TV2Nettavisen

Billige snekkere er en uting

15.02.2006 @ 09:09
En av LO og regjeringens viktige saker er å hindre at det kommer billige rørleggere, elektrikere og snekkere til Norge. Samtidig må folk stå i månedsvis i kø for å få pusset opp badet sitt.

47380-21

Vi lever i et underlig land.

Man skulle tro at velgerne flest ønsker seg rimelige håndverkere fra Estland og Polen. Særlig hvis man har gått gjennom den kanossagangen det er å få en norsk rørlegger til å pusse opp badet.

I Oslo er det ikke uvanlig at rørleggeren tar 1000 kroner for å komme og gi anbud, og at man deretter må vente mange måneder på å få jobben gjort. Et bad koster fort flere hundre tusen kroner.

Likefullt er LO og den rødgrønne regjeringen innbitt opptatt av å stanse EUs tjenestedirektiv, og målet er å få alle håndverkere som arbeider i Norge til å ta norske priser. Hvor sosialt det er, kan diskuteres. Kampen mot sosial dumping er i første rekke en kamp for LOs norske medlemmer for å hindre at de blir utkonkurrert.

Av og til kan det være interessant å se hva en utlending mener når han har besøkt landet vårt. Forfatteren Bill Bryson (kjent for bestselgeren "En kort historie om nesten alt") har vært besøk og han undres:

- Det er så mangt jeg ikke begriper om Sverige og Norge. Det er som om de er fast bestemt på å klemme all glede ut av tilværelsen. De har verdens høyste inntektsskatt og momssatser, de tøffeste skjenkebestemmelsene, de kjedeligste barene, de mest uinteressante restaurantene, og et fjernsyn som kan sammenliknes med to uker i Nebraska, skriver han.

- Dessuten har de skaffet seg noen av de mest åndsvake og restriktive lovene man kan tenke seg, lover som får deg til å lure på hva i all verden de hadde i tankene. I Norge har for eksempel en bartender ikke lov til å servere deg en ny drink før du er ferdig med den forrige. Lyder det som noe man behøver å regulere i lovs form? Norske bakerier har heller ikke lov til å bake brød på lørdag og søndag. Gudskjelov og takk for det, sier nå jeg. Bare tenk på konsekvensene hvis en hensynsløs norsk baker skulle prøve å prakke ferkst brød på folk i helgene.

47380-22

Brysons bok fra 2002, Fra Hammerfest til Istanbul - Verken her eller der, er selvsagt retorisk og full av humor. Men undringen over vår iver til å la oss regulere, er nok alvorlig ment::

- Men det mest hårreisende av alt - en lov så meningsløs at den er på randen av det surrealistiske - er det svenske påbudet om at bilførere skal ha kjørelyset tent i dagslys, selv på de lyseste sommerkvelder. Jeg skulle likt å treffe den fyren som fant på det der. Han må være sjef for Sørgelighetsdepartementet eller noe slik. Neste gang jeg kommer til Sverige, ville det ikke forbause meg det minste om alle fotgjengere går med hodelykt.

Men nå er det altså kampen mot rimelige håndverkere som er viktigst.

Kommentarer:
Postet av: Børge Svanstrøm Amundsen

Glimrende skrevet. LO har gjennom dyre lønnsoppgjør spilt sine medlemmer utover sidelinjen hva gjelder konkurransedyktighet.

15.02.2006 @ 11:16
URL: http://www.dnof.no
Postet av: Andreas

Stavrum har ordet i sin makt! Og akkurat administrasjon av det norske språket er vel nettopp en av de få ting man ikke kan sette ut til lavkostarbeidere.Det er klart at verden er blitt mindre og det er enklere enn noengang å få noe gjort billig. Så kan man spørre seg om dette fører til et todelt samfunn hvor man finner håndverkere og arbeidere i bunnen og ingeniører, økonomer og andre høyt utdannede grupper i en helt annen lønnsgruppe. Ønsker vi å forlate den nordiske modellen og gå for en mer amerikansk modell?Personlig vil jeg nok tjene på det, men jeg er jaggu ikke sikker på om Bill Bryson tar feil på flere punkter enn det med bil-lysene. Det er nemlig grundig dokumentert at biler som har lyset på om dagen er enklere og se og dermed er dette et tiltak som fører til en meget lav ulykkesprosent blant bilførere i Norge. Men som alle vet så er jo alle kule menneskene på Sunnås sykehus.

