TV2Nettavisen

Kraftkrise? Steng et smelteverk!

28.08.2006 @ 12:50
Mens forbrukerne blør for dyre el-priser, får mange smelteverk kjøpe den samme kraften til spott-pris. Svaret på strømkrisen denne vinteren er å stenge ett eller flere av verkene.

47380-122


Ifølge siste tall fra Statistisk Sentralbyrå bruker den kraftintensive industrien rundt 35 terrawatt-timer (twh) per år. Det er omtrent nøyaktig like mye som alle norske husholdninger og landbruket til sammen.

Men der stanser også likheten. i mange tilfeller får industrien kjøpe kraften på billigsalg, ofte ned til 11-12 øre per kilowatt-time (før avgifter osv.) - eller under halvparten av prisen til private husholdninger.

Dette er jevngodt med milliardsubsidier til noen av de mest forurensende arbeidsplassene her i landet,og med dagens mangel på arbeidskraft er det vanskelig å se hvorfor den kraftkrevende industrien har blitt en hellig ku for politikerne.

Mest sannsynlig er det fordi de lokale fagforeningene har støttespillere sentral i LO og Arbeiderpartiet, mens folk flest - forbrukerne - ikke ser sammenhengen.

For hver billige terrawatt-time som går til industrien, øker behovet for import for å dekke den private etterspørselen. Tiden er for lengst forbi for at Norge er selvforsynt med kraft. I en årrekke har vi vært stor netto importør.

Og slik vil det trolig forbli: Etterspørselen etter kraft vil presse prisene i været, og det er på tide å slakte en av de siste hellige kuene i norsk industripolitikk!

Kommentarer:
Postet av: Ingunn

Det er jo ikkje så enkelt at ein berre kan stenge av eit smelteverk!!! Ved nedstenging og oppstart er det mange faktorar å ta hensyn til. I aluminiumsindustrien kan ein f.eks. ikkje "berre" starte opp igjen ein ovn. Då må ovnen takast ut og i mange tilfelle byggast heilt opp igjen, noko som kostar enorme summar og mange arbeidstimar.Og ikkje minst, kva med alle som må over på ledighetstrygd?? kostar ikkje det??Eller meiner du at all industri berre skal ut av landet? Me har jo tross alt bruk for mykje av det som vert laga her i landet og. Og kva vil ikkje det gjera for vidare nyskaping av mange ting? Det vert jo ikkje interresant for andre land å starta opp med noko i dette landet heller, viss ein ikkje kan sjå at all industri faktisk tilfører mange verdiar.Det spørs om ikkje rette vegen å gå, kan vera å leggja om til eit 2 pris system på straumen. Alle med hytter som brukar over 10000 timar i året kan betale mykje meir, for det er vel ikkje tvil om at alle luksushyttene som har poppa opp dei seinare år brukar mykje straum?? Og kva med alle kontora rundt om kring som ikkje sparer på noko som helst, det tikkar og går døgnet rundt sjølv om det ikkje er nokon på jobb..Nei, det er nok ikkje industrien som er syndebukken, men tydelegvis den mange vil ha vekk. Sjå lengre fram enn berre ein vinter..

28.08.2006 @ 13:42
Postet av: Tor

Er det nå så opplagt at forbrukerene ville fått rimeligere kraft?Er det ikke slik at kraftprisene ville holdt et rimelig nivå hvis ikke markedet hadde "styrt" prisen.En eventuell ekstra kraft fra et stengt smelteverk ville bare øket salget til utlandet når prisenvar gunstigst for kraftleverandørene. Så denne tanken kan virke god, men i beste fall naiv.Og når det gjelder miljøpolitikken så er det selvfølgelig bedre at disse fæle smelteverkene ståri et annet land, hvor miljøtiltakene på langt nær er så gode som i Norge. Dette kalles dobbeltmoral

28.08.2006 @ 13:46
Postet av: HG

Det er riktig som kommentert tidligere at det å slå av endel industri er helt forskjellig fra å slå av ei lyspære. I mange tilfeller må industriovnene bygges opp igjen. Og hva kan ha skjedd i mellomtiden? Kanskje har kompetansen forsvunnet også.Men slike betrakninger er jo ikke "kule" for journalister - de vil jo helst skrive om de nyeste nye og de hotteste hotte. Da blir gammel, traustig (men du verden så lønnsom) industri lett å slakte.Det er også lett å overse de enorme fremskritt det har vært innen industrien og forurensing, men igjen er det et for traurig stoff for et samfunn som beveger seg så fort at vi har tunnelsyn både forover og bakover i historien.

