TV2Nettavisen

Moralsk suppe

29.11.2007 @ 08:44
Når alle andre argumenter er borte, er det fristende å ty til moral. Men i Terra Securities-skandalen vil det ikke komme fem øre i moralsk avlat fra hverken staten eller sparebankene.

Halvorsen nhy

Finansminister Kristin Halvorsen mener at sparebankene har et moralsk ansvar for å rydde opp etter at Kredittilsynets sjef, Bjørn Skogstad Aamo, i går avskiltet Terra Securities.

I det ene debattprogrammet etter det andre har folk som finansminister Kristin Halvorsen sagt at de 78 sparebankene som eier Terra Securities har et såkalt moralsk ansvar for å betale kommunenes regning.

Argumentet høres bra ut, men det er lite gjennomtenkt.

Fordi:

- Terra Securities er konkurs. Sparebankene har tapt alt. Og konkursboet ser foreløpig ut til å være nær 400 millioner kroner i minus.

- Det er ulovlig for et konkursbo å forfordele kreditorer. Sparebankene kan ikke legge inn penger som øremerkes til kommunene. Ikke vil det være moralsk rettferdig overfor de andre kreditorene heller (som ikke har gjort ville investeringer).

- Sparebankene har fått svi gjennom konkursen, og det er fortjent. Men er det like fortjent at innskytere og grunnfondseiere skal ta regningen for vill spekulasjon i kommune-Norge?

Kredittilsynet og kanskje Økokrim vil sørge for at ansvarlige i Terra Securities og kommunene stilles til ansvar. Det løpet er påbegynt, og det vil gå sin gang.

Det viktige akkurat nå er å sørge for at kommunene settes i stilling til å gjøre det beste ut av situasjonen. De må legge nye millioner på bordet for å hindre Citibank i å tvangsselge posisjonene og dermed gjøre papirtapet på 350 millioner kroner til et endelig, uavvendelig tap.

Om det er lurt eller ikke å kaste gode penger etter dårlige, er vanskelig å vurdere utenfra.

I praksis blir de fire nordlands-kommunene nå stilt under administrasjon. Det er normalt når kommuner setter sin økonomi over styr, og det er ikke et sikkerhetsnett for vill spekulasjon.

Men innbyggerne i kommunene har fortsatt lovhjemlet rett til å en rekke tjenester fra den norske velferdsstaten. Det må Kommunaldepartementet og Fylkesmannen sørge for at blir levert. Men i fremtiden må de rike kraftkommunene innstille seg på sparebluss og minimumsløsninger.

Takket være rådmenn, ordførere og Terra Securities.

Kommentarer:
Postet av: K

Hvordan kan det være mulig at et selskap som skulle betale minoritetsaksjonærer 500 millioner om noen uker og som helt sikkert skulle betale store bonuser til ansatte samt fortsatt ha 100 milliner til utbytte faktisk skal ha en reel underdekning på 400 millioner?Eneste logiske forklaring må jo være at de har tatt med hele kravet fra kommunen i konkursregnskapet, og kanskje endog syltet bort noen skjulte verdier. Denne saken stinker mer for hver dag, om faktisk Terra-gruppen og dens eiere ikke viste og forsto - tja, da bør veldig mange hoder rulle. Om de forsto må det nødvendigvis være medvirkning til svindel og da blir det vel straffeloven istedenfor aksjeloven som kommer til anvendelse.

29.11.2007 @ 09:00
Postet av: Han Solo

Stavrum skriver :- Det er ulovlig for et konkursbo å forfordele kreditorer. Sparebankene kan ikke legge inn penger som øremerkes til kommunene. Ikke vil det være moralsk rettferdig overfor de andre kreditorene heller (som ikke har gjort ville investeringer).De fire Nordlandskommunene er da ikke kreditorer hos Terra Security? TS skylder da ikke Nordlandskommunene noe som helst? Det er først hvis kommunene går til sak mot TS ( hvis det er teknisk mulig nå som TS er konkurs ) og vinner denne at de faktisk har et krav mot boet. Slik situasjonen er i dag kan de da ikke stille noen

krav til konkursboet ?Og hvis kommunene ikke er kreditorer betyr vel det også at det ikke er noen forfordeling av kreditorer hvis sparebankene velger å gi penger til kommunene. Sparebanken må bare sørge for at pengene går rett til kommuenen og ikke via konkursboet.Sagt på en annen måte : Kommunene kan ikke kreve noe som helst, men sparebankene kan ( hvis de selv ønsker det ) hjelpe kommunene. Alt uten at konkursboet kan gjøre noe fra eller til. Eller er det ikke så enkelt?