15.02.2006 @ 11:40
Postet av: Pippi

Mange gode poenger. Vi forsøker å tviholde på et lønns- og kostnadsnivå som på sikt må tilpasse seg "globalt nivå". I Norge er vi mer opptatt av å innføre 6-timers dagen enn å bli mer kostnadseffektive. Mange land innser at man må tilpasse lønnsnivå, sosiale ytelser og arbeidstid til den internasjonale konkurransesituasjonen fom foreligger. Se f.eks på Tyskland som er i ferd med å øke arbeidstiden for å øke sin konkurransekraft. Sett i et lengre tidsperspektiv vil vi ikke kunne opprettholde et vesentlig høyere lønnsnivå her i landet enn ellers i Europa. Underveis vil det bli forsøkt en rekke arbeidspolitiske krumspring for å skjerme oss selv. Det kan bli en høy pris å betale...Når EUs tjenestedirektiv blir vedtatt vil våre skjermingsforsøk bli vesentlig begrenset. Derfor er det mange rødgrønne som kunne tenke seg å si opp EØS-avtalen fordi de mener at vi kan "kjøpe oss" konkurransebeskyttelse med våre høye oljeinntekter.

15.02.2006 @ 11:48
Postet av: Andreas

Jeg ser det er flere enn jeg som heter Andreas. Men nå til saken: Dette er noe av det mest treffende jeg har lest om en sørgelig situasjon. Kan det ha noe med utkant å gjøre?Vi kom tross alt 1000 år senere inn vår vestlige kulturtradisjon.

15.02.2006 @ 11:58
Postet av: Børge Svanstrøm Amundsen

Kort om mangt...EU: Er ikke noen globaliseringsvennlig institusjon, det er en proteksjonistisk tollunion. Innad i EU er det reell frykt for kapitalflukt grunnet skattekonkurranse fra tidligere østblokkland. Det skal bli spennende å følge denne utviklingen fremover.6-timers dagen: Nulltimersdagen - http://www.dnof.no/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=2Tyskland: Store underskudd på statsbudsjettet grunnet enorme kostnader ved å drive velferdsstat.USA: Ikke noen ideell økonomi. USA har også økende utgifter da staten påtar seg fler og fler forpliktelser. Snart å betegne som et velferdssamfunn.Lavere arbeidsledighet i Norge: Selvfølgelig...økende ansettelser av uproduktive byråkrater i det offentlige feier problemet under teppet.etc...listen er lang.Vår vestlige kulturtradisjon? Rimelig uthulet spør du meg. Siste skudd for baugen: Gahr Støres talentløse og pragmatiske lefling med ytringsfriheten.Hvis man skal utlede noe fra Stavrums virkelighetsbeskrivelse må det være at man ikke kan avkreve økte lønninger samt innføre kunstige rettigheter til frivillige tilbydere av arbeidskraft i frivillig samhandel mellom frivillige tilbydere og etterspørrere i et fritt marked...med mindre det faktisk skulle vise seg at friheten ikke er det den utgir seg for å være. Sagt med andre ord: Vi lever ikke i et fritt og rasjonelt samfunn lenger. Gufset fra ideologiske anakronismer ført i pennen av eksempelvis Marx lever i beste velgående.

15.02.2006 @ 12:40
URL: http://www.dnof.no
Postet av: EU

Dette blir for enkel argumentasjon og populisme. F.eks. en snekker bosatt i Norge vil ikke greie å leve av det han kan tjene hvis han skal konkurrere med polakker og andre østeuropeere som bare er her en kort periode.Hva skal samfunnet gjøre med alle håndtverkerene som blir "for dyre" etter innføringen av tjenestedirektivet? Betale omskolering til journalist?Innføres tjenestedirektivet, er det også naturlig at alle skatter, avgifter, offentlige tjenester og lønninger øyblikkelig senkes til østeuropeisk nivå slik at vi kan være konkurransedyktige. Dermed blir det adjø til dagpenger, oppsigelsesvern, barnetrygd, opera i bjørvika, 'gratis' helsetjenester, vinterbrøyting osv..Nei, innføring av tjenestedirektivet uten å kreve at norsk tariff legges til grunn er like kortsiktig som å pisse i buksa for å holde varmen. Det blir varmt en liten stund, men så blir det mye kaldere.