28.08.2006 @ 14:03
Postet av: Harald

Dersom denne industrien hadde betalt markedspris, ville selvsagt deres etterspørsel etter strøm gått ned og dermed prisene gått ned. Enig med Stavrum i at denne subsidieringen bør opphøre. Konsekvensen er nok at arbeidsplasser må legges ned og at disse må finne seg annet arbeid kanskje andre steder/bransjer. Enig i at vi bør ha sterkere fokus på Enøk i Norge, og ikke bare hastetiltak i kriseår. Selvom rikingene betaler mer for hyttestrømmen tror jeg desverre ikke det monner særlig, eller påvirker deres forbruk.

28.08.2006 @ 14:05
Postet av: Hans: Steng noen noen kjøpesenter og alle neon reklame lys

Slik sparer en strøm uten å skade landets næringsliv eller verdiskapning. Alternativt steng TV2 og nettavisens kontorer (dere bruker vel størm dere og). Vi har da flere TV kanaler og aviser?

28.08.2006 @ 14:05
Postet av: Ingunn

Det seier seg sjølv at viss industrien skulle ha betalt markedspris så ville etterspørselen deiras gå ned, dei hadde jo ikkje kunna konkurert med andre land slik at dei hadde måtta lagt ned!!!Kva med nytenking? Bruk av fjernvarme, nytta spillvarmen frå industrien, og andre liknande tiltak. Kvifor ikkje bygga atomkraftverk? Det er jo rein energi. Gasskraftverk?? Me har mange moglegheiter, men men.Problemet her er jo ofte at slike ting vert slått ned før ein får starte opp, mykje pga byråkrati og ikkje minst høge avgifter, sjølv om det vil verta betre for miljøet.

28.08.2006 @ 14:21
Postet av: Wivian

Kjære Gunnar....Dette kan du da ikkje meine seriøst???Dersom ein stenger ned alle verka vil det få store ringvirkninger som mellom anna: -Heile lokalsamfunn vil ein kunne leggje ned da det ikkje berre er dei som jobber der som vil bli uten jobb, men og alle dei som driver firma og er avhengige av dette verket. -Alle millionene/milliardene som kommune og stat får inn i avgifter og skatter både av bedrift og arbeidstaker og ikkje minst at dei må betale arbeidsledighetstrygd til mange. -Det er og eit paradoks at det er i desse "dårlege" tider at kraftleverandørene tjener rått og setter nye overskuddsrekorder...-Dei selger og ut strøm til utland når det passer dei best for så å forklare oss forbrukere at vi må spare.-Som dei samvittighetfulle forbrukerene me er kjøper vi oss ovner og fyrer med ved slik at forurensinga går opp... (hmmm..)og strømrekninga fortsetter å øke.men,Ja me bruker masse strøm i smelteverksindustrien men er ikkje dette ein positiv bruk av den for samfunnet?

28.08.2006 @ 14:26
Postet av: paskar

Mye av kraftkrevende industri betaler markedspris, dvs de inngikk langvarige (10-20 år) kontrakter for flere år siden da kraftprisen var svært lav.Det kunne vær spennende hvis Nettavisen sjekket prisen på langtidskontrakter(15-20 år) i multi TWh klassen var i årene rundt 1990, (da kraftmarkedet ble liberalisert).

28.08.2006 @ 15:00
Postet av: paskar

Jeg mener å huske (lite presist) at Ringeriks kraft kunne tilby vanlige husholdninger 10 års-fastpris kontrakt på under 20 øre/kWh en kort periode i 1990, 1991, 1992 (husker heller ikke årstallet)Dette ble forøvrig slaktet av eksperter som fryktelig dyrt !!.Kansje noen kunne journalister kunne sjekke markedspris den gangen avtalene ble inngått.

