TV2Nettavisen

Knusende seier for Medhaug

27.01.2006 @ 15:24
Tidligere KrF-politiker Jan Birger Medhaug har vunnet en knusende seier. Nå har både politi og rettsvesen frifunnet mannen for alle anklager.

47380-6

Medhaug-saken kostet Valgerd Svarstad Haugland hennes politiske karriere, sier hun i mange intervjuer. Sannhetene er at det var hennes håndtering av saken som var så feil.

Medhaug ble sparket ut av sine lederverv i juni 2003 uten at noen lyttet til hans versjon. I stedet festet man lit til motpartens beskrivelse av noe som skjedde ti år tidligere. KrF-lederens store feil var at hun ikke overlot saken til politiet, men uttalte seg som om det var noe i påstandene.

Riksadvokaten har forlengst henlagt straffesaken som intet straffbart forhold. Det betyr i klartekst at man mener at et er bevist hva som skjedde, og at det ikke var en voldtekt.

Deretter saksøkte kvinnen Medhaug i en sivil sak, og denne har nå fått sin dom. Medhaug blir blankt frifunnet. Og ikke nok med det; han blir tilkjent saksomkostninger. Retten mener altså at det overhodet ikke var tvil om dommen.

Tilbake står bare tapere. Den juridiske vinneren, Jan Birger Medhaug, har fått ødelagt sin politiske karriere.

- Det kan jeg leve med, sa Svarstad Haugland da Medhaugs straffesak ble henlagt.

Forfatter Olav Kobbeltveit, som skrev biografien om Valgerd, sier at KrF-lederen gjorde skjebnesvangre feil i denne saken.

Det har han helt rett i.

Slik sett får ikke Valgerd Svarstad Haugland vår sympati når hun klager på behandlingen hun har fått. Det får hun først den dagen hun beklager sin egen håndtering av en sak som ødela så mye for en uskyldig mann.

Kommentarer:
Postet av: Peder

"I klartekst betyr det at påtalemyndigheten etter etterforskning ikke finner at det eksisterer fnugg av tvil om at det som skjedde i 1993 ikke var straffbart."Dette har skjedd i 1993, med andre ord forholdsvis lang tid fra overgrepet finner sted til saken blir anmeldt.En henleggelse som intet straffbart forhold betyr at påtalemyndigheten mener å ha fått klarhet i hendelsesforløpet.Det er ingen tekniske bevis tilgjengelig etter så lang tid. Det må altså være ganske stor overenstemmelse mellom forklaringen til Medhaug og Bleivik.De er enige om hva som har skjedd!Bleivik og Svarstad Haugland oppfatter dette som voldtekt. Bleivik brukte riktignok 8 år på å forstå at hun var blitt voldtatt. Er det så uklart hva som ligger i det strafferettslige begrepet voldtekt? Burde ikke dette blitt stoppet av advokaten til Bleivik lenge før det havnet i rettsapparatet. Det er fullt mulig for en advokat av Elden sitt format å henvise klienter til terapi, framfor å dra dem gjennom rettsapparatet, med de ekstrabelastninger dette medfører.Rettsapparatet er klinkende klare på at dette ikke voldtekt. Det burde Elden ha sett.

28.01.2006 @ 20:06
Postet av: Gry

Valgerd Svarstad Haugland sier:«Jeg tok kvinnens parti, og det ble min bane. Det kan jeg leve med.» Velger man parti i en voldtektssak?

28.01.2006 @ 21:19
Postet av: Lasse

Her er det kun en taper, nemlig Jan Birger Medhaug. Ikke mange hadde klart/orket å ta denne runden i rettsalen. Han ble fjernet av sitt eget parti, et parti som bruker verdier som et av sine sterkeste salgs argumenter.Så lenge varte det. At en politiker i det hele tatt velger å ta parti i en slik sak er mangel på normal dømme kraft. Alle tanker går til han som i mange år arbeidet for et parti som siden fant han for lett.

28.01.2006 @ 21:50
Postet av: Georg

"En voldtekt behøver ikke være en fullbyrdet voldtekt. Hver og en bør selv kunne få ha sine egne grenser for hva en anser som et overgrep på seg selv!"Strafferettslig blir det vanskelig å håndheve dette. "Retten fikk torsdag høre at de to har vært kjærester – og har hatt et forhold «til-og-fra» i syv-åtte år. Og de har hatt seksuell omgang etter avtale med at hun, som omtales som «religiøst strengt pietistisk» – har hatt aktiv seksualitet, både i følelser og handling, men at grensen har gått ved samleie – fordi det skulle spares til ekteskapet."Medhaug har altså vært noen cm for langt inne, men vil ikke gifte seg, og når det går opp for Bleivik begynner tullet