15.02.2006 @ 12:43
Postet av: Børge Svanstrøm Amundsen

Javel? Det du skriver fremstår for meg som selvmotsigelser. Poenget er at man må ta konsekvensene av markedet jo før jo heller. Hvis det er umulig å livnære seg som snekker på norsk lønn så får man finne på noe annet. Hintet om statlige tilskudd til eksempelvis omskolering er ugyldig, men - hvorfor la virkeligheten vike for et godt retorisk poeng? Før man evner å ta inn over seg virkelighetens beskaffenhet - yte før man kan nyte - vil reguleringer være eneste farbare vei, men den veien er ikke riktig vei. Frihet og fri flyt av arbeidskraft og kapital er naturlig. All overstyring av dette aksiom fungerer mot sin hensikt.Fakta: Statens fremtidige pensjonsforpliktelser øker med nærmere 250 milliarder i året. Det er ikke dekning for mer enn én tredjedel av dette i oljefondet og utgiftene øker hvert eneste år. Hvordan få dette regnestykket til å gå opp? Man må gjerne leve i en fantasiverden, men jeg forholder meg kun til fakta, virkeligheten og logiske utledninger. Bedre alternativer må gjerne legges for dagen. Jeg har enda til gode å høre et eneste gyldig argument som skulle tilsi at jeg tar feil.

15.02.2006 @ 13:07
URL: http://www.dnof.no
Postet av: Ståle

Stavrum blander som vanlig sammen en mengde ting til en populistisk røre. Ja, det er irriterende å stå i badekø, men dette kan løses noe ved å invitere håndverkere til Norge og i tillegg gi de norsk minstelønn, en enkel kombinasjon! Med norsk minstelønn vil Norge bli mer attraktivt for utlendingene og køen til Stavrum bli kortere, dette skjer til en viss grad allerede i dag...og ja, sikkert mange tåpelige regler i Norge, men se på totalen; vi er nesten i verdenstoppen på det meste av rangeringer. For den som ikke har peiling på detaljer er det mye som høres rart ut, men det meste er faktisk vel begrunnet som f.eks billys på dagen, hvor forskning viser at dette har bidratt til færre ulykker totalt og økt trygghet for svaksynte grupper. Stavrum, vær så snill å se en sak fra to sider!!

15.02.2006 @ 13:10
Postet av: Børge Svanstrøm Amundsen

Ståle: Du trekker antageligvis frem argumentet med at Norge er verdens beste land å bo i utfra FNs rangering? Du skal vite at elementene denne undersøkelsen bygger på er meget selektivt utvalgt og at rangeringen utelukkende er et resultat av velferdsgodene. Næringslivet betaler disse velferdsgodene. Andre mer relevante undersøkelser - eksempelvis Index of Economic Freedom - viser at Norge ligger rimelig godt an i feltet vi populært kaller bakleksa hva gjelder næringsfrihet, reguleringer og skattebyrder. Før man hevder suverenitet på et område kan det være greit å nyansere litt. Hvorfor du hevder Stavrum forfekter populisme vites ikke. Mitt syn er at vedkommende beskriver virkeligheten.IOEF: http://www.heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Norway

15.02.2006 @ 13:19
URL: http://www.dnof.no
Postet av: Trond

Jeg formoder at både EU og Ståle ønsker å betale 4000 for en bukse i stedet for de 200 den koster på H&M slik at de stakkars norske tekstilarbeiderne klarer å overleve? For hvordan i all verden skal det gå med norske skreddere dersom Norge oversvømmes av billige klær? De må jo leve de også.

15.02.2006 @ 14:12
Postet av: jeco

Gode poeng som jeg er enig i, men husk at denne boken er fra 1990!

15.02.2006 @ 14:39
Postet av: Elektriker

Syns vi burde få inn noen østeuropeiske journalister, kan neppe bli verre enn dette her og det blir også billigere. Hvis du ønsker et sånt samfunn så er det jo bare å flytte til USA.........Dette med billys er vel nå i ferd med å bli innført i flere land nedover europa........

15.02.2006 @ 16:10
Postet av: Børge Svanstrøm Amundsen

Argumentet relatert til billys holder sikkert vann, men jeg er usikker på hva som menes med utsagn som "et sånt samfunn"...?

