jo 68-generasjonen å herpe ut av samfunnet (sammen med mye annet). Og journalister har vært flinke til å følge opp med å hetse "maktpersoner" og alt annet de ikke liker. Folk er blitt drevet til selvmord gjennom hets i pressa. Nå får pressa smake sin egen medisin - og den er bitter? Forøvrig; selv om islam er middelaldersk og intolerant så har faktisk kristendommen eksistert i ca. 1500 år i mange muslimske land. I Spania ble de jaget ut av katolikkene.

31.01.2006 @ 22:03
Postet av: Vidar N

Greit nok at magazinet gjorde dette som en provokasjon, og slik sett har jeg minimalt med sympati. Men intoleranse ser ut til å være en rød tråd for disse fundamentalistene - omtrent som det er det i magazinet.Skulle likt å se hva som skjedde med en kristen prest som ville starte en kirke i Saudi Arabia.....

31.01.2006 @ 22:18
Postet av: Hans Kr.

Fundamentalisme er jo helt uholdbart, uansett hvilken retning den tar. Kristen eller politisk.Stavrum har et poeng i at ytringsfriheten ikke kan brukes i en hver situasjon, amtidig påpeker Nick et godt poeng i mangel på folkeskikk og dannelse som har forsviunnet bit for bit de siste tiårene.Vidar N stiller også et aktuelt spørsmål, hva hadde skjedd om en kristen prest forsøkte å starte/bygge en kirke med ytringsfriheten som argument?Jeg er redd for at vi hadde fått en mengde fundamentalistiske reaskjoner da også. På den annen side ble det mye bråk når noen forsøkte å nekte muslimene å bygge moskee i Oslo.Det er litt ulike punkter for reaksjoner her, som ikke helt henger sammen.Jeg er av den oppfatning at disse tingene MÅ kunne diskuteres/debatteres UTEN at det skrikes opp om rasisme. Fra begge sider.

31.01.2006 @ 23:02
URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: Arne

Jeg synes det var lite pent gjort av Magazinet som en "kristen" avis å gjøre dette. Når det er sagt må jeg si at det er patetiske og hyklersk av den norske journaliststand som har hyllet blasfemiske Jesusfilmer, og som nå akker seg over magazinets trykking av disse tegningene. Ser også på TV i debatter at statens representant nærmest irettesetter Magazinet. Skal tro om Nettavisen ville funnet seg i det?

31.01.2006 @ 23:05
Postet av: Gunnar Stavrum

Arne, du har et poeng: Hvis ytringen kun er krenkende, er det liten grunn til å forsvare den. Men både kristne og muslimer må finne seg i at religionen kan kritiseres og debatteres. Men det er et stykke fra hard kritikk til latterliggjøring og hån. Jeg synes for eksempel at det er et langt stykke fra en film som Life of Brian og til disse tegningene.

31.01.2006 @ 23:31
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: Johnny

Ytringsfrihet, krenkelse og respekt ? Skal vi vise muslimer en respekt de selv ikke er i besittelse av overfor andre ? Ytterliggående muslimer har i mange år brent flagg som har korsets merke som sentralelement. På denne måten uttrykker de "respekt" for kristne verdier og land. Skal vi akseptere at vi trues med terror og drapstrusler - av mennesker med totalt manglende respekt for andres verdisett og religion ? Er det ikke på tide å sette ting litt i perspektiv og kreve respekt tilbake ? Muslimer i Norge bør virkelig stå frem nu og ta avstand fra de ekstreme handlinger og ditto trusler. I motsatt fall må de vurdere om de kan leve i et land som vårt- og med vår ytringsfrihet.......

31.01.2006 @ 23:52
Postet av: Grubleren

Det er litt interessant å se hvordan ytringsfriheten har fått utfolde seg fritt i det norske samfunn de siste to-tre tiårene. Hvis noen i dag holder kristendommen for narr så er det ikke lenger noen som bryr seg. Hadde noen skrevet noe kritisk om Jesus og kristendommen for 30-40 år siden, ville de blitt buret inne for blasmefi. På en måte lever muslimene i en tid som har forsvunnet fra oss nordmenn i ytringsfrihetens navn, og borte er det meste av våre tradisjoner, vår religion og våre forfedres kulturarv. Det er derfor interessant å se hvor mye flinkere muslimer er til å holde på sin religion, enn liksom-kristne nordmenn som i grunnen ikke helt vet hva kristendommen eller for den del islam går ut på.

01.02.2006 @ 00:40
Postet av: TAP

Hva hvis et magasin i Midt-Østen hadde fremstilt Jesus i karikaturform, f.eks i en seksuell stilling. Undres over hvilke krav Magazinet ville stilt til norske myndigheter om reaksjon da. Når man vet at religionen forbyr å avbilde Muhammed, da forstår jeg ikke hvor tolleransen er når man allikevel gjør det. Det er å krenke. Har ingenting med ytringsfrihet å gjøre.

01.02.2006 @ 02:01
Postet av: Ørjan

"Norsk rettspraksis er liberal når det gjelder å tåle blasfemiske ytringer, men det bør ikke strekkes til et moralsk forsvar for rene provokasjoner som er ment for å provosere og å såre andre mennesker."Hvorfor det? Kan ikke en ren provokasjon være nyttig, hvis den synligjør autoritære og intolerante holdninger hos bestemte grupper? I følge de siste prognosene fra SSB er det jo ikke usannsynlig at vi får et muslimsk flertall i Norge i siste halvdel av dette århundret. Provokasjoner som dette kan vise folk hva som venter oss da.Spådom: Den siste henrettelden for blasfemi har ennå ikke funnet sted i Norge.

