TV2Nettavisen

Hva har skjedd med Stoltenberg?

17.11.2006 @ 15:39
For nøyaktig seks år siden gjennomførte statsminister Jens Stoltenberg den største privatiseringen noensinne her i landet. I løpet av to uker solgte staten Telenor-aksjer for 16 milliarder kroner.

47380-75

Før salget var det stor debatt om å gjøre Telenor privat, men de senere årene har kritikken stilnet. Ingen savner det gamle Televerket hvor man på det verste måtte vente flere år på å få innlagt telefon.

Stoltenberg har all grunn til å være stolt over handlekraften han viste i sin første regjeringen. Han gikk i gang med en upopulær modernisering av den norske staten og han markerte at Arbeiderpartiet ville sørge for at staten skulle oppføre seg som en profesjonell eier i privatiserte selskaper der den har aksjer.

Nettopp denne garantien var en forutsetning for de mange private investorene som kjøpte Telenor-aksjer både i Norge og utlandet. De var naturlig nok skeptisk til hva norske politikere kunne gjøre med tre fjerdedeler av aksjene (nå er det bare 54 prosent).

Prospektet sier det krystallklart:


Regjeringen har uttalt at som en av flere aksjonærer i Telenor, vil staten først og fremst konsentrere seg om forhold som relaterer seg til avkastning, kapitalstruktur og utbyttepolitikk, med vekt på langsiktig, lønnsom virksomhetsutvikling og verdiskapning for samtlige aksjonærer. Regjeringen vil sikre at statens eierskap blir forvaltet og håndtert profesjonelt og i henhold til vanlige forretningsmessige prinsipper.


47380-174

Blant investorene var skepsisen såpass stor at Nærings- og handelsdepertementet i en egen erklæring gikk god for at de skulle holde fingrene unna i en egen erklæring helt foran i prospektet.

Nå har seks år gått, og de som kjøpte aksjer har hatt en eventyrlig verdistigning. Investorenes 16 milliarder kroner har blitt til anslagsvis 40 milliarder kroner.

47380-175

(Kilde: NA24)

Bankene er privatisert og går godt.

 I Telenor, Statoil, Hydro, Yara, Cermaq - ja, omtrent overalt - har staten daglige erfaringer fra at politikken som ble garantert i Telenor-prospektet faktisk fungerer.

La selskapets ledelse drive forretningen, og gi føringer via generalforsamlingen og ved valg av styret.

Nå kommer uklare signaler om at dette skal forandres. Vi ser det på stadig murring rundt enkeltavgjørelser som å selge Telenor Satellite Services, Opplysningen 1881, en Hydro-nedleggelse i Årdal - og ledende ministre snakker om "industrielle ambisjoner".

Hvis det betyr at Næringsdepartementet skal inn i den daglige driften og blande seg inn i enkeltsaker, så skremmer historien. Er det noen som savner Televerket?

Nå er det ikke uvanlig at oppfølgere blir dårligere enn originalen, men spørsmålet gjenstår: Hvor har det blitt av den moderne sosialøkonomen Jens Stoltenberg?

Kommentarer:
Postet av: Frithjof K

Ja, Gunnar Stavrum. Jeg savner det gamle Televerket. En bedrift som innså sin offentlige oppgave som kommunakasjonsbedrift i Norge. En bedrift hvis fremste mål var å skaffe beboere i Norge best mulig telekommunikasjon. Ja Gunnar Stavrum. Jeg savner det gamle Televerket der lederne hadde en stolthet, interesse og ikke minst en ydmykhet overfor den oppgaven de var satt til å forvalte.Nei Gunnar Stavrum. I de senere år med det gamle Televerket tok det ikke flere år å vente på å få telefon.Ja Gunnar Stavrum. Det er klart det er murring når et styre og en daglig leder går direkte imot det en hovedaksjonær har uttrykt som ønske.Og Ja Gunnar Stavrum. Det er faktisk ikke bare mulig, men det er helt legalt, ja faktisk ønskelig, at man i løpet av 6 år endrer oppfatning etterhvert som realitetene dukker opp.Gunnar Stavrum, gå inn i de store bedrifter i Norge, de privateide og se i hvilken grad de største aksjonærer går inn og "styrer den daglige driften og blander seg inn i enkeltsaker", så tror jeg nok du vil få om ikke bakoversveis, så ihvertfall fått rettet ut krøllene litt.Så Gunnar Stavrum. Snakk for deg selv, men si IKKE at INGEN savner noe. Du er ikke, overhodet ikke representant for hele befolkningen, og ikke jeg heller.

