TV2Nettavisen

Stans spekulantene

27.11.2007 @ 20:34
Kommunene er bastet og bundet i loven, men klarer likevel å spekulere bort mange hundre millioner kroner. Det er ikke første gang, men det bør bli den siste.

Ordf?rere-1

Fra venstre ordfører i Hemnes Kjell Idar Juvik, ordfører i Narvik Karen Margrethe Kuvaas, advokat Jens I. Kobro, ordfører i Rana Geir Waage og ordfører i Hattfjelldal Asgeir Almås.

Hvem husker ikke valutatapene i Oslo, de kommunele pensjonskassene i Halden og Bærum eller milliardkursfallet Oslo har opplevd på Hafslund-aksjer de siste månedene?

Eksemplene er mange, mange flere. Felles for alle disse sakene er kommunalt ansatte og politikere som velger å se bort fra risiko, eller som begir seg inn på investeringer de ikke ser konsekvensene av.

Det utrolige er at kommune-Norge klarer å spekulere bort enorme beløp til tross for meget rigide regler i kommuneloven.

Enhver som leser lovteksten (du finner hele loven her, se spesielt kapitel 9) vil se at lovgiver helt klart har forsøkt å vingeglippe risikovillige kommunebyråkrater.

Loven nevner ikke spesifikt komplekse renteinvesteringer gjort via Terra Securities via Citibank i amerikanske kommuner, men selv den sløveste kommunebyråkrat må ha tenkt igjennom begrensningene loven signaliserer:

- kommunene kan ta opp lån, men de må varsle departementet
- de må godkjennelse fra departementet hvis de vil stille kausjon eller garantier
- de kan ikke pantsette egne eiendeler til sikkerhet for andres forpliktelser

Og forstår de ikke signalene, så kan følgende ikke misforstås:


"Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko".

Kommunene skal altså ikke ta vesentlig finansiell risiko.

Likevel eier altså Oslo kommune 105 millioner aksjer i Hafslund. Det har gått bra i lengre tid, men de siste ukene har kommunes aksjer falt med 1,7 milliarder kroner.

Ikke vesentlig finansiell risiko?

Kommunalministeren vil nå stramme inn loven ytterligere, og vil forby kommunene å spekulere med sine fremtidige kraftinntekter.

Det skulle vært unødvendig, men Terra-skandalen viser at mange kommunere ikke har nødvendig dømmekraft eller kompetanse til å gamble med innbyggernes penger.

Rådmennene og ordførerne kan skylde på Terra så mye de vil  - og Terra står igjen med buksene på knærne, det kan alle være enige i. Men saken handlere like mye om grådige rådmenn og ordførere som har splt høyt med pengene de har forvaltet på vegne av innbyggerne.

Det er ikke første gang.


Kommentarer:
Postet av: Volo

"Likevel eier altså Oslo kommune 105 millioner aksjer i Hafslund. Det har gått bra i lengre tid, men de siste ukene har kommunes aksjer falt med 1,7 milliarder kroner."Oslo kommune var vel ekstremt nære å selge sine aksjer i Hafslund til Fortum for noen år siden. At det ikke ble noe av salget skal Støylen og Oslos innbyggere lovprise seg for med tanke på den verdiutviklingen som har skjedd i Hafslund! Å selge en slik evighetsmaskin som vannkraft er ren idioti og mindre svingninger i aksjekursen blir uvesentlige i det lange løp.Nå er riktignok Hafslund mer enn vannkraft, men det må da være bedre for Oslo kommune å sitte på verdiene og motta den kontantstrømmen de genererer, enn å selge og deretter (trolig) sløse bort salgssummen.

27.11.2007 @ 23:10
Postet av: Vidar N

Med unntak av eie av kraftselskapene er jeg enig med deg. Men jeg er av den opfatning (som Volo over) at å eie varige goder som vannkraft i lengden vil tjene kommunene. Jeg tror ingen i overkommelig framtid tror vi vil klare oss uten strøm. Og da er det utbyttene på vannkraften som er interessant, ikke aksjeverdien. Når det gjelder kommunene som har gamblet, bør de få svi - kraftig. At de hevder å ikke ha forstått er egentlig enda verre enn om de hadde blitt fersket i et forsøk på å tjene bra på "ulovlig" risiko. Jeg mener, hva sier det om de folkevalgte når de begir seg inn på millioninvesteriner i noe de ikke forstår?!?(Og jeg bor i en av de rammede kommunene)

