TV2Nettavisen

Lisens til å lyve

08.02.2008 @ 08:57

Neste uke forandrer Stortinget loven for seg selv: Nå blir det fullt lov å lyve for å bli valgt. Valgflesk kan være løgnaktig uten at politikerne kan få straff.

storberget

Justisminister Knut Storberget vil gjøre løgnaktige valgløfter lovlige. Foto: John Petter Reinertsen, Samfoto.

Kristin Halvorsen lovet full barnehagedekning i 2007, men brøt løftet.

Ifølge Straffeloven kan slike valgløfter være ulovlige. De kan normalt dømmes med fengsel:

§ 105. Den, som ved (...) løgnagtige Forespeilinger eller ved andre utilbørlige Midler søger at øve Indflydelse paa en andens Optræden eller Stemmegivning i offentlige Anliggender (...) straffes med Hefte indtil 3 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

(Les loven her)

Tre års hefte betyr i moderne tid halvannet års fengsel. Men Kristin Halvorsen trenger ikke bekymre seg. Av en eller annen grunn er denne paragrafen sovende. Knapt noen er dømt i moderne tid for valgflesk og brutte valgløfter.

- Såvidt jeg vet, har dette vært en sovende paragraf, sier leder i justiskomiteen Anne Marit Bjørnflaten fra Arbeiderpartiet til NRK.

Nå skal paragrafen bort, hvis justisminister Knut Storberget får med seg Odelstinget. Justisdepartementet vil ha bort hele forbudet mot valgflesk.

Departementet vil endre bestemmelsen om  utilbørlig stemmepåvirkning slik at det går klart frem at valgkampløfter og annen argumentasjon for å påvirke velgeratferden ikke rammes av straff - selv ikke når løftene fremstår som svært så urealistiske.

- Det bør ikke være en oppgave for strafferetten å reagere mot personer som forsøker å vinne et valg med «løgnaktige forespeilinger», heter det i lovforslaget fra Justisdepartementet.

Forslaget går trolig igjennom i Stortinget, og lederen for justiskomiteen ser ikke valgløgner som en vesentlig forbrytelse: 

- Vi ønsker at politi og rettsapparatet heller skal bruke kreftene på viktige saker - ikke å straffeforfølge politikere som ikke holder det de lover, sier Anne Marit Bjørnflaten til NRK.

Og fortsatt er det noen som ikke tror på politikere.


Kommentarer:
Postet av: Mannen i gata

Skammelig! Det er alle journalisters pllikt å sørge for at dette ikke går i glemselen. Dette bør det settes mest mulig lys på.

08.02.2008 @ 09:21
Postet av: Gustav

I henhold til denne loven skulle alle i regjeringen da settes inn! De de nå i praksis gjør er å gi seg selv amnesti.Er det rart politikerforakten øker?

08.02.2008 @ 09:47
Postet av: Gustav

Og en ting til!Stå på Stavrum, Ikke la de dø i synden!

08.02.2008 @ 09:48
Postet av: City

Makan til vrøvl du skriver skal man lete lenge etter. Kristin Halvorsen lovet full barnehagedekning viss ikke skulle hun gå av, da det ikke ble innfridd skal hun settes i fengsel da ? Du er selv redaktør for en avis som formidler løgner og sladder, se alt røret dere skriver om feks Britney Spears, spekulasjoner rund Madeline saken. Skal du settes i fengsel dersom dette ikke sant ??

08.02.2008 @ 09:58
Postet av: Den andre mannen i gata

Det er flott at folk som Stavrum belyser de grumsete og sterkt lyssky midler politikere kynisk anvender for å skaffe seg selv makt. Hva sitter vi andre igjen med? Et vanstyrt land, et uendelig offentlig pengesløseri, mens de nå amnestiberettige opportunisten på Tinget fremdeles bevilger seg pensjonen de aller fleste bare kan drømme om.

08.02.2008 @ 10:12
Postet av: kk

De gir seg selv høyere lønn, de tilpasser loven etter egne ønsker, de unntar seg selv fra pensjonsreformen osv osv osv.Unnskyldningen nå er at de ønsker at politi og rettsapparatet heller skal bruke kreftene på viktige saker, slik som å overvåke vanlige folk på alle mulige måter og dra folk inn i rettsapparatet for de minste filleting.Det viktigste er tross alt nok en gang at de selv slipper unna.

