TV2Nettavisen

20 nye år med bompenger

29.05.2006 @ 15:20
Bilistene i Oslo-området kan se frem til ytterligere 20 år med bompenger, hvis "Oslopakke 3" blir vedtatt. Samtidig vil bilistene betale milliardbeløp til folk som bruker buss og t-bane.

47380-89

Med 53,4 milliarder i total ramme er Oslo-pakken det største transportprosjektet i Norge noensinne.  Milliardstrømmen vil rydde opp i køer og forurensning, samt ruste opp t-banen og finansiere nye sykkelstier.

Her finner du bred informasjon om Oslopakke 3 (trykk her)

Mest løfterikt er at Oslo-pakken er tverrpolitisk og at Oslo og Akershus er enige om prioriteringene. Begge deler er viktig for å sikre at pakken blir vedtatt av lokalpolitikerne i høst.

Når Peter N. Myhre og Rune Gerhardsen begge kan skrive under, borger det for at de nødvendige tiltakene kan bli mer enn papirplaner.

Uten tverrpolitisk støtte har planen ingen sjanse til å bli akseptert av velgerne. I praksis er "Oslopakke 3" en ekstraskatt på bilistene i området de neste 20 årene. Prisen for å reise fra Asker til Oslo med bil blir 27 kroner.

Det er vanskelig å se hvorfor tvingende nødvendige samfunnsoppgaver i hovedstaden bør finansieres med en ekstraskatt i et land hvor staten sitter med 1.500 milliarder kroner på bok i utlandet.

Nå kan man svare at de som betaler også er de som drar nytte av tiltaket, men det er en sannhet med modifikasjoner.

For det første vil alle innbyggere i Oslo og Akershus dra nytte av bedre miljøtiltak, bedre veier og utbygget kollektivtransport - og ikke bare bilistene.

For det andre skal over fire milliarder kroner av bompengene brukes til kollektivformål. Bilistene skal altså sponse de som velger trikk, buss eller t-bane.

Med forbehold om at det er mulig å misforstå det relativt tynne materialet som hittil er lagt frem, ser det ut som om 12 milliarder kroner kommer fra staten, to milliarder kommer fra 75 øre ekstra på kollektivbilletter - mens resten - over 40 milliarder - kommer fra bilistene.

Disse veien blir køfrie (trykk her)

Oslopakke 3 blir det garantert bråk om, og det er bra. Men i valget mellom pest og kolera, må det aller viktigste være at det endelig blir gjort noe stort for å rydde opp transportproblemene og miljøutfordringene før de kveler Oslo-området.

Det tror jeg de fleste som står i endeløse køer på Mosseveien eller på E-18 til og fra Asker kan skrive under på.

Kommentarer:
Postet av: Ståle

Denne pakken fører selvfølgelig ikke til at veiene i Oslo blir køfrie, den bare utsetter køene noen år på enkelte strekninger samt flytter køene til andre steder i byen. Det nytter ikke å bygge seg ut av køproblemene i Oslo, det eneste som nytter er satsing på kollektivtransport kombinert med restriksjoner på biltrafikken. Vegnettet i og rundt Oslo sentrum er fullt utnyttet i rushtiden i dag og ingen av tiltakene i denne pakken løser dette problemet! Det positive med denne pakken er at en del av køene graves ned i tunneler og at kollektivtilbudet styrkes noe, håper politikerene snart vil tørre å innføre effektive tiltak som vegprising og parkeringsrestriksjoner i tillegg, først da kan vi snakke om å løse køproblemene!

29.05.2006 @ 15:50
Postet av: Svein

Av gjeldende veiledende bensinpris på 12,04 (Oslo) er 7,30 eller 61 % avgifter og mva til staten (Selv om pumpeprisen er lavere går like mye.inn i statskassa). For diesel utgjør avgifter og mva 5,65 pr liter eller 53% av gjeldende veiledende pris på 10,74. Så har vi årsavgiften. Og om ikke det skulle være nok så betaler man årlig skatt på bilen. Lurer på hvor alle disse pengene blir av, for til vedlikehold og utbygging av veier går de ikke. Man trenger ikke å reise lenger enn til nabolandene våre for å finne en bedre veistandard enn den vi har i Norge. Tyskland har et underskudd på statsbudsjettet, men klarer å ha en mye bedre veistandard enn det oljenasjonen Norge har. Joda, man kan snakke om vinter og at forholdene er annerledes i Norge enn i Tyskland, men ser man på forskjellen på standarden ser man at Norge er et uland i forhold. Mosseveien har man snakket om å legge i tunnel i mange år, og den opprinnelige bomringen skulle finansiere dette. Men nå skal man kreve penger for det samme prosjektet! Skal man først ha en bomring bør den ihvertfall ligge ved bygrensen, ikke skille bydelern slik det gjør idag!! Trodde FRP var mot det som het bomring, men nå har man tyydligvis skiftet mening.... og mistet min stemme ved neste valg!!

