TV2Nettavisen

Helt på jordet

21.11.2006 @ 08:46
Vi støtter jordbruket med 20 milliarder kroner, men får dyr mat, fraflytting og mange bønder som tjener dårlig. Det er på tide å stikke spaden i jorda og erkjenne at politikken er en fiasko.

47380-177

Statssekretær Ola T. Heggen er ikke enig i at dagens politikk er totalt mislykket. Foto: Torbjørn Tandberg

Norge har mer enn 100 støtteordninger for jordbruket, men likevel er maten i norske butikker minst 25 prosent dyrere enn i Sverige. - La bøndene konkurrere, foreslår professor Normann Aanesland ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås.

47380-179

Tankesmien Civita har invitert den uredde landbruksprofessoren til å presentere sin rapport om en landbrukspolitikk som er moden for reform.

I dag får landbruket 11 milliarder kroner over statsbudsjettet og enda fire-fem milliarder kroner i importvern for å holde konkurrenter ute. Samtidig tjener bøndene dårlig.

- I landbrukspolitikken har vi cirka 100 virkemidler og fire mål, sier Aanesland til Dagens Næringsliv, og legger til at økonomisk teori tilsier at man bruker ett virkemiddel per mål.

(Her er en liste over endel av tilskuddsordningene).

Målene Aanestad sikter til vil mange være enige i: At samfunnet skal ha sikker tilgang til mat, at bøndene skal ha en rimelig inntekt, at vi bevarer kulturlandskapet og at vi beholder bosettingen i distriktene.

Professorens poeng er at vi bruker mye penger i en jungel av støttetiltak for å nå disse målene, og at politikken egentlig ikke virker så godt.

Professorens løsning er å la bøndene konkurrere og fjerne alle støtteordninger som er konkurransevridende, og slå sammen alle støtteordningene til en ordning som knyttes til hver enkelt gård.

Dessuten vil han støtte turistbygder slik at kulturlandskapet kan bli tatt vare på, nærmest som en "turistsminke".

At ytterligere 30.000 årsverk vil gå tapt i jordbruket, bekymrer professoren lite.

- Jeg har vanskelig for å godta at sysselsetting er et mål i seg selv. Det kan ikke være et mål å bruke mest mulig av vår mest verdifulle ressurser, sier Aanesland til Dagens Næringsliv.

47380-178

Norsk landbrukspolitikk er dyr, men virker den? Foto: Lise Åserud, Scanpix.

Som ventet får han lite støtte fra Landbruksdepartementet og statssekretær Ola T. Heggem (Sp): - Jeg er ikke enig med dem som hevder at dagens politikk er totalt mislykket, sier han.

Da ser Heggem andre lyspunkter enn meg. Jeg har vanskelig for å se at nær 20 millioner kroner i årlig støtte og importvern, kombinert med 25 prosent dyrere matvarer enn nabolandene og en stadig fraflytting fra norske gårder kan sees på som en triumf. Spesielt ikke når mange bønder atpåtil sliter med små inntekter.

Det er absolutt på tide å tenke nytt for jordbruket. Men da trengs det kanskje krefter utenfra i departementets ledelse.

Av en eller annen grunn har det alltid vært akseptert at bøndene skal styre hele landbrukssektoren. Slik har det alltid vært, og slik er det fortsatt.

Se bare på den politiske ledelsen av departementet:

Landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp): Landbrukstekniker
Statssekretær Ola T. Heggem (Sp): Agrotekniker
Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård (Sp): Hovedfag, Norges Landbrukshøyskole

Bønder og fiskere er også solid overrepresentert i Næringskomiteen på Stortinget (du kan lese CV'ene her).

Det spørs om vi bør holde pusten mens vi venter på nytenking herfra.