28.08.2006 @ 15:05
Postet av: Jørgen

En del av kraftkrevende industri går er vedtatt lagt ned fra før og går på spesialdispensasjon fra SFT. Disse kan legges ned for å frigjøre kraft.Nå er vi i den situasjonen at overførselen mellom europa og norden er redusert fra før, kjernekraften i Sverige er minimal og i Norge står vi i fare for at vannkraftverk må stenge pga for lite vann i magasinene.Når det gjelder arbeidsplasser: Arbeidsmarkedet skriker etter arbeidskraft og jeg tror at de fleste vil kunne skaffe seg arbeid relativt raskt. Se på Norske Skog som det var et veldig rabalder rundt med politikere som hylte og skrek. Er arbeiderne arbeidsledige i dag??Vi bør så raskt som mulig innse at den kraftkrevende industriens dager i Norge er over og ta konsekvensene av det.

28.08.2006 @ 15:45
Postet av: Gunnar Stavrum

Tittelen er selvsagt retorisk, men ikke helt på jordet. Fordi:Hovedpoenget mitt er at vi må slutte med å la kraftkrevende industri kjøpe strøm billigere enn forbrukerne. Hvis det er hva som må til for å gjøre verkene lønnsomme, så er det egentlig en skjult statsstøtte.Dessuten kan industrien selv velge å selge strømmen dyrt, heller enn å produsere med dårlige marginer.Finnfjord Smelteverk har for eksempel vært flinke til å veksle mellom full kapasitet på verket, og å selge strøm når prisene er høye.

28.08.2006 @ 15:49
URL: http://www.tv2.no
Postet av: Rune

Hva med å stenge Nordpool slik at vi slipper å oppleve at kraftprodusentene bevisst tapper ned vannmagasinene om sommeren?Problemet med strøm er at alle må ha det, men samtidig så er forbruket styrt av været og årstiden, så produsentene er selvsagt tjent med å selge mindre eller like mye strøm til en langt dyrere pris.De klarer uansett ikke å øke forbruket noe særlig; hva skal folk gjøre...skru på varmeovnen om sommeren..?Folk kommer til å bruke strøm uansett, og det eneste vi kan gjøre er å skru av en lyspære her og der.Det blir litt kaldere og litt mørkere om vinteren, men ikke så mye mer.

28.08.2006 @ 16:35
Postet av: Ingunn

Trur nok det er ein del missforståingar ute å går her når det gjeld subsidiering. For det første må industrien ut på det åpne marked for å kjøpa straum, det vert forhandla fram langtidsavtaler som gjerne går over fleire tiår. Samt at industrien må bearbeide straumen sjølv. Industrien får oftast inn høgspent.Nei. Rett kritikken mot dei som tappar ned magasina og sel som berre da uansett nedbørsmengd. Rekninga vil nok koma til oss forbrukarar uansett tiltak i industrien.Synes det lukter kraftigt av dobbeltmoral når ein byrja å snakke om at industrien må ut av landet...

28.08.2006 @ 17:47
Postet av: knutten

Helt enig i at subsidiering av kraftkrevende industri ved at ekstrautgiftene fordeles på andre strømkunder, er forkastelig. Det er like ille som at bilister, som i avgifter allerede betaler alt som heter veibudsjetter ca 2-3 ganger, minst, i tillegg avkreves bompenger som skal subsidiere kollektivreisende. Dette er å snike sosialkontor inn alle steder! Noe annet er det hvis industrien har inngått langsiktige kontrakter etter det som var markedets prisvurdering på inngåelsestidspunktet, disse er det vel ikke mulig å kritisere, slike kunne vel pessimistiske privatkunder også fått i 1990-årene, antagelig!

