TV2Nettavisen

Sjøsalte skattetårer

14.03.2006 @ 08:33
Rederne har mobilisert en imponerende rekke gråtekoner for å protestere mot at næringen skal få samme skatteregler som alle andre. Som om de noengang har tenkt å betale norsk skatt, uansett hva norske politikere vedtar.

47380-50

Direktør Marianne Lie i Norges Rederiforbund er en av landets flinkeste lobbyister. De siste dagene har hun mobilisert en rekke personer til å tale næringens sak.

Det er en underlig debatt som pågår etter at utvalget som vurderte rederibeskatning foreslå å avvikle hele det gunstige skatteregimet som rederne nyter godt av. Rederne fikk i praksis nullskatt i 1996, så lenge de ikke tar pengene ut av rederiene.

I tillegg kommer riktignok en tonnasjeavgift, men skatter og avgifter har aldri tynget stemningen på noen rederimiddager.

Med NHH-professor Guttorm Schjelderup i spissen slo flertallet i utvalget fast at gunstige skatteregler for rederier er samfunnsøkonomisk ugunstig. Studier viser at rederiene har dårligere avkastning enn annen virksomhet, og da er det kostbart å lage særregler som flytter kapital der den gir minst avkastning. I dag får rederinæringen, ifølge utvalget, cirka fem milliarder kroner i statsstøtte per år.

Fagøkonomisk vil få bestride resonnementet om at det er dumt å lede penger der de gir lav avkastning, og utvalget fikk da også støtte av landets kanskje fremste samfunnsøkonom, Victor D. Normann.

Men det spiller ingen rolle. Utvalgets forslag var dødt ved ankomst, effektivt torpedert av rederinæringen og deres talsmenn på Stortinget - i første rekke Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

Motargumentene er nemlig også gode: Så lenge rederne fritt kan flytte skip og selskaper til andre land, vil de bare emigrere om Norge skrur til skatteskruen. Se bare på Norges rikeste mann gjennom alle tider; John Fredriksen. Han har aldri lagt fem øre igjen i skatt i Norge, og kommer aldri til å gjøre det heller - uansett hvilke regler Stortinget vedtar.

Dermed blir hele skattediskusjonen en skinndebatt. Norsk skipsfartshistorie har vist redere med enorm vilje til å vri seg unna skatt - som oftest gjennom helt lovlige manøvre, noe sjeldnere som gedigne skattesnytere, og endog med stilltiende aksept fra norske myndigheter.

Vi kan leve med at rederne heller ikke for fremtiden bidrar med skattekroner, men spar oss for skattetårer og tenners gnissel og forsikringer om hvilken enorm betydning rederinæringen har for norske distrikter.

Til nå har vi ikke sett at Kypros-rederen John Fredriksen har gitt noen mindre ringvirkninger i Norge enn de fleste medlemmene i Norges Rederiforbund.

Kommentarer:
Postet av: Torger Trige

Det er helt utrolig at et såkalt ekspertutvalg kan trekke så feilaktige slutninger. Typisk for Norge er fokus på skatt, skatt og atter skatt. Tenker noen på at de maritime næringer sysselsetter 80-90 tusen mennesker ombord i skip samt på land. Brorparten av disse er bosatt i distriktene og betaler sannelig sin skatt. Tenker noen på de titalls milliarder i valutainntekter som norsk skipsfart genererer til det norske samfunn. Er det noen som virkelig tør å tenke tanken på hva vi nordmenn virkelig KAN i et internasjonalt perspektiv? Tre ting er alt! Fiskeindustri, Oljeutvinning til havs og internasjonal skipsfart. Innenfor ALT annet er vi for amatører og mikroaktører å regne. Legg merke til fellesnevneren her. De maritime næringer! Og disse henger nøye sammen. For å sikre vår posisjon som en av de ledende nasjoner på de nevnte områder må vi være villig til å konkurere på internasjonale vilkår. Og på den arenaen nytter det ikke med sosialdemokratisk tankegang slik Stavrum forfekter. Bidraget til samfunnet vårt må sees med andre øyne. Maritim spisskompetanse, arbeidsplasser i maritim industri, valutainntekter med mer. Det er fortærende at en mann som Stavrum, som i kraft av sin stilling og utdannelse burde vite bedre, kan spre slik desinformasjon! Husk følgende; vi er verdensledende på biltransport, kjemikalietransport, havfiske, riggdrift, oljetransport, fiskeoppdrett, produksjon av de fleste typer skipsutstyr, design og bygging av offshore skip og fiskebåter for å nevne noen eksempler. Alt dette henger sammen i den såkalte maritime klyngen. Fjerner man noe av dette vil alle parter lide tap. Får inderlig håpe at utvalgets rapport blir makulert. Ellers ender vi opp som en nasjon bestående av frisører som klipper hverandre på Karl Johan.

14.03.2006 @ 11:42
Postet av: Smartingen

"Typisk for Norge er fokus på skatt, skatt og atter skatt"Du er så dum, utvalget fokuserer ikke på hva som gir høyest skatteinntekter, men på hva som er best for verdiskapningen i Norge som helhet.

14.03.2006 @ 16:15
Postet av: Andreas H.