Kommentarer:
Postet av: GL

Som vanlig er Stavrum helt på jordet. Han starter med å klage over at prisene er 25% høyere enn i Sverige. Men han utelater at lønningene generelt er 30% høyere i Norge. Altså 5% margin i favør av den norske bonden! Eller forventer han at man skal levere varer til svenske priser, med norske kostnader ? Han burde kunne økonomisk teori nok til å vite at det ikke går an i det lange løp. Hvorfor sammenlikner han ikke norske priser med de i India i sammen slengen. Det burde jo gi enda billigere norske mat i følge hans "teori". Å bruke Aanesland ( Sjekk generelt stavingen i artikkelen, Stavrum ) som sannhetsvitne blir bare for dumt ! Mannene er like omstridt som FRP og kan ikke brukes som en pålitlig kilde. Du klager på at bønder er overrepresentert og kommer med tre, 3! eksempler. Byråkratiet er nok tyngre enn det. Ministre har generelt kommet fra de fleste partier, sjekk lista her: http://odin.dep.no/lmd/norsk/dep/org/historikk/020071-990009/dok-bn.html . I tillegg skremmer det meg litt hvis Stavrum seriøst mener at man skal ha mennesker i en ledende stilling, som ikke har kunneskap om hva temaet dreier seg om. Ville du ha valgt inn en bonde til å lede Statoil for at det var prinsippielt viktig at en leder ikke kunne noe om olje ? Som vanlig er Stavrum HELT på jordet !

21.11.2006 @ 10:27
Postet av: Andy

Riis-Johannesen er SP....

21.11.2006 @ 10:47
Postet av: inge

forrige veke var det ein minister Dag Andersen uten utdannelse som ikkje kunne jobben sin,i dag er det folk med utdannelse ikkje kan jobben sin.venter spent på neste veke

21.11.2006 @ 11:10
Postet av: Magnus

Landbruket styres av et segment der ulike aktører med samme interesse sitter på hver sin side av bordet. Segmentets selvoppholdelsesdrift går ut på å beholde dagens andeler av de offentlige utgiftene, og aller helst øke dem. Påstandene som brukes for å danne legitimiteten for denne selvoppholdelsen er veldig morsom å bivåne. For eksempel må vi betale høye priser for melk og kjøtt, fordi dette er med på å gi landet matvaresikkerhet. Jeg tror ikke landbrukssubsidier er med på å gi landet noen matvaresikkerhet. Da tror jeg heller mer på virkemidler som demokrati, frihandel og ytringssfrihet. Kan Landbruksdepartementet peke på noen demokratier som har opplevd sultkatastrofe? Men bosetting i distriktene da - det må vel være viktig? Kanskje det, men viktig for hvem og forsvarer det kostnadene på lang sikt? kan dette oppnås på noen annen måte enn ved å gi støtte til produksjon av en viss type varer? "Vi har lykkes med distriktspoltikken vår", Sier Åslaug Haga.- Lykkes med hva?

21.11.2006 @ 11:28
Postet av: JAn

Hvorfor skal Norge bruke masse penger på å oppfordre folk til å jobbe med noe vi ikke gjør bra og effektiv? La de land som produserer mat billig og bra gjøre nettopp dette, og fjern tollbarrierer og slikt. Så kan nordmenn heller jobbe med det vi er flinke og effektive på... Vi tjener på det, andre tjener på det.

