TV2Nettavisen

Trenger vi flere veier?

28.04.2006 @ 09:32
Når du denne helgen har signert selvangivelsen og sukket over skattetrykket, kan du tenke på følgende: Norge har 1.300 milliarder på bok. Bør vi spare pengene i utlandet eller investere for fremtiden i Norge?

47380-74

Blant økonomer er det intet selvsagt svar på spørsmålet. I DnBNor går uenigheten helt til topps. Der advarer en sjeføkonom mot investeringer i Norge fordi det gir press i økonomien, mens den andre anbefaler at Norge øker investeringene i veier og annen infrastruktur med 50 milliarder kroner i året.

Det er to av landets beste og mest annerkjente økonomiske kommentatorer som tørner sammen i DnBNor. Bankens eksterne talsmann, Øystein Dørum, er i- følge Dagens Næringsliv - redd for at mer penger til veier nå, vil føre til mangel på arbeidskraft, press i økonomien – og indirekte rentehevinger fra Norges Bank.

Bankens interne rådgiver, Nils Terje Furunes, mener det vil være mer fornuftig å investere i for eksempel bedre veier enn å sette pengene i utenlandske aksjer.

Vi er enige med Furunes. I det lange løp må det være lurt å legge forholdene til rette for at vi kan leve av eget arbeid og egne bedrifter, enn å høste avkastning av virksomhet i utlandet. Med de ulemper norsk næringsliv har med sin beliggenhet i utkanten av Europa, må det være viktig å legge forholdene til rette ved gode veier, rask jernbane og et topp moderne telenett.

Sikkert er det i hvertfall at dine skattekroner ikke er tvingende nødvendige for å holde hjulene i gang i det offentlige. Om det likevel er smart med en slags tvungen sparing for fremtiden, er et annet spørsmål.

De fleste økonomer er redd for at politikerne heller vil øke bevilgningene til drift og forbruk, enn langsiktige investeringer. Og da er det ingen tvil om at presset i økonomien øker. Dørums poeng er at selv investeringer eller import av arbeidskraft vil bety økt press fordi man uansatt vil etterspørre norske tjenester.

Fasiten er altså ikke definitiv. Det kan være noe å tenke på mens man undertegner på ære og samvittighet.

Kommentarer:
Postet av: Snorre

Jeg er også enig med Furunes. Jeg har også vært inne på noe av det samme på min blogg idag. Vi må legge forholdene til rette for et sunt og godt næringsliv her i landet. Det er dette næringslivet vi skal leve av etter oljealderen. Men dette næringslivet skal selvsagt leve idag også, for det er jo fremdeles slik at de fleste av oss jobber på land og i bransjer som ikke har noe med oljen å gjøre.

28.04.2006 @ 11:03
URL: http://snhy.nettblogg.no
Postet av: Kay

En satsning på vei i Norge vil være lønnsomt på alle måter:Færre ulykker = penger spartRaskere trafikk = penger spartRenere miljø = penger spartNorske bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner taper i dag enorme beløp på at Norge er et u-land med tanke på samferdsel!Les mer på www.bilaksjonen.no!

28.04.2006 @ 12:10
URL: http://www.bilaksjonen.no
Postet av: Ove Kobbeltvedt

Å bygge mer vei er selvsagt bra. Men det hadde nå vært en ide om vi hadde sluttet med annet unødvendig som vi gjør for å hindre press i økonomien. F.eks. hvorfor skal vi produsere mat i stor stil her oppe ved nordpolen? Gjør bønder om til veiarbeidere - så gjør de nytte for seg.

28.04.2006 @ 12:33
Postet av: lok

Stavrum meld deg inn i FRP da vel

28.04.2006 @ 14:46
Postet av: Andreas H.