29.01.2006 @ 17:21
Postet av: Midas

Medhaug-saken er et godt eksempel på hvor viktig det er for mediene å være varsom i omtale av anmeldelser. En hver person, uansett sinnstilstand kan anmelde et hvert menneske. Innholdet trenger ikke være sant på et eneste punkt. Slik sett kan alle som ønsker å ramme en person enkelt gjøre det, om enn med en egen risiko for å bli straffet. Uansett; i Medhaug-saken var det tungtveiende grunner for å identifisere ham. Likevel er det en alvorlig påminnelse om hvor ødeleggende en falsk anmeldelse kan være for et enkeltmenneske. Jeg håper mediene blir enda mer kritisk til de som anmelder personer, slik at man ikke er dømt til å fortapelse i offentligheten dersom man skulle råke ut for en feilaktig anmeldelse.

29.01.2006 @ 19:18
Postet av: John Johansen

Har forstått at Tingretten ikke kunne bevise hverken skyld eller uskyld i voldtektsanklagen. Hvordan kan Medhaug da bli frikjent? Korrekt dom burde da vært : Henleggelse pga mangl beviser.Om anmeldt forgripelse skulle ha skjedd for 10 eller 100 år siden, har ingenting med frikjennelse å gjøre.Men i Norge er det vanlig praksis at:Alt av kriminielle handlinger, som ikke kan bevises, er tillatt og godkjent, frikjent ogakseptert av samfunnet. Derfor er risikoen for åbli dømt skyldig, veldig liten, også i mordsakerog alvorlige rans- og voldssaker. Norsk praksis : Den frikjente hylles og beundres, offeret glemmes !En mistenkt er uskyldig til dommen er fallt ! Forsvarsadvokatene påvirker dommere og jury ide fleste saker, og tiden som går blir alltid offerets fiende og mistenktes medhjelper. Om 100år er allting glemt. I norsk rett kan man si :om ett år er alt glemt ! MvhJohn Johansen

30.01.2006 @ 11:04
Postet av: "makrell"

Jeg syntes ikke "synd" på Medhaug, han må ha utrolig dårlig "smak" i valg av politisk parti og damer.Svartstad Haugland må slutte med å skylde på "medhaugsaken" at hun ikke ble valgt inn på tinget. MEDHAUG har ikke bett henne å blande seg i utide eller ta parti for noen.Hva har et parti eller en arbeidsgiver med andres privatliv å gjøre ?Bleivik må ha vært et innpåslitent "kvinnfolk", som ikke har innsett at hun har ikke holdt mål.Stort sett så gir politikere et inntrykk, at de snakker folk etter munnen,og de holder jo aldri noe de lover.De er vel sånn privat, og da !!!!!!!!! Bleivik føler seg misbrukt, men det er ikke voldtekt.

30.01.2006 @ 11:21
Postet av: Marco

De eneste som burde vært tiltalt i denne saken er bedehusmiljøet på Karmøy som har gitt mennesker et så forkvaklet syn på seksualitet som Bleivik legger for dagen. Det er de som har skapt grobunn for at dette i det hele tatt kan oppfattes som et overgrep. Herregud, de to var 40 år da dette skjedde - ikke 14. Utrolig!!

30.01.2006 @ 11:26
Postet av: Crazy

Jeg synes at Elden på et tidligere tidspunkt burde ha sett at her ville sakssøker ikke nå frem. Han ville da ha spart både saksøker og den saksøkte for den belastningen som saken nå er blitt.En lærdom som Valgerd og andre burde ha trukket av dette er at rikspolitikere skal være svært varsomme med å trekke konklusjoner av saker de ikke har fullt innblikk i.

30.01.2006 @ 12:37
Postet av: Gudsjelov at Valgerd er ute

Valgerd Svarstad Haugland har vist sviktende dømmekraft i denne saken og at hun derfor er uegnet som leder. Gudesjelov for at hun derfor ikke lenger har regjeringsmakt!

30.01.2006 @ 14:18
Postet av: Gunnar Stavrum

Til alle ivrige debattenter: Vær så snill å la være å bruke psykiatriske betegnelser på de involverte personene. Jeg må slette innlegg som går over grensen rent juridisk. Krasse meninger, derimot, er hjertelig velkomment!