21.11.2006 @ 11:44
Postet av: investor

Jeg har ingenting i mot bønder personlig, men jeg har en del i mot hvordan midler forvaltes i norge og hvordan bondekulturen skal gå forran mye annet. (skole og helse var bare eksempler). Problemet er ikke bøndene i seg selv, men at konkurrenter fra utlandet kan produsere de samme varene langt billigere.For å unngå at norske bønder blir utkonkurrert bruker staten vanvittige summer på bl.a. sponsing av bønder og tilrettelegging ved f.eks å legge på høye tollsatser for import av konkurrentenes varer. Dette fører igjen til grensehandel og smugling. (f.eks kjøtt). Man bruker altså en masse penger og skaper samtidig en rekke problemer. Det at bønder ikke kan drive økonomisk i et fritt marked uten tilskudd og tilrettelegginger er egentlig et sykdomstegn i seg selv. Hvis man tenker venstreradikalt så er logisk at enkelte bransjer og deler av folket skal sponse en annen del av folket. Dette er jeg uenig i, ikke bare fordi jeg ikke tenker venstreradikalt, men også fordi det er svært usosialt gjort mot de stakkars bøndene utenfor norges grenser som tjener langt mindre og samtidig blir frarøvet et stort market (norge). Den beste formen for langsiktig uhjelp (utenom katastrofer) er hjelp til selvhjelp. Dette kan man gjøre ved å få i gang nærlingslivet i et land. Da synes jeg det blir dobbelmoralsk og usosialt å samtidig jobbe mot import fra utlandet, spesielt på varer som uland har gode muligheter for å drive med (både kunnskapsmessig og utstyrsmessig og økonomisk).Man kan si jeg mener bondenæringen ikke hører hjemme fordi vi er et høykostland og bondenæring er noe som logisk hører hjemme i lavkostland, gjerne "uland" med økonomiske utfordringer høy arbeidsledighet og et brukbart klima. F.eks en del østblokkland, selv om det ikke går helt inn unde rdet de fleste tenker på med u-land. (U'en står som kjent for utvikling og det er nettopp dette disse landene er, land i kraftig utvikling)Statens håndtering av denne problematikken har også en del andre konsekvenser for oss. US ser på norges høye toll på matvarer og sponsing av bondenæringen som urettferdig og har derfor innfør streffetoll på fisk og fiskeprodukter fra norge. Dette synes jeg er en fornuftig og rettferdig reaksjon, men det har jo svært uheldige konsekvenser for norges 3. største næring: fisk. Både norske, islandske og russiske fiskebåter unngår å levere fisken i norge fordi man ikke får solgt fisken. Fisken blir ikke eksportert videre eller bearbeidet fordi straffetollen gjør fisken for dyr for utlendingene. Fiskerne leverer heller fisken sin til fraktebåter som leverer til danmark. Dermed går norge glipp av en enorm ressurs. Man kan si det er fiskerne som må betale prisen for at bøndene i norge skal leve bra. Fiskerne blir stadig færre og fiskeindustrien krymper. Det var ikke lenge siden det var debattprogram på TV om fiskeindustrien og levekårene i finnmark. Over 20% arbeidsledighet i en rekke kjente tidligere fiskerikommuner. I tillegg kommer uregisrtert arbeidsledighet og alle de som bare har deltidstillinger. Reelt arbeidsnivå ligger på ca 40-50 årsverk per 100 arbeidsfør innbyger i mange av disse kommunene.En ting til er at staten ikke ønsker at bondenæringa skal være lønnsom i seg selv. De gir store støtter selv til bønder som bare har en liten gård og produserer ganske lite. Dette oppfordrer ikke til sammenslåing og økonomisk stordrift, tvert i mot gir det signaler om at bøndene er fredet og skal få en god lønn uansett hvor ulønnsomme produktene deres er i seg selv. Ok, det er graderinger, men det er slik signalene er.Jeg sier nå bare stakkars østeoropeere, stakkars fiskere, stakkars skoleelever og lærere, stakkars helsevesen og pasientene.Det som burde vært gjort er å gradvis senke støtten til bønder og fortelle fra dag 1 hvordan nedtrappingen blir. (Brå endringer og usikkerhet vil bare skape alt for store problemer.) Bondenæringen bør gradvis bli så uøkonomisk at folk velger bort det å bli bonde, eventuellt å satse nytt eller på stordrift for å få næringen til å gå av seg selv.Det kulturelle aspektet med at norge er et tradisjonellt land med jordbruk og fiske kan vi ikke klenge oss til lengre. Verden går videre og norge må følge med. På sikt kan vi godt ha en og annen bondegård her og der, men disse bør velges ut av f.eks riksantikvaren for å spøtte i penger til de mest værneverdige gårdene. Kulturbevaring og museer er viktige å ha, men vi kan ikke ta oss råd til å bruke så mye penger som vi gjør i dag for å bevare et hvert gårdbruk.