29.11.2007 @ 09:04
Postet av: KO

Til K. Du må skille mellom Terra og Terra her. Terra Security er konkurs og har en gjeld på 400 mil. De 500 millionene fins i ett annet Terra.Og til Han Solo. Hvorfor skal bankene være snillere mot kommunene enn mot andre. uansett konkursbo eller ikke. hvis vi snakker moral så må jo betale kreditorene også da hvis de skal redde kommunene

29.11.2007 @ 09:55
Postet av: Han Sol

Til KO:Jeg synes ikke at bankene skal være snillere mot kommunene enn mot andre. Jeg analyserte kun MULIGHETEN for sparebankene til å "være snill" mot disse kommunene. I følge mange kommentatorer kan ikke sparebankene hjelpe kommunene fordi de da forfordeler andre kreditorer. Jeg skjønner ikke dette fordi kommunene jo ikke har noen reele krav mot konkursboet og dermed ikke er kreditorer. Kreditorer blir de kun hvis de vinner en rettsak og dermed har et papir på at TS skylder dem penger.Min personlige mening er at sparebankene ikke burde betale noe til kommunene. Men hvis de gjør det er det ikke fordi de føler seg snillere. Da gjør de det fordi de tror at de vil tape mer ( på sikt ) på å ikke gjøre noe.

29.11.2007 @ 10:16
Postet av: Bare starten

Tror nå virkelig at vi kan takke flere enn rådmenn, ordførere og Terra Securities.Det er vel ikke annet enn fagre ord om marked og privatisering, som er årsaken til denne galskapen.Det er vel klinkende klart at moral IKKE er prioritert i markedet. Her gjelder det å tjene penger. Fellesskap/samfunn driter man i.Stat/kommune/folket er lurt trill rundt, så enkelt er det. Helt klart har kommune/stat vært medvirkende, man kan med andre ord si at de er så lure at de har lurt seg selv ;-)Hvis kommunene skal slå seg opp som investorer / money makers, så må de være grådige, kyniske, spekulative etc. ,ellers har de ikke sjanser i markedet.Optimalt sett bør kommunen starte datterselskapet Kommune Lureri.Men dette er jo overhodet ikke mulig og da kan man glemme de fagre ord om like vilkår etc. i forhold til markedet.Landet er bygget ved at folket har vært eiere av viktige ressurser som vannkraft o.l. Det er jo utbytter fra blant annet vannkraft som har muliggjort dagens velferdssamfunn.Å forandre den modellen, er så stupid at det kan ikke beskrives med ord.Når kommuner begynner å selge eiendommer/bygninger, kvitte seg med vannkraftaksjer, kvitte seg med egne ansatte som utfører kommunale tjenester for heller kjøpe tjenester fra private.Ja, da er kommunen på tur mot stupet, så enkelt er det.Nå er det ikke bare kommunene som er på tur mot stupet, nei det er vel hele samfunnet. Forledet av grådigheten(ønsket om egenberikelse) og felt av egen grådighet, bør bli morgendagens slagord.I Norge er det i all hovedsak slik at enten jobber man i stat/kommune eller så selger man tjenester/produkter til stat/kommune. - hvis jeg selger rådgivningstjenster til kommune for 4 millioner, kommune taper store penger da jeg desverre tok feil (alle kan gjøre feil). Er det ikke noen som da ser feilen i at jeg sitter med cognac-glasset å beretter om hvilken ressurs jeg er for samfunnet, siden jeg tross alt har betalt over 1 million i skatt.Det beste svaret på: hvem betaler din lønn? Er: Felleskapet.Når man da ser det blir mer og mer av prosentvis lønnsøkning (4% er jo i rettferdighetens navn likt, altså 4% av 100.000 er det samme som 4% av 2.000.000), lønn basert på resultat (ref: de Terra selgerne som vel har hatt årlig lønnshopp på flere millioner), bonuser, fallskjermer etc..Så er det absolutt gyldig å fremme påstanden om at denne lønnsfesten går på bekostning av felleskapet. Skoler må nedlegges, eldre må ligge på gangen i eldrehjemmet, etc.