15.02.2006 @ 17:24
URL: http://www.dnof.no
Postet av: jan

Enestående godt tema .Hvorfor går Aker (Rökke) til India for enginering arbeid ? Det koster bare en tiendedel av hva han måtte betale i Norge.BringeInderne hit ? LO lönn takk.Valget er lett - så også med dressen - send den til India for sying - det er billigere !

15.02.2006 @ 20:40
Postet av: Framtidstro

Det hele beror på hvilket verdensbilde man har. Bryson skrev også en fornøyelig bok om England som ikke levnet liberalismen mye ære. Jeg for min del kan ikke forstå at markedet på noen måte kan fungere på alle områder slik Børge Svanstrøm Amundsen tydeligvis mener. Jeg trodde Norge hadde som hovedoppgave å ivareta de som bodde i Norge, ikke å tjene mest mulig penger. Det overordnede målet må derfor være å presse våre lønninger, vår velferdsstat og vår levestandard på land i resten av verden. Da blir det slutt på fattigdom, sult osv osv...Jeg tror nok ikke alle her er enig med meg, men jeg tror på en framtid for alle, ikke bare for de som maler sin egen kake og utnytter andre.

15.02.2006 @ 21:44
Postet av: polenfarer

kanskje billige rørleggere fra polen, men med tjenestedirketivet skal de også følge polske regler (ikke bare for lønn,men også f.eks. standard på arbeidet), og min erfaring m polen er at det ikke alltid er like høye krav som vi har til ting...

15.02.2006 @ 21:46
Postet av: Gal Krokfot

Stavrum bør kanskje tenkje seg litt om før han bruker ein humorist og satiriker som sett alt på spissen til kilde?

16.02.2006 @ 05:31
Postet av: Børge Svanstrøm Amundsen

Framtidstro skrev: "Jeg for min del kan ikke forstå at markedet på noen måte kan fungere på alle områder slik Børge Svanstrøm Amundsen tydeligvis mener."Markedet er ikke en slags overnaturlig, mystisk og ødeleggende kraft, som må temmes av politikerne. Sannheten er at markedet er summen av individers frivillige valg, dvs. markedet er summen av individers frivillige tilbud og etterspørsel av varer og tjenester. Det er altså dine og mine frivillige valg som utgjør markedet. Skal politikerne styre markedet, må de tvinge oss til å foreta valg som er mindre fordelaktige for oss enn de valg vi ville ha foretatt dersom politikerne ikke hadde blandet seg inn.Fremtidstro skriver videre at han trodde norges hovedoppgave var å ivareta sine innbyggere. Det er mulig våre politikere hevder dette i sin retorikk, men veien til helvete er brolagt med gode forsetter. Når man evner å finne motsetningsforhold mellom velferd og verdiskaping er man på ville veier. Velferd kommer som et resultat av at man tjener penger. Dine penger er ditt bevis på at du har brukt av din tid på å dekke andre menneskers behov - ideelt sett. Penger er et gode, noe moralsk høyverdig, med mindre man er byråkrat og får sine penger gjennom rov og ran.Målet er ikke å presse velferdsstaten på andre, tvert i mot. Velferdsstaten er en anakronisme som holder på å falle sammen av seg selv. Glimrende eksempler på dette er Tyskland og Sverige.Målet er mest mulig frihet for næringslivet for å maksimere verdiskapingen. Dette vil også ha gunstig innvirkning på fattigdomsproblematikken. I land hvor næringsfriheten er høy er fattigdommen lav. Fattigdommen minker med økt frihet. Dette er et faktum det er verdt å få med seg.Fremtidstro legger for dagen en velkjent retorikk som ofte går igjen på venstresiden:"...jeg tror på en framtid for alle, ikke bare for de som maler sin egen kake og utnytter andre."Det skinner gjennom at det her siktes til bedriftseiere og disses "utbytting av stakkars ansatte i egen vinnings hensikt."Vel, til dette kan man si følgende: At man ansetter arbeidere er ikke annet enn å la andre ta del i verdiskapingen. Slike groteske holdninger som Fremtidstro serverer er dessverre langt vanligere enn man skulle tro. I steden for å produsere for å opprettholde egen eksistens livnærer en seg gjennom overføringer. Jeg har intet til overs for den iver som legges ned i å stikke kjepper i hjulene for ærlige mennesker hvis mål er å produsere verdier. Den verden våre politikere og byråkrater lever i er å anse som den mørkeste middelalder.Det er på høy tid det vris på virkelighetsbryteren.