21.11.2006 @ 12:52
Postet av: Gourmeten

Normann Aanesland er en meget klok og fornuftig mann. Hans meninger bør den politiske ledelsen i AP lytte til. At Haga og hennes partifeller ikke vil lytte, ligger vel i kortene. Vi bør se på måten dette ble gjort i New Zealand for noen år siden. De hadde samme meningsløse system, når det gjaldt tilskuddsordninger. Styresmaktene fjernet dette med noen pennestrøk. De bøndene som var kreativ, jobbet hardt og som i konkurranse med andre bønder fikk levere varer - overlevde. Bønder som sutret og ikke så mulighetene, gikk til grunne. Da ble det større områder til disposisjon for de bøndene som trengte større areal.Bønder i Norge vet ikke hva konkurranse er. GODT NORSK - Heter det fra Gilde.Dette er en av de mange løgnene vi nordmenn daglig blir bombardert med i Gilde sine mange reklamer.Brasiliansk storfe holder faktisk en vesentlig bedre bakteriologisk standard enn det norske.Er det noen som har sett/smakt lammekjøtt fra New Zealand? Bedre kvalitet kan får man ihvertfall ikke her på berget.Noen påstår at vi må være selvforsynt med jordbruksvarer i tilfelle en internasjonal krisesituasjon. Min påstand er at vi ikke trenger å betale mer for varen enn høyest nødvendig. Hvorfor skal vi betale nesten dobbel pris på tomater, bare fordi de er norske? Bruk pengene bøndene skulle hatt til vedlikehold av kulturlandskapet og til opprusting av de mange flotte perlene i Norge turistene reiser halve kloden rundt for å beskue. Jordbruksproduktene vil vi betale markedspris for.La oss få en saklig diskusjon rundt dette, og ikke minst se til andre land som har lykkes i denne prossessen.

21.11.2006 @ 13:47
Postet av: Tormod

hvorfor jobber ikke du innen politikken selv Stavrum? Du har sikkert mange gode ideer på hvordan landbruket i Norge bør drives, ikke sant? Jeg har jo forstått at landbruket er noe som opptar deg spesiellt, og prisene på varene som kommer fra landbruket er vel også et favoritt tema. Selv så mener jeg at prisene er ganske så greie, hvis man tar i betraktning at de skaper norske arbeidsplasser så er vel dette neppe negativt forøvrig. Videreforedling av bl.a norsk kjøtt,eller landbruksvarer forøvrig skaper jo tross alt mange arbeidsplasser rundt om i landet, og som en følge av dette må jo prisen på ferdig vare til butikk bli dyrere, men det er jo bare et enkelt lite eksempel. Men å sammenligne norske priser med svenske det blir rett og slett for dumt, prisnivå og lønnsnivå er jo ikke akkurat like. Og vil man ikke betale prisen for norsk mat (som jeg synes er bedre ved å støtte norske arbeidsplasser) så får du ta deg en "harrytur" da Stavrum.... eller gå inn i politikken for å endre det du ikke liker, eller kanskje emigrere til Sverige så du har råd til mat på bordet....

21.11.2006 @ 20:26
Postet av: Dagros

Skulle undre meg om ikkje Aanesland også har hatt fingrane sine ned i sekken som kjem frå jordbruksavtalen. Pengane frå denne avtalen går som mange vil vite til meir en primærprodusennten. (bonden). Det er lett å vere samd i at 11 milliardar er mykje peng, men det er snart på tide at Stavrum mfl. set seg inn i kva desse pengane går til. Her kan nemnast alt frå matproduksjon på den lagelegaste jorda i landet , til dei som driv i meir marginale strok. vidare kan nemnast alt frå lefsebaking til strikking. Ja, og forskning ? Kan hende det er på tide å begrennse jordbruksavtalen til berre matproduksjon ?

