TV2Nettavisen

Vandrende bomber

26.03.2008 @ 08:41
Rundt 400 somaliere skal sendes ut av landet, men vandrer rundt uten penger og arbeid. I går ble en av dem siktet for drap.

somalia

Mannen, som angivelig også var blant dem som angrep Kadra Yusuf, skulle vært utvist allerede i 2004. - Men på grunn av forholdene i hjemlandet har det ikke latt seg gjøre, sier lederen for volds- og sedelighetsseksjonen i Oslo-politiet til Dagsavisen.

dagsavisen

Somalierne lever i en fortvilet situasjon. Enten er de nektet opphold i Norge eller så er de utvist på grunn av kriminelle handlinger. - De begår lovbrudd, får ikke opphold, men så blir de ikke sendt ut heller. Det er en håpløs tilstand.

- Uten ID-kort og bankkort, er valgmulighetene begrenset, sier Elvis Nwosu, som har arbeidet med denne gruppen, til Dagsavisen.

Flere av de utviste somalierne har vært innblandet i alvorlig kriminalitet, og det mest kjente eksempelet er overfallet på Kadra.

De har ikke rett til å være i Norge, men vi sender dem ikke hjem igjen på grunn av situasjonen i Sør-Somalia.

Slik havner de i et juridisk ingengmannsland. Ikke sendes de hjem - og ikke får de reelle muligheter til å skaffe seg et lovlig levebrød i Norge.

Til overmål er også somaliere den nasjonaliteten som har falt mest ut av arbeidsmarkedet. Hver femte person er arbeidsledig, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Flere av dem har opplevd krig og voldshandlinger og sliter med psykiske problemer.

Det er humant av Norge å la være å sende de 400 somalierne hjem til et hjemland i krig, men det er en livsfarlig situasjon å la dem vandre rundt uten muligheter til å leve et normalt liv.

- Nå skyver vi bare problematikken til andre steder, til psykiatrien, kriminaliet og til ofrene, sier Nwosu.

Kommentarer:
Postet av: Nils

Merkelig kommentar, dette er jo bare en oppramsing av fakta som de fleste kjenner til.Mener du ingen ting om dette Stavrum? Hva syns du bør gjøres?

26.03.2008 @ 09:23
Postet av: Kyniske Karl

Send dem tilbake til Somalia.Om det går galt med dem der er det jo trist, men det er mere trist om de hugger ned uskyldige folk på trikken i Oslo, eller voldtar noen her.

26.03.2008 @ 09:31
Postet av: Juba Juba

Dersom denne mannen var en av Kadras overfalsmenn, hvorfor i all verden går han fortsatt løs???

26.03.2008 @ 09:45
Postet av: Wallbreaker

Dette viser jo bare at (volds)forbryterens interesser ivaretas mye bedre enn ofrene. Systemet er jo lagt opp til at det i tillegg skal bli nye ofre. Norge, og andre vestlige land er i ferd med å omdannes til anarki. Den enkeltes sikkerhet er opp til en selv, mens Staten dytter ut fler og fler voldsbomber i samfunnet.

26.03.2008 @ 09:52
Postet av: Mannen i gata

Nok et grellt eksempel på at regjeringen setter egne borgeres sikkerhet tilside for sine politisk korrekte meninger. Hvor mange voldtekter og drap må vi finne oss i?

26.03.2008 @ 10:20
Postet av: Bjørn

Løysinga er - sjølvsagt - å slutte å bry seg med kva som eventuelt vil skje med dei når dei vert sendt tilbake. Me kan ikkje gjere alle verdas problem til våre.

26.03.2008 @ 11:26
Postet av: helene

nettdebatter er veldig opplysende og nyanserte. Hva skal man med papiraviser når alle de kloke hodene blant oss har flytta over til nettaviser.

26.03.2008 @ 11:49
Postet av: Gunnar Stavrum

Nils: Det fremgår vel av bloggen, om enn indirekte. Hvis vi ikke sender dem hjem, bør vi innstille oss på at de er her - og gi dem mulighet til å ha et normalt liv med identitetskort, bankkonto, inntekt etc.Det aller verste er det vi gjør nå, nemlig å la dem leve i ingenmannsland. Det er ille for dem, og farlig for oss andre.

