TV2Nettavisen

Omvendt rasisme

26.10.2007 @ 10:40
Den bastante motstanden mot å diskutere utnevnelsen av Manuela Ramin-Osmundsen som ny statsråd er skremmende. I praksis er det omvendt rasisme.

image373

Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen sier hun er ferdig med UDI-saken. Foto: Scanpix.

Jeg mener det er all grunn til å diskutere utnevnelsen av den tidligere UDI-direktøren, og at det er påfallende hvor lett hun har fått tilgivelse for noe som må oppfattes som en dødssynd for en byråkrat - nemlig å ha en egen agenda og trosse pålegg fra sine politiske foresatte.

Graver-utvalget som gransket UDI-skandalen er knallhard i sin kritikk mot UDI-ledelsen og Manuela Ramin-Osmundsen, og hun valgte da også å gå etter kritikken.

Kommunalminister Bjarne Håkon Hansen sa det ganske klart da han fikk rapporten: "Kommisjonen svarer et klart og tydelig ja på spørsmålet om UDIs ledelse har gått utover de fullmakter og de instrukser de har fått."

Dette skjedde så sent som i mai 2006. Da var altså Manuela Ramin-Osmundsen med i en toppledelse som fikk knusende kritikk for å ha drevet sin egen politikk, og for å ha ført den politiske ledelsen bak lyset.

Den sentrale kritikken gikk på at UDI ga 197 irakere arbeidstillatelse i Norge, til tross for at den daværende politiske ledelsen hadde satt foten ned for de fleste i denne gruppen.

Her er Graver-utvalgets konklusjon:

"Direktoratet la opp til og gjennomførte en praksis som delvis var i strid med både utlendingsloven § 8 annet ledd og forskriften. Etter kommisjonens oppfatning kunne det ikke herske tvil om de grenser for skjønnet som utlendingsloven § 8 annet ledd satte, og om hva departementet mente om hvordan sakene skulle behandles. Det ble bevisst lagt opp til en praksis som lå i ytterkant av det lovlige, uten at noen i ledelsen foretok seg noe nærmere for å få utredet hvor grensene gikk. Det ble heller ikke truffet tiltak for å sikre at saksbehandlingen holdt seg på den rette side av grensen. Departementet ble ikke orientert. De retningslinjer som ble gitt for saksbehandlingen, førte til at nærmest alle søkere som ikke fylte vilkårene for arbeidstillatelse etter forskriften § 2, likevel ble gitt tillatelse, med mindre de var dømt for straffbare forhold eller deres identitet ikke lot seg bringe på det rene."

(Les hele rapporten her).

Sammen med resten av UDIs toppledelse ble altså Manuela Ramin-Osmundsen kritisert for å ha lukket ørene for pålegg fra departementet, og for å følge en praksis som delvis var i strid med loven.

Kommisjonen konkluderer skarpt: - Da saksbehandlingen startet høsten 2005, hadde således hele ledergruppen betydelig innsikt i iraksakene, derunder direktoratets grunnholdning til denne gruppen og departementets syn på det. I særlig grad gjaldt det Nordby, Ramin-Osmundsen, Tolonen og Forfang."

Det er altså hevet over tvil at Manuela Ramin-Osmundsen fikk betydelig kritikk fra det offentlig oppnevnte Graver-utvalget. Kritikken er alvorlig fordi den tegner bilde av en UDI-ledelse som vendte det døve øret til politisk styring, og lagde sin egen politikk - tildels utenfor lovens grenser.

Likevel blir hun altså tatt til nåde etter et drøyt år. Det er oppsiktsvekkende, og tilhengerne må tåle at utnevnelsen kritiseres.

Såvidt jeg kan se har ikke Manuela Ramin-Osmundsen erkjent sin personlige rolle eller tatt selvkritikk. Tvert imot, kan man si:  - Jeg er ferdig med UDI-saken. Jeg har tillit. Jeg har fått tillit av statsministeren i dag. Jeg fikk også en enorm grad av støtte fra mange personer i forbindelse med den saken, svarte Ramin-Osmundsen da hun ble statsråd.

Hvis man ikke tør å diskutere at en UDI-leder som går etter skarp kritikk plutselig blir utnevnt til statsråd, er det i praksis en form for omvendt rasisme, og den er like motbydelig som den klassiske rasismen.

Kommentarer:
Postet av:

Definisjonen av rasisme burde være nok til å forstå at det ikke er noe som heter omvendt-rasisme..

