TV2Nettavisen

Bøhler-brøler

13.11.2006 @ 09:29

Den uryddige kritikken mot Telenor-ledelsen har kostet staten og de andre eierne dyrt. Bare mot slutten av uken falt verdien på Telenor med over seks milliarder kroner. Opsjonene til ledelsen er peanøtter i forhold.

47380-96

Nå må snart Ap-politiker Jan Bøhler begynne å opptre ryddig. De daglige forsøkene på å styre Telenor via pressen koster selskapets eiere milliardbeløp. Foto: Scanpix

Næringsminister Dag Terje Andersen bør få ros for sin nøkterne pressekonferanse på fredag der han i praksis fredet opsjonsavtalen til Telenor-sjef Jan Fredrik Baksaas og forsøkte å roe ned støyen rundt Telenor-styret.

Det var på  høy tid, for næringsministerens viktigste bidrag før dette var å skape betydelig usikkerhet om den rødgrønne regjeringen vil felle både Telenors styre og ledelse - og dermed kaste ut de som har størst ære for at Telenors verdi har økt fra 45 til 170 milliarder kroner de siste fire årene.

Dette får aksjemarkedet med seg og kursfallet de siste dagene kan være et signal på hvordan de ser på et Telenor som blir detaljstyrt av folk som Aps Jan Bøhler.

(Les saken om det rødgrønne opprøret mot Telenor her).

Problemet med den daglige støyen er at den viser en total mangel på respekt for spillereglene i et børsnotert selskap som Telenor. Staten eier riktignok 54 prosent, men det betyr ikke at Telenor-ledelsen må lytte til ethvert utspill fra Aps venstreside.

Både den rødgrønne regjeringen og dens støttespillere må ta inn over seg at den offentlige debatten er svært skadelig for selskapet. Fredag falt Telenor nær tre prosent på børsen (fire ganger mer enn markedet generelt) og siden støyen begynte, har eiernes verdier falt med seks milliarder kroner.

Hvor mye som kan tilskrives Jan Bøhler & co., vet ingen. Men jeg våger påstanden at kravene om å kaste Telenor-ledelsen er mye dyrere enn opsjonsordningen.

Jeg er grunnleggende uenig med Bøhler når det gjelder opsjoner. For det første koster opsjonene ikke Telenor fem øre (opsjoner er i praksis et spleiselag fra eierne). For det andre har eierne tjent betydelig mer enn Telenor-ledelsen på verdiøkningene siden 2002.

Hele ledelsens opsjonsprogram er under en promille av verdiøkningen som er skapt.

Men aller viktigst er likevel at staten opptrer som en ryddig eier som aksepterer at også de andre aksjonærene skal ha et ord med i laget.

Styret velges på generalforsamling, og det er opp til næringsminister Dag Terje Andersen å bidra til å få et Telenor-styre som lytter til både staten og de andre eierne.

Styret lager opsjonsprogrammer og ansetter konsernsjef.

Dermed har næringsministeren makten, men den skal utøves gjennom Telenors valgte organer og ikke gjennom en kontaktform som enkelt kan beskrives som "viktig melding, lytt på radio".

Telenor-ledelsen bryter aksjeloven hvis den lar seg instruere av en aksjonær til å treffe beslutninger som går på bekostning av de andre eierne. Det gjelder uansett hvor høyt Jan Bøhler & co. hyler.

Telenor-sjefen er ryddig nok til å forholde seg til styret og generalforsamlingen, og der har han solid støtte for både salget av Telenor Satellite Services, opsjonsprogrammet - og for å selge Opplysningen 1881.

Til nå har Telenor-ledelsen skapt en verdistigning på godt over 100 milliarder kroner, mens kritikerne har skapt et milliard-ras. Det bør være et tankekors.


Kommentarer:
Postet av: Investor

Det er vel neppe helt korrekt at opsjonene ikke er gratis. Hvis opsjonene til lederen ikke er en del av lønna, hva er det da? Hvis en del av lønna ikke er en kostnad, hva er det? Og hvis en kostnad ikke hører hjemme i regnskapet, hvor skal det da?Riktignok kan aksjene som omfattes av opsjonene bli emittert, og da er det eksisterende aksjonærer som betaler. Men de kan også måtte kjøpes i markedet av Telenor, og da er differansen mellom markedspris og opsjonspris en reell kostnad.

