TV2Nettavisen

Spekulanten fra venstre

23.02.2006 @ 08:41
Oslo kommune eier aksjer i Hafslund for 9,3 milliarder kroner etter en eventyrlig kursoppgang. Ap-politiker Jan Bøhler lanserer i dag en ny teori som bør gi ham Nobelprisen i økonomi.


47380-28

I et debattinnlegg i Dagsavisen behandler Bøhler Oslo kommunes eierandel i Hafslund. Bøhler er ingen hvemsomhelst; han er tidligere statssekretær, står Thorbjørn Jagland nær og er nå på Stortinget.

Derfor er også hans analyse tankevekkende, og debattanlegget kan oppsummeres i det vi kan kalle Jan Bøhlers lov:

«Du er rett og slett nødt til å gjøre en svært dårlig handel på sikt når du selger strømselskaper.»

47380-30

Bøhlers «bevis» er følgende argument: Strømproduksjon vil gi inntekter i mange hundre år fremover. Ingen på børsen tenker så langt. Derfor tar man aldri høyde for den virkelige verdien av strømproduksjonen!

(Teorien er selvsagt det rene sludder, men det skal vi komme tilbake til).

Ved utgangen av januar hadde Oslo kommune 54 prosent av Hafslund, eller nær 105 millioner aksjer. Med en kurs på rundt 90 kroner per aksje, betyr det at Oslos skattebetalere har låst 9,4 milliarder kroner i en eneste aksje. Det Bøhler tror er en vanntett investering er i virkeligheten en rå spekulasjon med meget høy risiko.

Debatten om å selge Hafslund-aksjene startet i 2003. Siden dengang har verdien av selskapet økt fra 7,6 til omlag 18 milliarder kroner, ifølge Bøhlers debattinnlegg.

Han tar det selvsagt som bevis på at det var dumt å selge i 2003, men forstår ikke at Oslo Børs i samme periode også er tredoblet. I praksis betyr det at kommunene ville hatt omlag samme avkastning, med langt lavere risiko, hvis pengene var fordelt på flere aksjer.

Dessuten er ikke Hafslund lenger en ren strømprodusent. I løpet av de siste årene har selskapet gått tungt inn i alarmbransjen, kjøpt solcelle-aksjer og investert i bredbånd. Kanskje disse bransjene også varer evig, slik at investorene også her bommer så fundamentalt på prisingen?

Siden vi har nominert Jan Bøhler til Nobelprisen i økonomi, kan vi jo avslutte med å gi ham en liten økonomisk nøtt:

Hafslund verdsettes for øyeblikket til 17,8 milliarder kroner på Oslo Børs. Fjorårets overskudd var 1,2 milliarder kroner, og selskapet vil dele ut 2,25 kroner per aksje i utbytte.

Spørsmålet, Bøhler, er: Tror du investorene da har priset inn forventninger til fremtiden i børskursen?

Kommentarer:
Postet av: Ståle

Vet det er lett å le av Bøhler, og akkurat dette poenget er jo morsomt, markedet ser selvfølgelig disse verdiene. Synes heller Stavrum bør fokusere på en langt mer betenkelig sak når det gjelder Hafslund (og andre norske strømnetteiere): Nesten alt overskudd til Hafslund kommer fra nettdelen av virksomheten som er et privat monopol og som er en livsnødvendig del av samfunnet. Denne delen reguleres riktignok ganske slapt av NVE, men er det riktig at et privat selskap som Hafslund (som heldigvis kommunen ennå eier det meste av) skal eie samfunnets livsnerve og samtidig ta ut store overskudd grunnet underinvestering i strømnettet (på lang sikt kommer smellen) og utsuging av strømkunder som bruker mindre enn 15000 kWh pr år (majoriteten av Hafslunds kunder) ??