28.11.2007 @ 08:38
Postet av: Han Solo

Volo gjør en klassisk feil når han konkluderer med at det var bra at Hafslund-aksjene ikke ble solgt. Feilen han gjør er å anta at de pengene Oslo ville fått for salget ikke kunne investeres i noe annet som ville gi like bra eller bedre avkasting. Nå har ikke jeg oversikten over Hafslunds kursutvikling, men hadde Oslo kommune solgt og satt pengene i et index-fond ville de spredt riskoen ( mange forskjellige aksjer istedet for bare en ) og hatt en meget god gevinst siden den gang.Man kan også tenke bredere enn dette å tenke seg at kommunen brukte pengene på tiltak som førte til at flere innbyggere kom seg i jobb og som dermed ville gitt god avkasting i form av økte skatteinntekter og lavere sosiale utgifter.At Oslo kommune sitter med så store midler bundet opp i en type aksje er ikke heldig.Man må være ganske naiv for å tro at bare fordi det er "vannkraftaksjer" så er det en utømmelig inntektskilde som vil gi bedre avkastning enn noe annet.

28.11.2007 @ 09:13
Postet av: M Sporty

Foreslår at Han Solo ikke uttale seg om ting han ikke har greie på. Ikke kjenner han til kursutviklingen i Hafslund. (45 kr. i 1999, nå 146), og han har vel heller ikke tatt med i betraktningen millardutbyttene Oslo Kommune har hatt i perioden.

28.11.2007 @ 10:41
Postet av: Han Solo

Til M Spory :Hdade du lest hva jeg skrev så ville du visst at jeg ikke visste hva Hafslund hadde gitt av avkasting, men at det heller ikke var poenget. Poenget er at Oslo kommune utsetter sine midler for stor risko ved å kun sett de i en aksje.Hadde de spredd risikoen ved å kjøpe mange forskjellige aksjer ( f.eks gjennom et index fond ) hadde de fått utbytte der også. De fleste aksjer på Oslo børs har gitt en stor avkasting de siste årene. Om denne har kommet gjennom utbytte og/eller kursstigning er uinteressant.Det er mulig at Hafslund har gitt et større totalt utbytte i samme periode enn hva en investering i ( f.esk ) et index fond har gitt, men det var det ingen garanti for når avgjørelsen om å beholde aksjene ble gjort.Det er ingen garanti for at Hafslund vil gi større avkasting enn andre typer investeringer i fremtiden. Derimot er det helt sikkert at risikoen er stor når man kun investerer i kun et selskap.Spørsmålet er om kommuner skal ta så stor risiko. Jeg synes ikke det.

28.11.2007 @ 11:42
Postet av: Volo

Han Solo har helt rett i at salgssummen kunne vært reinvestert. Men tror det ville vært svært vanskelig politisk å forsvare at man skulle ha store midler bundet opp i en aksjeportefølje. Sannheten er vel at det ville blitt massivt press for å bruke disse pengene. Da er det lettere å forsvare en eierposisjon i et selskap som forsyner Oslos innbyggere med kraft.Ellers er jeg helt enig i ditt resonnement om diversifisering. Var Stavrums ramaskrik om det kortsiktige verdifallet i Hafslund jeg ville til livs. Det er liten tvil om at Nordlands-kommunene burde vært mye mer diversifisert og ikke bare satse på et produkt,

dersom de i det hele tatt skulle investere. For lånte penger så er vel svaret uansett Nei...

28.11.2007 @ 22:36
Postet av: Han Solo

Stavrums "ramaskrik" om det kortsiktige verdifallet i Hafslund oppfattet jeg kun som et eksempel på at kraftaksjer kan være like ustabile og risikofyllte som andre aksjer. Hadde avgjørelsen om å beholde aksjene kommet rett før den nedgangen vi nå har sett ville det sikkert blitt ramskrik fra et annet hold.Jeg forøvrig enig i din analyse av hva som er vanskelig å få til politisk. Men det som er lett å få til politisk er ikke nødvendigvis det som er rett å gjøre. I dette tilfellet burde investeringene spres. Jeg mener det er feil og risikofyllt av Oslo å sitte med så mye midler i en enkelt investering.

29.11.2007 @ 09:16

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5598271
hits