13.11.2006 @ 10:37
Postet av: Abe

Greit nok av Stavrum men når ledelse og styre gjentatte ganger trosser majoritetsaksjonærens ønsker, må det få konsekvenser. Det naturlige ville være ekstraordinær generalforsamling. Kan ikke vente til folk er oppe til valg når de åpent går i mot sin eier....

13.11.2006 @ 11:59
Postet av: Kristian

Grunnen til hele oppstyret er nå først og fremst det faktum at lederne har opsjoner, ikke at politikerne kritiserer dem. Det blir for dumt å legge skylden for dette på politikerne, siden oppstyret aldri ville ha funnet sted hvis det ikke var for opsjonene. Kritikken er bare virkningen, årsaken er opsjonene.Det er også vanskelig å forstå for meg at det fremdeles inngås opsjonsavtaler. Vi har jo sett gang på gang nå hvor mye bråk det blir når disse avtalene kommer frem i dagens lys. Alle ledere som får slike avtaler vet det blir bråk, men fristelsen til å få 20, 30 eller 40 millioner for å gjøre ingenting er nok for stor. Hvor blir det av hensynet til bedriftens beste når slike avtaler som alle vet det blir bråk av inngås? Gangsynet forsvinner vel når millionene begynner å fly over forhandlingsbordet. Alle som ikke selv har en opsjonsavtale ser hvor jo hvor galt det er å bruke aksjekursen som en belønningsfaktor da veldig mye annet enn lederens gjøren og laden påvirker denne. Det er f.eks ikke Eivind Reiten og Helge Lund sin fortjeneste at oljeprisen er høy. Hvis det er slik at ledere ikke makter å komme seg ut av senga om morran uten å ha 40-50 millioner i sikte, i tillegg til millionlønningen, så får det innføres bonus basert på bedriftens overskudd.Det vil antageligvis gi mye mindre uttelling for lederne og det vet de naturligvis selv også. Det er mye bedre å få en opsjonsavtale som sikrer millioner nærmest uansett hvor dårlig jobb du gjør.

13.11.2006 @ 12:13
Postet av: Doc Holliday

Opsjoner er jo utvilsomt endel av avlønningen. I utgangspunktet var ikke opsjoner sett på som kostnader under den norsk regnskapsstandard, men som en endring av egenkapital. Amerikansk regnskapsskikk (USGAAP) er tuftet på det samme forholdet. Da Telenor utstede disse opsjonen var det ingen kostnadsføring. Nå følger alle selskap på Oslo Børs regnskapsstandarden IFRS (fra 1/1-05). Når Telenor tok i bruk IFRS måtte selskapet korrigere regnskapsføringen sin, og har da også tatt inn opsjonene som en korreksjon. Opsjoner utstedt etter 1/1-2005 ville ha blitt kostnadsført.

13.11.2006 @ 12:14
Postet av: sam

Når skopusserne på wall-street begynner å trade aksjer...........

13.11.2006 @ 14:14
Postet av: aksjonær

Kursfallet har kun en årsak. Markedet reagerer på at styre og ledelse totalt neglisjerer hovedaksjonærs interesser. Det er der og kun der ansvaret ligger, men det krever vel mer kompetanse enn det Stavrum innehar for å skjønne.

13.11.2006 @ 15:46
Postet av: aksjonær

Kursfallet har kun en årsak. Markedet reagerer på at styre og ledelse totalt neglisjerer hovedaksjonærs interesser. Det er der og kun der ansvaret ligger, men det krever vel mer kompetanse enn det Stavrum innehar for å skjønne.