18.11.2006 @ 15:07
Postet av: Janne

Sier meg enig med Frithjof K. Ja, jeg savner det gamle Televerket.Telenor har jo hatt et enormt fall fra 90-tallet, fra å være blant de 5 mest likte bedriftene til bunnmålinger (48.plass av 100 i 2003)http://www.dn.no/forsiden/article596677.eceSå har man tabbene "Lange ventetider på installasjon av bredbånd og montører som ikke dukker opp til avtalt tid.""Folk har vært i harnisk over å måtte betale 1000 kroner for å kvitte seg med ISDN-linjer."http://www.dn.no/forsiden/IT_Telekom/article597767.eceEn BI-professor sier følgende i lenken ovenfor"Hun synes også Telenor skryter for høylytt av hvor mye penger de tjener."Stavrum har nå også kjørt en skryte kampanje over hvor mye Telenor tjener.Skrytekampanjene med fokus på hvor mye Telenor tjener, tro jeg kun fører til enda større krav til Telenor og langt på vei en større distanse mellom Telenor og kundene. Når det gjelder dette med privatisering så er det vel veldig få blant folket som støtter opp og da er det faktisk i et demokrati, skremmende at det siden 90-tallet har vært en storstilt privatisering. Klart kan vi si "Det var Jens", men er det nå så enkelt ?Folket har blitt lovet gull og grønne skoger pga privatisering, men lite gull og grønne skoger har det blitt. Strømprisene som skulle bli så billige har blitt betydelig dyrere, kvaliteten på tjenestene skulle bli så bra, men intet tyder på det. Danmark sitt folk var også lovet billige priser, de endte opp med 40% stigning etter privatisering av strøm.Hva hadde teletjenester kostet ved et Telenor som var 100% privatisert ? F.eks få montert bredbånd. Hva ville det kostet hvis forbruker skulle dekke alle utgiftene, som vel ville vært tilfelle med 100% privatisert Telenor.Man ser jo hvor utrolig billig det er å bare få lov til å ha telefon, koster vel ca. 600 kr i kvartalet i abbonement.2400 kr året for å kun få ha telefon, sier vi 2 millioner kunder, så blir det nesten 5 milliarder kroner. Setter man opp teknologier mot hverandre, så er det jo underlig at telefoni skal være dyrere enn f.eks. bredbånd. Overføringsmengden av data er jo totalt forskjellig, kan jo overføre GB med data via bredbånd.Når det gjelder denne eventyrlige veksten til Telenor, så stammer vel dette fra blant annet salg av selskaper og oppkjøp i utlandet. Norske kunder er jo blitt en liten gruppe for Telenor.I utlandet sirkler det som kjent store haier, det kan nok bli tøffe stunder for Telenor.En ting er iallefall sikkert, norske forbrukere som bor i et land med veldig spredt nett i ulent terreng, trenger absolutt et selskap med gamle Televerkets visjon.Monopol ender man på uansett, de store blir større. Hva er da best folkemonopol eller privatistmonopol ?Stavrum, din skremsel med Televerket er helt feil, er vel en forskjell på 50-tallet og 2006 ?Televerket ville naturligvis ha utviklet seg og forhåpentligvis uten å miste bakkekontakten, dvs gå vekk fra visjonen.Tror Telenor hadde tjent mye på å titte litt på historien til gamle Televerket, visjonene.Ganske pussig det faktum at det er lagt telefonlinjer i de mest ulente terrenger, det er bygget veier på de mest ufremkommelige plasser og alt gjort på en tid uten store bonuser, opsjoner o.a. som drivkraft.Våre forfedre(mødre) vrir seg nok i graven, med tanke på hvordan man "melker" det som var bygget for folket og av folket.

18.11.2006 @ 19:55
Postet av: Andreas

Ja, Telenor har gjort det godt på bunnlinja, men hovedgrunnen til det er selvfølgelig et solid økonomisk fundament basert på monopolvirksomhet gjennom fastnettet med dårlig service, ekstrem fastprisavgift og sleipe metoder overfor andre tjenesteleverandører. I tillegg har de utnyttet sitt mobilduopol i tospann med Netcom maskimalt på bekostning av Norges befolkning, noe som har gjort at Norge i dag er i bakevja når det gjelder mobiltjenester. Regner man kun på aksjekursen til Telenor så er de tilsynelatene en suksesshistorie, men samfunnsøkonomsisk for Norge tror jeg resultatet er heller begredelig. Minimal nyskapning og forskningsinnsats samt elendig kundebehandling og høye priser oppveies neppe av stor salgsinnsats i Russland og Bangladesh!