01.02.2006 @ 04:14
Postet av: Gal Krokfot

Jyllandspostens trykking av desse karikaturane var ein del av eit større prosjekt der danske karikaturtegnere vart innvitert til å teikne sitt syn på Islam. Berre eit fåtall av teikningane var Islamkritiske. Danske muslimer overdreiv dette faktum betraktleg da dei framstilte saken for muslimske land. Når Magazine gjenntok trykkinga så var det ein bevist provokasjon der ingen kan si dei ikkje viste kva reaksjonane ville bli. Dog er det litt ironisk at Magazinet sjølve nekter å trykke karikaturer av Gud....Men uansett så omfattes trykkinga av yttringsfriheta og så lenge det går på religion og ikkje personkritikk så er denne trykkinga noko vi må forsvare. Og under ingen omstendigheter må vi legge oss flate for kritikken fra den Islamske verden og begrense yttringsfriheta. Det vil være ein stor spiker i kista til vårt skjøre demokrati.

01.02.2006 @ 08:01
Postet av: Arne M

Ytringsfriheten er lite verdt hvis den bare skal brukes til ukontroversielle ytringer som alle kan være enig i. Selv om Jyllandsposten og konservative kristne er like forstokket og trangsynt som ekstreme muslimer, skal de ha samme rett til å uttrykke seg som andre.Ellers har jo blasfemiparagrafen vært sovende siden 30-tallet eller deromkring (Øverland), selv om Hedningesamfunnet gjorde noen hederlige forsøk på å bli dømt på 80-tallet. Det som trengs er at muslimske ledere står fram og forsvarer trykkingen av disse idiotiske og fordummende tegningene, samtidig som de gjør oppmerksom på at de virker støtende for mange troende. Det går faktisk an å ha to tanker i hodet på en gang.

01.02.2006 @ 08:28
Postet av: Andreas

Fryktelig vanskelig sak. Jeg vil umiddelbart si at Jyllandspostens trykking av tegningene helt klart faller innunder hva som ytringsfriheten tillater (ref kommentarene til Kokkvoll). Magazinet derimot har nok mer brunskjortede motiver for sin trykking av de samme bildene. Dette er en ren provokasjon. Og så er det spørsmål om hva som er klokt i det korte og lange løp.Før eller senere må den jevne norske kvinne og mann ta stilling til religionen islam. På meget grunnleggende punkter avviker denne religionen vesentlig fra vårt verdisyn og vår moral. Er det ikke best å ta denne diskusjonen nå fremfor å vente til det evt passer bedre?

01.02.2006 @ 10:37
Postet av: Mullah Terje

Helt OK for meg at muslimer ikke liker det de ser på som en blasfemisk handling. Hadde noe slik blitt publisert i Saudi-Arabia hadde redaktøren blitt halshugd, i Iran hadde han blitt steinet. Reaksjonsmåten i Norge er imidlertid å for eksempel samle noen hundrede muslimer til demonstrasjon utenfor redaksjonslokalene, leserinnlegg, roping og skriking, etc. Muslimer som reagerer bør være i stand til å skille mellom redaktør, sak, avis, befolkning og land. Å sause alt sammen til en salig røre vitner om umodenhet og er bare trist.Slik lever vi her, og om noen ikke liker det kan de slutte å lese norske aviser.

01.02.2006 @ 10:38
Postet av: Terje

Det har da blitt laget massevis av muhammed bilder tidligere og. En norsk forske kjøpte faktis muhammedbilder i Iran http://www.zombietime.com/mohammed_image_archive/

01.02.2006 @ 10:49
Postet av: Minner

Kristnefundamentalister som redaktøren i Magazinet eier ikke folkeskikk. Det er vel ingen som tror at de trykte dette for at de ville verne om ytringsfriheten?? Idag er det også kr.fundamentalister i Frankrike som også trykker disse tegningene. Kanskje vi vil se flere land hvor kr.fundamentalistene vil tråkke på andre. (Heia Carl I Hagen) Det var slik Hitler kom til makten..ved å tråkke på jødene og hisse opp folkemasser.. Er det et Nasistisk fremstøt vi er vitne til..

01.02.2006 @ 10:49
Postet av: Undrende

Hvorfor skal en norsk avis rette seg etter et islamsk påbud? Skal vi slutte å spise griser også? Kristne og kristne symboler har i alle år blitt karikert, hånet osv både i tekst, bilder, film og teater. Dette må de kristne finne seg i, selv om de ikke liker det. Muslimers reaksjoner de siste ukene sementerer den oppfattning svært mange har av dem, som intolerante og undertrykkende. At muslimer i midtøsten, med vold og boikott skal kneble norsk yttringsfrihet kan vi ikke akseptere.

01.02.2006 @ 11:37
Postet av: Haridasi

Dette var et godt gjennomtenkt innlegg som så det positive og negative fra begge kantene, og som jeg har savnet i denne debatten. Takk! :-)

01.02.2006 @ 11:41
Postet av: Ivar

Greit at noen sier ifra at det faktisk er ein RETT, og ikkje ein PLIKT til å bruke yttringsfriheten til den ytterste konsevkvens. Og ja, det dreier seg om respekt også.Dobbeltmoralen til Selbekk formelig skvalper...Når ein leser denne artikkelen i DAgbladet: http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/01/31/456377.html

01.02.2006 @ 11:48
Postet av: tissian

"Undrende" har helt rett !Vi HAR deltatt i kriger for å forsvare enhvers rett til å være uenig. Å true med drap og attentater har vi gjordt oss ferdig med for mange hundre år siden som sosialt system. Han Aslam som jeg hadde sånn respekt for har mistet all troverdighet etter gårsdagens debattema på TV.Hadde bare alle latt denne saken ligge, ville den dødd ut av seg selv. Noen ville bli støtt, men det er da ikke "verdens undergang". Mange andre, og mere presserende saker burde oppta disse fundamentalistene i MidtØsten - er de blitt blinde. Vårherre (og sikkert Muhammed) forstår helt sikkert denne prioriteringen. Og vi som gir av vår overflod uten egentlig å kreve noe igjen. Har jeg ikke lest et sted at man i Midtøsten hadde utstedt "skuddpremie" på "Korsfarerne". Hva skal en kalle dette ?.Nei, "Blås gjennom nesa", og gå videre og smilende inn i fremtiden. Hvor er alle de muslimske jentene. Vi ser jo bare pottesure muslimske MENN, i saker som angår dem alle. De som underviser Islam kan ikke ha skjønt.

