TV2Nettavisen

Frykt for skole-konkurranse

29.01.2007 @ 10:44
Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) vil bekjempe private skoler. Hvorfor er han så redd for litt konkurranse for det offentlige skoleverket?

47380-213

Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil stanse private skoler. Foto: Erlend Aas, Scanpix.

Den nye friskoleloven gir fritt spillerom for religiøse skoler og skoler med såkalt alternativ pedagogikk (som Steiner-skolene). 

Det er altså ok med statsstøtte til skoler basert på en filosofi de færreste av oss forstår (hvem har lest Rudolf Steiner?), samt religiøs påvirkning av skolebarna.

Derimot er det viktig å bekjempe dem som ønsker å etablere gode, private skoler som skal konkurrere med det offentlige skoleverket.

Som det heter i høringsnotatet:

"En viktig pilar i det norske samfunnet har vært at alle, uansett bakgrunn, går på den samme skolen, lærer å arbeide sammen og respektere hverandre. Skolen er den viktigste arenaen for å bygge fellesskap i Norge, og bidrar til å redusere forskjeller og ruste elevene til møtet med et mangfoldig samfunn. Fellesskolen har rom for alle og blikk for den enkelte, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn, evner og verdigrunnlag."

Som ventet er det full støtte for denne tanken hos høringsinstansene (mange av dem tilknyttet den offentlige skolen), og det er ingen tvil om at loven blir vedtatt.

Jeg er ikke uenig i fundamentet for den offentlige skolen, og følgende blogg er heller ingen hevnakt for egne erfaringer: Både som elev selv, og ikke minst som far til tre barn, har jeg gode erfaringer med den norske, offentlige skolen.

Derfor er jeg også enig med Kunnskapsdepartementet i målet:

"Samfunnets ansvar er å se til at alle gis likeverdige muligheter, slik at retten til utdanning blir reell. Utdanning skal derfor være et offentlig ansvar, under demokratisk kontroll og tilgjengelig for alle."

Det jeg har problemer med er at frykt for konkurranse nettopp vil undergrave målet om en god skole!

Tenk bare på barnehageutbyggingen. I tretti år har politikerne vært samstemte i å gi full barnehagedekning, men målet er ennå ikke nådd. Og den eneste grunnen til at målet nå er nærmere enn før er nettopp de private barnehagene.

Barnehager er bevis på at offentlige penger og privat initiativ kan gå hånd i hånd, og det er faktisk normalen i en blandingsøkonomi som den norske.

Helsevesenet er et annet eksempel. Tannhelsen er reddet av private tannleger, og Volvat Medisinske Senter har da ikke undergravet det offentlig tilbudet. Tvert imot har vel private tilbud tjent som en brekkstang for økt satsing fra det offentlige - for eksempel operasjoner for hjertepasienter, tilbud til barnløse etc.

Djupedal og hans rådgivere stanset utbyggingen av private skoler som ville gitt 22.000 private skoleplasser. Den målbare effekten er at samfunnet dermed bruker mindre penger på utdanning. Dernest slipper den offentlige skolen konkurransen som vil komme fra private.

Det nærmer seg en religiøs frykt for konkurranse.

Kommentarer:
Postet av: Lektor Tørdal

For å forstå SVs(og tildels APs) paranoia ift privatisering av offentlige tilbud må man ha vært underlagt en livslang hjernevasking.Du nevner helsesektoren og barnehager som gode eksempler på at private tilbud er et godt supplement til det offentlige. At det skal være så vanskelig å se for seg det samme i skolevesenet er egentlig ufattelig.Frykten for sosiale skiller i samfunnet ligger så tykt utenpå Djupedal at han nærmest fremstår som patetisk i sitt forsvar av den offentlige skolen. Skillene er der de, og det har lite med valg av grunnskole å gjøre.Det at mange foreldre etterhvert har sett seg lei på en offentlig skole med manglende ressurser og dårlige skolebygg og derfor ønsker et alternativ burde herr Djupedal ta som en skikkelig utfordring.Istedetfor å forby privatskoler burde han heller sørge for at den offentlige skolen var den beste i klassen. Skape arbeidsbetingelser som trekker de beste lærekreftene, bygge moderne skoler med fasiliteter (svømmehall ol), sørge for at ALLE offentlige skoler har rikelig med læremidler og PC,er. Og det å satse på skole i en tid som nå, som verdens rikeste land, burde være en selvsagt ting. Men det er selvfølgelig lettere å peke nese til de som faktisk IKKE er tilfreds med det offetlige tilbudet.