31.01.2006 @ 23:53
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: John Christian Elden

Skal ikke kommentere for mye foreløpig så lenge ankefristen i saken løper. I og med at Peder og Crazy direkte avlegger meg en visitt skal jeg likevel komme med noen korte bemerkninger:a. Den sivile saken omhandlet IKKE voldtekt. Jeg ga, da jeg kom inn i saken for noen år siden, klart uttrykk for at det som kvinnen sa hadde skjedd ikke ble rammet av straffelovens bestemmelse om voldtekt slik den lød i 1993. Dette var både politikerens advokat og Riksadvokaten enig i. Det innebærer ikke at partene i denne saken var enige om faktum. Karmsund tingrett skriver derfor i dommen sin nå at dette er "første gang noen vurderer sakens faktum i forhold til hvem sin forklaring man kan legge til grunn".b. For ordens skyld - også til skribenten - når Riksadvokaten har henlagt spørsmålet om voldtekt som "intet straffbart forhold", er dette en annen henleggelsegrunn enn "intet straffbart forhold funnet bevist". Det er sistnevnte grunnlag som innebærer at man har vurdert sakens beviser i forhold til hva som skjedde. Det har ikke vært tilfelle her.c. Spørsmålet som ble behandlet av Karmsund tingrett var om politikeren med vilje eller ved uaktomhet hadde påført kvinnen en psykisk skade ved sin handlemåte. Dette forholdet fant ikke tingretten bevist. Det er på det rene at kvinnen er skadet, så tvistetemaet er hva som er årsaken til dette. Når stevning ble tatt ut, var dette på bakgrunn av sakkyndige vurderinger fra medisinsk personell, men som retten har brukt sin kompetanse til å tisidesette. Slik fungerer - og skal fungere - vårt rettssystem. Dommeren avgjør.John Christian Elden

02.02.2006 @ 17:33
Postet av: einar kåre heggedal

hei ,synest også statsadvokatembete ,burdetatt frakken ,og gått ,i denne saken .har selv blitt uthengt ,i lignende sak ,men nåreg anmeldte dei ,så hennlegger statsadvokatsaken ,selv om hun har vedgått falsk forklaring ,falsk anmeldelse og vedgåttstraffeansvar ,bare fordi dei vilskåne politijurist hilde haugen ,som er gift med statsadvokat jogeir nogva.kjører nå sivil sak ,da eg ikkje regner medspesialenhet gjør noko ,dei seier dette varikkje bra ,nesten som gamlelensmann i måløy,som tok bror i fyllekjøring ,og sa de måikkje gjøre dette bror ,og kjørte han heim.(så seier historia)hun som anmeldte meg ,har sendt sms ,ingen er så god som de ,og den natten glømmer eg aldri.ogden som kunne vært ut på hytta på røyra ,og hatt med pils og pizza ,og tredd seg ned på kuken dinn.da saken snudde ,vart eg ikkje innfrid bistandsadvokat ,og mins advokats henvendelsersvares ikkje på av politiet ,og eg er enno ikkjeavhørt ,etter snart tre år ,og politi prøverå få sak hennlagt ,på foreldelse ,men den gang ei ,nå har eg fått fri rettsråd ,så psykopatenei statsadvokatembete ,og politi ,skal få dingle.ingen notis i avis ,da saken snudde ,psykopatenevegrer seg for å vedgå ansvar ,hun har forenkla sagt ,han voldtar meg ,når eg er ned og besøkerhan i helgane ,men kvifor kom hun ,hvis utsattfor press,60 meteren er ok for jobb i politiet,har dei sluttet med personleghetstester,iq erutelatt frå pensum ,da person med sunn fornuft ,samtale ti minutt ,hadde visst at det var falsk.vart anholdt ,fengslet ,og iverksettefterforskning ,og juridisk sett siktet ,såpolitimester sunnmøre ,legg frå deg neglefil ,oggjør jobben deres ,eller begynn i terapi,kansjestamcellebehandling russland ,for det virker som fremskredet alsheimer.med hilsen einar kåre heggedal bryggja

13.02.2006 @ 21:12
Postet av: Lill

Heisann Medhaug.Stå på.Alle må da se vanvittigheten i dette!!Tror det er politkk og misunnelse som ligg bak.Det er slike som denne dama som ødelegg for dem som ER utsatt for dette.Har stemt Kristelig folkeparti før,men aldri meir!!Tror Medhaug kjem styrka ut av dette.Det er mange som støtter deg.(Også kvinner)

03.06.2006 @ 00:48
Postet av: R.B.L

Det som er skremmende i mange saker er at statsadv skal dømme ut fra det arbeidet som lensmannen/politiet har utført.(Dette gjelder saker generelt).Lensmannen kan "få til" det han vil(etter erfaring).Og hvordan skal da statsadv. klare å få rettferdigheten frem?.Heldigvis har vi advokater som står på,men synst dette er et skremmende punkt. Kanskje politiet også burde få en straff om noe slikt "kjem frem"????

03.06.2006 @ 01:06

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/660342
hits