23.02.2006 @ 10:18
Postet av: Pippi

Enig i at Jan Bøhler rører som vanlig. Det er det som gjør rødgrønne regjeringsalternativer til høyrisikosport. Ref. kravet om politikerstyring av noen av Norges største selskaper.Jeg synes imidlertid du tuller litt selv også. Ifølge morderne porteføljeteori ( som er basert på statistisk analyse av kursspredningen for de ulike aksjer) vil en portefølje sammensatt av flere typer aksjer fordelt på mange bransjer (gjerne bransjer som svinger motsyklisk) gi lavere risiko enn om man satser på en enkelt aksje.Porteføljen med lavest risiko vil, per definisjon, være en verdivektet portefølje bestående av samlige aksjer på børsen. Flinke "speskulanter" klarer imidlertid å sette sammen aksjeporteføljer som kan gi vesentlig bedre avkastning en børsindeksen.En slik portefølje har høyere beregnet risiko,men også mulighet til høyere avkastning enn "børsporteføljen".Risikoen uttrykkes med risikoindikator (kalt betakoeffisient) for hver enkelt aksje. Ikke helt overaskende vil man finne at en aksje som Haslund har lavere risiko enn f.eks en bedrift som driver med produksjon av ferrosilisium. Jo større risiko dess større utslag på tap eller gevinst.Selskaper som produserer vannkraftbasert energi har svært gode utsikter til å øke sin fremtidige verdi. Det skyldes tiltagene energiknapphet, konkurransedyktig pris og ingen forurensning. Kursstigningen på Hafslund er en funksjon av investorenes forventinger. Hvis man legger økonomisk teori til grunn skal kursen på en aksje reflekterer summen av fremtidig risikoveiet inntjening slik markedet vurdere den.Å vurdere Hafslundaksjen som høyrisiko er med respekt å melde bare tull. Sjekk beta'en Stavrum. Du tuller også når du sier at Hafslund ikke lenger er det selskapet engang var, nemlig en ren kraftprodusent. Hafslund var også eier av et par ferrosilisiumverk som i hvertfall må regnes som høyrisiko, men disse ble lagt ned etter hvert på grunn av dårlige konjunkturer.Det tredje punktet du tuller på er å vise til at Hafslund etterhvert har gått inn på nye forretningsområder og, underforstått, fått en høyere risikoprofil. Her motsier du deg selv (og porteføljeteorien). Hafslunds diversifisering vil redusere risikoen i aksjen, ikke øke den.Det er utrolig mange faktorer som påvirker en aksjekurs. Markeder, konjunkturer, produkter, priser, teknologisk utvikling, substitusjon av produkter, rentenivå, valuta, ledelse, krig og fred, konkurranseutvikling, omstillingsevne,handelshindringer, finansielle muskler osv. Det som til slutt bestemmer kursen er hvordan et uttall investorer oppfatter og vurderer summen av mange av disse faktorene. Personlig ville jeg regnet Haslund som en aksje med lav til moderat risiko.

23.02.2006 @ 10:19
Postet av: kjell

Bøhler har jo delvis rett. Verdsetting av kraftprodusenter som har tilgang på en uutømmelig energikilde (les: vannkraft) er svært vanskelig, nettopp på grunn av at disse selskapene vil fortsette å tjene penger i mange mange år. Selvfølgelig har også børsen forsøkt å prise selskapet deretter, men den prisen er veldig vanskelig å få riktig. Altså: Ustabil pris, men (og på grunn av) stabile inntekter. I utganspunktet et fint sted å plassere penger.

23.02.2006 @ 10:35
Postet av: Thomas

Dette er en repetisjon av debatten mellom K.Willoch og E. Rød Larsen i fjor. Jeg føler meg litt ukomfortabel med å gi en såpass tvilsom tenker som Bøhler noe som helst medhold, men det har historisk sett vært svært vanskelig for markedet å prissette en "uutømmelig energikilde" (les over), men den konsekvens at i et perspektiv på mer enn fem år (kortsiktige markedssvingninger - ikke selskapsrelaterte - "systematisk vs. ikke-systematisk risiko"), har vannkraftssalg hver gang vært underpriset, med stor gevinst til kjøper. Kapitalen er utålmodig, og P/E modeller har ikke "uendelighet" bygget inn i ligningen. I tilfelle vannkraft så får det konsekvenser for prisingen: Energien underprises systematisk.