29.11.2007 @ 11:13
Postet av: b

>Det er vel ikke annet enn fagre ord om marked >og privatisering, som er årsaken til denne >galskapen.For noe tull.
Årsaken til denne galskapen er at kommunen har gamblet med folks skattepenger.
Hvorfor skal det være kommunens ansvar å investere folkets penger?
Løsningen på problemet er MER privatisering og marked.http://www.liberaleren.no/2007/11/27/skyldes-terra-skandalen-nyliberalisme/

29.11.2007 @ 11:45
Postet av: HAHA

http://e24.no/boers-og-finans/article2126934.ece#VGKommunene tok selv kontakt med ønske om høyere avkastning, som alle vet medfører høyere avkastning høyere risiko i et verdipapir marked det er barnehage stoff!http://e24.no/boers-og-finans/article2126934.ece#VG

29.11.2007 @ 13:26
Postet av: bare starten

>For noe tull.>Årsaken til denne galskapen er at kommunen har >gamblet med folks skattepenger.>Hvorfor skal det være kommunens ansvar å >investere folkets penger?Ja, de har gamblet, men det er da en grunn til at de har gamblet. Kan grunnen være at den storstilte privatisering/effektivisering ikke har gitt de himmelske resultater som var forespeilet ? Kommunene ser at de ikke har mulighet til å tilby et forsvarlig tilbud i fremtiden og i rådløshet tyr de til gambling.Det er nå iallefall ikke mangel på bruk av eksterne rådgivere/konsulenter, det virker tvert om som at det brukes rådgivere/konsulenter for \\\"store\\\" avgjørelser som innkjøp av papir til kopimaskiner på rådhuset. Det er jo billig for innbyggerne.Ironisk nok er det jo de som sier \\\"fy-fy byråkrati\\\" som har kjempet frem disse rådgivere/konsulenter.Har da ikke sagt at det er kommunens ansvar å investere folks penger. Kommunens ansvar er vel blant annet å forvalte folks verdier/ressurser og da finner jeg det helt naturlig at kommune blant annet er 100% eier av kraftselskap.>Løsningen på problemet er MER privatisering og marked.Ja, hvis målet er å underbygge / rasere velferden/felleskapet så kan nok det være løsningen. Mulig jeg har sovet i timen, men hadde det nå for meg at flertallet av folket ønsker å fremme velferden/felleskapet og har vel ikke heller ikke gitt noen klar støtte til den storstilte privatisering som har foregått.Men helt klart må man jo ha lov til å tro at penger daler fra himmelen, ressurser er uendelige. La oss alle leve slik man finner riktig, jeg for min del kunne godt ha tenkt meg å oppsøke alle lokale fiskevann, for å fiske alle fiskene, selge de og så bygge meg en flyplass og fly mine egne ruter (gjerne på kollisjonskurs med de andre flyene, må jo få fly slik jeg finner riktig). Hva kunne du ha tenkt deg ? ;-)

29.11.2007 @ 13:43
Postet av: Hubert

Et lyspunkt i alt dette er jo at de helvetes ranværingene nå får steke i sitt eget fett. Grådighet og dumskap er ingen god kombinasjon...