18.11.2006 @ 20:57
Postet av: Dag

Re JanneDu er ikke helt uten innsikt Janne, men på mye av det du skriver så kan man si "ja, men samtidig så...og dermed så tar du feil"Det er skremmende av at folk ikke har kunnskap nok i en såkalt kunnskapsnasjon styrt av en kunnskapsminister uten utdanning og forsåvidt kunnskap.Like sikkert som 2+2 er 4 i vårt ordinære tallsystem, så er det like sikkert at monopol fører til høyere priser. Ved fullkommen konkurranse, noe som ingen land har, men har tilnærmet seg, så har man maksimalt konsumentoverskudd, og maskimalt produsentoverskudd i likevekten til markedet. Nå er dette selvsagt dette noe forenklet, nok til at du burde forstå det.Finnes det behov for en vare, f.eks en kabel fra Stavanger til Bergen, så finnes det alltid noen som vil produsere den, for det er alltid noen som er villig til å betale for den.Har du problemer med å få en teleoperatør hjem, så bytt selskap! Den muligheten har man ikke med monopol. Jeg kunne forklart deg litt mer, men det tar for lang tid. Kanskje du bør studere litt, og reflektere litt mer...Søk på marked + effektivitetstap" på nett så finner du kanskje litt info...Vær kritisk til dine egne og andres meninger, men prøv å se realitetene og sannheten....Lykke til:)

19.11.2006 @ 05:16
Postet av: Magnus

Spennende at så mange vil tilbake til monopolsitiuasjonen. Si meg er dere ikke i stand til å bytte til andre leverandører, om dere er misfornøyd med en teleoperatør. ingen reflekterer heller over at gullegget i Telenor er Kyivstar. Dette er i Ukraina, og Telenor har gjort en kjempejobb der borte. Kyivstar bidrar til en mer transparent businesskultur i den tidligere sovjet-republikken. Det er direkte investeringer fra vestlige selskap som kan transformere Ukraina til å bli et mer moderne vestlig land, og gjøre noe med den voldsomme fattigdommen og korrupsjonen der borte. Jeg tipper at de som beundrer den gamle monopoltiden i disse innleggene, også er i mot norsk EU-medlemsskap. De er i mot hele EU. Da er de følgelig også mot at Øst-Europa kan delta på lik linje med vest både økonomisk og politisk. Hva var det Peer Gynt måtte godta om han skulle få bli i Dovregubbens hall: "Det er at du intet enser - hva som er utenfor Rondenes grenser".

19.11.2006 @ 12:20
Postet av: Analytiker

Hvem hadde hovedansvaret for investeringene i kjøp av Kyivstar og Vimpelcom samt grunnlagsinvesteringene i infrastrukturen i disse landene? Det var Hermansen, Arve Johansen som var mobilsjef under Hermansen og Moland som var styreleder i Kyivstar og som sikret investeringen gjennom gode lokale samarbeidspartnere.

19.11.2006 @ 14:40
Postet av: Cato

Til påstanden: "Bankene er privatisert og går godt"Joda får noen år siden måtte staten med Statens Banksikringsfond gå inn med x antall miliarder ellers hadde de gått konkurs og folk mistet sparepengene sine! markedskreftene løser ikke alt!

19.11.2006 @ 14:48
Postet av: Magnus

Veldig bra at du har kunnskaper analytiker. Takket være at Hermansen er en sosialdemokratiske "thug", ble det heller ikke noe av sammenslåingen med Telia. Når Rosengen får seg til å kalle "Norge - den siste Sovjetstat", er det bare å si ditto. Undrer meg forøvrig over hva som er poenget ditt analytiker: skulle Hermansen og Moland hatt Baksaas sine opsjoner? Eller slår du et slag for kommunistiske kooperasjoner?

20.11.2006 @ 09:14
Postet av: gh

La oss også like gjerne privatisere veinettet først som sist. De som er så heldige å bli eiere av E6 kan dele ut hyggelige opsjoner til seg selv, og så legger vi ned resten

20.11.2006 @ 10:08

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2754950
hits