TV2Nettavisen

Staten tapper Statkraft

28.02.2006 @ 08:17
Den norske staten velter seg i penger, og eier få virksomheter som har større internasjonale muligheter enn Statkraft. Likevel tapper staten selskapet for milliardbeløp hvert eneste år.

47380-34

Statens eierskap i Statkraft ligner en kynisk gammeldags kupongklipper. Selskapet har hatt en fantastisk resultatutvikling og investeringsmulighene står i kø. Statkraft har alle muligheter til å bli en stor internasjonal spiller i energimarkedet, men hvert eneste år tapper eieren selskapet for ressurser.

47380-33

Statkraft-sjef Bård Michalsen har en grådig eier. I statsbudsjettet for 2006 er utbyttet fra Statkraft til staten for 2005 satt til 4,7 milliarder kroner - eller 81 prosent av konsernresultatet.

Se bare denne rekken av utbytter som staten har bevilget seg:

2001      3,6 milliarder
2002      2,2 milliarder
2003      2,6 milliarder
2004      3,4 milliarder
2005      4,7 milliarder

På de fem siste årene har Statkraft hatt overskudd etter skatt på totalt 23,8 milliarder kroner. I samme periode har det statlige sugerøret tatt ut 16,5 milliarder kroner!

I Stortinget murrer mange politikere mot tappingen.

47380-36

Med staten som eier er det begrenset hvor klart styret kan si fra, men følgende melding avlevert 15. februar i år er ikke til å misforstå:

«Statkraft har i 2005 vist stor evne til å videreutvikle konsernet i tråd med vedtatte strategier og mål. For å fortsette dette arbeidet er Statkraft avhengig av en solid finansiell plattform. Styret er derfor opptatt av at utbyttenivået settes slik at en rimelig del av overskuddet kan reinvesteres i virksomheten. Et vesentlig høyhere utbyttenivå enn konkurrentene vil over tid redusere konsernets muligheter til å investere i miljøvennlig kraftproduksjon.»

Fungerende LO-leder Roar Flåthen forsøker å få politikerne til å slutte med å bruke Statkrafts kasse til å løse budsjettdiskusjonene på Stortinget.

47380-32

- Statkraft er et utrolig viktig selskap for oss. Selskapet må blant annet få muligheten til å investere innen vannkraft for å gjøre energiproduksjonen mer effektiv, og få anledning til å videreutvikle seg og satse mer innenfor fornybare energikilder og naturgass. Statkraft er et godt verktøy for å kunne bidra til industriell utvikling i Norge, sier Flåthen til Aftenposten.

- Svakheten ved utbyttepolitikken i Norge er at den er blitt løsningen for å få til kompromisser i budsjettforhandlingene på Stortinget. Men utbyttepolitikken er en viktig del av det statlige eierskapet, som må utnyttes til å skape produktiv virksomhet og bidra til industribygging, sier den fungerende LO-lederen.

Vi mener at Flåthen har helt rett, og det må være et alvorlig varsko for tilhengere av statlig eierskap når staten ikke klarer å gi selskapene sine kraft til å satse. Hvis statens fremste rolle blir å begrense kapitalttilgangen (de sier nei til låneopptak og emisjoner i kapitalmarkedet også), så har Statkraft rett og slett en feil eier.

Kommentarer:
Postet av: Felix

Er det RART at vi har strømpriser og nettleie som har steget med mange titalls prosent NEI.Og Haien, det er STATEN. Og årsaken ser vi her STATEN suger til seg kapital som den værste kapitalistfaen fra en banditt-stat som f.eksRussland.Politikken ovenfor forbrukerne er en SKAM.

28.02.2006 @ 09:43
Postet av: Andreas

Her ser vi det igjen: Den dårligste kilen er den av samme veden.

28.02.2006 @ 09:59
Postet av: Investor

....og de samme som er mot at Statkraft tappes for kapital er de samme som hevder at et selskaps verdi ikke endres når utbytte tas ut, og at utbytte derfor er en ren inntekt for de fæle aksjonærene....

28.02.2006 @ 10:57
Postet av: Kermit

Vel, i teorien skal jo alt overskudd utbetales til eierne, også skal det hentes inn penger når selskapet trenger det, i konkurranse med eiernes andre investeringsmuligheter. Orkla kan vel nevnes som den motsatte ytterlighet.Et annet poeng, ikke nevnt i artikkelen, er at politikerne har brukt Statkraft for å omgå handlingsregelen: Man tar ut alt utbytte, samtidig som man skyter inn ny egenkapital (utenfor handlingsregelen). Slikt er bare slett talltriksing, som ikke lurer andre enn politikere.Men hvis alternativet er at Statkraft skal melke monopolet sitt hjemme for å finansiere mislykkede oppkjøp ute, er det kanskje like greit at de vingeklippes.