28.08.2006 @ 18:04
Postet av: BN

Det er industri me lever av her i landet, ikkje av å klippa håret på kvarandre... visse folk borte i Oslo forstår jo ikkje det. Slutt heller å bruka straumen til å varma opp oppkjørlelen utanfor huset eller boblebadet på hytta.. Dessutan er norsk smelteverks industri verdas mest miljøvennlege. Flyttar dei produksjonen utanlands, der det sannsynlegvis er null rensing, får me driten tilbake til Norge via luft og vatn.. Synes det er flaut at det fins sånne folk som vil nedlegge lokalsamfunn som lever av denne industrien... Skam deg..

28.08.2006 @ 19:45
Postet av: Børge Svanstrøm Amundsen

Man må gå til årsaken til problemet; tilbudssiden. Når etterspørselen etter strøm stiger uten at tilbudet øker, ja da stiger prisene - dette er elementært. Kraftmarkedet er gjennomregulert og staten er i stor grad å anse som monopolist. Miljøbevegelsens svovelpredikanter motarbeider utbygging av gass-, vann- og atomkraft og i kulissene roper venstresiden på mer statlig regulering - noe som vil forverre situasjonen. Når det gjelder subsidiering av kraftkrevende industri er jeg enig med Stavrum - fjern subsidiene og la alle betale markedspris. Videre kan man med fordel stemme på politikere som ikke ønsker å tukle med markedet. Atomkraft er sikker og ren energi.

28.08.2006 @ 20:43
URL: http://www.dnof.no/
Postet av: Kniksen

Steng heller de dumme avisene, de produserer ingentig, bare en masse tullette repotasjer omnorsk industri som dere ikke har greie på.

28.08.2006 @ 22:17
Postet av: KH

Nå er vel den kraftkrevende industrien en liten nisjeindustri i Norge, så de helt store konsekvensene ville man nok ikke sett. Grunnen til at disse bedriftene oppsto var tilgang på billig kraft. Dette skjedde fordi Norge hadde overskudd på kraft. Nå stemmer ikke dette lengre, og kraftkrevende industri burde flytte på seg til et sted der de har nok kraft.Når rammebetingelser forandrer seg, så må bedrifter tilpasse seg. Som andre har sagt, er det mangel på arbeidskraft i Norge, og de ansatte kan finne seg andre (og kanskje egentlig langt bedre) jobber. Det finnes faktisk sektorer der Norge er veldig konkurransedyktig (feks. kunnskapsbasert industri - Norske ingeniører er flinke og billige i internasjonal sammenheng).

29.08.2006 @ 06:46
Postet av: Petter

Jeg må si at det er betenkelig hvordan kraftselskapene tjener sine penger på en offentlig ressurs. Hvor mye betaler de for å produsere kraften? I alle andre fri markeder må produsentene betale for råvarene...Her videreforedles råvarene (vannet) til kraft uten at råvarene blir dyrere ved knapphet. Det er åpenbart i produsentenes interesse å lage knapphet gjennom eksport. Dermed kan de ta høyere priser og tjene enorme summer på en konstruert krise.Tenk om fiskerflåtene skulle operere på samme måte. De kunne fisket havet nesten tomt og dermed drive prisene i været.Av og til er det på sin plass med reguleringer av markedet. Spesielt når staten gjennom sine eierinteresser driver utbytting av våre felles ressurser. Tenk om de var eiet av utenlandske foretak? Det ville blitt ramaskrik på tinget det.

29.08.2006 @ 08:21
Postet av: Hallvor

Nok et latterlig utspill fra en person som ikke har peiling på hva han snakker om! Blir fortvilet når folk bak et skrivebord i "Se og Hør" lookaliken Nettavisen får lov til å komme med slikt tull. - Kraften som ble frigjort hadde aldri kommet det norske folk til gode...- Man stenger ikke bare et smelteverk. Hva med kundene dette smelteverket har avtaler med? De må ha sine leveringer. - Skal Nettavisen ta inn arbeiderne å gi de lønn? Husk at de fleste smelteverk ligger i distriktene.NOK ET TØVETE UTSPILL. STENG HELLER NETTAVISEN. PRODUSERER INGENTING SOM ER TIL NYTTE FOR DET NORSKE FOLK. DERE HADDE VI KLART OSS MEGET GODT UTEN!

