TV2Nettavisen

Disse gir deg dyrere strøm

18.10.2006 @ 17:36
Anført av fylkesordfører Thore Westermoen (KrF) krever 12 fylker langs kysten billig kraft til industrien. Baksiden av medaljen er at de samtidig krever dyrere strøm for deg og meg.

47380-153

(Foto: Vest-Agder Fylkeskommune)

Lokalpolitikerne har sendt et likelydende brev til olje-og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) og næringsminister Dag Terje Andersen (Ap).

Med ministrenes rødrgrønne distriktsbakgrunn håper nok lokalpolitikerne på velvilje for sitt hjertebarn.

Og hvis ikke velvilje er nok, rasler de litt med riset også: - Fylkene har til sammen 100 representanter på Stortinget. Vi forventer at våre stortingsrepresentanter ikke glemmer hvor de kommer fra, og støtter oss i denne viktige saken, sier Thore Westermoen, som er fylkesordfører i Vest.-Agder, til Norsk Industri.

Spørsmålet er om de samme 100 representantene husker på at de ikke er valgt av industrien, men av flere millioner strømkunder.

Ulempen ved å gi industrien billig kraft, er at det samtidig betyr fortsatt høye strømpriser for forbrukerne eller andre bedrifter som har høyere verdiskaping enn industrien.

- Den kraftintensive industrien har i dag tilnærmet 30.000 sysselsatte i distrikts-Norge, og mellom 40 og 50 lokalsamfunn langs hele kysten har virksomheter fra denne industrien som hjørnesteinsbedrifter, påpeker Westermoen overfor Norsk Industri.

Westermoens tall høres høye ut, men i forhold til landets totale sysselsetting er det ikke allverden. Særlig ikke når man tar inn over seg at den kraftkrevende industrien bruker like mye kraft som alle husholdningene og landbruket til sammen - og til priser som ligger langt under det den vanlige forbruker må betale.

Med 10 års sterk vekst i strømprisene må vi alle forberede oss på en stadig høyere regning i årene som kommer. Og det vi trenger aller minst er at store deler av elektrisiteten bindes opp til langsiktige avtaler med tungindustrien - til lave priser.

La dem gjerne få lange avtaler, men også industrien bør betale markedspris!


Kommentarer:
Postet av: Vidar N

Industrien holder liv i mange distrikter i Norge.All den tid det er et politisk mål å beholde den spredte bebyggelsen i dette landet ser jeg ikke noe galt i at man sponser industrien. Jeg mener, man betaler bøndene, er det noen forskjell på det og å sørge for industri syselsetting? Industrien er jo til og med konkuransedyktig på verdensmarkedet. Selvfølgelig skulle man ønske at politikerene fikk ut fingeren og gjorde noe med tilbudssiden av kraftbalansen også....Som eksempel se på Møre np. Aukra utbyggingen ble gjort med elektriske kompressorer til å sende gassen til England (Og her snakker vi megawatt!). Dette er indikert at var et politisk ønske. Istedet kunne man ha brukt gassturbiner til å drive kompressorene og benyttet all den varme avgassen til et varmekraftanlegg (dette er ikke interessant for Hydro da det er for dyrt, men hva med et samarbeid med Statkraft?) Dette ville blitt noenlunde det samme som skjer på mongstad hvor man benytter restvarme fra gasskraft til å fyre kjeler. På denne måten stiger virkningsgraden noe enormt, og anlegg som dette trenger enorme steam mengder alikevel. Men i dagens CO2 redde samfunn er det fyfy å tenke i slike baner.

19.10.2006 @ 18:24
Postet av: Dag

Jeg tror ikke dette er til det beste for Norge AS. Støtter nok Westermoen mye i hans politikk, men billigere strøm til industrien er neppe noen god løsning. Dette er ikke god samfunnsøkonomi. Det finnes andre måter å utsette industrinedbyggingen på...Velferd, økonomi, miljø og samfunnstyring. Konsentrer deg om oppgavene i fylket, og drill dine kunnskaper frem mot valget, WestermoenNorge fortjener det.Stem borgelig eksl. Frp!

20.10.2006 @ 01:35
Postet av: Andreas A

Jeg har bare én ting å si: DUST! Hvis du tror at markedet ikke tar høyest mulige pris til enhver situasjon så kan du bare melde deg på kurs hos BI igjen. Jobben til kraftselskapene er ikke å levere strøm, men å levere høyest mulig årsresultat til sine aksjeeiere. At noen store selskaper har fastpriser for en vare er da slett ikke uvanlig. Tror du at du betaler mer for parafin bare fordi flyselskapene har fastprisavtaler på dette?Igjen sier jeg DUST!

