TV2Nettavisen

Engler og demonisering

26.05.2006 @ 09:52
Dette er historien om en statsviter som trodde han så lyset, men som har forfalt til en primitiv form for demonisering: Han fortegner hva motstanderne mener og skaper unødvendige fiendebilder.

47380-88

Jeg snakker om Bent Sofus Tranøy og hans nye bok "Markedets makt over sinnene".

Både i boken og i lanseringen drar han frem en kvartett som angivelig er Markedets mørkemenn: Siv Jensen, Kåre Valebrokk, Trygve Hegnar og Gunnar "Nett på sak" Stavrum.

Dagbladet kastet seg på i lederen Marked og politikk:  - Med søvngjengeraktig automatikk forklarer de oss at hvis vi bare henviser de mellommenneskelige forholdene til markedet, er alle sorger slokket."

For å sitere tidligere storingspresident Guttorm Hansen: Det er ikke sant, men det er jaggu godt jugd!

Ironisk nok er avisen mer bekymret for at Arbeiderpartiets ledelse har hørt på disse demoniske tanker.
Markedets mørkemenn er tydeligvis avskrevet som håpløse kasus.

Nå har Valebrokk og Hegnar distansert seg fra merkelappen.

- Det er trist at en statsviter og forsker ikke kan lese, og det samme må vel kunne sies om Dagbladets lederskribent, men det forklarer kanskje at avisens opplag bare faller og faller, skriver Trygve Hegnar.

Mens Valebrokk konkluderer: -  Vi trenger en sterk stat som kan holde markedet under oppsikt og kontroll, vi trenger glassklare og forutsigbare regler og vi trenger markedet. Det vi er uenige om, er blandingsforholdet mellom stat og marked. Tranøy mener det har gått for langt i markedets favør. Jeg er ikke enig med ham i det. Det bør vi begge kunne leve godt med.

I boken er det særlig to saker som dras frem for å rettferdiggjøre at jeg er en markedets mørkemann: Støtten jeg ga Rune Hauge etter at han fikk godt betalt for å selge fotballrettigheter for en milliard kroner, og en påstand om at Kjell Inge Røkke og Petter A. Stordalen har tjent godt på å bruke dyre rådgivere.

Jeg vedkjenner meg begge påstander, men har vanskelig for å forstå  hvordan det skal rettferdiggjøre at jeg angivelig mener - sitat - "at hvis vi bare henviser de mellommenneskelige forholdene til markedet, er alle sorger slokket".

Tranøys største feil er at han fortegner motstandernes synspunkter og hamrer løs på fiendebildene. Jeg har til gode å møte en eneste person som tror på markedets velsignelse i ett og alt. I Norge er det bortimot universell enighet i at vi ønsker en politisk styrt velferdsstat og selv erkeliberalister vil mene at staten må spille en nøkkelrolle for å få markeder til å fungere.

I saken om Rune Hauge er min påstand at Norges Fotballforbund fikk flere hundre millioner kroner mer enn de forventet - og ville klart selv - selv om Rune Hauge fikk for mye betalt. Det går det an å være enig eller uenig i, men det er neppe noe godt eksempel på at markedet ikke virker. Tør noen påstå at Hauge ville gjort en like entusiastisk innsats mot timebetaling?

Det svenske fotballforbundet liker i hvert fall tanken på en milliard kroner, og støtter Hauge (trykk her). - Det er ulogisk å sette et tak. Jo mer han tjener, jo bedre er det, mener de.

Eksempelet med Røkke og Stordalen er heller ikke så godt: Ingen skal fortelle meg at ikke de to vurderer ned til siste krone om meglerne og rådgiverne er verdt pengene.

For å ta et annet eksempel: Paretos hovedeier Svein Støle har blitt mangemilliardær på aksjemegling. Den antatt beste kunden er skipsreder John Fredriksen.

Paretos kjernekvalitet er ikke at de arbeider hardere eller regner bedre enn andre meglerhus, men kanskje at de har bedre tilgang til store investorer enn konkurrentene. Når Fredriksen trenger ti milliarder kroner over natten, er Pareto hans førstevalg. Og det vet Pareto å ta seg betalt for, antakelig til Fredriksens store ergrelse. Vi andre trenger ikke bry oss.

For når både Svein Støle  og John Fredriksen har blitt søkkrike på Fredriksens oppbygning med Paretos hjelp, så kan det tenkes at det viser at grunntanken i markeder stemmer: Når noen gjør en handel, så er den bra for begge.

Faktisk mener jeg at problemet i norsk virkelighet er at vi ikke er ryddige i fordelingen mellom politikk og marked. Politikerne vil en vei, men bruker mekanismer som bringer oss motsatt retning:

- Vi delprivatiserer Telenor, men godtar at vi samtidig før et børsnotert monopol på viktig infrastruktur.