26.03.2008 @ 13:54
Postet av: nils

Jeg syns ikke det fremgår som din mening, men dersom det er det, så er jeg nokså uenig med deg.Dersom man skal la disse menneskene være i Norge, bør det i så fall opprettes leire hvor de får profesjonell oppfølging samtidig som de holdes borte fra samfunnet. Dersom det er langvarig farlig for dem å returnere, hadde de fått asyl.Jeg mener det er utrolig at man lar anslagvis 20000 mennesker uten gyldig oppholdstillatelse tilsynelatende oppholde seg fritt i landet

26.03.2008 @ 15:51
Postet av: Jonas

Menneskerettigheter og internasjonale "forpliktelser" trekkes ut i det absurde når man lar disse menneskene bevege seg fritt i samfunnet. I land som fremdeles tar egne borgeres sikkerthet på alvor, som Danmark, interneres slike på ubestemt tid. Hensynet til den egne befolkningens sikkerhet i Norge der imot ser ut til å komme i siste rekke. Og bare en liten saksopplysning: Yrkesdeltagelsen (den reellle) blant somaliere ligger på langt under 20%, og da skal man huske på at én times oppmøte i uken på et integreringskurs regnes som sysselsetting. Slik det fremkommer av artikkelen kan man få inntrykk av at fire av fem somaliere arbeider, noe som selfølgelig ikke er riktig, men det skrives kanskje bevisst? slik. Det riktige ville være å skrive at en av fem som er tilgjengelig for arbeidsmarkedet er arbeidsledig. 80% av somalierne er fatisk ikke tilgjengelige for arbeidsmarkedet, de lever av trygd og annet.

26.03.2008 @ 16:29
Postet av: Jonas

En liten ting til: Det er helt opplagt at man kan utvise mennesker som ikke oppfyller asylinstituttets bestemmer for opphold. Hadde de gjort det (oppfylt betsemmelsene) hadde de jo fått bli. Det er politiks vilje det skorter på. Tvangsmessig uttransportering er ikke noe problem. Andre land klarer det, hvorfor ikke Norge?

26.03.2008 @ 16:35
Postet av: S. Tømmerås

Nei, folk aner tydeligvis ikke hva utenforskap er. Det fins vel knapt noe som er så potensielt farlig som å hensette folk i en situasjon der de ikke har noe å miste lenger. Jeg blir skikkelig skremt over den manglende evnen mange åpenbart har når det gjelder å se andre mennesker som medmennesker.

26.03.2008 @ 18:03
Postet av: Holger Humpeditten

Men de som ble hugget ned på trikken og de som blir voldtatt på gaten er vel også medmennesker ??

26.03.2008 @ 21:10
Postet av: J J

Det er vanskelig å mene noe som helst i Norge når det gjelder innvandring uten å bli kalt rasist. Derfor pakker Stavrum sine meninger klokelig inn i en noe ullen tekst, og derfor er innvandring et ikke- tema i norsk politikk.Fortsetter innvandringspolitikken slik den gjør nå, vil vi nok måtte ta stilling til den alle sammen om kort tid uansett.Det er veldig merkelig å være vitne til at vi har et såpass stort samfunnsproblem i Norge, men allikevel kan ingen snakke om det.

26.03.2008 @ 21:41
Postet av: J J

Og en ting til mens jeg er i siget. Tror du virkelig at 4 av 5 somaliere er i arbeid Stavrum?At SSB presenterer slike åpenbare løgner viser jo bare hvor betent temaet innvandring er.Jeg synes nordmenn snart fortjener å få høre i det minste et snev av sannhet når det gjelder innvandringen, og ikke minst kostnadene for samfunnet rundt dette.

26.03.2008 @ 21:58
Postet av: Jonas

JJ: SSB's statistikk lyver ikke. Du vil finne tallene for både yrkesdeltagelse og arbeidsledighet på hjemmesiden deres. Poenget mitt var at når tallmaterialet (arbeidsledigheten blant somaliere) presenteres slik Stavrum bevisst eller ubevisst (han kanskje ikke vet bedre) gjør, fremstår det for menigmann som om 80% av somalierne arbeider, noe de vitterlig ikke gjør. 97% av nordmenn arbeider heller ikke selv om arbeidsledigheten bare er på 3% for denne gruppen. Og når det gjelder innvandring (den ikke-vestlige) og de problemer den medfører er det faktisk et område som er unntatt demokratiske spilleregler; det skal ikke diskuteres. Derfor har Oslo nå offisielt 19,6% ikke-vestlige borgere, uoffisielt ca 25% om vi tar med dem som SSB omdefinerte som norske (utgjør ca 180.000 på landsbasis), uten at denne dramatiske økningen har vært underlagt demokratiske prosesser. De som har opponert seg har umiddelbart blitt brunbeiset av presse og korrekte politikere som f eks Erling Lae. Og til sist: De samfunnsøkonomiske kostnadene som oppstår på grunn av ikke-vestlig innvandring får vi nok først på bordet når krybben er tom. Om du er interessert i temaet er det utgitt bøker både i Danmark og Sverige som omhandler det.S. Tømmerås: Hva mener du bør gjøres?

26.03.2008 @ 23:08
Postet av: Gunnar Stavrum

Kjære alle debattdeltakere: Innvandring er et stort tema, men den aktuelle problemstillingen er begrenset, om enn vanskelig:Hva gjør vi med innvandrere som er nektet opphold og som venter på å bli tvangsutsendt - når hjemlandet er i krig, og de risikerer liv og helse ved å bli sendt hjem?

