TV2Nettavisen

Rasisme i praksis

21.02.2006 @ 08:38
Norge mangler 4.000 ingeniører. Samtidig står 1000 ingeniører uten jobb - fordi de har feil navn. Dette er rasisme i praksis.

47380-25

NTNU er en sikker vinner i dagens arbeidsmarked, men ikke for alle de ferdigutdannede. Feil hudfarge og navn er et åpenbart handikapp.

Norske politikere er opptatt av å få kvinner inn i selskapsstyrene. Det er vel og bra, men den groveste diskrimineringen i arbeidslivet gjør man lite med.

I mange år har vi fått rapporter om velutdannede innvandrere som skriver 200 søknader til relevante jobber - og som ender opp i kassa på en butikk eller med vaskejobb.

Intet galt med de jobbene, men det er sløsing med samfunnets ressurser når rundt 1000 utdannede ingeniører ikke får jobb fordi arbeidslivet tydeligvis lider av fremmedfrykt.

Tall fra Tekna, som organiserer 44.000 akademikere, viser et feberhett arbeidsmarked: I fjor fikk 61 prosent av studentene tilbud om jobb før de gikk ut fra skolen, og etter fem måneder er hele 90 prosent plassert i jobb.

Dette gjelder ikke de fremmedkulturelle. For mange er navnet feil. Et eksempel er Monto Hussain. Han har skrevet 200 søknader om sivilingeniørjobber - uten hell. Og nå er han sjef for en Rimi-butikk i Asker, forteller han i et intervju med Tekna Magasin.

Hussain er oppvokst i Drammen, og er andregenerasjons innvandrer. Og han må være en meget tålmodig mann: Selv i et hett arbeidsmarked tar han avslagene med ro, og sier han ikke har opplevd direkte diskriminering. I hvertfall velger han å tro at hverken navnet eller hudfargen har hatt betydning for de mange avslagene.

- Det tyder på fremmedfrykt i norske bedrifter når godt kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn ikke engang kommer på intervju, sier informasjonsdirektør i Prosessindustriens Landsforening, Svein Thompson, til Tekna Magasin.

På tide å gjøre noe med det?

 

Kommentarer:
Postet av: Ole Anders

Synes innlegget er en smule unøyansert og sensasjonsrettet. Det er ikke uvanlig at en sivilingeniør må søke 100-200 jobber før første jobbintervju (avhengig av studierettning). Tror f.eks. dette er nærmere normen enn unnaket for alle siv.inger innen data i perioden 2003-2005. Måtte selv søke 160 jobber og flytte 120 mil for å få jobb. Tror markedet har løsnet litt nå, men det er nok fortsatt tungt for noen. diskriminering kan selvsagt forekomme og det er jo et problem.

21.02.2006 @ 13:27
Postet av: Pippi

Dette er for dårlig Stavrum! Selv om det er 4000 ledige ingeiørjobber betyr ikke det at de FAGLIG matcher det de 1000 ledige har av utdannelse. Hvis du trenger en bioingenør ansetter du ikke en elektroingeniør. Det fremgår heller ikke av artikkelen din om alle de 1000 er siv.ing eller også omfatter de som "bare" har ingeniørhøyskole. Det er heller ikke klart om alle de 1000 søkerne er utdannet i Norge eller om en andel av de har utenlandsk ingeniørutdannelse. Det kan være stor variasjon i kvaliten på de ulike lands utdannings-institusjoner. Jeg gjetter at hvis du hadde undersøkt dette nærmere før du skrev artikkelsen ville du fått en annet bilde. Påstanden om at det utøves massiv rasediskriminering i norske teknologibedrifter er med respekt å melde bare tull. Det er nettopp disse bedriftene som har den høyeste andelen av høyutdannede medikke-norske bakgrunn. Bare sjekk med NHO. Dette er dålig journalistikk !!

21.02.2006 @ 14:49
Postet av: Vidar N

Enig med de over - kanskje litt sensasjonspreget?Kjenner selv en med Mastergrad - norsk både i navn og utseende - som har søkt flere enn 200 jobber. Som nevnt over er ikke 200 søknader spesielt mye. Og jeg tror at mange av de 1000 ledige jobbene er jobber hvor de vil ha erfarne folk. Og det er egentlig den største bøygen - få tør ansette en nyutdannet - alle vil ha de som allerede er erfarne.