- Vi godtar at SAS får kjøpe Braathens, selv om Konkurransetilsynet sa nei.

- Vi innfører makspris på barnehager samtidig som vi ønsker å få opp barnehageutbyggingen.

Bernt Sofus Tranøy bommer kapitalt når han tror at noen tilber markedet. Alle innser at markeder har store mangler. Men frykten for å bruke markedsmekanismer er like uforståelig. I mange tilfeller er konkurranse og anbud nyttige virkemidler for å bringe oss dit vi vil.

Kommentarer:
Postet av: Trond Rasmussen

Stavrums kommentar her bekrefter bare det kjente utsagnet om at vi alle er sosialdemokrater. I stedet for å stolt si; "Ja, jeg er tilhenger av en fri markedsøkonomi, fordi det er det eneste moralske og praktiske samfunssystem", så unnskylder Stavrum nærmest at han har en viss tro på markedet. Stavrum mener at markedet kan være "nyttig". Han gir ikke ett argument for hvorfor frihet også er moralsk riktig. Stavrum er implisitt utilitarist; hvis noe er nyttig (for hvem? Flertallet?), så er det bra. Han nevner ikke at det frie samfunn er det eneste samfunnssystem som beskytter individuelle rettigheter - som gir individet vern mot majoriteten. Han nevner heller ikke at en fri markedsøkonomi og tankens frihet er to sider av samme sak: Frihet til å tenke, være kreativ og skapende har liten eller ingen verdi dersom man ikke har muligheten til å implementere sin tenkning i virkeligheten - og dette har man bare muligheten til under kapitalismen.

26.05.2006 @ 11:39
Postet av: Jacques Uzi

For det første: det stemmer ikke at det er "bortimot universell enighet om at vi ønsker en politisk styrt velferdsstat." Partiene Høyre og FrP vil velferdsstaten til livs, og begrunner det med at den er "umoderne".For det andre: selvsagt vil "erkeliberalistene" at staten skal tilse at markedet "fungerer" - det er i følge liberalistene statens eneste legitime funksjon. Men hva er det i Tranøys argumentasjon som ikke stemmer overens med dette?

26.05.2006 @ 11:48
Postet av: Børge Svanstrøm Amundsen

Kort om markedet:Markedet er summen av frivillig samhandel mellom frivillige tilbydere og etterspørrere av varer og tjenester - verken mer eller mindre. Markedet er ikke noen mystisk kraft som må temmes. All regulering av markedet innebærer tvang i en eller annen form. Før dette synker inn vil mennesker som Tranøy fortsette å produsere virkelighetsfjernt tøv.Initiativ til politisk regulering av tyngdekraften (markedet) er oftest et resultat av uvitenhet eller maktbegjær - eller begge deler.

26.05.2006 @ 12:30
URL: http://www.dnof.no
Postet av: Andreas H.

Kjære Stavrum, fra den kanten er det ikke stort annet å vente.Forøvrig, du er ikke i noe dårlig selskap.

26.05.2006 @ 17:10
Postet av: EU

Kan ikke noen av dere som har klokketro på markedet forklare hvor velfungerende og godt strømmarkedet er for norges befolkning.

26.05.2006 @ 20:15
Postet av: Andreas H.

Til EU Tøylesløshet var vel aldri noen god oppskrift. Men det betyr ikke at man skal kvelevekst , utvikling og personlig initiativ som alltid var grunnlaget for trivsel og fremgang.Helt enig i at man må verge seg mot rovdyrkapitalisme som virker bak kulissene.

26.05.2006 @ 20:51
Postet av: Vidar N

@EU:Strømmarkedet fungerta da fint ganske så lenge. Problemet oppsto når politikerne ikke vil la markedet fungere. Etterspørselen stiger rimelig forutsigbart hvert år. Politikerne/miljøvernerne nekter å la markedet øke tilbudssiden. Viser bare at markedet fungere slik som det skal - prisen settes ut ifra forholdet tilbuid/etterspørsel. Så vil du gi noen skylden for stømprisen tror jeg du må sende klagen til Oslo.

26.05.2006 @ 22:19
Postet av: EU

Vidar: og eksport har ingenting å si, ei heller mangelen på reell konkurranse?

26.05.2006 @ 22:23
Postet av: knutten

Ser at strømmarkedet er nevnt som eksempel på at markedet er dårlig fungerende. Vi må huske at mange industribedrifter har kontrakter som gir dem svært billig strøm. En del av disse kontraktene er i ferd med å gå ut, og industrien forlanger at staten lar industrien fortsette med omtrent samme strømpris framover. Det urimelige er at staten sannsynligvis ønsker å la de private strømkundene fortsette å subsidiere dette, mens subsidiene måtte komme direkte fra statskassen for at det skulle være rimelig. Om dette er lovlig iflg. EØS vet jeg ikke.