01.02.2006 @ 11:59
Postet av: Bjarne Bernesen

Skal det bli slik at man må trå stadig mer forsiktig når det gjelder å trykke et kritisk syn på Islam for ikke å krenke muslimers tro og ære? Hvor går grensen? All kritikk går jo på æren løs der i gården, for Gud er ufeilbarlig og Mohammed er hans profet. Disse tegningene er ganske uskyldige i mine øyne. Det finnes tusenvis av tegninger av Jesus som kan oppfattes som langt mer krenkende for religiøse sjeler. Likevel har de vært trykket, uten at det har medført baluba. Er det slik at vi ikke skal ta hensyn til kristne mennesker, men ta alle hensyn til mennesker med et Taliban-aktig forhold til Islam? Hvordan skal verden gå fremover for muslimene, hvis alle skal bøye nakken for de mest ekstremistiske blant dem? Hadde vi fulgt den samme oppskriften med kristendommen, så ville det fremdeles ha vært en almenn oppfatning at jorden er flat.

01.02.2006 @ 12:19
Postet av: brull

Vil man fornærme eller provosere noen, kan det være nyttig å sette seg inn i hva de ulike kulturene vil oppfatte som fornærmelig.Vil man fornærme jødene kollektivt, tegner man en korrektur av en mann med skjegg og krokete nese. Slikt vekker reaksjoner, og det forstår vi, selv om det jo ikke er noe galt å ha skjegg eller en krokete nese. Men vi vet at en slik karikatur er et effektivt middel til å fornærme og provosere. Derfor gjør vi det ikke.Vil man fornærme amerikanere kollektivt, brenner man flagget deres. Slikt vekker reaksjoner, og det forstår vi, selv om flagget jo ikke har egne følelser. Men vi vet at å brenne flagget deres er et effektivt middel til å provosere og fornærme. Derfor gjør vi det ikke.Vil noen fornærme de kristne kollektivt, kan han f.eks. smøre Bibelen inn med bæsj. Det er ikke ulovlig engang. Men det er sannelig effektivt hvis man vil fornærme og provosere. Derfor gjør vi det ikke.Vil man fornærme muslimer kollektivt, tegner man karikaturer av Muhammed. Det er sannelig effektivt hvis man vil fornærme og provosere. Og det vekker reaksjoner. Fy og fy. Tåler de ikke YTRINGSFRIHET, eller?

01.02.2006 @ 12:47
Postet av: brull

Og vil brull provosere seg selv, påpeker han overfor seg selv i all offentlighet at han i det ene avsnittet skreiv "korrektur" etter å ha gjennomført en korrekturlesning av hvordan "karikatur" skal staves.

01.02.2006 @ 12:52
Postet av: Andre

Syntes det er veldig alvorlig å trist å se hvordan journalister igjen legger seg flat for en gruppe farlige mennesker i denne verden (muslimer). Ikke bare det, men i tilegg så forsvarer de advarsler mot ytringer som er avvikende i forhold til en muslims mening! Som f.eks TV2(nettavisens) Gunnar Stavrum, som viser oss i ord hvordan dette må tolkes. Altså: han mener at er det noen som mener noe som kan virke støtende på farlige mennesker (som disse tegningene) så må dette ikke vises. Eller videre om noen mener at likestilling er støtende så må dette ikke tales, eller langt mindre utføres. En ting er vel kommet klart frem og er 100 % sikkert: det er farlig og få som tør lage noen debatt som kan røre rundt muslimenes verden. På sikt er dette farlig for de som ikke er muslim, og som muligens har en annen Gud, eller tro/ mening.Og en tin til: hvorfor snakker alle om noen tegninger, men ingen våger å vise dem?

01.02.2006 @ 13:00
Postet av: fredrik

Er det ikke på tide at vi boikotter dem. Her sender den norske regjering ned millioner, hvis ikke milliarder av kroner ned til Palestina.Slutt NÅ! På tide å straffe den palestinske befolkning kollektivt i gjengjeld.

01.02.2006 @ 13:11
Postet av: Snorre

Nå skuffer du skikkelig gunnar stavrum. rett til ytringer bør være absolutt! om ytringen er krenkende, tåpelig eller hånlig burde være irrelevant. Det er riktig som du påpeker at norge desverre har endel begrensninger på ytringer, som blasfemi- og rasismeparagrafene. jeg mener disse burde være fjernet fra lovverket. en ytring må møtes med ytring! ingenting annet. her kan vi ikke annet en å lære av USA. den amerikanske høyesterett har på en glimrende måte forsvart ALLE ytringer, uansett hvor krenkende de måtte oppleves. unntaket er selvsagt angrep mot enkeltpersoner, injurielovgivningen bør bestå. nå må alle gode krefter stå sammen for de grunnleggende demokratiske verdier vårt samfunn er bygget på. det er jo tross alt hos de bakstreverske muslimske diktaturene problemet ligger. på tide å skjønne dette.

