TV2Nettavisen

Er konkurranse farlig?

14.02.2006 @ 09:24
Norske fylker taper hundrevis av millioner kroner fordi de ikke setter dyr kollektivtransport ut på anbud. Hvorfor er konkurranse så farlig?

47380-20

Samferdelsminister Liv Signe Navarsete og en rødgrønne regjeringen vil ha mindre anbud og konkurranse innen samferdsel. I Soria Moria-erklæringen sier de tre partiene at "omfattende konkurranseutsetting innen samferdselssektoren går på bekostning av viktige sikkerhets- og beredskapsfunksjoner".

Det er altså farlig med konkurranse.

Påstanden må være interessant for de nær 1.700 ansatte i Norgesbuss AS, som har vunnet mange av anbudene - og som blant annet betjener flybusser mange steder. Farlig?

For oss andre, som inntil videre tror at Norgesbuss er like bra som offentlige busselskaper, er det mer illevarslende at man dermed vil gi slipp på muligheter for store besparelser for det offentlige.

Det betyr at skattebetalernes penger kastes ut av vinduet - alternativt at bussreiser er dyrere enn de burde være.

En ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt viser nemlig at det er hundrevis av millioner kroner å spare for fylkene ved å sette busstransport ut på anbud. Rapporten viser at prisene går ned 10 % ved konkurranse - og det betyr sparte skattepenger, eller billigere reiser for passasjerene.

Venstre synes at regjeringens politikk er bakvendt:

- Kostnadseffektiviseringen har i følge rapporten funnet sted i de fylkene som har tatt i bruk konkurranseutsetting i stor skala som f.eks. Akershus hvor man har spart nesten 100 mill. kr. pr år de siste 7- 8 årene, sier Venstres stortingsrepresentant Borghild Tenden.

- Isolert sett har konkurranseutsetting i følge rapporten bidratt til en generell kostnadseffektivisering i den lokale rutebiltrafikken på rundt 10 prosent. Med de kostnadsrammene vi har innen samferdsel, er det milliarder å spare med å ta i bruk konkurranseutsetting som virkemiddel, mener Tenden.

Rapporten var Transportøkonomisk Institutt viser at Oslo-området og Vestfold er de flinkeste til å bruke anbud, mens alle fylkene fra Horaland til Troms har konkurransefrykt. I snitt er hvert fjerde oppdrag satt ut på anbud. Hvis forskerne har rett, kaster et fylke som Hedmark millioner av kroner ut av vinduet i ren frykt for konkurranse.

Her bør Soria Moria-erklæringen revurderes.

Kommentarer:
Postet av: Turbo

Når det gjelder slutt på konkurranse, mindre krav til anbud og større politiker kontroll har Navarsete virkelig en vinnersak. Spesielt vi på Rommerike som har betalt for gårder i Afrika og biler til politiker døtre i stedet for rent vann synes dette er helt riktig. I følge Navarsete så tenkr jo politikere på folk flest og ikke bare på egen vinning. Og da behøver vi jo heller ikke noen Riksrevisjon. At ingen har tenkt på denne enkle løsningen før. Trist, hadde vi ikke hatt revisjon så hadde vi ikke visst om dette her. Og Navarsete hadde hatt enda mer rett. Hva vil du gjøre med det da, Navarsete?

14.02.2006 @ 11:19
Postet av: Roger

Helt enig med Navarsete. Og som Oslo borger så bør det første vi gjør være å ta fra bøndene brøyteoppdrag. Makan til dårlig tjenestetilbud skal man lete lenge etter.

14.02.2006 @ 11:24
Postet av: Rolf J Pettersen

Flere undersøkelser (og faglitteratur) indikerer at den viktigste/største effekten av konkurranse får man i det øyeblikk en virksomhet utsettes for konkurranse (10-25%). Et moment på utgiftssiden ved off.anbud som ofte ikke kommer frem i debatten er:a) Kostnader ved neste anbudsrunde (eks.vis infrastruktur mv. som må reanskeffes/overtas av neste leverandør dersom 1.leverandør taper anbudet i omgang nr 2)b) For å opprettholde leveransekvalitet over tid viser bla amerikanske undersøkelser at den off. etat som kjøper tjenester må sette av betydelige ressurser for å kontrollere leveransene. Etter erfaringer fra bla San Fransico og Chicago må man sette av opptil 25-30% av kontraktens totalverdi til oppfølging/kontroll