16.02.2006 @ 07:47
URL: http://www.dnof.no
Postet av: anbrakadabra

Du tenker kun på deg selv, og på hvordan DU kan få ting billigst mulig. Egoist.

16.02.2006 @ 15:17
Postet av: Peter i Oslo

SAS-flverne er ikke billige, men du må vente på de også!

16.02.2006 @ 16:59
Postet av: Peter i Oslo

Debatten om de "polske rørleggerne" er interessant. Ldelsen i SAS Braathens vil bruke flyvertinner fra Kina. Hvorfor ikke legge SAS' hovedkontor i Kina så får vi vesentlig lavere lønninger til adm dir, konserndirektører etc. Med slike kostnadskutt blir det VESENTLIG billigere for alle å fly med SAS Braathens. De kan opprette en filil i Norge som har ansvar for det asjonale salget av billetter.

16.02.2006 @ 17:03
Postet av: Kjell i Bergesund

Det er ille det Stavrum!!!Hva med å importere polske journalister og ansette dem i TV2?Da kunne vi kanskje fått lønningene innen media ned på et fornuftig nivå. Populistiske meninger er OK det .... så lenge det ikke går ut over deg selv og husk at det er de samme markedskreftene som styrer din og dine kollegaers lønninger som styrer lønningene til snekkere og rørleggere. Du er ettertraktet og det er håndverkerene også.Dette plasserer deg rett inn i den verste gruppen mennesker jeg vet om. De som stiller strengere krav til andre enn til seg selv.

16.02.2006 @ 22:37
Postet av: EU

Jeg må tilstå, jeg skjønner ikke de som har slik klokketro på "markedet". Ikke alt handler om penger, og "markedet" er den dårligste mekanismen vi har når et land skal styres. Ja, kjøp og handel reguleres med markedsmekanismer. Men de generelle levevilkårene her til lands synes jeg vi ikke skal la reguleres av et "marked". Typisk nok, de fleste jeg har truffet personlig som har klokketro på "markedet" er under 30 og ute etter å tjene seg rik i en fei. De har gjerne lest en bok eller to om økonomisk teori også, men desverre ikke fått balansert det de leser mot andre teorier/beskrivelser. Klokketroen på egne evner er det ikke stort å si på, men andre har forhåpentligvis litt mer gangsyn?Sammenligningen mellom skreddere og håndtverkere holder ikke vann. Skreddere og tekstilindustrien her til lands ble utkonkurrert av import av varer. Det som skjer nå er noe helt annet, vi står ikke bare i fare for å miste håndtverkerene som arbeidsgruppe men også mange andre. Jeg håper at Stavrum bare er ute og polemiserer, og ikke virkelig _mener_ det han skriver. Noe må vi da drive med i dette landet etter at oljen tar slutt. Ikke alle kan være sjefsredaktører med sterke økonomiske utspill uten hverken journalistutdannelse eller økonomiutdannelse (fyren er utdannet innen "informasjonsvitenskap").

17.02.2006 @ 00:17
Postet av: Trond

Nei, det er helt klart at sammenlikningen mellom skreddere og håndverkere ikke holder vann. For LO er det om å gjøre og sikre høyest mulig lønn for sine medlemmer, mens de driter i at de fører regningen over på alle andre. LO er jo tilhengere av solidaritet. Så lenge de slipper å betale for det selvsagt. Kan ikke "EU" ansatte noen arbeidsledige snekkere, og ha dem gående rundt hjemme hos seg da? De stakkars snekkerne må jo leve de også. Men det vil han/hun vel ikke. Men at jeg skal betale mer enn jeg behøver, det er helt greit for han. Det er usolidarisk og egoistisk det.

17.02.2006 @ 08:29
Postet av: Trond

Ja nettopp, norske skreddere er utkonkurrert av import av billigere klær fra Asia. Hvorfor vil ikke LO forby salg av billigere klær, det ødelegger jo for norske arbeidsplasser. De som hevder at man bør importere polske journalister kan jo anse interessen for å se Dagsrevyen på polsk som noe begrenset her i landet. Norsk programvare er utkonkurrert. Norske bønder er utkonkurrert. Norske klær er utkonkurrert. Norske håndverkere er utkonkurrert. Kan vi ikke snart begynne å produsere noe som er lønnsomt her i landet?