20.10.2006 @ 12:36
Postet av: knutten

Er det noen som overhodet synes det er rimelig at akkurat strømkundene skal holde liv i arbeidsplasser som ellers ikke er liv laga her i landet nå. Hvis de skal ha puter under armene bør det være en helstatlig oppgave,ikke slikt urenslig forsøk på kamuflasje.La dem heller bli statsansatt som bøndene, og ikke bare en oppgave for en gruppe som strømkundene, selv om begge parter tilfeldigvis bruker strøm!

20.10.2006 @ 14:18
Postet av: Vidar N

Nå er vel gruppen strømkunder = norges beforlkning - dvs de samme som må sponse industrien over statsbudsjettet istedet.

20.10.2006 @ 14:27
Postet av: Strøm

Det er på tide at det bygges store vindmøller på Hvaler, Geilo, Hafjell og ande steder hvor forbruket øker mest, så kan vi i distriktsnorge bruke energien som vi produserer selv! Vi bor i distrikt som har store vannkraftanlegg, hvor vassdrag og vann er tilnærmet ødelagt, men hvor produksjonskosten på elektrisitet er ca 1 øre pr kWh. Denne får vi ikke bruke sjøl fordi kraftselskapene, i sine oligopoler, ikke bygger ut mer kraftproduksjon, men satser på profittmaksimering i et ikke fungerende market. Selv i Nods Amerika har de deliberalisert kraftmarkedene etter at liberaliseringen ga sammenbrudd. Ca halvparten av statene har offentlig kraftforsyning med stabile priser, den andre halvparten har liberalisert og det har vært to til tredobling av kraftprisene. La folk på Østlandet nyte godt av inntektene av olje og energi fra Oslofjorden, og la resten av Norge styre ressursene sine selv!

22.10.2006 @ 23:11
Postet av: tellus

Kraftpolitikken i Norge oser av dobbeltmoral og merkverdigheter. Landbruksindustrien kan vi subsidiere så det griner, men ikke kraftkrevende industri. Tell opp antall bønder vs antall ansatte i industrien. Tell opp eksportverdien og bidrag til bnp fra landbruk vs industri. Kanskje på tide å spa frem fra glemselen at en betydelig del av kraftutbyggingen i Norge - og da snakker jeg også om utbyggingen som ga og gir strøm til Hvermansen - ble gjort av industrien og industrikommuner på 50- og 60-tallet. Og hvofor skulle billigere strøm til industrien gi dyrere strøm til deg og meg? Fordi Statkraft uansett skal ha sitt milliardoverskudd slik at eierne kan ta ut gigantisk utbytte? Statkraft som henter ut kolossale overskudd fra kraftstasjoner som ble bygget for å forsyne industrien med energi. Eiet av Staten. Kanskje på tide å se på strøm på lik linje med vann og kloakk. I dag er det ikke lov å drive vann- og renovasjonstjenester slik at de går med pluss, fordi dette regnes som livsviktige tjenestefunksjoner. I dagens samfunn har jeg vanskelig for å se at strøm er mindre livsviktig enn septiktømming!

23.10.2006 @ 13:53
Postet av: ingunn

Heil einig med deg tellus.Synes eigentleg at detta vert rimeleg einspora forkusering.. Kan nokon fortelja meg kva som meines med tungindustri??? (smelteverk, oljefelt og raffinering??)Klart at all industri brukar straum, men herrejeremias, all industri som vert flytta ut av landet brukar også straum, og i dei landa har dei ikkje krav til mindre forureinande utslepp, Snakk om dobbeltmoral. Viss nokon trur at straumen vert særleg billegare her til lands om ein legg ned massevis av arbeidsplassar så trur eg nok at dei må stikka fingen i jorda og tenkja seg om ein gang til!!! Tenk når me må kjøpa olja frå USA, sikkert billergare enn heima på berget, tenkjer eg... For tross alt er oljeeventyret også noko som brukar veldig mykje straum.

24.10.2006 @ 14:08
Postet av: Rolf Terje

Overskriften i dette innlegget er tullete! Kraftforedlende industri har ikke økt sitt elektriske forbruk de seneste årene. Da kan de selvsagt heller ikke få ansvar for å gjøre strømmen dyrere. Det er mangel på strøm som er problemet. I Midt-Norge har mangelen på strøm kommet fordi vi bruker strøm for å eksportere gassen vår til Storbritannia (like mye som hele vår energiproduksjon, uten krav til noen rensing)! Samfunnsøkonomisk tjener Norge på å videreforedle strømmen her i landet. Det gjelder selvsagt også for gassen. Men,- alt for lenge har teoretikerne og symbolbærerne fått rede grunnen i samfunnsdebatten. I dagens kraftmarked ville gevinsten ved å legge ned industrien være marginal og fort bli spist opp av økt forbruk. Hva tror Stavrum er det beste for Mo i Rana, eller Sauda, eller Norge: At folk i en periode får litt billigere strøm, eller at de beholder arbeidet og lokalsamfunnet? Kan man kreve en viss balanse i retorikken fra en gjennomsubsidiert bransje som avismediet er, eller vil man ikke diskutere momsfritaket som bare avisene har?