08.02.2008 @ 10:16
Postet av: Realisten

Hallo.Det er jo vi velgere som avsier "dommen". Og hvis vi er våken, blir de ikke gjenvalgt. Og nå er jo slik info ganske så tilgjengelig for alle som er interessert. Dersom de gjør en god jobb på andre områder kan vi kanskje glemme noen "synder" også.Men altså, la det nå være meg som velger som avsier denne "dommen" (ikke en eller annen dommer). Det er jo det som er et demokrati!

08.02.2008 @ 10:34
Postet av: United

Godt skrevet City. Tror Stavrum har røyka en fet liban i dag morres. ;-)

08.02.2008 @ 12:21
Postet av: HF

Det ville uansett vært vrient å få noen dømt etter denne paragrafen da det er LØGN som kan straffes, ikke MANGLENDE GJENNOMFØRING. Det går alltids å hevde at det var ærlig ment da det ble sagt, men dessverre endret forutsetningene seg underveis.Lover som er så vanskelige å bruke i praksis har vi ikke bruk for.

08.02.2008 @ 13:55
Postet av: Gunnar Stavrum

City/United: En rekke yrkesgrupper kan settes i fengsel hvis de farer med løgn - to nærliggende eksempler er aksjemeglere og journalister. I mange tilfeller kan man dømmes selv om det ikke er bevisst løgn.

08.02.2008 @ 15:56
Postet av: HF

Ja, løgn om faktiske forhold. Her er det snakk om å lyve om egne intensjoner, det blir langt mer ullent.

08.02.2008 @ 17:04
Postet av: B Cool

HF er inne på noe veldig vesentlig her. Et politisk løfte trenger ikke være en løgn hvis ikke løftet blir gjennomført. Løfter kan bli gitt i de beste intensjoner og det kan jobbes målrettet for å få det til. Det blir da ikke en løgn hvis vedkommende allikevel ikke klarer å gjennomføre det. Det politiske systemet er et veldig komplisert system, alt skal klaffe. Men det er ikke det at politikere ikke lyver, for det gjør dem alle sammen. Både de i possisjon og de i opposisjon. De er som mennesker flest de også. Alle mennesker lyver, om det bare er en uskyldig liten hvit en så er det uansett en løgn. Det som er fint med politikere og løgner er at normalt oppadgående folk vet at man aldri helt kan stole på det politikere sier. Folk flest er oppadgående.

09.02.2008 @ 08:01
Postet av: dan goya

Til City og United: Det er stor forskjell mellom å skrive feil i en avis og bevist fare med løgn for å få politisk makt i 4 år. Ved å lyve skaffer politikerne seg makten som setter preg på hverdagslivet til hele befolkningen. Man kan alltid la være å kjøpe en avis som man menner farer med løgn, men man må følge de avgjørelsene som politikerne har tatt på våre vegner. Å prøve å sammenligne disse to sakene er direkte feil. Det er straffbart hvis en, i foretningslivet , lover ting som en vet at det er umulig å gjennomføre, og den eneste grunnen en gjør dette er for at en skal få seg en bedre jobb eller på noen andre måter oppnå fordeler.En rådgiver kan bli tiltalt for investor bedrageri, dersom han/hun villeder en til å plassere sin formue på falske premisser.Hvorfor skal det være anderledes for politikerne? De lyver for å bli valgt. Ved å bli valgt oppnår de en del personlige fordeler, slik som høy lønn, status, nettverk bygging som de bruker når de slutter i politikken osv. Er ikke det rimelig at de blir stilt til ansvar? skal det være lov å villede folk slik som meg som ikke har andre måter å påvirke hverdagen enn å gi sin stemme til politikerne? Er City og United i politikken selv?STAVRUM ; DU HAR GJORT NOE SOM ALLE LANDETS SERIØSE JOURNALISTER BURDE GJØRE. BRUK MAKTEN DERE HAR TIL Å FÅ FOLK TIL Å INNSE AT NOK ER NOK

09.02.2008 @ 10:11
Postet av: dan goya

hei B COOL. Det er det som er så galt med det hele. Både dem som er makten og dem som er i oposisjonen lyver eller kommer til å lyve. Folk flest er oppegående å innser dette. Det som er så tragisk er at vi må gi vår stemme til en som vi vet at den kommer til å brytte sine løfter, men vi har ikke noe valg. Følger ikke du deg også litt hjelpesløs? Er vi blitt så late og likegyldige at det spiller ikke noe rolle hva folk gjør med oss? Og jo, et politisk løfte som ikke blir innfrid bør være likestilt med bedrageri. Politikerne bedrar oss til å gi dem våre stemmer ved å servere oss løfter som er umulig å gjennomføre. De bør moderere seg og heller ta det som en bonus dersom de klarer å innfri mer enn det de lover. Hvis du hadde plassert pengene dine i en bank som lovet deg 10% rente p.å, og på slutten av året , istedenfor å få utbetalt opptjennte renter hadd edu fått en ekstra regning fra banken fordi de ikke klarte å innfri det de lovet deg, da hadde du blitt veldig forbannet. Det er ikke anderledes her: det er en kontrakt mellom oss og politikerne: Vi gir dem våre stemmer fordi de lover å ta vare på oss og våre interesser. Ved å gi dem våre stemmer honorerer vi vår del av avtale. Det er bare rimelig å forvente at de også gjør det.