I 1957 dro jeg til oljelandet Venezuela invitert av spanske venner. Fikk job med en gang. Optimismen var stor. Pengenheten Bolivar var pari med sveitserfranken. Vi betalte ingen skatt. Det ble meg fortalt at bare oljeselskapene betalte skatt, 50 %. Alt ble investert i infrastruktur og industri. Rettsikkerheten var etter sydamerikansk standard god. Ingen risiko ved å gå på gaten eller kjøre til "interior". Men så ble "diktatoren" Marcos Perez Jimenez styrtetav en admiral Wolfgang Zarrazabal som støttet seg på gammelt politisk establishment(og kirken). På et år var verdien av Bolivar halvert. Rettsikkerheten borte. Selv ble jeg overfalltav en politipatrulje kl.22.30 på vei hjem fra venner en søndag. De ble senere tatt og jeg ble innkalt til identifisering. Fikk det rådet å reise vekk. Det dreide seg om politifolk som hadde venner i korpset. Den dagen jeg dro var den første som det kostet 80 Bolivar å reise ut. Bolivarens verdi idag er vistnok en brøkdelav det italienske lire var. Mitt poeng er at investering i infrastruktur må ikke gi inflasjon. I 1957 var faktisk Venezuela det eneste sted jeg har vært hvor lønningene steg og prisene sank.

28.04.2006 @ 15:48
Postet av: Olaf

Man må ikke nødvendigvis være medlem av FRP for å ha fornuftge meninger. Stå på Stavrum!

28.04.2006 @ 16:18
Postet av: Hans Kr.

Alle de som mener at det ikke er fornuftig å invistere i infrastruktur bør finne frem et kart over Norge.Hvor mange kilometer vei har vi kontra kilometer jernbane?Et moderne samfunn kan ikke gjøre seg avhengig av et "gammeldags" system som det jernbanen er.Jernbabeb er fullstendig ufleksibel i et moderne logistikksystem.Det er greit med jernbanen når mye gods skal fraktes mellom 2 ulike destinasjoner, men i 99% av tilfellene p første del og siste del av transportveien gjøres med lastebil.Det er nesten ikke flere bedrifter med store transportbedrifter som har eget jernbane spor.Bedre veier gir raskere og bedre fremføring av gods og ikke minst personer. Hvorfor har expressbussene blitt så populære i Norge? Fleksibilitet er svaret.Som det påpekes i en annen kommentar.Bedre veier, mindre trafikkulykker, mer penger igjen til andre syke.Potten til helsestell er jo dessverre av uduglige politikere fastsatt hvert år, og da må man bare holde seg innen det budsjettet. Uansett hvor mange ulykker man får.

28.04.2006 @ 20:11
URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: kristij

Flikkelandet Norge.I følge politikere ser det ut til at inflasjonen bare blir til ved å investere for fremtiden. I følge de som ?kan dette med økonomi? er det bedre å gi pengene til utlandet ? investere i luksus motorveier i Spania ? rehabilitere mauriske borger osv. Mens vi hjemme fyller hullene i asvalten med oljegrus. I Bergen har sosialistene har fått det for seg at det er mindre forurensende å kjøre bil i 30 minutter for å komme seg til og igjennom sentrum av Bergen i stedet for 7 minutter gjennom en biltunnel under Ulriken. Norge er vel også det landet i Europa hvor statlige og kommunale veier skal betales av bilbrukerne. ? Vel, de har jo bompenger i andre land også får vi beskjed om. Ja ? det har de. Men det er de motorveiene som er bygget privat. Det er alltid en alternativ vei hvor man kan kjøre uten bompenger. Lurer på om det ikke finnes et EU-direktiv om dette, som behendig omgåes av de norske politikerne?

29.04.2006 @ 09:32
URL: http://www.kristij.no
Postet av: Frode

Merkelig at ingen her nevner at vi faktisk kan bruke noen av pengene på annet enn oljerike, egoistiske nordmenn. I store deler av verden har mange mennesker problemer mer elementære ting som rent vann, brensel til matlaging, vaksiner, helse, mat osv. Hva med å gi iallefall litt av det enorme overskuddet tilfeldighetene har gitt oss, uten at vi har fortjent det. Hvor selvsentrerte går det an å bli i dette landet ?

29.04.2006 @ 15:42
Postet av: årgang -22

Særlig etter de glimrende resultater som 50 års bistand har bragt.