17.02.2006 @ 08:49
Postet av: TEG

Det er jo interessant at Stavrum, med sin 1.5 millioner i årsinntekt, mener at tømrere som tjener 300.000, tjener for mye. At norske tømrere bor i Norge og må forholde seg til det øvrige kostnadsnivået i landet, feies under teppet. I stedet mener Stavrum at de bare må finne seg i å bli utkonkurrert av fattige polakker som kan fallby hverandre på timelønn, og allikevel bli rike i polsk sammenheng.Lønnsnivået i Norge er tilpasset vårt kostnadsnivå. Da må man ha en en lønn man kan leve med. Da passer det dårlig at polske arbeidere er her noen uker/måneder for å skumme fløten på bekostning av norsk arbeidskraft. Skal norske bedrifter ansette utlendinger, bør de får samme lønn som gjelder for nordmenn i Norge. Det skal ikke lønne seg å drive med sosial dumping, som dette i praksis er.

17.02.2006 @ 09:49
Postet av: Ole

De som er rike og vellykete synes nok at vår velferdsmodell noen ganger virker som en tvangstrøye. Hvorfor får vi ikke gjøre som vi vil, spør Stavrum. Vel, vårt lønnsnivå er bygget opp gjennom tiår og har gjort dette til et godt land å bo i. Jeg tror vel ikke Stavrum vil tilbake til tiden da gutta stod med lua i hånden og var i fabrikkeierens hule hånd hva angikk lønn og arbeidsvilkår.Selv er jeg høyremann, men de meninger som Stavrum ytrer gjør meg opprørt. Det må få være mulig å se ting i et litt større perspektiv enn spørsmålet om når badet ditt blir ferdig.

17.02.2006 @ 09:56
Postet av: Trond

Det er jo de som IKKE er rike og vellykkete som taper på at norske håndverkere kan monopolprise seg. Det er vårt lønnsnivå som er bygget opp gjennom tiår som gjør at vi taper i det meste overfor utlandet. Den eneste måten vi kan overleve på, er å stenge resten av verden ute, med dårligere kvalitet og høyere priser som konsekvens.

17.02.2006 @ 10:21
Postet av: Ståle

Tror en del ikke helt skjønner forskjellen på å importere en vare og det å importere arbeidskraft. Ved import av arbeidskraft som lønnes vesentlig lavere enn norsk arbeidskraft skapes det større sosiale forskjeller i samfunnet og det dannes en ny "underklasse" som lever i brakker og i liten grad integreres i samfunnet. Konsekvensene av dette på sikt er et vesentlig dårligere samfunn totalt sett enn det vi har i dag. Jeg er derfor for å importere billige varer, men for importert arbeidskraft må det være minimumslønninger!

17.02.2006 @ 10:28
Postet av: Trond

Så når du importerer billige klær fra Kina, så går altså det ikke ut over norsk tekstilindustri? Merkelig i grunn.

17.02.2006 @ 12:00
Postet av: Gunnar Stavrum

Kjell i Bergesund: Jeg kan ikke huske at jeg noensinne har motsatt meg at norske medier kan ansette billige journalister fra Polen. Dersom de kan godt norsk og har nødvendig kompetanse er polske journalister velkommen!

17.02.2006 @ 19:49
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: Ingen og alle