01.02.2006 @ 13:48
Postet av: Bjarne Bernesen

Det som egentlig sies av alle politisk korrekte (som det begynner å bli farlig mange av) i debatten om disse bildene, er at vi ikke må si det vi egentlig mener hvis det støter noen. Er ikke det du mener politisk korrekt, så hold kjeft. Et klarere brudd mot prinsippet om ytringsfrihet skal du lete lenge etter

01.02.2006 @ 14:43
Postet av: Pippi

Tenk litt over dette:I Saudi Arabia er det ikke religionsfrihet. Det er forbudt å ha et kors hengende rundt halsen. Du kan som person ikke bære det norske flagget på offentlig sted på grunn av korssymbolet. Juletrær er ulovlige.I Saudi Arabia er rettsfilosifien basert på Sharia. Det betyr at en tyv straffes med at hånden hugges av. Hvis noen blir tatt i utroskap straffes de med offentlig pisking eller de stenes til døde. Dette gjelder også for homoseksuelle.Kvinner får ikke kjøre bil eller sykkel. De har ingen stemmerett. For å få pass må mannen samtykke.Saudi Arabia styres diktatorisk av kongefamilien og de religiøse ledere, alle forankret tankemessig og kulturelt i middelalderen. Politisk partier og fagforeninger er forbudt, menneskerettighetene et ukjent begrep og ytringsfrihet sidestilles med blasfemi.Nå forlanger ledere og innbyggerne i dette mørkelagte, intolerante landet en unnskyldning av Norge og Danmark og vil sette munnkurv på vår presse. Hvis bakgrunnen ikke var så alvorlig og hysteriet ikke vokster så fort som det gjør, ville saken fremstå som latterlig.Dette er et angrep på våre viktigste verdier. De som forsøker å snakke seg rundt dette faktum er ytringsfrihets femtekolonne. Det er derfor gledelig at stadig flere europeiske avviser trykker tegningene og derved tydeliggjør islams sanne ansikt for oss.

01.02.2006 @ 15:36
Postet av: Bjarne Bernesen

Tegningene er ikke verd ståheien de har skapt. Kanskje var det dumt og trykke dem. Kanskje vedkommende redaktør til og med var ute etter å fornærme muslimene. Men er det verd reaksjonene som kommer den andre veien, med flaggbrenning og trussler om terror? Eller går en del av muslimene helt av skaftet for noe som de burde hatt verdighet nok til å trekke på skuldrene av? Skal vi trekke denne saken så langt at man ikke skal kunne trykke noe som enkelte kan ta anstøt av? Eller skal denne sensuren bare gjelde der muslimer kan føle seg krenket? Jeg mener at enkelte muslimers reaksjoner i denne saken er preget av et talibansk tankemønster, som strengt tatt hører hjemme i et annet århundre enn det vi befinner oss i. Det var dette tankemønsteret som førte til at Budda-statuene i Afghanistan ble sprengt i fillebiter, og som alle fordømte. Skal vi nå plutselig være forståelsesfulle i forhold til dette og annet som ville ha vært straffbart hos oss? Er det frykten for terror som gjør at vi skal gå med gummisåler i forhold til Islam? For slike hensyn har det da aldri blitt tatt til noen andre.

01.02.2006 @ 16:37
Postet av: Jonas

Gunnar Stavrum skriver innledningsvis "...samtidig er ikke ytringsfriheten en blancofullmakt til å krenke andres følelser"Man kan vel vanskelig si at Stavrum tar feil. Samtidig er utsagnet saa vagt at det blir intetsigende; At Magasinet, som tross at er et norsk blad hvis maalgruppe ikke er muslimer publiserer noe some er sosialt akseptert blant sine lesere of innenfor rammen av norsk lov kan da umulig vaere kritikkverdig? Dette er det samme som aa si at kvinnegruppa Ottar, som representerer et mindretall av Norges befolkning og tilsynelatende blir stoett av alt som heter pornografi, skal ha lov til aa diktere hva flertallet skal ha lov til. I dette tilfellet befinner kritikerne seg til og med utenfor Norges grenser? Stavrum, dette er for teit. Kronikken din er saa vag at det virker som om du har skrevet noe bare fordi temaet er aktuelt og du trenger noe til aa generere treff paa siden din. Hva er det du egentlig mener?

01.02.2006 @ 16:57
Postet av: Arne Bjerga

Postet av Arna.Araberne i Israel har klart det igjen, fokus bort ifra kaoset i de såkaldte selvstyre områdene. Da jødene trakk seg ut av Gasa skulle alt bli så bra i følge norsk mediaer. Men hva er det som skjer? de er begynt å ta livet av hverandre og skyter raketter som før mot det jødiske folk. Stavrum du får tenke over hva du tenker om araberne.Uansett om du driver litt humor eller ikke mot dem, så er du en vantro for dem,som ikke fortjener å leve,om du ikke omvender deg til å bli en muslim da. Leve den frie tanke og ytringsfriheten.

01.02.2006 @ 17:54
Postet av: Gunnar Stavrum

Thomas, regner med at du spøker når du skriver at TV 2 Nettavisen har sensurt deg. Antar det har vært en teknisk svikt, vi har ingen problemer med din ytringsfrihet!

01.02.2006 @ 18:10
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: Gunnar Stavrum

Snorre, du misforstår meg. Jeg ønsker minst mulig lovbegrensning av ytringer. Mitt poeng er at vi alle til daglig tar hensyn til hvordan ytringene våre treffer andre mennesker. Altså: Vi bør ikke lovforby blasfemi, men det må være ytringsfrihet nok til å kritisere også slike ytringer.

01.02.2006 @ 18:13
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: Gunnar Stavrum

Jonas, saken er nyansert. Det blir for enkelt å si at alle ytringer bør forsvares, selv om man er for ytringsfrihet. Jeg forsvarer Jyllands-Postens rett til å ytre seg, men jeg kritiserer ytringen.

01.02.2006 @ 18:16
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: Jesus tittyfucking krist!

Jeg synes denne saken her er absurd. ER det virkelig en tegning som skal til for å få muslimer til å true med terroraksjoner, og mulige tap av menneskeliv? Selv om jeg ikke bejubler den formen for aksjoner, kan jeg nok tenke meg flere andre og bedre grunner til å true med terror enn det.. Ja, så kan det oppfattes som en provokasjon, greit. Men den er jammen meg en mild provokasjon, Tenk hvis det er sånne idiotiske ting som for alvor skal sette fyr i konfliktene mellom muslimer og kristne? Selv vi som ikke er kristne, (men som allikevel kan bli rammet av terror) skjønner at vi ikke skal trakke hverandre på tærne, men dette er irrasjonelt, og tåpelig. Er det Jyllandsposten som er dumme her, eller er det islamistene? Det skal jammen ikke mye til for å tirre dem... de må da ha viktigere verdier å forsvare enn avbildninger av en mann ingen vet hvordan ser ut.