27.03.2008 @ 09:06
Postet av: Jonas

Gunnar Stavrum skriver: "Hva gjør vi med innvandrere som er nektet opphold og som venter på å bli tvangsutsendt - når hjemlandet er i krig, og de risikerer liv og helse ved å bli sendt hjem?"Ingen flyktninger blir sendt til hjemlandet sitt om de risikerer forfølgelse, da får de opphold iht til flyktningekonvensjonen. Det er en temporær situasjon i hjemlandet og/eller manglende politisk vilje som gjør at de ikke blir sendt fra Norge (andre land sender somalierne ut). I påvente av uttransportering skulle de ("flyktningene", de er ikke flyktninger siden de ikke har fått opphold) vært internert til utsendelse lot seg gjennomføre. Andre land, som USA, isolerer i utgangspunktet identitesløse personer, noe Norge også burde gjort. Det er grovt misbruk av asylinstituttet at det brukes som brekkstang av økonomiske flyktninger slik det gjøres i dag. Og unntaksbestemmelsen 'opphold på humanitært grunnlag' som kun var ment brukt i særskilte tilfeller er nå blitt hovedregelen for opphold i Norge. Synes du det er rart folk i almenhet mister all respekt for norsk asylpolitikk Gunnar?Et spørsmål litt på siden til slutt: Har du, Gunnar Stavrum, gjort deg noen refleksjoner om hvor grensen går for hvor mange "flyktninger" et lite og sårbart land som Norge kan motta uten at samfunnet blir dysfunskjonelt?

27.03.2008 @ 12:28
Postet av: olds69

Gunnar Stavrum skriver: "Hva gjør vi med innvandrere som er nektet opphold og som venter på å bli tvangsutsendt - når hjemlandet er i krig, og de risikerer liv og helse ved å bli sendt hjem?"Løsningen er enkel.De som ikke har lovlig opphold i Norge, det være seg pga asylsøknad under behandling eller avslått søknad, må interneres slik at de ikke går under jorden eller begår straffbare handlinger.Dersom en ikke går med på å bli internert så står en fritt til å vende tilbake til sitt hjemland.Et absolutt minstemål må være at de som er dømt for straffbare handlinger blir internert for å skjerme befolkningen.Dette vil neppe være i strid med folkerettslige forpliktelser og kan sammenlignes med de nylig antatte lovene i Italia som gir myndighetene rett til å utvise og internere grupper av personer som en antar vil utføre straffbare handlinger.(Mer spesifikk så er det snakk om Rumenske bander som kan utvises, mao EU borgere, og her hadde EU ingen innspill til tross for at det strider mot de fire frihetene i EU.)Olds69

27.03.2008 @ 18:04
Postet av: Jonas

olds69: Praksis med inngåtte konvensjoner må ses i lys av formålet med disse. Flyktningekonvensjonen var ment å gi beskyttelse til genuine flyktninger, dagens praktisering av konvensjonen åpner der imot for en storstilt innvandring av kriminelle lykkejegere som utsetter landets vertsbefolkning for kriminelle overgrep vi ikke har vært vitne til siden andre verdenskrig (i Sverige som har kommet lenger enn Norge på den flerkulturelle sti har voldtektene nådd et slikt nivå, og er av slik karakter, du normalt bare finner i en krigssone). Det innebærer på sikt at myndighetene nødvendigvis vil miste sitt voldsmonopol siden de ikke er i stand, eller viser vilje, til å beskytte sin egen befolkning, det vil være en naturlig konsekvens.Et annet aspekt er at selv om Norge har ratifisert flyktningekonvensjonen bestemmer landet faktisk suverent selv hvor mange flyktninger, samt hvem, det vil motta. Danmark har igjen vist at det nytter. Danskene har bremset inntak fra ikke-integrerbare kulturer (hovedsaklig afrikanske og muslimske) med 93%. I Danmark finner man seg heller ikke i voldsutviklingen, og vedtar høyst sannsynlig en lov som innebærer øyeblikkelig utvisning for innvandrere eller flyktninger som blir tatt med våpen (én gangs overtredelse er nok). Det skulle i grunnen bare mangle, men ikke i Norge, for her fremholdes fortsatt myten om traumer og krig som årsak til voldsutøvelsen (pussig at dette ikke var tilfelle i Norge etter krigen med alle norske som hadde opplevd et helvete). Dette gir utrolig nok rett til behandling, i steden for en høyst betimelig utvisning.Jeg synes i utgangspunktet det er merkelig at Gunnar Stavrum ikke selv innser den åpenbare løsningen på hva som bør gjøres med "Ikke-returnerbare"/temporært problematiske

"flyktninger" det er fattet utvisningsvedtak mot. En kan spørre seg hvor sympatien ligger? For de norske ofrene for det flerkulturelle eksperimentet, som det begynner å bli nokså mange av, eller for "flyktningene". Jeg er ikke i tvil hvor min sympati ligger. Men vanlige folks trygghet er underordnet politikernes påtatte "humanisme" ser det ut til.

27.03.2008 @ 20:36

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5764113
hits