21.11.2006 @ 22:25
Postet av: Gunnar Stavrum

Til GL:Du skriver: Som vanlig er Stavrum helt på jordet. Han starter med å klage over at prisene er 25% høyere enn i Sverige. Men han utelater at lønningene generelt er 30% høyere i Norge. Altså 5% margin i favør av den norske bonden!Resonnementet er feil. I et marked prises varer etter det forbrukerne vil betale når de har alternativer. Kutt importvernet og se hva forbrukerne da vil betale for norske epler eller poteter. Sammenlikningen med norske lønninger tildekker virkeligheten fordi den hopper bukk over at varene er internasjonalt priset.

22.11.2006 @ 09:10
Postet av: Dag

1: landbruket skaper verdier som LANGT overgår støtteordningene! I tillegg opprettholder vi sysselsetting, opprettholder kulturlandskapet, unngår ytterligere oppheting av boligmarkedet i byene etc. Lista kan gjøres så lang man bare vil. Min påstand er at landbruksoverføringene er den desidert fornuftigste investeringen Staten foretar!2: At et område styres av folk som vet hva man snakker om må da bare være bra?!? En kunne jo tenke seg hva slags skader som ville oppstått dersom det skulle vært styrt av økonomer. Disse har stort sett bare peiling på økonomi, ikke de virksomhetene som skaper økonomien!3: Matvarepriser KAN IKKE SEES UTEN SAMMENHENG MED INNTEKTSNIVÅET! Hvor billig skal maten være, da? I Etiopia, som jeg kjenner litt til, kan man faktisk spise seg mett for 2-3 kroner dagen (selv om de fleste ikke har råd til dette en gang). Skulle liksom det være et tegn på at norske matvarepriser er for høye?Gimme a break....

22.11.2006 @ 09:53
Postet av: Til Dag

1: Javel, hvis du mener at bøndene skaper høyere verdier enn de får i støtte så bør du vise til noe som kan kvantifisere dette. I motsatt tilfelle bør du presisere at dette er en vurdering av de kvalitative verdiene bøndene tilfører.2: Om du ikke er inneforstått med det så er ikke økonomer synonymt med skadevirkninger. Skadevirkningene som følge av landbrukssubsidiene i dag er ikke et resultat av (kun) økonomers håndverk og meninger.3: Matvareprisene er høyere også når man tar hensyn til inntektsnivået. Dessuten er prisen på IT og elektroniske produkter tilnærmet lik i Norge og i utlandet. Hvorfor kan ikke dette skje med matvarer? Svaret er imperfekt konkurranse.Min spådom er at det kun er et tidsspørsmål før velgerne ikke har sympati for bøndene og at subsidiene vil forsvinne i løpet av de neste 20 årene. Look to New Zealand. Hvorfor skal ikke dere klare det når de gjorde det?

22.11.2006 @ 11:06
Postet av: GL

Til Stavrum.Det er jo her du tar HELT feil. Vi har ikke et marked, vi har ( i ditt eksempel) TO ! Sverige er en selvstendig nasjon med sitt eget støttenivå, sitt eget lønnsnivå, sitt eget kostnadsnivå og sin egen valutakurs. Norge har sine egne nivåer. Bare fordi det er lov til å frakte en vis mengde varer fra et marked til et annet, så betyr IKKE det at man kan blindt sammenlikne de. Når man jobber i Norge, jobber man under norske forhold, ikke svenske ! Og da får man norske priser ! Det burde egentlig ikke være så vanskelig å forstå, men jeg vet at du ikke VIL forstå. For at den ideen din i det hele tatt skal ha livets rett, så må man innføre svensk kostnadsnivå i Norge. Hvordan har du tenkt å få innført svensk generelt kostnadsnivå i norge ???Vi er tross alt en selvstendig nasjon med en selvstendig valutakurs som er meget basert på olje og oljepris. Du skyter på den norske bonden fordi Norge er en meget vellykket oljenasjon !Du nevner tollkutt på poteter. I følge den siste informasjonen jeg har, så er allerede tollen kuttet til et minimum, og er kun 0.04 Kr/kg. (dvs. i praksis ingenting ! )Men pga mangel på poteter i Europa generelt, er norske poteter blant de billigste man får tak i for tiden. Hadde man ikke hatt den norske bonden så ville nok prisen vært betydlig høyere. Så det var nok et dårlig eksempel !Igjen: Hvorfor ikke sammenlikne med India, hvis man kun har ET marked ?