01.02.2006 @ 18:47
Postet av: Hans Kr.

Gunnar Stavrum.Du sitter selv som redaktør av nettblogg.no, der jeg selv er bidragsyter.Jeg regner med at du selv ville synes det var ille å bli truet på livet, for noe jeg kunne finne på å skrive i min blogg.Jeg har selv skrevet et par satiriske bemerkninger overfor noen av våre nye statsråder. Hvordan ville du reagert om noen hadde forlangt at du skulle beklage disse, på VEGNE av meg, fordi dette etter SVs oppfattning latterliggjør deres politikk og synspunkter.Og det er vel det denne saken gjelder, muslimene skal ha Norge, som nasjon til å beklage det en enkeltpersjon/redaksjon her har gjort. Det blir det gale, etter de flestes oppfattelse.Og hva skal vi si til den sakalte flaggbrenningen?Vi har strenge regler i Norge for hvordan vi skal behandle flagget vårt.Dette MÅ jo vi da kunne gjøre gjeldene overfor muslimene som brenner det, på samme måte som de krever av oss.

01.02.2006 @ 19:07
URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: Life is life

Jeg leste en fiffig allegori der trykking av tegningene ble sammenlignet med å photoshoppe ansiktene til småjenter i nabolaget inn på kropper i hardporno....for så å henge bildene opp på lyktestolper i området.(http://palode.blogspot.com/2006/02/den-natten-jeg-reddet-ytringsfriheten.html)...Må si den ga meg litt å tygge på. Ordene til den franske filosofen Francois de Voltaire renner det meg i hu: "Jeg er uenig i Deres meninger, men jeg vil inntil døden forsvare Deres rett til å hevde dem."Så muslimene skal få mene at ingen har rett til å skjende deres gudebilde? Eller skal alle ha rett til å fornærme hverandre på det groveste, bare fordi de rett og slett har rett til det? Totalt bekjenner mer enn en milliard mennesker seg til islam. Kan en millard mennesker ta feil?Range vegen vert ikkje rett om det er mange som går han, lyder et gammelt, norsk ordtak.

01.02.2006 @ 21:23
Postet av: nile

Hele utgangspunktet er kipt og lite gjennomtenkt. Life of Brian var en kritikk fra kristenfødte av kristendommen, det samme var Øverlands tale. Her har du en avis i et kristent land som latterliggjør en annen religion, som attpåtil har hovedsete i land hvor analfabetismen er stor, overgrepene er store, og myndighetene trenger sårt en unnskyldning for å få vekk fokus og kritikk av seg selv. Enten var det uvitenhet eller så var det med belegg. Uansett var det en provokasjon som de burde ha forstått ville spre seg over landegrensa. De som har lest litt historie vet at konflikten mellom kristne og muslimer er hauggammel. Mange forsøker å bygge broer og dempe konflikter, her rives broene og den eldgamle konflikten får ved på bålet. Det er trist. Men når det nå først er gjort har vi ikke noe valg: Vi må forsvare retten til ytringene for alt ytringsfriheten er verdt.

01.02.2006 @ 23:56
Postet av: Stockmann

Gunnar Stavrum skrev: "samtidig er ikke ytringsfriheten en blancofullmakt til å krenke andres følelser." Min kommentar her er at "andres følelser" umulig kan være en standard man skal måle ytringsfriheten mot. Ytringsfrihet er ingen rett om den skal håndheves ut i fra vilkårlighet; hva folk lar seg fornærme av eller av hvilke følelser de måtte subjektivt oppleve. Ingen ytring som er verdt noe i det hele tatt, er nettopp en ytring som har kraft til å fornærme "andres følelser". Var ikke Galileos ytringer som blottstilte den kristne kirkes ignoranse fornærmende? Var ikke alle Opplysningsfilsofers kritiske ytringer fornærmende på datidens konservative fornærmende og dypt krenkende for "den almenne anstendighetsfølelse". Fornærmet ikke Martin Luther King mange dypt og inderlig? Men en annen ting er om folk i Norge egentlig fortjener ytringsfrihet siden man så lett er villig til å bytte den bort ved å gi etter for trussler fra aggressorer. Den som bytter bort sin frihet mot kortsiktig trygghet, fortjener ingen av delene.

02.02.2006 @ 04:49
Postet av: G-man

Heller ikke religion er blancofullmakt til å krenke andres følelser, til å brenne flagg, til å banke opp sine koner, til å sprenge seg selv i luften. Mye snakk om misbruk av ytringsfrihet, men fint lite om misbruk av det noen kaller 'religion'.

02.02.2006 @ 08:42
Postet av: Pippi

Gunnar Stavrum: Ytringsfriheten gir selvfølgelig en blanco fullmakt til å såre andres følelser. Det foreligger ingen objektive kriterer som understøtter din påstand. Uansett om det dreier seg om politisk, samfunnsmessig, personlig eller religiøs ironi eller direkte kritikk beskyttes den av ytringsfriheten. Jeg er overrasket over at du som har redaktøransvar ikke forstår hva ytringsfriheten bekytter (uten nærmere spesifiserte grenser) slik at en annerledes eller provoserende synspunkter kan fremmes med full trygghet for meninger, liv og helse.Hvis "andres følelser" skulle bli lagt til grunn som ytringsfrihetens grense ville vi neppe hatt dagens frie vestlige samfunn og du ville neppe sittet i din stilling som redaktør i et organ som baserer sin virksomhet og troverdighet på at ytringsfriheten gjelder.Vi har "blodferske" eksempler fra f.eks Tyrkia og Russland på hva som egentlig står på spill.Forsøk å tenke igjennom problemstillingen en gang til. Kanskje det hjelper??