21.02.2006 @ 23:10
Postet av: TBJ

Er litt enig med at innlegget er lettere unyansert, men dog trekker Stavrum fram et poeng som er viktig. Noe vi bør se på.Gjør vi det ikke NÅP vil problemet som Stavrum peker på bli større, og da er det ikke lenger så unyansert som nå.Integrering er dog er vanskelig spørsmål slik mange av oss / de / vi oppfører oss i samlet flokk....Kanskje det er et poeng i debatten også

22.02.2006 @ 00:02
Postet av: Gal Krokfot

Kjenner fleire som har gått NTNU, og dei fleste av dei måtte søke mange jobber og gå arbeidsledige lenge før dei fekk jobb. Som i tilfelle Monto Hussain var det også enkelte av dei som måtte sitte i kassa på Rimi ei stund for å få hjula til å gå rundt. Dette var etnisk norske borgere med norske navn, så rasismebeskyldningane er ikkje nødvendigvis korrekte. Ikkje dermed sagt at rasisme ikkje forekommer, men det er mange som har litt lett for å ty til rasismebeskyldninger når farga personer møter motstand. Deriblant Gunnar Stavrum.

22.02.2006 @ 08:54
Postet av: Jørgen

Jeg er selv sivilingeniør og ble ferdig utdannet juli 2002. Jeg har først nå (for 3 mnd siden) fått min første jobb der jeg får bruk for utdannelsen min og jeg orker ikke tenke på alle jobbsøknaden jeg skrev engang. Det første året fikk jeg komme til ett intervju.Og som tidligere sagt her, man må ta i betraktningen at selv om du er ingeniørutdannet så er du ikke kvalifisert til alle slags ingeniørstillinger.

22.02.2006 @ 09:20
Postet av: Edwin

Problemet er kanskje at det egentlig ikke er bruk for alle disse ingeniørene. Norge har ikke så mange teknologi bedrifter igjen. Det finnes knapt et land med så mange overkvalifiserte i diverse stillinger. Siv.Ing tettheten i enkelte miljøer er hinsides andre land og derav lønnen europas laveste. Dette er sløsing med ressurser. At mannlige innvandrere skårer dårlig er ikke nytt. Mange har en mskulin og tildels aggressiv (æresfyllt) kulturbakgrunn og dette er ikke attraktivt idag. Selv norske menn sliter med de femminine (EQ) krav som det fokuserer mye på i dag. Kvinnelige innvandrere gjør det mye bedre på jobbmarkedet i så måte.

22.02.2006 @ 09:48
Postet av: Terje

Ja. Dette er utpreget rasisme. Nå må det kvotering til. Historien til Afshan Rafiq er tåredryppende. Ikke rart det trengs kvotering:"Hun har selv opplevd hvordan det er å få nei på jobbsøknader, og har mistanke om at det var navnet hennes, og ikke kvalifikasjonene det sto på.- På fem av ti jobbsøknader jeg sendte etter at jeg var ferdig cand.mag., ble jeg ikke innkalt til intervju engang. Jeg følte at jeg var godt nok kvalifisert for jobben jeg søkte, men fikk bare brev om at «stillingen er besatt». Da er det noen holdninger i arbeidsmarkedet som ikke er så sunne, sier Rafiq."Mer http://logganalyse.com/knowledge/news.php?readmore=48Intervju på bare 50% av stillingene hun søkte på? Norge må være landet der rastistene har blitt byttet ut med direkte rasehatere. Bare få 1 av 10 jobber, og bare bli kallt inn på intervju i 50% av stillingssøknadene. Da er det ikke rart hun trekker konklusjonen "Da er det noen holdninger i arbeidsmarkedet som ikke er så sunne"

22.02.2006 @ 11:07
Postet av: indymedia.no tilhenger

http://www.indymedia.no/newswire/display/19812/index.phpartikkelen med kommentarer så langt er i sin helhet lagt ut på indymedia.nomvhAndreas Gatas Parlament

22.02.2006 @ 12:23
URL: http://gatasparlament.no
Postet av: Bjorn

Naa orker jeg ikke mer prat om kvotering!Jeg blir kvalm av selve konseptet.

22.02.2006 @ 14:07
Postet av: Enig

Jeg er enig at det er diskriminering ute å går. Og det gjelder i alle yrker. Jeg kjenner mange utenlandske statsborgere med høy utdannelse og ingen av dem har jobber relevant til utdannelsen. De jobber alle i renholdsbransjen. Noen er ingeniører, noen er psykologer, noen er leger. De har også arbeidserfaring fra hjemlandet, men vi her i Norge har tydeligvis den beste utdannelsen slik at ingen andre lands utdannelse er god nok for oss.