13.11.2006 @ 15:50
Postet av:

Til Investor: Tildelingen av opsjoner kan sees på som en lønn. Baksaas har fått 500.000 opsjoner. Avtalen er utformet slik at han kan konvertere dem til aksjer for børskursen da han fikk opsjonene + renter. Selve opsjonene var verdt 6-8 kroner, slik at den reelle lønnen til Baksaas for "opsjonseventyret" er tre-fire millioner kroner.

13.11.2006 @ 16:08
Postet av: lompa

Det var ingen som trodde kursen/selskapet skulle ta av slikt. Vi snakker om en diger koloss som kanskje tar 10% i året. Da hadde opsjonene blitt verdiløse (de har sikkert en minimumsavkastning).Dessverre for Norge og nasjonen som helhet har de hatt kjempesuksess. De har 3-ganget resten av industrien. Dette kan vi ikke godta.

13.11.2006 @ 17:01
Postet av: hp

Når ble det forbudt å snakke i det landet her? Makan til vrøvl som Stavrum kommer med her er heldigvis sjelden en hører. Håper Bøhler og andre som vil kritisere makteliten i samfunnet kommer på radio og TV hver eneste dag. Hvem som skal "lytte på radio" er det for svarte ingen blårusser eller journalister som skal bestemme......

13.11.2006 @ 19:36
Postet av: Gunnar Stavrum

Til hp: Det er selvsagt ikke forbudt å ytre seg og Jan Bøhler må få si hva han vil. Men når det er folk som har stor innflytelse på hva regjeringen mener som snakker, så bør man også tenke igjennom effekten av det man sier. Og der er min påstand at uroen rundt ledelse og styre er atskillig mer skadelig enn Telenor-ledelsens opsjonsordning.

13.11.2006 @ 19:59
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: Kjellemann

En slik sak viser helt klart at staten ikke bør eie bedrifter.

13.11.2006 @ 20:03
Postet av: gutten på gølvet

Er vel også et tankekors at markedet (les: meglere med et svært snevert syn) reagerer på denne "støyen" med å sende verdien av aksjen ned med 3% på en dag. Disse evneveike fyrene som tjener penger uansett opp-/nedgang burde ikke la seg affisere av utspillene til Bøhler.Skremmende også at høyt utdannede økonomijournalister er så fullstendig uforstående til at samfunnet reagerer på disse avsindige avlønningene. Standardsvaret om at det er helt vanlig ute og at lønnsnivået for toppledere her i landet er latterlig lavt viser en total mangel på forståelse for hvilken signaleffekt dette gir.Svært sjelden enig md Valla, men denne gangen traff hun spikeren på hodet; "Dette er umusikalsk". Er lov å stikke fingeren i jorda en gang iblant og spørre seg selv om dette faktisk er lurt.At Stavrums rødgrønne hodepine stadig får utløp her får så være, men opsjoner og fallskjermer ble da ikke bifallt av hverken Bondevik I eller II, så dette er nok ikke noe som kun kan henges på dagens politiske styre.

13.11.2006 @ 20:13
Postet av: Ludde

Markedet har gått én vei siste fem årene (rett opp - Stavrum!). Er det ledesen i Telenor sin fortjeneste, slik du skriver? I så fall gratulerer med en fantastisk banebrytende analyse. Det var forøvrig hyggelig å se deg og han enkeltmannsforetak-knollen TV2 hadde hentet inn falle totalt gjennom i debatten mot Ap og LO i Tabloid. Grattis, nok en gang.Det kan ikke gjentas for ofte: Vi har et felleseuropeisk arbeidsmarked. Tjener våre fantastiske konserledere for dårlig i Norge sammenlignet med resten av landene, skulle man tro at lederne søkte lykken der det virkelig var cash å hente. Poenget er jo at ingen utenfor Norge er interessert i norske toppledere, og det er ikke vanskelig å forstå.