02.02.2006 @ 09:39
Postet av: Bjarne Bernesen

Jeg syntes det er merkelig at ikke Stavrum og andre som delvis tar ekstremistene i forsvar trekker paraleller til en annen sak som var brennaktuell for noen år siden. Fatwaen som ble lyst over Salman Rushdi og alle forleggere som ga ut hans bok "Sataniske vers". Her i Norge ble forleggeren Wiliam Nygaard skutt utenfor sin egen bolig. Også den gangen ble det skreket opp fra muslimsk hold om fornærmelser mot religionen deres. Og enda den dag i dag lever forfatteren i skjul for ikke å bli myrdet. Fremstående muslimer i Norge har stått fram og sagt at det er enhver god muslims plikt å drepe Rushdi hvis de ser ham. Så denne saken er ikke enestående. Den er et ledd i et mønster hvor islamister ønsker å hindre ytringsfriheten. Det er vanskelig å forstå at Stavrum og andre i norsk presse og politikk ikke ser dette og angriper det slik det fortjener. Men motet sviktet kanskje da de så at William Nygaard faktisk ble utsatt for et attentat som følge av at han viste det motet som deler av norsk presse og norske politikere ikke har.

02.02.2006 @ 10:32
Postet av: Jan B

Det er ingen prinsippiel forskjell på satirene til Monthy Pyton og disse tegningene. Når det gjelde motivet til redaktøren i Magazinet så stinker dette laaaaaaaang vei.Men det betyr ikke at det er noen forskjell på Monthty Pytons satirer og disse tegningene.Monthy Pytons satirer er etter min mening like esktremt hvis man skal sitte der sart og sår som en fanatisk tulling.Verden trenger Monthy Pyton selv om de støter ekstreme kristne og verden trenger disse tegningene selv om de støter ekstreme muslimer.Dermed basta.

02.02.2006 @ 10:59
Postet av: Petrus

Det er tullete hvordan vi må legge oss flate fordi at noen blodtørstige terrorister, som gjemmer seg bak koranen, ikke finner nok folk å terrorisere der de er. Den ene unskyldningen er like bra som noen andre.

02.02.2006 @ 11:49
Postet av: Stockmann

En ting er at privatpersoner som Stavrum må sies å være ettergivende i denne saken, men hva med den direkte moralske støtte til Iran som norske mynigheter gir? Iran er selve det ideologiske tyngdepunkt for den radikale islamisme, og dette land samarbeider Norge med økonomisk (via statsselskapet Hydro) og diplomatisk (gjennom statsbesøk og koseprat, sist med Bondevik i Teheran). La gå at vi nordmenn ikke har mot til å konsekvent moralsk forsvare den vestlige frihet og ytringsfrihet; men kan vi da ikke ha mot nok til å trekke oss ut av et økonomisk samarbeid med de islamo-fascistiske regimer som for lenge siden har erklært vesten for sin fiende? Jeg husker KrFs Lars Rise skrev en artikkel et år tilbake hvor han ba om at Norge måtte vurdere å trekke sitt samarbeid med islamo-fascistene i Iran. Husk at Iran er et regime som henger homofile unggutter offentlig, som steiner kvinner, dreper og fengsler anderledestenkende og som støtter terror (Hezbollah, Hamas etc). Nordmenn fordømmer USA for å angivelig mishandle terrorister de tar til fange, men selv lar vi våre myndigheter moralsk sanksjonere Iran ved å behandle regimet som en respektabel partner og ved å direkte samarbeide med dem økonomisk (og dermed overføre teknologi og økonomiske midler til dem). Det er på høy tid vi får en debatt, en "polarisering" (et tåkebegrep som prøver å kaste skit på det gode formål å få frem klare motstridende prinsipper og standpunkter). Og det er på høy tid at Norge snart bestemmer seg for hvilke verdier og hvilken side det konsekvent ønsker å støtte i konflikten mellom den radikale islamo-fascistismen og den vestlige frihet. Et klart standpunkt fra Norske myndigheter og opinion vil også hjelpe alle de moderate muslimer til å velge side.

02.02.2006 @ 13:15
Postet av: Pippi

Stockmann. Katolisismen har et historisk sitat som sier ganske mye, "Hensikten helliger midlet". Det er slik verden fungerer idag. Politisk og økonomisk pragmatisme har kommet for å bli og det at vi holder "dørene oppe" selv ift til diktaturer tjener som oftest våre egne interesser. Så også i Iran.Det finnes imidlertid mange historiske paralleller der utfallet av naivitet har kostet menneskene dyrt. For eks Chamberlains herostratisk kjente uttallelse "fred i vår tid" da han trodde han hadde fått en bindende avtale med Hitler. Like etterpå angrep Hitler....Det vi aldri må holde opp med er å bekjempe de middelaldermørke religionene og regimene som finnes. Hvis vi en dag våkner opp og ser at prestestyret i Teheran har angrepet Israel eller andre land med en egenprodusert atombombe er det for sent å si vi skulle ha ført en helt annen politikk. Nettopp den religiøse fanatisme vi her står ovenfor må tas på alvor,-- hele tiden. Islam forherliger selvmordsbomberne. Dette kan like gjerne bli overført fra individnivå til å bli "nasjonal selvmordsbombing". De fleste vestlige land begynner å forstå at dette snart kan bli alvor.

02.02.2006 @ 17:13
Postet av: AltJegSera

Hva vil egentlig muslimene med denne konflikten?Vil de ha krig med vesten..eller vil de kaste vestlige borgere og selskaper ut av muslimske land?Vil de at vare tilgangen fra vestlige selskaper, som førøvrig utgjør en vesentlig del av forbruksvarene deres, skal forsvinne? Ja man kan saktens undre seg..Om dette baller på seg så kan resultatet bli en masiv redsel for å innvolvere seg i disse landene, med det resultat at disse landene blir satt årtier tilbake på mange områder..En storkonflikt med vesten vil muslimene tape uansett..Så hva ønsker de egentlig når de brenner flagget vårt, som de i forkant av brenningen må ha brukt mange timer og stor flid å lage?? Hva er den egentlige hensikten?