29.01.2007 @ 11:59
Postet av: google

Til Lektor Tørdal:Ja, om vi bare kunne økt skattene med 10% slik at elevene kunne sittet på myke stoler ville de jo lært mye mer, dette er jo helt logisk.Jeg har gått lei av slike forslag.Den offentlige skolen har som alle andre produkten selvfølgelig godt av konkurranse, men det fundamentale problemet er hvordan skolen drives etter Leopold Von Ranke's prinsipper, hvor man skal memorisere mange isolerte hendelser. Man forkaster altså induksjon og den hierarkiale læringsmetoden.

29.01.2007 @ 15:49
Postet av: Andreas H.

Skolealderen er vel den viktigste i formingen av menneskene. Det har religionene alltid visst. Peron i Argentina måtte gå på tross av flertall i befolkningen, fordi han ville gjøre skolen offentlig. Det samme med Perez Jimenez i Venezuela i 1958. Skolene var i kirkens hånd. Peron kom tilbake over Rom. Makt er nå engang makt. Nå begynner skolealderen med 6 år. Jo tidligere hjernevasken kan settes inn, jo bedre. Størsteparten av vårt lærerkorps politiske orientering er velkjendt.

29.01.2007 @ 15:51
Postet av: Nadreas

Verdens beste grunnskole er i Finland. Der er det forbudt med privatskole. Må vi si mer om saken?

29.01.2007 @ 16:27
Postet av: Lektor Tørdal

Til Google:Skulle ikke være nødvendig å øke skattene for å bedre skolen. Det dreier seg om å bruke ressursene annerledes.I så måte er jo herr Djupedals motstand til å forstå; de private skolene er jo faktisk til 85% finansiert av det offentlige, og ved å forby dem(og dermed konkurransen) så blottstilles heller ikke manglene og feilene ved hans eget produkt.

29.01.2007 @ 21:59
Postet av: Erling

Det er ingen konkurranse på like fot det dreiar seg om når det gjeld skole. I vgs prøver dei private berre å skumme fløyten ved å opprette dei billigaste og mest moteriktige linene. Og berre i byane. Ved å lokke til seg elevar frå distriktsskolane vil elevgrunnlaget for tilboda ved desse bli undergravd. Om ti prosent av elevane i ein offentleg vgs i ein distriktskommune blir lokka til byen, kan det gå dramatisk ut over tilbodet til dei nitti prosent som ønskjer å vere der dei er. Det er eit heilskapleg skolesystem med ansvar for både yrkesopplæring og studieførebuing det er snakk om, og dette var i ferd med å bli undergravd av privatskolane. Djupedal skal ha ros og ære for å ha stansa dette.

30.01.2007 @ 07:51
Postet av: Mot stupet sier du? Gi gass!

Norge er i ferd med å få en utrolig stor gruppe med dansere, fotografer, make-up artister, filmarbeidere, kunstnere, webdesignere, interiørkonsulenter og skuespillere som er utdannet til arbeidsløshet. Takket være et skolesystem som gir ut bachelorgrader i piker, vin og sang-fag. Så må du gjerne si at markedet bestemmer. Men noen burde fortelle disse menneskene at det er galematias å ta en treårig høyskoleutdanning hvor det er 99% sannsynlig at du ikke får jobb etterpå. Men for all del, markedet bestemmer og mennesker ønsker å bli lurt.