28.02.2006 @ 11:37
Postet av: Ståle

Statkraft er en monopolbedrift og kan derfor ikke eies av andre enn det offentlige, uansett om det offentlige er en dårlig eier eller ikke.Hvis ikke får vi skrekkeksempler som Hafslund, som delvis er privat eid og i praksis et privat monopol, hvor alt overskudd kommer fra nettleie og hvor ledelse og ansatte har fete lønninger/bonuser!!

28.02.2006 @ 13:54
Postet av: DagH

Det er vel ikke "4,7 millioner kroner" som er utbytte for 2005, men heller det samme i milliarder av kroner. Pussig, men uansett hva slags nyhetssak man leser hvor som helst så klarer journalistene ALLTID å ta feil mellom millioner og milliarder. Hva med et oppfriskningskurs? Det er jo snart nye mattelærere ute i jobb :-)

28.02.2006 @ 21:19
Postet av: Henning

Siden Statkraft tilhører den norske staten, går utbyttet til eier, det vil si inn i statsbudsjettet, og kan enten øke velferdsforbruket vårt eller redusere skattene, for de som foretrekker det. Alternativet hadde vært at administrasjonen i Statkraft hadde disponert overskuddet, sannsynligvis utafor Norge, uten at vi hadde hatt stemmerett.Staten har, ved stortingsvedtak, overført drøyt 10 milliarder til selskapet siden 2001. Egenkapitalandelen i selskapet er ikke ille, for å si det forsiktig. Og utbytte må vel sees i sammenheng med egenkapitaltilgang og selskapsstrategi. Kan artikkelforfatteren si meg hvilke kloke prosjekter Statkraft ikke har fått gjennomført på grunn av for dårlig kapitaltilgang? Eller hvilke velferdsstatsoppgaver som burde vært beskåret for å gi mer til Statkraftadministrasjonen å leke med?

28.02.2006 @ 21:58
Postet av: Gunnar Stavrum

DAg H.: Takk for påpekningen, millioner er rettet til milliarder nå.

01.03.2006 @ 08:32
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: Terje

Her er det mange som glemmer historien. Husk at statkraft bruker vannet som egentlig er en ressurs for hele folket. Noe penger må komme tilbake il velferdsamfunnet. Årsaken til strømprisene er så høye skyldes det "geniale" å åpne for fri marked innen strømleveranse.

01.03.2006 @ 08:33
Postet av: Trond

Årsaken til de høye strømprisene er at det for lite strøm, selv innenfor det åpne markedet. Ved å fjerne markedet, blir det jo bare mindre strøm, og hvordan det skal kunne gi lavere strøm, er det nok bare Terje som forstår.

01.03.2006 @ 10:22
Postet av: Ståle

Det er liten tvil om at "markedet" for strøm ikke fungerer tilfredsstillende da det er en rekke sentrale faktorer som ikke er oppfylt dersom et marked skal være velfungerende. Undersøkelser har vist at av alle såkalte nye markeder som har oppstått som følge av liberalisering/privatisering på 80- og 90-tallet, er det strømmarkedet som fungerer desidert dårligst og er lettest å manipulere. Dette har gitt unødig høye strømpriser som kun i begrenset grad kan sies å skyldes mangel på strøm + høye avgifter. Generelt er jeg tilhenger av markedsøkonomi, men når det gjelder strømforsyning har ikke dette fungert godt nok og mye tyder på at man ville vært bedre tjent med å finne andre løsninger/reguleringer.

01.03.2006 @ 11:54
Postet av: Andreas

Enig med Ståle.

01.03.2006 @ 12:17
Postet av: Felix

Helt riktig Ståle, men når man har en modell alla mini Enron og en grådig stat så er gir de faen. Inntil prisen er så høy at enda flere gamlinger fryser ihjel. Og da har vi en politisk DUST som begynner å babble om servicekontor og det er ikke måte på.Politikken er selvvalgt og disse grådige JÆVLENE som heter politikere de har funnet enda en metode til å tyne en borger på.Jeg ser i prinisppet ingen forskjell på om banditten heter ENRON eller om den heter Statkraft, effekten av forbruksvoldtekten er den samme.

02.03.2006 @ 09:40

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/832374
hits