02.02.2006 @ 17:45
Postet av: jeto

Nå har jeg fått mer enn nok av sytende muslimer. Dette er ikke lenger snakk om en marginal gruppe muslimer som noen synes å tro. Det er bare å se på reaksjonene på Al Jazeera. De er selv med på å hauseopp dette. Og mulla krekar som for det første burde vært ute av landet for lengesiden, sier at nå er det krig? At man kan true med terrorhandlinger på grunn av noen tegninger, sier mer om islam enn om tegningene. En annen ting er at flere og flere aviser i Europå nå trykker tegningene.Nå har vi fått nok av muslimer som skal påtvinge vesten sine ideer og normer. Det versteer kanskje at det har blitt viktigere å unnskylde tegningene i en marginal norsk avis, enn å stå opp for vår rett til å trykke dem. Jeg er helt enig med de som mener at vi ikke skal provosere og ha respekt for andres religioner, men dette er å dra det for langt.Skal vi akseptere at det sitter muslimer i Norge som helt og fullt støtter eksempelvis palestinaarabernes reaksjoner på vestbredden og i Gaza? Som dermed oppfordrer til vold mot nordmenn på grunn av disse tegningene? NEI burde det åpenbare svaret være. Men nei, her er vi igjen mitt oppe i en kulturrelativisme som legger forholdene til rette for de ekstreme muslimene. Og dem ser det bare ut til å bli flere av. De truer med krig mellom sivilisasjoner på grunn av dette. Nå må vi våkne opp her på berget og stå opp for oss selv og våre verdier. Er det rart at flere og fler stemmer FrP?

02.02.2006 @ 18:30
Postet av: jeto

En kort kommentar til Hans Christian som mener at dette må kunne diskuteres uten at det blir snakk om rasisme. Religion har vel ingenting med rasisme å gjøre? Det har med rase å gjøre, og det er mange raser som er muslimer. Å blande rasisme inn i dette blir skivebom!!!!

02.02.2006 @ 18:32
Postet av: Sjasmin17

Det hele har gått for langt nå. Greit at muslimene sier ifra, men å begynne å brenne flagget til flere land, pga at noen få mennesker har tegna. Dette blir for dumt og barnslig. Menneskene som har tegningene, burde beklage seg og bli ferdig med saken. Det er en TEGNING! Det fins jo måter på hvor mye man kan gjøre ut av pga en tegning. Dette skulle vel ikke starte en 3 verdens krig også?! At muslimer gidder å bry seg så mye som de gjør. Ufattelig! Er kanskje litt for selvhøytidelig? Har hvert nok kriger pga religion, så syns ingen burde blande seg inn i religionene til hverandre. Alle har jo rett uansett! yeah good luck=) jente 17 som respekterer ALLE religioner=D

03.02.2006 @ 00:13
Postet av: Hans Christian

jeto: Det var "Hans Kr." (merk *K*) som blandet inn rasisme (ikke "Hans Christian"). Greit å få navnet riktig hvis du skal kritisere noen...

03.02.2006 @ 08:43
Postet av: Sigurd

Jeg finner det besynderlig at liberalere (og gamle raddiser) argumenterer med at ytringsfriheten begrenses av Grunnlovens blasfemibestemmelser og at Muhammed-tegningene i Magazinet således ikke automatisk beskyttes av Grunnloven.Da filmen "Life of Brian" ble nektet fremvist på kino i Norge på grunn av dets blasfemiske innhold, ble kristenfolket møtt med massiv kritikk for sin intoleranse og manglende forståelse for ytringsfrihetens kår i det liberale Norge. Vulgær-kritikk av kristendom ble ansett som en legitim del av kulturkampen hvor kamp mot religiøs overtro og ensretting sto sentralt.Kampen mot blasfemisk innhold som er kritisk til kristendommen er en tapt sak i Norge. Men hvorfor tør ikke liberalerne (og de gamle raddisene) å forfekte de samme argumentene når blasfemien rettes mot islam? Dobbeltmoral kanskje?

03.02.2006 @ 10:57
Postet av: Gunnar Stavrum

Pippi, du hopper bukk over at Norge har en serie lover som begrenser retten til å komme med enhver ytring, selv om vi har ytringsfrihet. Og; selv om man har rett til å si noe, så får man finne seg i kritikk for ytringens innhold.

03.02.2006 @ 11:47
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: Vidar N

Det er forskjell på å kritisere (og for å ha det klart - Magazinets redaktør fortjener all den pesen han får - det var en ren provokasjon) og true med vold.Hentet fra en av deres artikkler i dag (Nordmenn er redde):Hizbollahs generalsekretær, Sayyed Hassan Nasrallah, sa torsdag at hvis norske medier skal ha friheten til å trykke slike tegninger, så kan muslimer ha friheten til å sprenge seg selv i luften i Norge eller Danmark(http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article550681.ece) Da har man seriøst misforstått noe. Så kanskje det er bra at Jyllandsposten trykket bildene - for å vise hvor ille det faktisk er i ganske mange miljøer.