29.04.2006 @ 17:53
Postet av: Asbjørn

Våre oljemilliarder som er plassert på bok, i aksjer og fond innenlands og utenland blir lånt av stater med allerede stor utenlandsgjeld for å investere i disse lands infratstruktur. Forbedring av infrastrukturen vurderes å ha en høyere avkastning for statenes fremtid en de renter som må betales for disse lån. Det er derfor underlig at vi i vårt rike land, i så liten grad forserer utbyggingen av vår infrastruktur når vi har råd og mulighet til det. Det dreier seg om grunnleggende økonomisk og politisk forståelse av hva som vil tjene samfunnet for vår tid og for kommende generasjoner. Bør vi ikke i større grad satse på å bruke oljemilliardene til nyskaping og vitalisering av også landbasert næringsliv og virksomhet for å sikre landets økonomi når oljeproduksjonen avtar?

29.04.2006 @ 21:30
Postet av: Egil

Selvfølgelig er det bra å investere i lønnsom infrastruktur. Hvorfor man skal bruke ekstra med oljepenger for å gjøre dette, er ikke like logisk.Dersom det på kort sikt ikke er mulig å øke kapasiteten i norske bedrifter noe særlig, og det er tilnærmet full sysselsetting, er det vanskelig å produsere særlig mer varer eller tjenester uten import av varer, eller import av arbeidskraft. Er disse mulighetene begrenset eller de fører til økt norsk ressursbruk, må man enten omprioritere eller så øker prisene.Det er nødvendig å forstå et dersom man ikke har kapasitet til å produsere særlig flere varer og tjenester på kort sikt, så blir det ikke flere varer og tjenester selv om disse går til et godt formål.Frp inviterer i sitt alternative budsjett til en gigantisk ny forbruksfest med 29 milliarder til nye skattelettelser pluss lavere bensinpriser, alkoholavgifter osv. Alle kjenner reglen. Når de så vil investere noen få milliarder ekstra til veier, er det ikke veibevilgningene som primært er problemet, men den totale pengebruk som i år ville vært et ekstraforbruk på 27 miliarder oljepenger i forhold til regjeringens budsjett.

29.04.2006 @ 22:11
Postet av: Ludvik

Økonomer er så mangt. Vi har altså et statsbudsjett som ikke ser forskjell på drift og investeringer og vi har økonomer som kun ser nasjonaløkonomi selv om vi er fullt medlem av en åpen EU økonomi. Real investeringer, enten det er å fjerne råtne skolebygg, skaffe sykehus utstyr, eller bygge veier er altså ikke bra i følge økonomene. Det jeg lurer på er om det noen gang vil være bra å bruke disse pengene, f.eks på pensjonister slik de er tiltenkt, uten å skaffe press i økonomien? Renta er regulert av verden rundt oss, utstyr og arbeidskraft kan kjøpes fra nye EU land, vi trenger sårt investeringer i varige verdier.. Det er på tide å pensjonere de norske sosialdemokratiske sosialøkonomene. Deres knefall for Jens holder ikke lenger vann. Det er for smertelig å tenke på at Sverige, Tyskland og England kan ha råd til veier og sykehus, mens Norge ikke kan ha det, spesielt ikke i dagens situasjon. Men med 1000 milliarder i gjeld så hadde vi altså hatt det.. Man må virkelig være norsk sosialøkonom for å skjønne det ...

29.04.2006 @ 23:17
Postet av: Turbo

Klokken 1400 fredag reiste jeg fra Oslo. Klokken 2100 var jeg i Grimstad. Kø, kø og atter kø. Snittfart 48km/t. Gud, så godt det er å tenke på at dette er helt unødvendig trafikk fra østlandet til sørlandet og at vi aldri kan ha råd til å gjøre den effektiv fordi det ikke skaper noe innntekt for sørlendingene. Kun høyere rente. Mitt råd; Steng sørlandsbanen og, så blir renta enda lavere. Hvilken drøm!!