Jeg har aldri hørt om noe utvalg som har skapt noe. Men, man skal aldri oppgi håpet.

14.03.2006 @ 16:53
Postet av: Kjell Arne

"Smartingen"Det mest ironiske nicket jeg har sett. Ha ha ha

14.03.2006 @ 18:45
Postet av: Bjørn Erik Aas

Stavrum, hvorfor ikke ta en telefon til likningssjefen i Herøy kommune på Sunnmøre f.eks. for å høre dennes synspunkter på dine påstander om at redernæringen ikke betaler skatt. Bare i Herøy kommune sysselsetter rederinæringen flere tusen sjøfolk, de aller fleste norske. Er disse helt verdiløse, etter ditt syn? Hvis disse norske offshorerederiene skal være konkurransedyktige, må de ha samme rammevilkår som de landene de konkurrerer mot, f.eks. Danmark, Sverige og Storbritania. Alle disse fartøyene må tidvis ha service, og hvis norske verft ikke må prise seg ut, vil disse være å foretrekke. Få opp øynene, Herr Stavrum.

15.03.2006 @ 06:57
Postet av: Andreas A

Klart rederne skaper arbeidsplasser. Problemet med rederne, sett fra politikeres synspunkt, er at aktivaene deres flyter rundt på verdenshavene og dermed kan flyttes med et pennestrøk. Er sånn sett enig i at rederne aldri kan forventes å betale skatt til Norge. Det medfører bare misnøye og misunnelser for andre næringer. La rederne ha sine selskaper på Kypros og Bermuda. Ikke lag noen særregler for de i Norge. De kommer til å ansette nordmenn når dette er regningssvarende uansett.

15.03.2006 @ 10:29
Postet av: Erik

Det er feil å si at de må betale like mye skatt som andre i norge, for de konkurrerer internasjonalt og bør derfor ha de samme rammereglene som andre aktører i det samme markedet. Hva syns staten er best, litt skatt eller ingen skatt? Det er nemlig det de kan velge mellom.

15.03.2006 @ 14:22
Postet av: Vidar N

Det er da flere som kjemper internasjonalt i Norge. Betyr det at Erik mener f.eks. Hydro skal få samme rammevilkår for sine aluminiumsverk som f.eks. et verk i Kina? Mye av den norske verdiskapningen i maritime næringer foregår på land (verft, oppdrett, ingeniørtjenester) og innen oljeindustrien på sokkelen. Ingenting av dette er direkte avhengig av hvilket flagg som henger på skip. De norske sjøfolkene bidrar helt klart til samfunnet - men kanskje kunne disse samme arbeiderne bidratt minst like mye om de jobbet i en annen næring som faktisk skattet til norge? Når det er sagt har vi en maritim tradisjon som det er verd å bruke noen kroner på å opprettholde.

16.03.2006 @ 18:40
Postet av: degli

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.usate348.org/degli

19.02.2007 @ 08:06
Postet av: virgilio

Great site! Good luck to it's owner! http://www.bovso.org/virgilio

23.02.2007 @ 03:59
Postet av: cavalli

pagine piuttosto informative, piacevoli =) http://www.flryanair.org/cavalli

25.02.2007 @ 01:07
Postet av: lesbo

Ich fand gute und wichtige Informationen - dir zu danken. http://www.canaxe.org/lesbo

28.02.2007 @ 10:29
Postet av: racconti

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.canaxe.org/racconti

28.02.2007 @ 19:33
Postet av: corsi

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! http://www.canaxe.org/corsi

28.02.2007 @ 22:51
Postet av: Bambini

Interesting contents i consider.. http://www.bambini.batcave.net

02.03.2007 @ 14:24
Postet av: Lover

http://itsesso.beeplog.com

02.03.2007 @ 20:02
Postet av: aria

luogo interessante, soddisfare interessante, buon! http://www.2ire17.org/aria

03.03.2007 @ 17:37
Postet av: universita

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.2ire17.org/universita

03.03.2007 @ 20:29
Postet av: sicilia

Dein Aufstellungsort verdient nur gute Woerter. Danke. http://www.2ire17.org/sicilia

03.03.2007 @ 23:21
Postet av: dj italia

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) http://www.nuovi5y.org/dj-italia

05.03.2007 @ 10:35
Postet av: figa

sono eccitato circa questo luogo, buon lavoro!:) http://www.nuovi5y.org/figa

05.03.2007 @ 13:44
Postet av: umbria

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) http://www.nuovi5y.org/umbria

05.03.2007 @ 18:47
Postet av: tattoo

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. http://www.nuovi5y.org/tattoo

05.03.2007 @ 21:17
Postet av: topless

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.nuovi5y.org/topless

05.03.2007 @ 23:46
Postet av: la scala

Grande sito!! http://www.cartk5e68.org/la-scala

06.03.2007 @ 02:16
Postet av: keira knightley

i'am really impressed!! http://www.cartk5e68.org/keira-knightley

06.03.2007 @ 04:48
Postet av: pasta

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! http://www.cartk5e68.org/pasta

06.03.2007 @ 07:21
Postet av: alitalia

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) http://www.cartk5e68.org/alitalia

06.03.2007 @ 09:52

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/918480
hits