27.05.2006 @ 10:06
Postet av:

Fundamentalistene på venstresiden, som mener marked er en uting uavhengig av hvilke goder det fører til, prøver alltid å kalle folk med et balansert forhold til marked "fundamentalister". Når vi markedsfundamentalister ikke sier vi vil avskaffe staten skyldes dette at alle markedsliberalister vet tre ting: 1: Det er eksternaliteter i de fleste markeder som bare kan håndteres ved regulering, 2: bedrifter vil alltid arbeide for å få mnopol, og man trenger regulering for å håndtere det, og 3: det finnes offentlige goder som kun kan håndteres av staten.Statsfundamentalistene argumenterer mot privatisering uten argumenter. Vi hører aldri at det er viktig at staten utfører en oppgave fordi de gjør det bedre, mer effektivt eller lignende, bare at det er "viktig". Slik tøyseargumentasjon har ført til at vi nå har en regjering som sløser bort samfunnets ressurser på tull; ressurser som heller burde vært brukt på skole, helse, vei, eldre o.l. Statsfundamentalistene undergraver velferdsstaten. Angrep på pappfigurer med navn fra virkeligheten er bare et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra dette.

28.05.2006 @ 19:26
Postet av: Bob Sapp

Kapitalisme den store stygge ulven?Paa mange maater er Gunnar Stavrum unik i norsk media. Det vil si at han ikke automatisk soetter LO og stemmer SV. Gunnar, dine kommentarer er et friskt pust i en ellers meget roed mediavirkelighet.Nok en gang er det en statsviter som angriper markedet. Det er ikke noe nytt. Jeg har hovedfag i statsvitenskap og kan bekrefte at mye av forskiningen er politisk motivert. Det er ingen statvitere ansatt paa norske forskingsinstitutter/universiteter som argumenterer for at Norge trenger minder offentlig styre, mindre byraakrati og mindre statsforvaltning.Problemet i Norge er at vi har for lite marked, og mye av det markedet vi har er regulert til monopoler. Klassiske eksempler TV2, sement, mat.I USA har de 10 stoerste kjedene 70% av markedet. I Norge har 4 kjeder 90% av markedet. De fleste statsvitere skjoenner ikke at verdier maa skapes foer skatt kan innkreves og fordeling skje. Et samfunn uten en fungerende privat sektor foerer til et fattig samfunn. DDR, Albania, Sovjet osv osv var alle land som statsvitere dyrket paa 70 og 80 tallet. Naa er det Cuba. Gunnar, vaert stolt av aa stoette kapitalismen. Fortsett aa stille kritiske spoersmaal til sosialdemokrater fom vil regulere livet til alle nordmenn og fortelle dem hva som er "den rette maaten aa leve paa".

28.05.2006 @ 20:22
Postet av: Gunnar Stavrum

Takk for støtten Bob Sapp! Er definitivt enig med deg i at vi har en tendens i Norge til å ende opp med monopoler (får legge til; også når vi privatiserer). Derfor er det ille å se hvor lett man overkjører Konkurransetilsynet i mange saker.

28.05.2006 @ 23:47
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: Vidar N

EU: Vi både eksporterer og importerer. Ingen klagde da prisene var lave i samme marked. SVJV ble ikke markedet opprettet i 2002(?) da den første strømkrisen kom?

29.05.2006 @ 11:38
Postet av: Dag

Ja, ville han ikke det da? Jobber folk kun proporsonalt med lønna? Hva slags moral er dette?

29.05.2006 @ 12:02
Postet av: Marked Makt

Hvis man har lest økonomi så vet man at markedet har mangler. Hvorfor Tranøy ikke vet dette? Han er ikke skolert.

29.05.2006 @ 14:10
Postet av: EU

Vidar N: Strømmarkedet ble liberalisert i 1991, siden har prisene og el produsentenes marginer bare økt. Desverre ligger det ikke statistikk for strømprisen tilbake til tiden før liberaliseringen ute hos SSB. Men det er ingen tvil om at strømprisen har økt uforholdsmessig mye sammenlignet med andre livsnødvendigheter. Selv om det ikke er direkte monopolvirksomhet har vi heller ikke noen fungerende konkurranse, og nettleie delen leverandørmonopolistene som nå eier strømnettet til husholdningene brukes til å dra inn ren profitt istedenfor å sikre forsyningen.Mitt poeng er at det blir for enkelt og tildels godtroende å overlate vesentlige samfunnsområder til et "marked". Liberalistene vil selvsagt si at markedet må reguleres og at alt er politikernes feil, men det ligger et markeds (og bedrifts) natur å forsøke å maksimere profitten. Det er akkurat dette vi i dag ser både i strømmarkedet og næringsmiddelsmarkedet. Det neste blir vel drikkevannsforsyningen og andre sentrale kommunale tjenester..

29.05.2006 @ 21:02

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1350336
hits