29.05.2006 @ 16:11
Postet av: Kay

Har stemt FrP hvert kommune- og stortingsvalg siden 1978, da var jeg 18 år. Det har dermed blitt mange stemmer til FrP fra min side siden den gang. Hvis FrP støtter veipakke-3 slik dette tyder på har jeg stemt FrP for siste gang. Kanskje er det behov for et nytt høyreparti i Norge? Kanskje et parti som faktisk står for mindre skatter, avgifter og byråkrati?

29.05.2006 @ 17:00
Postet av: Andreas H.

Har også stemt på Anders Lange og FRP fra første stund, men i den siste tiden sklir det ut. Det greier seg med et homseparti.

29.05.2006 @ 17:34
Postet av: Oystein

Det er mosomt aa se at det gjojres et stort poeng av at bilistene ikke faar noe igjen for pengene som skal brukes paa aa bedre kollektivtrafikken. Det er vel ingen tvil om at kollektivtrafikken avlaster veiene og dermed minker koen for de som velger aa kjore egen bil. Hvis kollektivtrafikken ble gjort gratis og/eller med bedre dekning kunne kanskje bilkoene fjernes for godt.

29.05.2006 @ 17:53
Postet av: Rolf

De bygger vel 4 felts motorvei hver vei? Sånn at man slipper å bygge nytt om 20 år igjen?? Regner med politikerne er såpass smarte.

29.05.2006 @ 17:54
Postet av: Hans Kr.

Dette er ganske enkelt het utrolig.Rett etter krigen (1940-1945) fikk vi i Norge innført en midlertidig sukkeravgift.Den betaler vi fremdeles.Det resultatet blir det nå med bomringen rundt Oslo. Først skulle den finansiere Oslo-pakke 1 og fjernes. Deretter fant man nye problemer, bomstasjonene skulle stå, og finansiere Oslo pakke 2, nå er det i gang igjen. Oslopakke 3, og nye 20 år med bomringer.Når det er ordnet blir det garantert både Oslopakke 4-5-6 og 238.Og hva klarer sausehodet Rune Gerhardsen fra AP, AvgiftsPartiet, å fortelle oss i 18.30 nyhetene på TV2.-Jo, man må huske på at det ikke er unaturlig å betale bompenger i andre land i Europa. Land som det er naturlig å sammenligne seg med. Herr Avgiftspartipolitiker Rune Gerhardsen.Italia, Spania og Frankrike har bompenger for å finansiere motorveis-systemet.Det finnes alternative veier der man ikke betaler bompenger. Faktisk går disse ofte parallelt med betalingsveiene.Dessuten tar ikke disse landene inn UFATTELIGE 53 milliarder NOK årlig i andre avgifter fra bilistene. Det gjør man i Norge. Så den sammenligningen er like sinnsvak, som avgiftspolitikken til partiet ditt.Husk det Rune Gerhardsen. Det er bedre å holde kjeft å la folk tro du er idiot, enn å åpne kjeften og overbevise folk.

29.05.2006 @ 18:59
URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: ole

Slutt å syt! Det er en god ting at bilistene betaler for veien selv. Det er en god ting at bilistene betaler for buss for andre også (at Stavrum nekter å forstå dette er ikke overraskende, og det er vel nettopp det Bent Sofus Tranøy peker på - se Stavrums forrige innlegg). På den måten kan samfunnet gjennom avgifter gjøre at kollektivtransporten blir bedre, billigere, og mer omfattende. At noen er avhengige av bil, enten det er på grunn av jobb eller andre ting, er selvfølgelig uheldig, men bompenger er allikevel den mest rettferdige løsningen. Forøvrig veldig trist at bompenger er det som fører til størst engasjement på denne bloggen. Men nå tror jeg ikke at Stavrums stamgjester er representative for befolkningen - folk flest stemmer jo ikke frp.

29.05.2006 @ 20:24
Postet av: Bjørn

Kjempeflott tross i at det overraskende nok er med støtte av både Høyre og FrP. Endelig kan vi få et skikkelig veinett i Osloregionen. At det kan finansieres med økte bompenger er jo kjempeflott, flere vil bruke kollektivt eller sykle og vi kan igjen puste i denne deilige hovedstad. Full honnør til Oslopakke 3 sekretariatet for et grundig og gjennomarbeidet forslag, stå på og ikke bli deppa av hylekoret med innflytter Stavrum i spissen. Stavrum, flytt hjem igjen hvis du mistrives.