14.02.2006 @ 13:10
Postet av: Ola

[Disclaimer: Vet ikke om dette innlegget fornaermer noen enda, ettersom jeg ikke har avklart det med hverken sosialdemokratene, islamsk raad eller Francis Seierstedt. Trusler ikke noedvendig ettersom jeg automatisk unnskylder meg, aksepterer og skriver under den uttalelsen som Poelse-hansen, Hoeybraaten, og islamsk raad vil komme frem til.]Dere pa hoeyresida er flink til aa regne paa aksjer og slikt. Men det er ikke alt som kan regnes tilbake til profitt. Ta for eksempel renholdsverket i Trondheim som sponser frimurerlosjens 100-aarsball. Dette hadde ikke vaert det samme med hoeyre-politkkenes aksje og profitt-iver. Se link.

Postet av: Gal Krokfot

Privatiseringen av kollektivtransporten er ikkje så genial som alle kapitalfantaster skal ha det til. Konkurranseutsettinga har mange steder ført til elendige arbeidstider for sjåførane og færre avganger.

14.02.2006 @ 23:42
Postet av: Kjell Magne

Fylkeskommunen eier rutebilselskapet i mitt fylke. Da vil de selvfølgelig ikke sette ut på anbud. Kanskje de vil selge rutebilselskapet til private. Da vil de sikkert sette rutene ut på anbud. Gud hjelpe meg.

14.02.2006 @ 23:53
Postet av: Lars

Ser ikke noe problem i å konkurranseutsette offentlige tjenester. Etatene må ta en gjennomgang på sine leveranser, sammenligne med andre og så se om de kan gjøre det billigere. Det har jo feks vist seg at det offetlige kunne levere varene til lavest pris. I Kr.Sund var det en gjennomgang av renovasjonstjenesten og kommunens folk gorde jobben rimeligst etter at anbudene var gått gjennom.Men det store spøkelset er jo å skrive kontraktene rikig. Når det gjelder frykt for mindre busstilbud i grisgrendte strøk er det bare å stille krav om at busstilbudet skal være sånn og slik så er det jo ikke noe problem. I en hvilken som helst annen privat virksomhelt er kostnadseffektivitet en del av hverdagen. Vi må være konkurransedyktige ellers har vi ikke noe å gjøre ute i markedet. Det hjelper lite å si til kunden at vi mister jobben vår dersom du bruker konkurrenten som er billigere. Pengene rår selv om sosialdemokratiet har tatt over.

15.02.2006 @ 07:55
Postet av: Kermit

@ RJPb) For å opprettholde leveransekvalitet over tid viser bla amerikanske undersøkelser at den off. etat som kjøper tjenester må sette av betydelige ressurser for å kontrollere leveransene. Det er selvfølgelig riktig, men knapt et argument mot konkurranseutsetting. Uansett hvem som produserer tjenesten er det nødvendig med oppfølging og kvalitetskontroll. Et kommunalt selskap er ikke automatisk mer til å stole på enn et privat. Derfor kreves uhildet profesjonelt tilsyn og kvalitetskontroll både av egen produksjon og kjøpte tjenester. At det ikke har vært tradisjon for å kontrollere egen produksjon er en annen sak.

15.02.2006 @ 10:33
Postet av: dubel

i en slik situasjon er det jo bare å se på den ypperlige kvaliteten på tjenestene som ytes av kommunalt ansatte hjemmehjelpere her i Oslo. Ja seff er det bra kvalitet på rengjøringen hos eldre og hjelpetrengende, selv portmoneer og kontoer ble grundig støvsugd.

15.02.2006 @ 14:07
Postet av: Trond

Kan dere vennligst slutte å sammenblande konkurranseutsetting og privatisering? Hvis den offentlige skolen A og den offentlige skolen B konkurrerer om å få undervise mine barn, blir de da for svarte ikke private av den grunn.

15.02.2006 @ 14:15
Postet av: Åge

Hva med å lyse ut på anbud jobbene som stortingsrepresentanter og statsråder?Den som legger inn billigste anbudet på å utføre jobben som Finansminister, Forsvarsminister etc, får jobben. Penger å spare og vi merker nok ingen forskjell likevel.

15.02.2006 @ 19:16

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/750078
hits