29.11.2007 @ 17:30
Postet av: b

bare starten:Du forstår tydeligvis ikke poenget.
Jeg mener bare at om kommunene ikke hadde "forvaltet" de pengene, så hadde de aldri blitt tapt på den måten.
Det er ikke anarki jeg ønsker, men muligheten til å disponere egne penger selv.
Lover som beskytter liv og eiendom skal vi selvfølgelig ha.Det verste med denne saken er ikke bare kommunene har tapt skattepenger de har samlet inn, men de har også tatt opp og tapt et lån i innbyggernes navn. Det vil si at folk må betale skatter (dvs. arbeide!) for å dekke kommunens udugelighet i lang tid fremover.
Var det ikke slikt man kalte slaveri i gamle dager?

29.11.2007 @ 18:03
Postet av: Gyrd Kjetil Olsen

Ut ifra det som er kommet frem i media så er det klart at de to meglerne i Terra Securities ikke har lagt frem tilstrekkelig informasjon overfor kommunene om risikoen i denne finansielle investeringen.Kredittilsynet har nå svart med en forhåndsvarsel om tilbakekalling av Terra Securities konsesjoner. Etter at styre i Terra Securities fikk denne beskjeden hadde de ikke noe annet valg enn å slå selskapet konkurs.Selv om Terra Securities har opptrådd lovstridig så fritar det ikke kommunene ved kommunestyret og administrasjonen for ansvar i denne saken. Kommunelovens § 50 gir en utfyllende liste over hvilke låneopptak en kommune kan gjøre. Forskrift 2001.03.05 nr 0299 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning står det følgende i§ 2. Reglement for kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning. Reglementet skal omfatte følgende forvaltningstyper: a) Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

b) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også metoder og rutiner ved opptak av lån.

c) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva atskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål.

I merknaden til lovens § 3 står det det klart at kommunens finansforvalting skal drives slik

at kommuen ikke påføres vesentlig finansiell risiko. Når det gjelder kvalitetsikring skal kommunen la uavhengig kompetanse vurdere rutinene for finansforvaltningen.Etter mitt skjønn så er det klart ut ifra gjeldene regler og forskrifter at kommunene har brutt disse. Dette bør også få konsekvenser for de som har vært involvert i dette fra kommunene sin side. Noe som innebærer at de burde trekke seg fra sine verv i kommunen.

29.11.2007 @ 22:50
Postet av: K

Til KO:Selvsagt skiller jeg Terra og Terra. Terra Securities kjøper ikke aksjer i seg selv, det var morselskapet som skulle betale 500 millioner for en andel i selskapet som ifølge regnskapet var verdt minus 400 millioner. Høres det spesielt sannsynlig ut?Jeg tipper at sannheten er at konkursregnskapet er lapskaus av fiktive tall for å komme i konkurssituasjon og tallene er oppkonstruert. Uten konsesjon er det klart det ville være umulig å drive videre, for å få tilbake konsesjonen måtte de nok rydde opp i personal og enkeltsaker. Viljen til det var tydeligvis ikke til stede. Jeg formoder Terra-gruppen er sterkt representert i styret, og deres syn har nok vært avgjørende. Selskapet hadde selvsagt plikt til å ivareta sine kunders interesser på best mulig måte både i og uten en konkurs. De valgte istedenfor å bokføre hele kommunesaken som brutto tap og fikk dermed negativ egenkapital, så løp de til skifteretten. Dette medfører at lønnsgarantifondet nå skal fylle lommene på meglerne med bonus, jovist, her er det noen som ler hele veien til banken.

30.11.2007 @ 11:08
Postet av: Ottar

Bottom line her er at 400 mill har gått opp i røyk. Etter at alt juridisk ansvar er fordelt, og de "ansvarlige" toppsjefene stikker av med millionbeløp, så sitter Olga i Hattfjelldal igjen med regninga. Moralsk suppe?Jepp. Men vi kommer oss ikke ut av den ved å forsøke å utdefinere dette problemet fra det moralske området.Svaret mitt er enkelt: De fleste andre løsninger som i mindre grad går ut over Olga i Hattfjelldal sitt omsorgstilbud er mer moralsk enn formell fordeling av juridiske ansvarsforhold.Det kan hende at dette bør føles litt vont for alle de som i årevis har hentet ut utbytte fra Terra Securities.