29.05.2006 @ 20:29
Postet av:

Topp! Foerst og fremst: Bompenger er en av de faa skatter / avgifter som faktisk blir betalt av brukerne, og dermed en av de mest rettferdige formene for finansiering av offentlige oppgaver som finns. Dette vage rettferdighetsargumentet til bilbrukerne er jo helt vagt; Hva med psykologien? Jeg bruker det ikke, jeg vil ikke betale?? Hva med sykehjem? Jeg bruker det ikke, jeg vil ikke betale? Hva med veier i Troms? Jeg bor ikke der, jeg vil ikke betale over skattesedlen? Hva med veier i Oslo, si jeg bor i Troms? Og inntekter, da? Hva har egentlig en feit frp-er gjort for aa pumpe inn olje fra Nordsjoeen? Har ikke jobbet paa plattfor sier du? Hvorfor skal du ha din del av kaka? Folk er helt utrolig smaalige naar det gjelder generelt aa bidra til felleskapet, og naar det kommer til aa betale for det man bruker ennaa verre. Ja til mer avgifter, og mindre skatt. Betal for det man bruker, og har man penger aa kjoere til jobben, ja da kan man faktisk betale det det koster samfunnet.

30.05.2006 @ 02:34
Postet av: Bob Sapp

Skatter og avgifterNorge har faatt den regjeringen den fortjener. Folket har talt og resultatet vil bli flere skatter og avgifter. Det er bare et problem. De samme menneskene som SV/AP/SP/LO sier at de stoetter og at de vil hjelpe er de som rammes hardest av politikken.Hvem rammes av avgifter, de med hoy inntekt eller de med middels og lav inntekt? 80% av all transport i Norge foregaar med privatbilen. Dagens skatte og avgiftspolitikk paa bil, bensin og bilbruk har ingen fornuftig struktur eller funksjon annet enn aa gi de med middels aa lav inntekt en vanskligere hverdag. Dette er sosialdemokratiet paa sitt "beste". Jeg vet ikke hvordan en barnefamilie skal klare seg gjennom hverdagen i Norge uten en bil. Men det kan kanskje en SV velger hjelpe meg med. For tiden bor jeg i Seattle. Bilen jeg kjoerer kostet meg 1/3 av prisen i Norge, bensinen er under halvparten og det best. Offentlig kommunikasjon er BILLIG. Jeg betaler $70 for et maanedskort paa en strekning tilsvarende Asker - Drammen. Buss innenfor bygrensa er gratis. Jeg oensker at de roedgroenne kan gjoere en like god jobb som amerikanske politikeren, vil de klare det - NEI.

30.05.2006 @ 05:44
Postet av: lars

ole, du skriver: "Slutt å syt! Det er en god ting at bilistene betaler for veien selv."Hva med alle de pengene vi allerede betaler inn til staten for å kjøre bil? Hvor går de pengene?Hvorfor skal bilistene alltid bli forskjellsbehandlet i forhold til andre samfunnsgrupper? Det virker som det er helt greit å ribbe billistene for de har jo tross alt "valgt å kjøre bil selv", slik som jeg ser det, er ikke det grunn nok i seg selv.Det burde gå an å velge enten det ene eller andre uten å bli forskjellsbehandlet på denne måten.Hvordan i all verden klarte Norge å lage alle disse veiene før i tiden, før bompengen? Da hadde vi ikke oljepenger heller. Det er bra at politikerne endelig kommer med konkrete tiltak til nye veier, men det burde være mulig for staten å finansiere mer av kaken.

30.05.2006 @ 08:41
Postet av: Kollektivsatsing hjelper bilistene

Det er bra at satsing på kollektivtrafikk er med i pakken; hvis flere kjører tog blir det mindre kø. Så dette er et kost/nytte-problem hvordan fordelingen skal være mellom veiutbygging og kollektivutbygging. Hva fører til minst køer og størst nytte.Når det gjelder bompenger som finansiering synes jeg det største problemet er at det er en ineffektiv skatt der mye penger går med til innkrevingen og at innkrevingen lager køer og forsinkelser i seg selv.

30.05.2006 @ 09:47
Postet av: Herregud Stavrum

> For det andre skal over fire milliarder kroner> av bompengene brukes til kollektivformål.> Bilistene skal altså sponse de som velger> trikk, buss eller t-bane.Ja er det ikke fryktelig! Av 54,3 milliarder kroner, skal over 4 - FIRE - milliarder kroner brukes på kollektivtransport!Og av disse 4 milliardene skal 2 av dem betales gjennom økte priser på buss og trikk.Stakar bilistene. Hvor mye blir det på veier sa du?

30.05.2006 @ 10:47
Postet av: Hans Kr.