29.08.2006 @ 08:33
Postet av: Gunnar Stavrum

BN: Jeg vil da ikke legge ned lokalsamfunn. Mitt poeng er at vi må slutte å subsidiere industri som ikke har andre komparative fortrinn enn tilgang til billig energi. Strømmen vil enkelt og greit gi flere lønnsomme arbeidsplassere andre steder. Det er for øvrig ikke industrien vi lever av her i landet. Vi kan ikke leve av å smelte aluminium til hverandre.

29.08.2006 @ 08:34
URL: http://www.tv2.no
Postet av: Eirik

Det er trist at slike mennesker som Stavrum til stadighet kommer med utspill om ting de ikke har snev av kunnskaper om. Steng et smelteverk????Ja da hadde alle våre problemer vært løst. Hadde vi stengt 2 eller 3 så hadde vi nok alle hatt gratis strøm! Nei å nei. Trist Stavrum!

29.08.2006 @ 08:38
Postet av: Karl Inge

Hva for noen idiotiske påstander er dette!?! Hva med å bygge kraftverk? ... herregud.

29.08.2006 @ 09:15
Postet av: Oddingen

Kor vart det av strømmen som Odda Smelteverk brukte? ca:70 Megawatt, som ikkje lokalsamfunnet såg noe av. Hjelper nok ikkje å stenga noko smelteverk. Vi må berre leve med handlingslamma politikk, nok ein gong desverre.

29.08.2006 @ 09:41
Postet av: Andreas A

Du vil legge ned industri som ikke har andre komparative fortrinn enn billig kraft. Ok la oss ta en titt på hva som skjer da.Alle smelteverkene flytter til land i gulfen. Ikke fordi de er så forbannet effektive eller fordi de har så lave lønninger. Det eneste de har er lave strømpriser takket være subsidierte oljepriser på kraftverkene. Besparelsen ved å bruke indere som arbeidskraft blir stort sett oppveid av at du må leie inn "ikke-arbeidende" saudiere og generell korrupsjon.Du vil altså skifte ut produsenter i miljøvennlige land som benytter vannkraft med oljeforbrennende miljøsvin. Jeg er i mange tilfeller en stor tilhenger av kapitalisme, men i dette tilfellet er det bare å innse at det ikke går bare å tenke markedsmakt. Så lenge det er land som ikke følger spillereglene (les: gulfstatene) så kan du bare glemme å forsvare nedstenging av norske smelteverk. Det er nemlig bare å skifte ut subsidiert miljøvennlig produksjon med subsidiert miljøforurensende produksjon.La oss heller få på plass litt flere vannkraftverk, innføre strømrasjonering i Oslo og lære nordmenn litt strømvett.

29.08.2006 @ 09:47
Postet av: Espen

Ja, stakkars deg. Du må betale litt for strømmen din. Det hadde vel vært mye bedre om du kunne brukt pengene på en kafe i Oslo sentrum for å drikke en designer cappuccino. Det er tross alt slik Norge forsterker økonomien sin... Om vi legger ned arbeidsplasser og dette igjen fører til masseoppsigelser, sosiale problemer, økt kriminalitet osv., så betyr jo det ingenting. Vi kan jo alle bruke trygden vår på designer cappuccino. Ja det blir Norge en velferdsstat av!Jeg bor i Nederland, og her er det strømpriser som antagelig ville satt cappuccino'n din i halsen. I motsetning til deg, jeg betaler gjerne for strømmen. Det er bare snakk om prioriteringer. Du er en bortskjemt sytepave med "sterke" meninger som beviser at du har veldig lite innsikt i hvordan markedet og økonomien fungerer!

29.08.2006 @ 09:50
Postet av: VA

Hvor i huleste har du det fra at smelteverkene får subsidiert kraft? Du bør ikke kaste ut slike påstander uten å sjekke at det du skriver virkelig stemmer. Smelteverksindustrien har heller ikke bedd om å få subsidiert kraften, men etterlyser derimot langsiktighet i krafttilførselen. Industrien forhandler i dag frem avtaler helt uten noen form for statlig subsidiering, og det vil ikke på noen måte komme den vanlige forbruker til gode prismessig at det stoppes smelteovner rundt omkring.