29.04.2006 @ 23:27
Postet av: testener

Så langt dreier debatten seg stort sett om oljepengene skal brukes innenlands eller spares utenlands. Hvorfor tas det for gitt at oljen bør hentes opp akkurat nå? Hvis en hadde satt ned tempoet litt for ti år siden (i.e. når den kostet 20$ fatet) virker det som vi ville fått 3-4 ganger mer for den. Ikke for å være etterpåklok, men det viser at en trenger et videre perspektiv på debatten. Også i et miljøperpektiv kan høyere oljepris være veien å gå, men det er selvsagt et komplekst spørsmål...

30.04.2006 @ 04:37
Postet av: Andreas H.

Spare utenlands ? Vi er ikke alle like gamle som Håkon Lie og kan ikke huske 1929 da sparepengene forsvant. Med kapital må det bygges opp reele verdier som er et avkastningsgrunnlag. Som Goethe sa, gjøre noe vesentlig og la det virke. En så enkel sammenheng er tydeligvis veldig vanskelig å forstå. Clausewitz: I krigen er alt enkelt, men det enkle er det vanskelige.

30.04.2006 @ 09:59
Postet av: Bjørnen

Alle som har reist litt rundt i verden vet at norge er ett av de stusseligste og fattigslige landene i den vestlige verdenen. Det er jo egentlig ikke så rart heller med totalt amibsjonsløse politikere uten en eneste visjon for landet. De tenker som fattige, giddesløse folk uten utdannelse gjerne gjør... forstår ikke at for å kunne tjene penger og skape verdier og glede må man investere penger på infrastruktur, skoler, sykehus etc. For våre politikere er dessverre penger på bok langt viktigere enn hensymet til landets innbyggere.

30.04.2006 @ 18:22
Postet av: knutten

Jeg ønsker at det skal bygges sikrere veier med mye større kapasitet, bl.a. tunneler med to løp, slik at vi unngår møteulykker der hvor det ikke er særlig mulighet til å komme unna røyken ved en brann f.eks. Her har Veidirektoratet hatt en direkte bakstreversk og latterlig holdning i alle år, se å sette til side noen av de verste bakstreverne straks, som ikke har lært av de stygge ulykkene mange steder. Innhent gjerne entreprenørselskaper fra utlandet, hvis ikke Norge har nok kvalifisert arbeiskraft!

30.04.2006 @ 21:05
Postet av: kevin

Er så lei av å høre at vi skal spare alt til framtidige generasjoner,skal ikke de produsere noe de da? De skal vel betale skatt som oss og dermed bygger de opp pensjon de også. Vi har også mange næringer som er svært innbringende og konkurransdyktige på verdensmarkedet. Invester i framtiden,det er ikke inflasjonsdrivende å investere i infrastruktur som veier,skoler,barnehager. Gjør et krafttak og rust opp Norge til å bli best på infrastruktur,det f.eks skammelig at toget mellom sandefjord og oslo bruker lengre tid nå enn for 30 år siden. Og veinettet er under enhver kritikk og utbygging skjer altfor sakte. Folk betaler gladelig skatten sin hvis de ser at den virkelig blir brukt til å bygge samfunnet,men da må også staten bidra med mer oljepenger.Bygg vei f.eks

01.05.2006 @ 09:26
Postet av: John B

Kongeriket har to utfordringer skal vi komme oss inn i fremtiden - og dette bær være våre politikeres største satsingsområder:Infrastruktur og Kompetanse.Skal man ha en bosetting i dette landet, MÅ det investeres i infrastruktur, digitalt, sjøveis og landeveis. Dette vil kunne bidra til et selvstendig næringsliv som har rammebetingelser som gjør at man kan bo og leve også i distriktsnorge. Kompetanse må det satses på fordi Norge er et høykostland, og skal vi konkurrere med andre land, er det innenfor områder som er kompetansebasert - det det ikke er prispress men innovasjon som er kjøpsfaktor.Hvorfor forstår ikke våre politikere dette??