23.02.2006 @ 12:09
Postet av: Christian

Dette er nok et bevis for venstresidens manglende økonomi- og finanskunnskap. Selvfølgelig reflekterer en aksjekurs alle forventede fremtidige overskudd. Det er det samme i min hjemby Bergen. Bergen kommune eier en stor post i BKK, en post de burde solgt og oppnådd en bedre risikospredning.Det er rett og slett trist at politikere har så lav kunnskap om økonomi, særlig siden politikerne har en stor innflytelse på min og din privatøkonomi...Hvorfor kan ikke venstresiden overlate økonomi til fagfolk? Og heller la være å blande seg opp i saker de tydeligvis ikke har kunnskap om.Christian, NHHer

23.02.2006 @ 12:11
Postet av: Trond

Det er riktig at kapitalmarkedene sjelden har evighetsperspektiv i verdsettingsmodellene sine, men det er ikke fordi aktørene er dumme eller utålmodige, det er fordi nåverdien av 1 kroner om x antall hundre år er tilnærmet null, og derfor meningsløs å ta med. Bøhler skjønner heller ikke at pengene fra Hafslund kunne vært brukt til andre ting, og det er avkastningen herfra som er alternativet, ikke tapt avkastning på Hafslund.

23.02.2006 @ 13:02
Postet av: Investor

Beta (og standardavvik for enkeltposisjoner) som mål på risiko er akademisk sludder. Verdien av selskapet er nåverdien av den frie kontantstrømmen selskapet genererer. Risikoen du som investor står overfor, er at du betaler en pris for denne kontantstrømmen som er høyere enn det du får tilbake. Jo lavere prisen du betaler er, jo lavere er risikoen for at du ikke får verdien tilbake. Men avkastningen du får - nåverdien minus prisen - er høyere. Bruker du Beta som mål på risiko, vil du få som konklusjon at Hafslund er mer risikabel å kjøpe etter at kursen faller 50% enn før kursen faller, men nåverdien av kontantstrømmen er jo den samme.

23.02.2006 @ 13:08
Postet av: Andreas

Den såkaldte "socialisme" kan neppe peke på positive økonomiske resultater der hvor den slapp til. Snarere rev den ned hva andre hadde bygget opp. Med hensyn til vannkraft bør ikke "rovdyrkapitalisme" undervurderes. De "frie" markedskrefter kan til tider bli vell frie !

23.02.2006 @ 13:15
Postet av: Pippi

Invester: Du tuller du og. Betakoeffisienten justeres kontinuerlig. Dens viktigste oppgave er å gi et relativt mål for risiko mellom ulike selskap i en beslutningssituasjon der du er opptatt av å karlegge risikprofilen på din portefølje. Skal du først snakke om risiko har du ingen annen indikator enn denne når du ikke selv har spesiell (innside??) informasjon som markedet ikke har.Å diskontere utover en tidshorisont på 5-10 år er også bare tull. Det er det ingen som gjør, -til det endres både det systematiske og usystematiske risikobildet seg for mye. I dag finnes ingen bransje som kan lene seg mot langsiktig stabile rammevilkår for sin virksomhet.

23.02.2006 @ 14:49
Postet av: Trond

Beta justereres fortløpende ja, men etter at hendelsene har skjedd. Beta vil fremdeles være lavere rett før et kursfall enn rett etter, men for deg som investor er jo risikoen mye lavere jo lavere kursen er.Hvordan vil du dessuten risikovurdere investeringer som ikke er børsnotert? Aksjekursen finnes jo ikke, og beta er derfor ikke-eksisterende. Forsøk følgende: du kan få kjøpe den hundrelappen jeg har i lommeboka for 250 kroner. Dette har vært min tilbudspris de siste 2 årene, så beta er null. Pr definisjon er derfor denne investeringen risikofri. Fornuftig?

