TV2Nettavisen

Straff for å flytte

17.12.2007 @ 09:41

Mange norske arbeidsgivere skriker etter arbeidskraft, og en løsning er at folk flytter på seg. Det absurde er at staten straffer disse arbeidstakerne med en egen flytteskatt i milliardklassen.

Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg bør avskaffe flytteskatten så raskt som mulig.

Rundt 580.000 nordmenn flytter hvert år, og de aller fleste av disse får et ublidt møte med den såkalte dokumentavgiften. Ikke mindre enn 2,5 prosent av salgssummen på en bolig tar staten i avgift for å flytte på noen papirer i sine arkiver.

Statens flytteskatt kommer på toppen av alle de andre sugerørene som trekker penger ut av et boligsalg. Norsk Takseringsforbund (NTF) har kartlagt alle kostnadene ved et boligsalg til 2,5 millioner kroner. Typisk forsvinner hele 161.000 kroner ved flyttingen.

Megleren skal ha sitt, det koster penger å fotografere boligen og annonsere den, og så kommer takst og forsikring på tappen. Men likevel drar altså staten avgårde med storparten.

? Dokumentavgiften på 2,5 prosent vil utgjøre 62 500 kroner, mens merverdiavgiften som legges på toppen av de øvrige utgiftspostene utgjør snaut 20 000 kroner, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk i Norges TakseringsForbund.

Over halvparten av utgiftene knyttet til handelen tilfaller med andre ord staten.

boligsalg

Kilde: NTF


Dokumentavgiften er et godt eksempel på en avgift som bør bekjempes. En skatt som straffer folk som flytter er ikke det Norge og vårt stramme arbeidsmarked trenger. 

På samme tid er det en uting når staten tar seg grovt overbetalt for å utføre tjenester. Her har justisminister Knut Storberget påbegynt en lang kamp for å få ned prisene, men som flytteskatten viser, så har regjeringen langt igjen.


Kommentarer:
Postet av: HVA MED

OG hva med ALLE Bedrifter som får subsidier fra staten? Eksempel bedrifter får billigere strøm, lange over gode avtaler!Uten disse er det mange bedrifter som ikke kunne drevet lønnsomt! Ta Norske Skog som kanskje legger ned drift når deres avtaler om billig strøm utløper!Er det ikke bedre å la dem legge ned og omplassere arbeiderne mens arbeidmarkedet er stramt?Er det smart å supsidere, betale noen for å grave et hull og de samme for å fulle hullet igjen? Ikke rart man har mangel på arbeidskraft i landet!På Tide å fjerne subsidier og omplassere arbeidere mens det er mulig og arbeidsmarkedet trenger det!subisider oppholder arbeidskraft som kunne vært brukt mye mer fornuftig en annen plass!!!GRRR

17.12.2007 @ 10:18
Postet av: Skatt for boligspekulering

Jeg ser på dette som en skatt for finansiell spekulering i bolig. Langsiktig eierskap i bolig er til det beste i forhold til å opprettholde en god boligstandard. Dessverre slår dette også ut på de som flytter.De som vil tjene mest på at denne avgiften forsvinner er eiendomsmeglere og takseringsmenn (som har laget denne "oversikten" som artikkelen baserer seg på) som kan ta en høyere pris for sine tjenester, samt de som ønsker å spekulere finansielt i eiendom.Man kan godt bytte navn på skatten, men ikke til "flytteskatt", heller til "spekuleringsskatt".

Eventuelt kan vi droppe hele skatten og gjøre som i Sverige, der må de skatte på overskuddet ved salg av bolig. Dette resulterer i et mer edruelig boligmarked.

17.12.2007 @ 11:26
Postet av: zep

Jeg ser heller ikke den store motivasjonen for denne skatten. Troesten faar vaere at den faktisk er hoeyere i en del andre land, f.eks. Nederland med 6%.

17.12.2007 @ 11:49
Postet av: hgjmh

17.des.2007 @ 11:26.Spekulanter unngår dokumentavgiften ved å få blankoskjøte.

17.12.2007 @ 14:15
Postet av: Bjørn

Kanskje det er ein flytteskatt. Men isåfall har Norge ein av dei lågaste flytteskattene nokon stad. Eg meiner det ligg på rundt 7% i land som Frankrike og Spania, og der er og meklarhonorara høgare enn her.Faktum er at i dette landet er investering i bustad kraftig subsidiert. Redusert formuesskatt, ingen skatt på utleige når du leiger ut mindre enn 50% av arealet, normalt ingen skatt på gevinst ved bustadsal, BSU-ordninga... og altså ei låg dokumentavgift.Skal ein først gjere noko for å skaffe meir arbeidskraft er det toppskatten som må ned eller bort. Mange, inkludert meg sjølv, ville jobba meir dersom marginalskatten var på kun 35,8%.

17.12.2007 @ 17:33
Postet av: Torstein

Hensikten med denne skatten er rett og slett å redusere omløpshastigheten i boligmarkedet og hindre boligspekulasjon og bobletendenser i markedet.Fjernes denne skatten vil nok den umiddelbare konsekvensen være at boligprisene stiger minst like mye. På litt sikt vil det medføre at spekulanter i større grad ville kjøpe seg inn i boligprosjekter og lignende for å sitte på boligene i kort tid og dermed drive prisene kortsiktig opp. Vanlige boligtakere er ikke tjent med dette.Ønsker man å unngå denne avgiften kan man ganske enkelt kjøpe en borettslagsleilighet i stedet - disse er fritatt da det gjelder andre begrensinger på slike leiligheter som hindrer spekulasjon.Dokumentavgiften bør forbli. Den er akkurat liten nok til at folk klarer den fint, samtidig som den er stor nok til å hindre boligspekulasjon. Men så har ikke makroøkonomi eller sunn fornuft for den saks skyld noensinne vært Gunnar Stavrums sterkeste side...

18.12.2007 @ 18:59
Postet av: SG

Jeg finner ikke ord for disse innleggene. "Så kjøp en borettslagsleilighet i stedet" Hvor og når gikk du deg vill? Denne avgiften er horribel og destruktiv både fra en sunn fornufts og makroøkonomisk vinkling. Men du vil aldri få en sosialistisk regjering som vil fjerne/senke en avgift. Dere mørkerøde mennesker må snart erkjenne at landet vårt styres bevisstløst utfor stupet på første klasse.

20.12.2007 @ 13:38
Postet av: fred

For ordens skyld så er atlså eneste sammenheng mellom boligpriser og flytteskatten at sistnevnte blir tyngre å bære for vanlige folk når prisene er høye. Dersom en flytter fra en bolig til en annen så spiller det ingen rolle hvordan det generelle prisnivået har endret seg, rent bortsett fra at staten skal ha 2,5% av omsetningen da. Derav navnet flytteskatt.At skatten hindrer spekulasjon kan kanskje være, men da bør en huske at hadde det ikke vært for slik spekulasjon hadde de fleste nye leiligheter ikke blitt bygd, og prisene vært dramatisk mye høyere enn i dag. Utbyggere er helt avhengig av spekulanter for å sette i gang prosjekter ettersom alt må være solgt før en får lån i banken. Om fjerning av flytteskatten skulle ha noen effekt på prisene ville det derfor være å dempe prisveksten på sikt.

20.12.2007 @ 14:18

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5621751
hits