13.11.2006 @ 21:03
Postet av: Opgitt

Har du fått Telenor helt på hjernen Stavrum ?Mener du virkelig at opsjonene ikke koster Telenor fem øre ? Enten må Telenor ut i marketdet å kjøpe disse for over 100 kr/stk, for så å selge dem til ledelsen for la oss si 40 kr/stk. Dersom Telenor har aksjene må de da selge dem til ledelsen for 40 kr/stk i stedet for å selge dem på det åpne marked for over 100 kr/stk, man realiserer ikke den reele verdien. Dersom Telenor aksjen nå fortsetter å stige, mener du da det er Jan Bøhler som kan takkes det(steg faktisk i dag).Når du er inne på ledere som bør belønnes for å levere varene, bør vel du revurdere ditt syn på samferdselsministren som etter lønnsavtale med Avinoransatte ble karaketreisert som svak og konfliktsky, nå er det ingen forsinkelse som følge av Avinorproblemer, med andre Avinor leverer varene, er hun en leder du beundrer ?

13.11.2006 @ 22:28
Postet av: Investor

1) Eierne av Telenor kan emitere de aksjene som er omfattet av opsjonsordningene, og dette koster ikke Telenor noe som helst.2) Det er riktig at det er liten etterspørsel etter norske ledere i utlandet, men derimot er det stor etterspørsel etter utenlandske ledere i norske selskaper i utlandet, og dette får konsekvenser for lønnsnivået hjemme3) Hvis jeg gir en leder en lottokupong i stedet for lønn, og kupongen går inn med 16 mill, er det umoralsk avlønning?

14.11.2006 @ 08:25
Postet av: gutten på gølvet

Til Investor:Er vel litt større muligheter for gevinst enn i Lotto da. Om ikke umoralsk så ihvertfall uspiselig for folk flest.Jeg er ikke bekymret for kostnaden dette medfører for Telenor, er mer bekymret for hva det får å si for lønnsoppgjøret til våren, hvis vi får se flere slike avtaler.

14.11.2006 @ 08:43
Postet av: Petter

Det fine (for lederne) med opsjoner, er jo at det kan sammenlignes med å få vinnerkupongen i lotto etter at trekningen er foretatt.La oss tenke oss at Telenor hadde gjort det bare halvparten så bra som markedet forøvrig de siste år. Da hadde Baksaas sine opsjoner fremdeles hatt en verdi på ca. 20 millioner.Kanskje du Investor eller Stavrum kan fortelle meg hvorfor det er riktig at en leder som bare har gjort det halvparten så bra som den generelle stigningen i markedet skulle fortjene 20 millioner kroner for dette.Alle skjønner at bonus basert på bedriftens overskudd er en riktigere måte å gjøre det på, men selvfølgelig mye mindre gunstig for lederne. For med bonus basert på overskudd er det jo faktisk en risiko for at man ikke får bonus i motsetning til med opsjoner.

14.11.2006 @ 08:56
Postet av: Morten

Morro med opsjoner Opsjonsdebatten har rast i den siste tiden etter at Mr Baksaas i Telenor har innløst noen av de opsjonene han fikk tildelt for en del år siden. Det er jo ganske morsomt at han først avtaler en lønnspakke, og så tre år senere får massiv kritikk for å motta den lønna han hadde avtalt. For det første er det styret som burde kritiseres (om det er noe som er kritikkverdig), og der kan jo både de ansatte og staten (som største eier) bestemme hva som skal skje.Det går litt raskt i svingene for Gunnar Stavrum hos Nettavisen også. Som han sier: 'For det første koster opsjonene ikke Telenor fem øre (opsjoner er i praksis et spleiselag fra eierne).' Nuvel. Opsjoner er selvfølgelig en kostnad for Telenor. Kostnaden er verdien på opsjonen i det den blir utstedt. At Stavrum prøver å skape et skille mellom Telenors kostnader og eiernes kostnader er jo også litt originalt. La oss si at Telenor doblet lønna til Baksaas, og betalt tilsvarende mindre utbytte... blir det også et spleiselag, eller er det kostnad for Telenor? Det er greit å kritisere, men da er det lurt å vite hva man snakker om.