26.10.2006 @ 14:53
Postet av: Økonom

Jøss, Rolf Terje. Ditt innlegg er fullt av faglige feil.Hvordan begrunner du at vi tjener samfunnsøkonomisk på å videreforedle strøm? Dersom dette hadde vært lønnsomt, hadde det nemlig ikke vært bruk for subsidiert strøm.Du skriver at gevinsten av å legge ned kraftkrevende industri hadde blitt spist opp av økt forbruk. Dette er feil. Samfunnsøkonomisk gevinst kommer av at strømmen brukes der den er mest produktiv. Dersom husstandene er villige til å betale mer enn kraftkrevende industri for strømmen, er det høyest gevinst ved å levere til husstandene. Det er høyest samfunnsøkonomiske velferdseffekter av å legge ned eventuell ulønnsom kraftindustri i Mo i Rana og Sauda og la lønnsom industri eller privatpersoner, dvs de som er villig til å betale mest få konkurrere om strømmen. Du tar ikke hensyn til hvor mange som betaler overpris som følge av ulønnsom industri når du sammenligner billigere strøm med arbeidsplasser. Kanskje synes du også det er greit at en gjennomsnittlig familie betaler ca 20 000 kr ekstra i skatt og avgifter for å opprettholde norsk landbruk gjennom subsidier? Det går på samme prinsipp.

28.10.2006 @ 14:49
Postet av: Til Rolf Terje

Du forsøker å kontre Stavrum med økonomiske argumenter som åpenbart er feil. Dersom du ikke har kunnskaper om makroøkonomi og velferdsøkonomi bør du heller ikke forsøke å bruke egne økonomiske argumenter som grunnlag for dine påstander. Folk som absolutt ikke kan økonomi, men som likevel uttaler seg om komplekse økonomiske sammenhenger har begynt å bli en farsott i blogg-innlegg. Argumenterer du faglig med legen din også? Det går an å diskutere politikk, men dra ikke inn økonomi og velferdseffekter.

28.10.2006 @ 14:54
Postet av: Rolf Terje

Det var da svært! Moro å kunne engasjere teoriøkonomene litt. La meg da komme med enkelte påstander, - som jeg selvsagt er overbevist om at disse makrobevisste, økonomiske allvitere svarer saklig og grundig på!1. Når industrien eier kraftverkene selv og bruker strømmen til videreforedling er det ikke subsidier! Men når kraftverket blir tilbakeført til staten (hjemfall) og staten vil bruke det til industri så er det subsidier. Hvorfor?2. Energi forsvinner som kjent aldri, den går bare over i andre former. Når så vannkraften blir videreforedlet til aluminium, og dette innebærer at verdien blir 80 øre pr.Kwh. gjennom: Direkte arbeidsplasser, utbytte til eier, ringvirkninger, skatt og avgifter. Hvorfor skal vi da heller selge strømmen til utlandet for 30 øre pr.Kwh? 3. Samfunnskonomisk og teoretisk, subsidierer vi jo da utlendingene?4. Dersom vi legger ned industrien som står for 40 % av eksportinntektene fra fastlands-Norge og sysselsetter tretti-tusen personer. Hva vil det bety for Norsk makroøkonomi? 5. Hva blir konsekvensen for våre subsidieslukende byer, privat tjenesteyting og offentlig økonomi dersom den økonomiske verdiskapingen fra distrikts Norge stopper opp?6. Hva blir de makroøkonomiske konsekvensene for Norge dersom vi mister opp mot 150 milliarder kroner i eksportinntekter? 7. Hva blir konsekvensene i forhold til at vi importerer stort sett alle ferdigprodukter fra utlandet, vil et så stort inntektstap ha konsekvenser for vår økonomiske handlekraft? 8. Hvordan vil bosettingen av Norge bli dersom man legger ned industrilokomotivene og hjørnesteinsbedriftene i Norge? 9. Er det økonomisk riktig av Orkla/Elkem og etablere Elkem Solar i Kristiansand? Er det riktig for Norge? 10. Bør politikerne stoppe etableringen slik at Orkla heller kan tjene seg rike på å selge vannkraften? Ser frem til et godt makroøkonomisk svar i samfunnets interesse?11. Hvorfor har ledigheten steget dramatisk hver gang det går dårlig for denne industrien?12. Kan det ha en sammenheng?

30.10.2006 @ 16:01

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2389339
hits