01.05.2006 @ 10:00
Postet av: Roald Bentzen

Det klages mye på politikerne her. Jeg kaster inn litt malurt og påpeker det faktum at "du" har selv valgt dem inn - Tenk nytt neste gang du ser ei valgurne.Til Stavrums spørsmål om vi trenger flere veier så tror jeg vel ikke det. Jeg kjører ganske mye i dette land, ca. 60 tusen km årlig, og har vel skjelden manglet en vei. Det er jo slik at når en legger om en trase så opprettholdes den amle til gru for den som får vedlikeholdskostnadene. Nei, det jeg føler er en mangel er GODE VEIER. Veier som kan få meg fram dit jeg skal uten risiko for liv og helse - Og på et tidsforbruk som "hører hjemme". Altså, færre, men langt bedre veier tror jeg. Jeg undres på hvor mange arbeidsplasser som går tapt i dette land hver gang hastigheten settes ned pga telehiv, tettbebyggelse, svinger, smal bru osv, osv.Veier er et driftsmiddel i bedriftssammenheng - et driftmiddel overlatt til tilfeldigheter og politikere "du" har valgt til å styre. Et driftsmiddel som kan føre til at nettopp "du" mister jobben når transportkostnadene ikke lenger er til å leve med. -Hva er forresten opptaksprøven for å komme på tinget? En sekretær gjennomgår mer evaluering for å få jobb - en jobb uten frynsegoder og firmabil!I dag er det 1. Mai, en dag i splittelsens tegn. Hva fører det til?

01.05.2006 @ 13:58
Postet av: Jørgen

Krisemaksimering og atter krisemaksimering. Vi bor i et land med 1/4 av befolkningstettheten i Østerrike. Østerrike har mange gode veier, og mange tofelts landeveier. Men vi "må" altså ha et bedre veinett enn dem med 1/4 av bilistene per veikm for å fylle dem.Man skulle jo også tro at det triller penger ut når man bygger en vei. Det påløper mange kostnader også. Veier må merkes, skiltes, vedlikeholdes, det må legges ny asfalt og skiftes pærer i trafikklysene og så videre og så videre.Det er en grunn til at absolutt alle land som har fått stor naturrikdom har gått inn i en krise. Og den grunnen kan man lese i kommentarene her: Den kan sammenfattes i ordene "Det er en skam at vi i vårt rike land ikke har råd til..."

01.05.2006 @ 19:38
Postet av: Odd

Er det virkelig noen som tro att våre ettekomerevil takke oss for att vi lot dem ta over gammel utslitt infrastruktur og ulønnsomme bedrifter, sykeordning som er helt rasert fordi det ikke finnes nok plasser og ingen som vil jobbe der. Nesten alle vet att om vi venter, vil det koste mere for det som koster en million i dag kosterganske mye mere om 10-20-30 år, ikke bare pga prisutvikling men fordi att forfallet er blitt så mye større.

01.05.2006 @ 19:45
Postet av: Principii

Tilnærmet alle norske regjeringsmedlemmer er kun opptatt av EN ting; Ære og berømmelse - ingen av dem vil imidlertid jobbe for disse titteleringene. Stortinget og regjeringen slår meg som landets høyborg for pengesvindleri og korrupsjon..Få vettuge folk med friske sinn inn i regjeringen, og kost vekk onkel skrue-forsamlingen som så stolt sitter på bingen, så blir det penger til utbygging av veg!

02.05.2006 @ 10:48
Postet av:

Tilnærmet alle norske regjeringsmedlemmer er kun opptatt av EN ting; Ære og berømmelse - ingen av dem vil imidlertid jobbe for disse titteleringene. Stortinget og regjeringen slår meg som landets høyborg for pengesvindleri og korrupsjon..Få vettuge folk med friske sinn inn i regjeringen, og kost vekk onkel skrue-forsamlingen som så stolt sitter på bingen, så blir det penger til utbygging av veg!

02.05.2006 @ 10:49
Postet av:

Tilnærmet alle norske regjeringsmedlemmer er kun opptatt av EN ting; Ære og berømmelse - ingen av dem vil imidlertid jobbe for disse titteleringene. Stortinget og regjeringen slår meg som landets høyborg for pengesvindleri og korrupsjon..Få vettuge folk med friske sinn inn i regjeringen, og kost vekk onkel skrue-forsamlingen som så stolt sitter på bingen, så blir det penger til utbygging av veg!

02.05.2006 @ 10:50

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1188331
hits