29.08.2006 @ 10:17
Postet av: paskar

Stavrum:Det du egentlig foreslår er en nasjonalisering av energimarkedet. Den kraftkrevende industrien må kjøpe strøm på markedet slik som alle oss andre !!. De har bare vært forutseende nok til å sikre seg langtidskontrakter når strømmen var billig.Dere skriver jo selv at Hydro fikk strøm til ca 8 øre/kWh, mot at de finansierte utbygging, og at denne avtalen går ut i 2014.Vi har alle hatt muligheter til å sikre oss fastpriskontrakter de siste 10 årene. De som gjorde det vil ikke få noen økning i strømprisen i år.Det er ikke subsidiering at de som sjanser med lagsiktige kontrakter tjener på det når kraftprisen er høy. Å oppheve langsiktige kontrakter er et ekstremt tiltak (NVE har muligheten) som vil utløse enorme erstatningskrav --- som må betales over nettleien, av vanlige forbrukere.Hvis strømprisen blir høy nok vil kraftkrevende industri stenge produksjonen og selge kraften tilbake til nettet. Problemet er at prisene på aluminium, etc er svært høye slik at strømprisen nå stige mye mere før dette blir aktuelt.

29.08.2006 @ 10:23
Postet av: Børge Svanstrøm Amundsen

Man må selvfølgelig skille mellom kontraktsfestede rettigheter (langtidskontrakter) og rene subsidier.

29.08.2006 @ 12:30
URL: http://www.dnof.no
Postet av:

Det heiter ikkje kraftkrevande industri, det heiter KRAFTFOREDLANDE industri!!

29.08.2006 @ 12:31
Postet av: Øyvind Haugmoen

35 TwH er et stort tall for meg, hva blir det egentlig i kroner og øre ? Mao hvor mye subsidieres den kraftkrevende industrien med ?

29.08.2006 @ 16:36
Postet av: Vidar N

Som nevnt over - man kan vanskelig kalle det subsidiering når det er snakk om avtaler med lang løpetid.Som også nevnt tidligere eier endel selskaper også kraftverkene. 35Twh = 35*10^9kwhDet er riktig at der er manko på arbeidskraft. Problemet er at det er liten overenstemmelse mellom hvor kraftkrevende industri ligger og hvor arbeidskraften trengs. Og en fagarbeider i metallurgiske fag er ikke uten videre brukendes som snekker. Siden mange av verkene ligger "utenfor allfarvei" snakker man lett om nedlegging av hele bygder. (Ta f.eks en titt på Sunndalsøra - ikke mange bedrifter der som ikke har en eller annen tilknytning til Hydros verk)Men aluminium er vel ikke den industrien som rammes hardest heller - der er prisene gode for tiden. Og ikke minst har mange verk avtaler med myndigheten om å redusere/stenge av i korte perioder for å ta unna toppene i strømforbruk.Vil anbefale Stavrum å ta en runde runt på disse verkene og se virkeligheten og snakke med de ansatte/lederne.Og det er helt klart at kraftkrevende industri legger stort press på styrende myndigheter om dagen for å sikre seg fortsatt rimelig kraft. Får de det, DA skal jeg være enig med Stavrum i at det er subsidiering.

29.08.2006 @ 17:45
Postet av: Wivian

eg bare spør...Er det smelteverksindustrien som bruker meir kraft ihht. tidligere eller er det forbruket til den menige mann som er gått opp?Dersom me hadde fjerna den økning ihht industrien sitt meirforbruk i straum ville da prisene gått tilbake til det dei var for ca 10 år sida?