22.11.2006 @ 11:18
Postet av: Ove

Til Tormod: "skape arbeidsplasser". Hører du ikke selv hvor dumt dette er? Hvis det er arbeidsplasser vi vil "skape" så er det bare å betale en gjeng for å grave opp et hull, og så betale en annen gjeng for å fylle hullet igjen. Smart, hæ? Nei, vi bør bruke arbeidsressursene til noe fornuftig - f.eks. å oppruste det norske veinettet som er vanskjøttet i stedet for å unødvendig produsere mat her oppe ved nordpolen.

22.11.2006 @ 11:27
Postet av: Tor

Godt sagt Ove, man skaper ikke arbeidsplasser ved å opprette dem, men ved å legge til rette for lønnsomme arbeidsplasser. Arbeidsplasser i en industri som er ulønnsom og som forventes å være ulønnsom i lang tid er ikke annet enn rent tap. Det er bedre for samfunnet å ha arbeidsledige enn absolutt ulønnsomme arbeidsplasser.

22.11.2006 @ 12:32
Postet av: Magnus

Diskusjonen her blir uansett hypotetisk. Denne regjeringen ønsker ikke å endre på noe når det gjelder overføringer til private. Alt skal finansieres med at ingen tjener mer enn statsministeren og utbytte fra Statkraft. Når vi har fått 2004-nivå på skattene, summerer alle partielle samfunnsdeler seg opp til en syntese - eller et sosialistisk nirvana om du vil. Når kommer barnehagene?

22.11.2006 @ 12:52
Postet av: HT

Den politiske striden om størrelse på jordbruksstøtten blir ikke vunnet med saklige, økonomiske argumenter. Hvis det hadde vært tilfelle ville jordbruksstøtten vært avviklet for 20-30 år siden. Så lenge siden er det at bl.a Trygve Hegnar tok opp subsidiebruken i landbruket og kostnadene for samfunnet Norge ved å ha en skjermet nasjonal matproduksjon. Alle økonomer som er noenlunde edru/og eller ikke er lønnet av landbrukssamvirket, betrakter dagens landbruksspolitikk som en vannvittig sløsing med offentlige midler, for å skjerme og støtte en næringsvei, selvfølgelig på bekostning av andre, og langt viktigere oppgaver. Desverre blir ikke størrelsen og innretningen på landbrukspolitikken bestemt av logiske, samfunssøkonomiske argumenter. Den blir derimot bl.a bestemt av den såkalte kjøttvekta. Rundt om i landet bor det titusenvis med bønder, i mange områder dominerer de næringslivet. Hvorvidt det er logisk og god samfunnsøkonomi å opprettholde arbeidsplassene deres er nærmest uten betydning, de er der de er og driver med det de gjør, og det vil de fortsette med. Videre er den gruppen som arbeider for å opprettholde status quo på landsbrukkssiden mye ivrigere med å fremme sitt budskap i de avgjørende fora og sammenhenger enn de som synes denne politikken burde legges om/avvikles. Det er dårlig levevei, for alle unntatt journalister i økonomimedia, å være opptatt av landbrukspolitikken. Det er en svært 000god levevei for alle som er involvert i nær0ingen, enten i primærleddet eller i det tilknyttede byråkrati, å arbeide ivrig for status quo. Alle vet at uten omfattende subsidier og importvern vil landbrukssektoren bli kraftig redusert og totalt omdannet. Dette vil være dramatisk for de aller fleste i næringen, og de kjemper selvfølgelig i mot med nebb og klør. Dette gjelder ikke minst det statlige landbrukssbyråkratiet.Selvfølgelig er det blodig urettferdig at vi som forbrukere først må spise opp de dårlige norske eplene før vi får lov å kjøpe utenlandske epler. Selvfølgelig er det vannvittig sløsing med offentlige ressurser at skattemidler blir brukt til å opprettholde arbeidsplasser i en sektor med svært lav produktivitet, istedetfor at andre fellesoppgaver som skole, eldreomsorg og infrastruktur fikk disse midlene, eventuelt at vi fikk beholde litt mer av inntektene våre selv. Den logiske argumentasjon som metode for å endre denne situasjonen er velprøvd, og det er liten som tyder på at den vil ha større effekt de neste 20 år enn den har hatt de siste 20 år. Sorry.