09.02.2008 @ 10:28
Postet av: Oppegård

Når jeg hørte om denne saken i politisk kvarter sist uke ble jeg for det første overrasket over at det fantes en slik lov. Hvorfor har ikke organisasjoner og pressgrupper brukt denne muligheten til å stille politikere til ansvar for sine uansvarlige løfter? Jeg er sikker på at dette ville kunne bidra til noe mer moderasjon når velgere skal overtales. For det andre var jeg overrasket over behovet for å fjerne bestemmelsen? Å si at vi fjerner den "fordi den er sovende" er er dårlig argument. Politikerene på Stortinget vil gi seg selv en "lisence to kill." Bevist villedning av folket i den hensikt å få makt er forkastelig og å fjerne en lovbestemmelse som straffer dette er uforståelig.

09.02.2008 @ 13:44
Postet av: Kjartan

Det er vel ingen som stoler på politikerne uansett hvor mange lover de må forholde seg til. Når det kommer til stykket driter de i hva som er lovet og sagt bare de kan tilkjempe seg en alen ekstra med makt. Kristin Halvorsen og barnehagedekningen er et godt eksempel. Dessverre er det vanskelig for velgerne å straffe en slik uttalelse siden vi ikke har direkte innflytelse på hvem som skal stå på de ulike listene. Valgmodellen i Norge er dessverre antikvarisk og bør oppdateres. Hvorfor er det bare partiene som skal ha innflytelse på hvem som velges. Det burde være direktevalg på person i stedet, om enn ikke med modellen fra USA...

10.02.2008 @ 09:27
Postet av: Ole

Hvis paragrafen fortsatt er gjeldene, hvorfor er det ingen som anmelder Halvorsen da?Å fjerne denne loven er rett og slett forkastelig. Selv om den ikke er i bruk har det en fryktelig negativ symboleffekt å fjerne den. Snart blir vel regjeringsmedlemmene likestilt med kongen og Brundtland. Over loven.

10.02.2008 @ 09:58
Postet av: Roy

Enig med Kjartan. Direktevalg av personer, istedenfor en liste med mye dritt på. Politikere fortsetter og ordne for seg selv og sine, det neste de skal få lov til å gjøre er vel og ta livet av folk som ikke stemmer på de. Da blir det stilt rundt Kristin og Jens

10.02.2008 @ 19:08
Postet av: knut

Mye rart som blir skrevet her nå. For all del, Halvorsen dreit seg ut når hun lovte full barnehagedekning, og etter mitt syn burde hun gått av, men det betyr ikke at hun løy.Hun har selvfølgelig gjort sitt beste for å gjennomføre dette, og kan selvfølgelig ikke straffes med annet en at man ikke stemmer på henne neste år.Bevisst løgn blir noe helt annet, og jeg er i prinsippet enig i at det burde kunne straffes om det er graverende nok. Problemet er at det er latterlig vanskelig å bevise.

11.02.2008 @ 10:43
Postet av: Hun løy

når hun sa at hun kom til å gå av om det ikke ble oppnådd full dekning, og ikke gjorde det. Greit nok at hun forsøkte å få till fukk dekning og ikke klate det, men det er ingen politiske forutsetninger som må 'slå til' for at en slik gjøk skal kunne trekke seg når det er det hun har lovet.

13.02.2008 @ 09:49
Postet av: Datamann

Bevisst løgn er det når Stoltenberg og Giske sa at de ikke visste om jukset med medlemstallene for ugdomsorganisasjonene. Det er både svindel OG løgn! Den saken ble feid under teppet, men jeg er sikker på at hvis det hadde blitt politietterforskning så hadde de blitt avslørt. Jævla lurendreiere. Jeg tenker på denne saken hver gang jeg ser Giske eller Stoltenberg, med sine glatte ansikt med et selvtilfreds flir i munnviken.

14.02.2008 @ 09:17

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5688581
hits