03.02.2006 @ 16:00
Postet av: Pippi

Nettopp Stavrum ! Å kritisere ytringen har ingen noe imot. Snarere tvert imot!! Problemet i denne saken er at du som prosfesjonell pressemann forsøker å "vri" argumentasjonen i retning av at dette burde ikke ha skjedd. Da er du farlig nær grensen for å ville begrense ytringsfriheten når du ikke ser bakgrunnen for disse satiriske tegningene.Jyllandsposten er ikke talerør for noen kristelig bevegelse og kan ikke med rimelighet beskyldes for å ha hatt noe behov for å angripe islam som religion. Bakteppet for de uttrykk som fremmes gjennom karikaturene er bl.a. det faktum at islam står langt fra våre egne frihets- og likestillingsidealer og ikke minst at verden har vært utsatt for grusomme terroraksjoner som har tatt mange uskyldige menneskeliv i islams navn.Når verdens mest undertrykkende religion nå truer enkeltpersoner, organisasjoner og nasjoner lyder det skremmende å høre at pressefolk og politikere si de "forstår" hvorfor det reageres med denne voldspregedemåten. Du flytter fokus fra årsaken til symptomet.Hver gang du sier dette forsterker du inntrykket av at dette var å gå for langt, underforstått at ytringsfriheten de facto er overskredet. De fleste leser deg på den måten, dvs at den type satiriske tegninger JP viste overskrider ytringsfrihetens grenser.Noen ganger må man gjøre viktige valg, - det synes jeg ikke du gjør. Resultatet blir at neste gang noe lignende skjer har du senket lista enda litt lavere."You can't eat the cake and keep it at the same time" !

03.02.2006 @ 16:28
Postet av: x3m

Jeg synes forøvrig at alle frie media bør trykke bildene, og det så fort som s...Vi kan ikke la oss tråkke ned i en slik autoritær, og terroristisk søle som vi ser ut til å bli dradd inn i.Blasfemi kan kun dekke de som tror på religionen det er et brudd på. Hvordan ellers kan det ha seg at vi har spist "hellige kuer" (biff) i lang tid uten at Hinduene har brent flagg og truet med terrorhandlinger mot oss.Jeg mener og tror at de fleste muslimer ønsker å leve i fred og fordragelighet, men jeg håper også at de (flertallet) kan ta uromakerene i ørene og si at nok er nok.Dersom de ønsker et samlet vesten mot seg, har de selv bedt om å få bank - noe de får ganske grundig dersom de ikke roer seg litt ned.

05.02.2006 @ 01:00
Postet av: knutten

Det blir delvis av noen her fokusert på at ytringsfriheten er ganske sterkt begrenset på noen områder. I den anledning mener jeg å huske at Norges høyesterett fikk 1 eller 2 dommer i mot seg i den europeiske menneskerettsdomsstolen med beskjed om at de hadde ansett ytringsfriheten for svak i denne/disse saken(e). Stemmer ikke dette, er det noen som husker mer spesifikt hva dette var for saker?

08.02.2006 @ 22:28
Postet av: Andreas

For noen år siden var jeg på besøk i Madrid hos en god venn. Han fortalte meg at han hadde kjøpt en meget interesant bok av Henry Ford:"Den internasjonale jøde". Neste dag tok han meg med til bokhandelen, men damen sa den hadde de ikke mer. Jeg ville bestille, men damen sa at det var kommet 2 herrer til sjefen og da de var gått, ga han beskjed om gi ham de eksemplarene som var igjen. Året etter ville jeg forsøke igjen, men bokhandelen var nedlagt.Komentarer overflødig.

09.02.2006 @ 09:43
Postet av: Walter

Helt feil saken kom til Norge når Aftenposten trykket en faksimile i fjør høst.

10.02.2006 @ 11:28
Postet av: degli

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.usate348.org/degli

19.02.2007 @ 08:18
Postet av: virgilio

Great site! Good luck to it's owner! http://www.bovso.org/virgilio

23.02.2007 @ 04:07
Postet av: cavalli

pagine piuttosto informative, piacevoli =) http://www.flryanair.org/cavalli

25.02.2007 @ 01:11
Postet av: lesbo

Ich fand gute und wichtige Informationen - dir zu danken. http://www.canaxe.org/lesbo

28.02.2007 @ 10:33
Postet av: racconti

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.canaxe.org/racconti

28.02.2007 @ 19:33
Postet av: corsi

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! http://www.canaxe.org/corsi

28.02.2007 @ 22:51
Postet av: Bambini

Interesting contents i consider.. http://www.bambini.batcave.net

02.03.2007 @ 14:24
Postet av: Lover

http://itsesso.beeplog.com

02.03.2007 @ 20:02
Postet av: aria

luogo interessante, soddisfare interessante, buon! http://www.2ire17.org/aria

03.03.2007 @ 17:37
Postet av: universita

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.2ire17.org/universita

03.03.2007 @ 20:29
Postet av: dj italia

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) http://www.nuovi5y.org/dj-italia

05.03.2007 @ 10:36
Postet av: figa

sono eccitato circa questo luogo, buon lavoro!:) http://www.nuovi5y.org/figa

05.03.2007 @ 13:44
Postet av: fiorentina

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) http://www.nuovi5y.org/fiorentina

05.03.2007 @ 16:17
Postet av: umbria

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) http://www.nuovi5y.org/umbria

05.03.2007 @ 18:47
Postet av: tattoo

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. http://www.nuovi5y.org/tattoo

05.03.2007 @ 21:17
Postet av: topless

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.nuovi5y.org/topless

05.03.2007 @ 23:46
Postet av: la scala

Grande sito!! http://www.cartk5e68.org/la-scala

06.03.2007 @ 02:17
Postet av: keira knightley

i'am really impressed!! http://www.cartk5e68.org/keira-knightley

06.03.2007 @ 04:48
Postet av: pasta

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! http://www.cartk5e68.org/pasta

06.03.2007 @ 07:20
Postet av: alitalia

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) http://www.cartk5e68.org/alitalia

06.03.2007 @ 09:52

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/680451
Mine fem øre i karikatursaken

Dette har skjedd: Rundt salongbordene i de norske stuer murrer en voksende bekymring for hva en marginal gruppe muslimer med fritidsproblemer kan finne på av reaksjoner på at en marginal gruppe kristne med egen avis har trykket karikaturtegnin...

spaltet.net
02.02.2006 @ 13:02
hits