22.02.2006 @ 14:09
Postet av: Ugh

Er norsk og har norsk navn. gikk ut som siv ing i 2002 med svært gode karakterer. Søkte over 100 jobber og brukte nærmere ett år før jeg fikk tilbud. Måtte i tillegg flytte fra østlandet til nord-norge.Kjenner også flere andre som sliter, f. eks kjemi-ingeniører. Ikke bare invandrere

22.02.2006 @ 15:10
Postet av: Thomas

Herrejemini... Latterlig tynt å peke på at en rekke ingeniører med utenlandske navn ikke har jobb - og derfra kun forutsette at dette skyldes rasisme, og i tillegg uten å definere hvordan begrepet "rasisme" brukes. Merkelig at denen figuren tør å offentliggjøre noe som er så ubegrunnet og unyansert.

22.02.2006 @ 15:41
Postet av: Andreas

Er selv ingeniør. Fikk aldri jobb innen det jeg er utdannet i. Søkte flere hundre ulike jobber og vurderte å flytte til Sverige. Tok til slutt jobb som lærer. Men bestemte meg til slutt for å omskolere meg. Kunne sikkert ha fått ingeniørjobb etterhvert men da hadde jeg allerede videreutdannet meg og fått en annen jobb. Er denne historien spesiell? Nei! Har jeg det vondt nå? Nei!

22.02.2006 @ 15:49
Postet av: Bjørn

Journalistisk vinkling på saken. Hva veit egentlig Gunnar Stavrum om arbeidsmarkedet til ingeniører ? Av alle innleggene her så tyder det på at det ikke bare er muhamed og ahmed som har problemer med å få seg jobb. Stavrum gjør også en generaltabbe når han omtaler ingeniører som en homogen gruppe. Behovene er forskjellige i de ulike gruppene. En bioingeniør og en bygningsingeniør driver med vidt forskjellige greier. MEn de er begge ingeniører.Et lite apropos. Ingeniørmangelen er nok litt oppskrytt også. Det er ingen mangel på ingeniører. Det er bare det at det nå er arbeidstakers marked i mange situasjoner. Man har store prosjekter gående i norge. Spesielt innen offshore.. Som igjen generer jobb til underleverandører etc. På den måten skaper man et midlertidig behov. Er det noen som har stilt seg spørsmålet om hva alle ingeniører som jobber ifbm snøhvit og ormen lange skal gjøre den dagen prosjektene der ferdigstilles ? Da vil man få et overskudd av dreven ingeniører tilbake i markedet. Ingeniørbransjen er en meget konjukturstyrt bransje. Spesielt i norge som er helt livsavhengig av store prosjekter på kontinentalsokkelen. Uten disse frigjør man enorme mengder med ingeniører tilbake til markedet igjen.Masset om ingeniørmangel er drevet av en årsak. Man er redd for lønnsveksten. For innen ingeniørtjenester så er faktisk norge konkuransedyktig i forhold til land det er naturlig å sammenligne oss med. Ingeniøryrket er dårlig lønnet i norge sammenlignet med andre land som f.eks tyskland og england.Muhamed er ikke alene om å ikke få seg jobb nei.. Dette dreier seg ikke bare om rasisme Stavrum.

22.02.2006 @ 23:58
Postet av:

Jeg er siv.ing bygg fra Trondhjem selv, og har få problemer med å skjønne hvorfor få innvandrere blir ansatt i denne bransjen. En ingeniør er ikke, i motsetning til hva mange tydligvis tror, en som bare sitter og regner. For å fungere i praksis trenger man også egenskaper som *presist norsk språk*norsk lederstil*kjennskap til norske regler og normer.F.eks vil en indisk byggingeniørutdannelse faktisk ha tilnærmet null verdi på en byggeplass i Norge. Vedkommende vil sannsynligvis har en teknisk innsikt som gjør det lettere å lære faget, men manglene i forhold til en norsk ingeniør vil være store. Jeg har selv jobbet sammen med flere ingeniører med innvandrerbakgrunn, og uten unntak har de påført meg merarbeid. Jeg har måttet skrive referater fra alle møter, oversette, lære opp i norsk standard osv. I tillegg kommer kommunikasjonsproblemer med arbeiderene som jeg har måttet løse, forskjellig innstilling til HMS mm.

23.02.2006 @ 07:14
Postet av: Anders

Synes denne tråden godt demonstrer det Stavrum skriver om. En god blanding fordommer og fornektelse.

27.02.2006 @ 16:09
Postet av: knutten

Et hovedspørsmål her er: Er det rasisme å ønske seg en ansatt som snakker godt norsk? Det er fortsatt mange innvandrere som ikke legger nok vekt på dette, møter selv mange slike i jobbsammenheng. En del av de som allerede er i jobb snakker så dårlig norsk at de nesten ike kan oppfatte en enkel beskjed presist. En sikkerhetsrisk, spør du meg. Godt norsk ville løse mange problemer i arb.markedet tror jeg!

24.03.2006 @ 09:50

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/791205
hits