30.11.2007 @ 11:39
Postet av: Han Solo

Til K.Du skriver :-Dette medfører at lønnsgarantifondet nå skal fylle lommene på meglerne med bonus, jovist, her er det noen som ler hele veien til banken.Lønnsgaratifondet garanter kun for ikke utbetalt lønn opp til en viss sum. Jeg tror denne er på ca 120.000 kroner.Det er derfor lite trolig at det er lønnsgarantifondet som betaler meglerens bonuser.Konkursboet har derimot plikt til å prioritere de ansattes lønninger, uavhengig hvor stor summen er. Men det krever at bonusordningen er av en slik type at boet anser det som ren lønn.

30.11.2007 @ 11:53
Postet av: tja

Hadde jeg hatt dette tapet hadde jeg blitt sittende med potten!Dette er

statsobligasjoner! DE VIL HISTORISK SETT VÆRE GODE! dessverre har vi en utrolig lei bolig krise i USA hvor 35 mill amerikanere for betalings problemer og 9 millioner mister hjemmet sitt! Dette er det værste som kunne skje og det vil HELT sikkert bedre seg med årene... kommunens investering har tross alt 10 år frem i tid til å gå på... tipper de vil stige betraktelig i verdi om ikke lenge, dvs siden dolleren er lav og eksporten og bedrifter og igjen folket i usa vil på lang sikt bedre forholdene fra dagens forhold, som har resultert i boligkrisen osv.

30.11.2007 @ 13:55
Postet av: K

Han Solo: Det er nok riktig det du skriver, tror maks beløp er 2x grunnbeløpet i folketrygden. Tja: Jovist kan dette stige, og historisk sett er dette en risikofri investering. Det er bare at ting er ikke nødvendigvis slik de alltid har vært.Problemet med investeringen er gearing, kommunene mangedobler risiko og hvor lenge skal de sitte og pøse inn garantibeløp, en annen sak er at de vel ikke har lov til det etter kommuneloven. Det er svært mulig at de som trer inn i disse avtalene på dagens nivå kan sope inneventyrlig avkastning, kanskje er det noen som styrer kursen bevist mot stop loss? Det er i såfall kjent strategi fra slike miljø.Ellers så er blir det interessant å se om et eventuelt søksmål mot styret fører fram, det er høyst uvanlig å se et styre kaste kortene så lett og uanfektet og ikke minst med oppkonstruert gjeld som styret gjorde.

01.12.2007 @ 01:01
Postet av: NYE OPPLYSNINGER!

http://www.hegnar.no/bors/article239071.eceNy vending! Politikkeren som sa på TV2 at hun ikke hadde lest prospektet sier noe som er meget motstridende, hun og de andre har sagt at de ble lurt og ikke forsto hva de kjøpte. NÅ sier hun noe annet til New York Times!http://www.hegnar.no/bors/article239071.ece

02.12.2007 @ 16:07
Postet av: helgis

Det er påfallande kor langt ein finansjournalist som Stavrum går i å akseptere et system som meir og meir ser ut til å være rein svindel. Stavrum sitt innlegg er i praksis et angrep på ofra i denne norske finansskandalen. Det samme gjeld også finansmannen Hegnar , Jan Tore Sanner og Kristin Moe. At Kristin Moe tidligere opererte som forbrukarombud er i seg sjøl ganske skremmande i lys av hennar standpunkt i denne saka. At Sparebankane opprettar et aksjeselskap som i praksis viser seg å drive med svindel, ser nesten ut til å være ei underordna sak, i hverfall i Gunnar Stavrums, Hegnar , Jan Tore Sanner og Kristin Moe sin verden. PÅ meg verkar det rett og slett som om dei meiner at aksjeloven er laga for å dekke over svindel. Skal du leite etter ein moral i dette, så må det være den unisone taperforakten som her viser seg fram hos desse hos desse samfunnstoppane.

03.12.2007 @ 15:11

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5600144
hits