22.11.2006 @ 20:51
Postet av: Tormod

Til Ove, betyr det at du IKKE vil videreforedle norske landbruksvarer her i landet? vil du kjøre det ut til f.eks et naboland og så kjøre det hit igjen, i såfall skjønner jeg at du vil ha bedre veinett.Stusser også på at du ikke vil "skape" arbeidsplasser i dette landet...jada Tor jeg mener lønnsømme, ikke bare for å finne på noe..hallo!

23.11.2006 @ 00:01
Postet av: Heito

Stavrum har kun en tanke i hodet og det er mantraet om den frie handel, som er løsningen på verdens problemer. Ja, du og Aanesland er nok enige. Vet ikke hva han har imot bønder, men at han har lagt dem for hat og jobber for å fjerne så mange som mulig er helt klart. Subsidier er noe alle land har for å holde i gang matproduksjonen, samtidig som prisen på mat holdes nede.

23.11.2006 @ 09:56
Postet av: Ove

Til Tormod: Jeg bryr meg ikke noe om HVOR landbruksproduktene er videreformidlet - det bør gjøres der kostnadene er lavest - transportkostnadene blir jo da en del av dette regnestykket. Jepp, lønnsomme arbeidsplasser som å konvertere bønder til veiarbeidere. Vi vil få en helt annen verdiskapning i landet om vi bruker denne arbeidskraften til utbygging av veinettet fremfor å produsere verdens dyreste mat.

23.11.2006 @ 10:33
Postet av: sju

EU oppgir 900 euro i landbruksmidler pr. innbygger. Vel nå kan dere regne hva de oljete økonomene gir. Importvernet er ingen støtte, men en proteksjon. Den finnes i alle bransjer. Spesielt innen olje -, kollektivtrafikk (sas, widerøe etc), MVA på netthandel og strøm som noen eksempler.Norge gir bare halvparten pr. innbygger mot EU. Mot mat enda mindre, fordi landbruksstøtten inkluderer også noen milliarder til skogbruk og allemannsrett til skog og utmark. Man bør ha en viss fagkunnskap før man begir seg ut på slike diskusjoner. Og ikke leke at man veit alt. Professoren her er kunne like gjerne hevdet at jorden var flat - så mye er hans uttalelser verdt som bidrag i debatten. Faktum er at landbruksmidler må gis pr. hode i landet, siden dette er mat og kan forhindre fattigdom av primærbehov. Norge er et eget matmarkedet - uten om fisk, rent produksjonmessig.Landbruksstøtten gis jo til oss alle og ikke egentlig bare til en bonde for at han skal bli rik - slik folk oppfatter det i dag.Den gamle overproduksjons-støtten bør tilbake, slik at vi får samme matpriser som i EU.