Norske bilister betaler inn 53 MILLIARDER kroner i bilrelaterte avgifter.Og det tilbakeføres 13 MILLIARDER til veibygging.DET er årsaken til at vi reagerer på bompenger.Jeg kan også beytale for å bruke en vei, men det blir forbannet surt, når jeg allerede har betalt det i form av kjøpsavgifter på bilen.At det er bomveier i Spania, Italia og Frankrike kan ikke brukes som et argument. Fordi de har ovehodet ikke samme avgiftpåslag når de skal kjøpe bil.VAr i nord-Italia for 14 dager siden. I løpet av 4 dager så jeg 5 biler som var eldre enn 3 år.Når blir forholdene slik i Norge?Kollektivtransporten i Norge har selv priset seg ut av markedet. Det skal da ikke norske bilister betale for.

30.05.2006 @ 10:52
URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: Olaf

Svinesundbroen ble såvidt jeg vet bygget av et tyskt firma. Det er nok av ekspertise i EU til liknende oppgaver. Det skaper ingen inflasjon, og penger har gamlemor Norge til å ruste opp holken. Litt fornuft, por favor!

30.05.2006 @ 11:37
Postet av: boNe

Hvis bompengene virkelig hadde gått bare til veier hadde det vært greit. Det samme med veiavgift og bensin. Men veiavgift og bensin/dieselavgifter går inn i potten over generell skatt. Og slik jeg husker bompengene ble brukt i Drammen var det vel finansiering av byjubileum og julebord på programmet også. Drammen kommunestyre ønsket vel heller ikke å bygge ned bommen når veien var nedbetalt fordi det ga så fin inntekt i kommunekassa.. Kan vel ikke si at det er riktig bruk av pengene heller..

30.05.2006 @ 12:22
Postet av: Terje

Av de 1194 millionene som kommer inn i Oslobommene, går kun 804 millioner til samferdsel. Det bør være et enormt argument mot bommer.

30.05.2006 @ 13:42
URL: http://www.zzaph.com
Postet av: testener

I utgangspunktet enig i at avgifter er en uting. Stoetter lavere avgifter og hoyere skatt. Problemet med bilbruk, som rettferdiggjoer avgifter er eksternalitetene: for det foerste miljoproblematikken. Baade globalt (CO2) og lokalt (svevestoev mm.). Siden bilbruk er tvingende noedvendig i distriktene gir det mening aa avgiftslegge bilbruk i byene, heller enn aa sette hele kostnaden paa bensinavgifter (som selvsagt er billigere aa kreve inn). En annen faktor er at i tettbygde stroek er det ogsaa andre former for eksternaliteter naar en sammenlikner med kollektivtrafikk: koer. Derfor gir det fint mening aa enten subsidiere kollektivtrafikk (gitt at de fleste er enig i at koer er et problem, altsaa overforbruk av det kollektive godet veier, beklager o-ene) mer enn i dag, eller heve avgiftene paa bilbruk.Til forslaget om aa bygge motorveier med utenlandsk arbeidskraft uten aa skape inflasjon er min respons den samme som de fleste visjoner fra venstresiden vanligvis blir moett med: det hoeres fint ut i teorien, men i praksis funker det nok daarlig. For aa utdype: det lar seg nok gjoere, men at det ikke vil skape en viss inflasjon har i hvertfall ikke jeg noen tro paa. Og da er alle vi som har gjennomskuet frps magiske oppskrift tilbake til utgangspunktet for de fleste debatter om oekonomisk politikk: offentlig satsing m skatt eller privat markedstyring?

31.05.2006 @ 08:03
Postet av: Skribent

Hva er dette maset om at "bilister" subsidierer "de andre"? Som om landet var delt opp i "bilister" og "ikke-bilister"? Jeg er "bilist", men også "busspassasjer" og "gående" og en sjelden gang "syklist". Ungene mine er "busspassasjerer", "syklister", "gående" og ikke så sjelden "bilpassasjerer". Betaler jeg bompenger, subsidierer jeg blant annet meg selv og familien. Noen mener visst at folk ser på seg selv og skal se på seg selv som "bilister", for ikke å snakke om "storbetalere av bensinavgift og bompenger til den jæ*** staten og kommunen". Men noen vil kanskje isteden betrakter seg selv som "samfunnsborgere", som kan ha flere tanker i hodet på en gang? Ellers gir "testener" en god begrunnelse for at det faktisk bør koste en del å kjøre bil - og SÆRLIG i storbyen.

31.05.2006 @ 11:17
Postet av: jorg

noen som vet hvor mye av bensinprisen som er ren veiavgift?

07.10.2006 @ 13:45

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1368884
hits