Hva med:Import av billige varer og arbeidskraft.Økt satsing på områder som teknologi og nyskapning, da kan er vi konkurranse dyktige siden produktene igjen kan lanseres på verdensbasis.At vi ser det som en helhet på import/eksport.Så lenge vi produserer varer og tjenester som vi kan selge dyrt så kan vi fint importere varer billig. det blir det jo bare mer overskudd av.Kanskje det kan være noe i at vi henter inn tjenester så billig så mulig mens vi opparbeider kompetanse på kontroll og kvalitet, slik kan vi opprettholde kvaliteten på varer og arbeid vi importerer og tjene penger på den kvaliteten vi leverer på nyskapning og eksport varer.Norge er et lite land, et veldig lite land. Om vi ser for oss at vi baserer oss på import av billig arbeidskraft og varer mens vi selv fokuserer på å levere kvalitet i stor stil gjennom god bruk av det lille antall nordmenn vi har. Tjener vi ikke penger da? Støtter vi ikke andre land gjennom import av varer hvis innkjøpsprisen er normal i ekport landet?Kanskje vi bør bli langt mer internasjonale?Ikke vet jeg og ikke skriver jeg med store ord, men dette virker som en logisk løsning.Og angående inntekter og lønninger så finnes det vel andre ting å tjene penger på enn lønnsinntekt? Investeringer i vekst markeder, utenlands eiendom, obligasjoner og slikt.Skal det være slik at en nordmann skal være ansatt i 40 år, oppdra barn, pensjonere seg også leve resten av tiden på halv lønn og samtidig klage over hvorfor pengene ikke strekker til? Men er det ikke et individuelt ansvar for å opparbeide seg slik at han får det slik en vil ha det? Er det en mangel på kompetanse innen "hvordan tjene penger" som mangler blandt folk felst og kanskje en litt overdreven iver til å klage på andre ting uten å gå i seg selv?Om en nordmann med 350 000 kr i året tar opp lån og kjøper en bygård i Budapest f.eks. som er en by i økonomisk vekst, da kan han risikere å sitte med en pensjon som er sikker og med ogd inntjening etter kort tid.Jeg prøver bare og få fram at penger er lett å tjene og at de ikke nødvendigvis trenger å komme fra 6 eller 8 timers arbeidsdager. Jeg er sikker på at folk flest har muligheten til å utvikle sin egen økonomi om viten om hvordan er på plass.Bare en tanke, men min erfaring er at det fungerer fint.

22.02.2006 @ 16:18
Postet av: degli

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.usate348.org/degli

19.02.2007 @ 07:46
Postet av: virgilio

Great site! Good luck to it's owner! http://www.bovso.org/virgilio

23.02.2007 @ 03:54
Postet av: cavalli

pagine piuttosto informative, piacevoli =) http://www.flryanair.org/cavalli

25.02.2007 @ 00:57
Postet av: lesbo

Ich fand gute und wichtige Informationen - dir zu danken. http://www.canaxe.org/lesbo

28.02.2007 @ 10:19
Postet av: racconti

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.canaxe.org/racconti

28.02.2007 @ 19:32
Postet av: corsi

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! http://www.canaxe.org/corsi

28.02.2007 @ 22:52
Postet av: Bambini

Interesting contents i consider.. http://www.bambini.batcave.net

02.03.2007 @ 14:23
Postet av: alessandra

9 su 10! Ottenerlo! Siete buoni! http://www.2ire17.org/alessandra

02.03.2007 @ 22:48
Postet av: cristiana

I'll be BACK! :) ;) http://www.2ire17.org/cristiana

03.03.2007 @ 14:44
Postet av: aria

luogo interessante, soddisfare interessante, buon! http://www.2ire17.org/aria

03.03.2007 @ 17:36
Postet av: universita

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.2ire17.org/universita

03.03.2007 @ 20:28
Postet av: dj italia

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) http://www.nuovi5y.org/dj-italia

05.03.2007 @ 10:35
Postet av: figa

sono eccitato circa questo luogo, buon lavoro!:) http://www.nuovi5y.org/figa

05.03.2007 @ 13:43
Postet av: fiorentina

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) http://www.nuovi5y.org/fiorentina

05.03.2007 @ 16:16
Postet av: umbria

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) http://www.nuovi5y.org/umbria

05.03.2007 @ 18:46
Postet av: tattoo

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. http://www.nuovi5y.org/tattoo

05.03.2007 @ 21:16
Postet av: topless

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.nuovi5y.org/topless

05.03.2007 @ 23:45
Postet av: la scala

Grande sito!! http://www.cartk5e68.org/la-scala

06.03.2007 @ 02:16
Postet av: keira knightley

i'am really impressed!! http://www.cartk5e68.org/keira-knightley

06.03.2007 @ 04:46
Postet av: pasta

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! http://www.cartk5e68.org/pasta

06.03.2007 @ 07:19
Postet av: alitalia

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) http://www.cartk5e68.org/alitalia

06.03.2007 @ 09:52

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/755923
hits