30.08.2006 @ 15:01
Postet av: Smelt'n

Dette er et klassisk eksempel på navlebeskuelse av rang! I verdensmålestokk er den norske smelteverksindustrien den mest miljøvennlige og høyteknologiske som finnes. Produktene er etterspurt og må uansett produseres et sted. Stenging av smelteverk i Norge medfører bare at produktene produseres i lavkostland (f.eks. Kina) som bruker teknologi som ligger 50-100 år bak vår. Hvem tror dette medfører mindre forurensning??Mange av forurensningsfaktorene fra smelteverk har ikke bare lokale, men også globale effekter. Et eksempel på dette er utslipp av tungmetaller, som norsk industri har etablert gode renseinstallasjoner for. Derfor er også slike utslipp minimale her til lands. Til sammenlikning har Kina tungmetallutslipp som er flere hundre ganger høyere enn våre fra denne type industri! Utflagging av smelteverk til slike land fører bare til at vi får mye mer nedfall av langtransportert forurensning hos oss!Nei, Stavrum, det kan ofte være lurt å tenke litt forbi egen nesetipp hvis man skal se hele bildet i en slik sak. Lettvint tabloidjournalistikk har vi mer enn nok av her i landet......

31.08.2006 @ 07:33
Postet av: Edgar Brekke

Jens Stoltenbergs "kraftunderskudd i normalår", med "behov for import av sterkt forurensende dansk kullkraft" er en blank løgn som har blitt gjentatt så ofte at den har blitt en "sannhet". Importbehovet er kun skapt av tidligere eksport. Sitat fra Stavanger Aftenblad 9.5.2005:"I år er det definitivt en ulykke for norske forbrukere at vi er med i en nordisk og europeisk kraftutveksling. Vi kunne klart oss godt med den kraften vi produserer selv, og prisen ville vært lavere, sier direktør Erik S. Winther i Gudbrandsdal Energi til NTB."Hele hensikten med å mane fram "kraftkrisen" er å gjøre strømmen dyr nok til at gasskraft blir lønnsomt i Norge også. Folket må altså flås for at vi skal bli beriket av rikdommene i Nordsjøen. Dette er jo fullstendig absurd. Sitat fra VG den 6.4.2001:"Strømprisene vil fyke til himmels de nærmeste årene. Det er, ifølge Ap-regjeringen, nødvendig for å få ned strømforbruket i Norge. Og for å gjøre gasskraft lønnsomt."- Berre i Noreg, molboanes eigentlege heimland ...

20.09.2006 @ 08:03
Postet av: AreTomasgard

Ja, ja .. Kunnskapsløsheten fører til så mangt, blant annet idiotiske konklusjoner. Legges industrien ned, legges også de som kan bygge ut ny strømforsyning i landet ned! Industrien i Norge består av verdens reneste og mest miljøvennlige produksjonslinjer. Legges industrein ned slutter ikke verden og etterspørre produktene. Produksjonen oppstår oftest i områder der produksjonen baseres på kullkraft og hvor miljøet, både utslipp og arbeidsmiljø forverres!Prosessindustrien står for 40 % av vareeksporten i fastalandsNorge. Handelsbalansen er avhengig av aktivitet og du erstatter ikke denne aktiviteten bare slik uten videre. Til sammenligning står turistnæringen for kun en brøkdel av eksportverdien sammenlignet med prosessindustrien. Det er neppe smart å svekke handelsbalansen, med mindre en har tro på at vi skal leve utelukkende av oljeinntekter i fremtiden.Industristedene er ofte geografisk plasserte i distriktsNorge. Omstilling til annen aktivitet koster penger. Bedriftene er ofte selve motoren i samfunnet, distriktssenteret og alle som bor der. Kinoe, sykehuset, svømmehallen,skolen... alt dette risikeres nedlagt etterhvert som aktiviteten i industrien og arbeidsplassene fases ut.Livskvalitet, verdien på de investeringer mange har gjort i boliger og utdannelse. Alt dette forringes på grunn av enkelte "smarte" økonomer, uten evne å se lenger enn til eget kalkulatordisplay har sagt at det må være lurt.Samfunnsøkonomisk effektivitetstap er vel og bra og beregene. Hvem faen tar seg da av det samfunnsmoralske effektivitetstapet som følger av slike hjerteløse og snevre fagidioter? Bygg mer industri, ikke svekk den vi allerede har!Det er smartere å "flagge ut" samfunnsøkonomene- samfunnet og virksomhetenes moderene rasputiner. Ikke koster det samfunnet annet en noen enveisbilletter til eksotiske strøk som matcher deres eksotiske tankegang!.

26.09.2006 @ 12:55

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1908702
hits