Postet av: Andreas A

Skjønner at du er for opsjoner Stavrum. Men du glemmer et par ting. Når majoritetseieren som har 54% av aksjene sier at det ikke er noen god idé med opsjoner så bør du vanligvis høre på han. Og til de som sier at opsjoner er som å få kjøpe toppgevinstloddet i lotto ETTER at trekningen er foretatt har helt rett. Opsjonssystemet er dessverre pill rottent, noe doktorgradsavhandlingen til Anders Buvik bekrefter. Forby opsjonsavtaler. Jeg har ingen tro på at norske lederne kommer til å flykte til utenlandet av den grunn. De har vel koner og familie de også. Og når alt kommer til alt så er det de som bestemmer slike ting som bosted. Ikke lønningsposen.

14.11.2006 @ 10:37
Postet av: Bent

Vi skal i dag legge merke til hvilken umiddelbare effekt Stavrums banebrytende kommentarartikkel har hatt. Aksjemarkedet reagerer raskt, og vi kan vedl si, eller i alle fall antyde, at Stavrum har bidratt til at Telenor hittil i dag har gjenvunnet mer enn 2,4 milliarder kroner av verdien som disse tåpelige rødgrønne politikerne har "sølt" bort. Så fortsett med dine analyser du, Stavrum. Kanskje du kunne hjelpe Yara litt også.

14.11.2006 @ 13:15
Postet av: lat,rik og sytende nordmann

"Og til de som sier at opsjoner er som å få kjøpe toppgevinstloddet i lotto ETTER at trekningen er foretatt har helt rett."Dessverre for meg er det nok ikke slik. Jeg ble tildelt opsjoner i 2000 (jeg er ikke en av disse forhatte topplederene men en helt vanlig ingenioer). Aksjekursen i mitt selskap er halvert og det tjener nok ikke jeg noen penger paa dessverre. Jeg har tilogmed tapt penger fordi jeg var skattepliktig for verdien av de tildelte opsjonene.Dersom aksjekursen hadde steget ville jeg blitt kraftig forbannet dersom en av eierne senere ombestemte seg og fortalte meg at jeg ikke kunne hente ut opsjonsgevinst likevel fordi vedkommende foelte at det var "umoralskt".En kan mene mye om opsjoner, men det er styret som er ansvarlig for ansettelse og avloenning av ledelsen. Aa skjelle ut en ansatt for en avtale eierens representanter i styret er ansvarlig for er slett eierskap.Det tvingende noedvendig at en stor bedriftene som er aktoer paa et aapent globalt marked ogsaa finner toppfolk paa det globale arbeidsmarkedet. Uansett om disse er norske eller indiske trenger en bedrift av Telenors format topp kompetente ledere. Det er ikke noen god maate a tiltrekke seg talent paa naar eieren hoeyt og tydelig annonserer foelgende:-Vi vil ikke tilby konkurransedyktig loenn.-Vi vil ikke tilby opsjoner.-Vi vil ikke tilby bonusavtaler av noen saerlig verdi.-Vi vil skjelle deg ut i media og fjerne deg fra stillingen dersom du paa noen maate klarer aa tjene mye penger mens du er ansatt i vaar bedrift.

14.11.2006 @ 14:24
Postet av: Til Andreas A fra siv.øk.

Tror du løsningen er å forby opsjoner? Til og med normalt naive politikere i SV og AP har skjønt at dette ikke vil ha noen virkning. Det vil alltid finnes alternative måter å avlønne ledere på, og det finnes faktisk verre alternativer enn opsjoner. F.eks. fast lønn. Gode ledere vil alltid ha godt betalt - på en eller annen måte. Det synes vanskelig for meningmann å akseptere at slike lønninger er gitt fordi kvalifisert personell mener lederen er verdt det.Lederne kommer ikke til å flykte til utlandet, det er jeg helt enig i. Det de derimot kan gjøre er å opprette selvstendige konsulentfirmaer og heve samme gode lønn, men med noe mindre prestisje. De litt dårligere kvalifiserte tar over lederjobbene. Slik er det til en viss grad nå, dyktige jurister, ingeniører og økonomer er rådgivere eller selvstendig næringsdrivende pga høyere lønn. Det blir en vanskelig balansegang mellom misunnelse fra meningmann og høyest mulig verdiskaping.

15.11.2006 @ 14:37

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2694638
hits