23.02.2006 @ 14:55
Postet av: AndreasA

Det eneste som i realiteten har innvirkning på Hafslunds fremtid, i alle fall på kraftsiden, er politisk risiko. Hvis de ikke får lov av NVE eller regjeringen til å prise tjenestene sine så høyt som de gjør i dag, så vil dette selvsagt få innvirkning på både aksjekurs og inntjening. At myndighetene skulle gå inn i en slik regulering er ganske lite sannsynlig så lenge de har betydelige inntekter av situasjonen slik den er i dag. Nå har vel historien vist at det offentlige er elendige aktive eiere av bedrifter. Men for eksempel i tilfellene Statoil og Hydro er ikke det offentlige særlig aktive, og situasjonen er ganske bra. Og disse bedriftenes inntekter er ikke en gang uendelige, men svært tidsbegrenset. Selv blind høne kan finne gull heter det. Og energisektoren blir vel ikke mindre viktig i tiden fremover?

23.02.2006 @ 15:25
Postet av: Alexander

Én ting som ser ut til å være glemt i diskusjonen er problematikken rundt "hjemfall".Altså at vannkraft rettigheter etter en periode tilfaller staten. Her sakset fra DN :"Hjemfall går ut på at private vannkraftverk tilfaller staten vederlagsfritt ved utløpet av konsesjonsperioden. I dag er rundt 7 prosent av vannkraftressursene omfattet av vilkår om hjemfall. " Dersom Hafslund's vannkraftverk rammes av dette så vil vel verdien av disse falle jo nærmere man kommer slutten av konsesjonsperioden. Noen debattanter har nevnt at Haflund's diversifisering ved inngang i andre bransjer, som alarm, bredbånd etc., reduserer risikoen i aksjen. Det gelder kun der ledelsen i selskapet er dyktige på samtlige forretningsområder - å være god på nettleie monopol betyr ikke at man automatisk er god på bredbånd i ett marked preget av beinhard konkurranse.

23.02.2006 @ 20:00
Postet av: Investor

"Trond" har lest sin Buffett vel.For å ta hans eksempel med hundrelappen videre:du kan få kjøpe min hundrelapp for 50 kroner, for jeg er så dårlig til å regne. "Kursen" har umiddelbart falt fra Tronds askpris på 250 til mine 50, og risikoen målt ved beta er derfor enorm. En investor som ønsker å minimere sin risiko vil altså ikke slå til på mitt tilbud?Pris er hva du betaler, og verdi er hva du får. Risikoen er den siste minus den første. Jo lavere pris, jo lavere risko, men jo høyere forventet avkastning dersom ditt estimat for verdien slår til.

23.02.2006 @ 20:27
Postet av: Martin

Å selge unna alle kraftverkene er nok akkurat like inteligent som Høyre sitt forslag om å selge unna alle oljerettighetene i nordsjøen til Philips for noen småpenger en gang på 60 tallet. Hvis blårussen hadde fått viljen sin da så ville sannsynligvis norges oljeinntekter ha vært på størrelse med Nicaragua sine..Forskjellen på Jan Bøler og investorer er evnen til å tenke langsiktig

24.02.2006 @ 15:20
Postet av: knutten

En litt sen kommentar: Det er ikke etter min mening så galt at kommunen eier denne parten av Hafslund. Det betyr i alle fall at hvis energibehovet stiger fortsatt, vil Oslos innbyggere få igjen en hel del av den økte prisen i utbytte. Risikoen for mindre behov tror jeg er liten. Synes at Bøler akkurat her får for mye pepper, selv om hans uttalte teori kanskje ikke holder vann ut i evigheten!

24.03.2006 @ 09:23
Postet av: brumlebass

Kan vi få en oppdatering av denne, Stavrum? Nå etter salget av REC?

Postet av: Gunnar Stavrum

Poenget mitt er det samme som i februar 2006: Ingen kjenner fremtidig verdiutvikling for en aksje. Den kan gå opp, og den kan gå ned. I dette tilfelle har REC og Hafslund steget, men det er intet hinder for at begge aksjene kan falle som en sten igjen. Derfor bør Oslo kommune ikke ha titalls milliarder kroner i en aksje. Det er hodeløs risiko, etter min mening.

24.04.2007 @ 09:37

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/803922
hits