30.01.2007 @ 10:18
Postet av: Bjarne Bernesen

Heller ikke jeg forstår frykten for private alternativ, utover at sosialistene på ideologisk grunnlag er mot alt som lukter av private alternativer til de offentlige monopolene.Jeg tror (og mener at det i praksis bekreftes) at konkurranse gir et nyttig korrektiv til den ensrettede tanken som en monopolist gjerne har om egen fortreffelighet. Jeg tror også at det er nyttig om både skolen og elevene betrakter elevene som kunder som skal bli levert et produkt i løpet av den tiden de går på skolen: Nemlig kunnskap, faglig og sosialt. Den offentlige skolen leverer kun ett produkt i så måte, et produkt som hversågod skal passe for alle. Det VET vi at det ikke gjør.Hvor mange barn kjeder seg på skolen? Alt for mange. Får disse da levert det produktet som de har krav på? Nei. Den offentlige skolen er ikke tilpasset den enkeltes behov. Men det finnes som kjent liten adgang til å klage.Mange private skoler tilbyr alternative undervisningsmetoder. Metoder som kanskje passer bedre for mange elever enn det den offentlige skolen kan tilby. Fjerner man disse skolene, så vil mange gode ideer og tankegods om hvordan skolen kan forbedres gå tapt. Man mister korrektivet som den offentlige skolen også kunne ha lært noe av. Resultatet blir en dårligere totalpakke.

30.01.2007 @ 10:24
Postet av: Juba Juba

Få luket vekk skoler som hjernevasker barn og unge med eventyr om Gud og dommedag, og som lærer unge at kvinner er mindre verdt enn menn osv., så har du min støtte for private skoler.Problemet med private skoler er at de må følge en opplæringsplan gitt av myndighetene, noe som innebærer at noen må kontrollere dem, noe som koster penger.Som nevnt, verdinøytrale (noe grunnskolen også burde vært) private skoler er av det gode. Religiøse alternativer er av det onde. Får kristenfolket sine egne skoler, så vil muslimene ha det samme. Og så er vi i gang.

30.01.2007 @ 11:23
Postet av: lita

Dette er jo en heller "gammel" artikkel, jeg la ikke merke til den før i dag.

Det jeg biter meg merke i ved den loven de kommer med om skoleverket, vil kreve noen kommentarer.

Der blir det skrevet at skolen skal være "et sted som minsker forskjeller".

Dette er en passus som nok passer Grunnedal og hans følge meget godt.

Det er vel tenkt som på travbanen, de beste må holdes igjen, for at feltet skal se mest mulig like godt ut. Dette er den eneste tolkningen jeg finner naturlig og rimelig av det sitatet ovenfor.

Dette er jo en dødslinje for Norge i det litt lengre perspektivet enn Grunnedals nese, som antagelig er retningsgivende her.

Det blir referert til Finnland når det er snakk om bra grunnskole. Der antar jeg at de på en helt annen måte lar de dyktigste få bryne seg opp mot sin kapasitet, mens de litt mindre heldige blir tatt minst like godt vare på som her.

I Norge vedtar vi at dette ikke skal gjøres slik.

Derfor betrakter jeg denne regjeringen, og de mange udyktige lærerne som opplagt finnes i norsk skole, og som applauderer denne skadelig formulerte loven, for en meget alvorlig og langvarig landsulykke.

Hadde vi ikke hatt olje/gass å trøste oss med i en lang tid, hadde vi trengt alle de dyktigste mest mulig dyktiggjort av skolen.

Hvis denne skadelige regjeringen får fortsette med sine kortsynte prioriteringer, vil dette på sikt gjøre Norge til en stor taper i alle sammenhenger. Dette bryr kanskje ikke ukunnskapsminister Grunnedal og medløpere seg om, de vil jo være under 6 fot når olje/gass tar slutt, likevel? Men en jævlig toskete og superegoistisk tankegang er det i alle fall.

18.03.2007 @ 15:08

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/3853995
hits