23.11.2006 @ 18:31
Postet av: Ole

Landrbruket som det er i dag er sløsing!Tar vi 6 milliarder fra landbruket og overfører til sykehusene, vil vi få en stor nyttegevinst. Bedre behandling av syke trenger vi, mens mat vil vi få uansett. Selv om mange småbønder vil bli borte, vil vi fremdeles har mange store bønder som vil levere til de som ønsker norskt og importen vil gi til de som ønsker den typen varer.Norske matvarer ER dyre! Å begynne å snakke om relative priser er idiotisk. Skulle alle næringer i Norge argumentert med relative priser og fått gjennomslag, ville vi hatt samme kjøpekraft som u-land. Men det er vl mulig bøndene vil dra oss tilbake utviklingsmessig, siden da er det håp for at de får tilbake statusen sin.Importvernet gir oss samfunnsøkonomiske kostnader. For hver krone vi betaler i overpris for matvarer, går det bort 1 krone som kunne vært brukt på samfunnsmessige goder eller privat forbruk. Det at staten gir bøndene rett til å selge matvarer til overpris uten konkurranse, er en økonomisk gave og en merkostnad.Hvis bøndene har så stor tro på den samfunnsmessige gevinsten av å ha småbruk over "hele" landet, så kunne de jo tatt en utfordring: "HVA MED Å OVERFØRE ALL STØNAD TIL HVER ENKELT KOMMUNE, SÅNN AT DE KAN AVGJØRE OM PENGENE GIR MEST GEVINST PÅ SYKEHJEMMENE ELLER VED Å BEHOLDE HVERT MINSTE SMÅBRUK" Faren er vel at de har såpass kompetanse at de ser at pengene gir andre og mer effektive løsninger enn det å gi de bort til hobbybruk og folk som leker næringsliv.

24.11.2006 @ 04:07
Postet av: degli

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.usate348.org/degli

19.02.2007 @ 07:45
Postet av: virgilio

Great site! Good luck to it's owner! http://www.bovso.org/virgilio

23.02.2007 @ 03:55
Postet av: cavalli

pagine piuttosto informative, piacevoli =) http://www.flryanair.org/cavalli

25.02.2007 @ 01:00
Postet av: lesbo

Ich fand gute und wichtige Informationen - dir zu danken. http://www.canaxe.org/lesbo

28.02.2007 @ 10:19
Postet av: racconti

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.canaxe.org/racconti

28.02.2007 @ 19:32
Postet av: corsi

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! http://www.canaxe.org/corsi

28.02.2007 @ 22:50
Postet av: Bambini

Interesting contents i consider.. http://www.bambini.batcave.net

02.03.2007 @ 14:23
Postet av: universita

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.2ire17.org/universita

03.03.2007 @ 20:28
Postet av: dj italia

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) http://www.nuovi5y.org/dj-italia

05.03.2007 @ 10:35
Postet av: figa

sono eccitato circa questo luogo, buon lavoro!:) http://www.nuovi5y.org/figa

05.03.2007 @ 13:43
Postet av: fiorentina

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) http://www.nuovi5y.org/fiorentina

05.03.2007 @ 16:16
Postet av: umbria

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) http://www.nuovi5y.org/umbria

05.03.2007 @ 18:46
Postet av: tattoo

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. http://www.nuovi5y.org/tattoo

05.03.2007 @ 21:16
Postet av: topless

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.nuovi5y.org/topless

05.03.2007 @ 23:45
Postet av: la scala

Grande sito!! http://www.cartk5e68.org/la-scala

06.03.2007 @ 02:16
Postet av: keira knightley

i'am really impressed!! http://www.cartk5e68.org/keira-knightley

06.03.2007 @ 04:47
Postet av: pasta

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! http://www.cartk5e68.org/pasta

06.03.2007 @ 07:19
Postet av: alitalia

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) http://www.cartk5e68.org/alitalia

06.03.2007 @ 09:52

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2803437
hits