26.10.2007 @ 11:31
Postet av: Telemark

Stavrum er Frp støttespiller på sin hals. Alle hans innlegg er farget av hans ytre høyre-sympatier. Det er vel og bra å hevde sine meninger, men hvorfor ikke like godt tone flagg fullt og helt og ikke innbille leserne at man representerer objktivitet? Den stadige omsorgen for Frp er påtagelig, noe jeg langt fra er alene om å irritere meg over.

26.10.2007 @ 11:37
Postet av: Gunnar Stavrum

Omvendt rasisme er forskjellsbehanding på grunn av rase, men hvor det er velment. I denne saken ville debatten vært helt annerledes om utnevnelsen hadde vært av Terje Skjeggestad.

Telemark; du er på jordet og du tar helt feil når du karakteriser meg som en Frp-sympatisør. I denne bloggen har jeg ikke nevnt et parti over hodet, men diskutert en sak. Foreslår at du også diskuterer saken og ikke henfaller til lettvinte bortforklaringer.

26.10.2007 @ 11:44
Postet av: Ivar P

Det som er motbydelig, og viser frem brungrumset som ligger hos enkelte frpister, og deres sympatisører, er metoden som brukes for å trakassere Ramin-Osmundsen på nå.

Stavrum er med på å legitimere brungrumset sitt oppgulp i så måte.

SKAM DEG !

26.10.2007 @ 11:48
Postet av: Andreas H.

Her dreier det seg om en velgergruppe som ved eventuelle valg, kan være tungen på vektskålen.

26.10.2007 @ 11:52
Postet av: Inge

Det finnes såpass mange bra Nordmenn i arbeiderbevegelsen at det er unødvendig å trikse til en saksbehandling i UDI for å kvalifisere en utlending. Ramin-Osmundsen har vist seg å være upålitelig, og Manpower reklamen viste heller ikke særlig dømmekraft.

Er det så om å gjøre å få en neger ved Kongens bord? Skjerp deg, -Stoltenberg!

26.10.2007 @ 11:54
Postet av: Per Berge

Omvendt rasisme skjer daglig over hele fjøla. Så lenge en kan ansette Ramina Osmundsen etter den skandalen hun sto for i UDI kunne en like gjerne ansatt tidligere vannverksjef Murud som finansminister.

26.10.2007 @ 11:56
Postet av: Telemark

Stavrum mener at jeg er helt på jordet og at han ikke har nevt noe parti i denne bloggen. Men kjære herr Stavrum. Mitt intrykk av deg som Frp-sympatisør her jeg da dannet meg over lengre tid gjennom alt det øvrige du har skrevet. Stå for det du mener og gi klar beskjed hvor du hører hjemme på den politiske skalaen. Det ville du tjene på og det handler om ærlighet.

26.10.2007 @ 12:12
Postet av: L

Hun fikk ingen kritikk, bortsett fra av Frp selvfølgelig, for sin håndtering da Stortinget behandlet UDI-saken. Hun har heller ikke ansvaret i BLD for de sakene som var omstridt av UDI. Derfor er det ikke saklig grunnlag for denne kritikken. Det er realiteten, og har ingenting med omvendt rasisme å gjøre.

Stavrum er vanligvis en klok mann, som burde visst bedre enn å bruke et uttrykk som rasister har skapt for å gi inntrykk av at rasismen er det normale, og dermed stemple liberale mennesker som avvikere.

26.10.2007 @ 12:25
Postet av: Junior

Stavrums betraktninger blir ettertrykkelig understreket av debattanten Telemark, som går helt i fistel og beskylder Stavrum for å være FrP-sympatisør, istedenfor å diskutere innleggets innhold, som altså handler om at det tydeligvis er ulovlig å kritisere utnevnelsen av en minister som for kort tid siden har fått sparken for graverende forhold i sin tidligere jobb.

Man må spørre disse stand up-menneskene en ting.

Ville du ansatt Osmundsen i en jobb hvis du visste at hun ga blaffen i sine arbeidsinstrukser og heller gjorde som hun selv ville?

I think not...

Men så var det dette med at hun er svart da... da blir jenta plutselig hands off for alle sosialister i dette lille landet, og damen skal beskyttes for enhver pris, samma hva.

Det morsomme er at Telemark sikkert var en av de som ropte høyest om Reitens avgang fra Hydro etter at han fulgte regjeringens påbud og løste inn opsjonene sine. Men Reiten er jo hvit, og mann, og derfor fritt vilt.

Moral er godt - dobbeltmoral er dobbelt så godt.

26.10.2007 @ 12:31
Postet av: Robert

Omvendt rasisme er det samme som kvotering. Noe som er svært utbredt og neppe kontroversielt i prinsippet.

26.10.2007 @ 12:31
Postet av: Henrik Akselsen

Det er merkelig at ikke noen har stilt spørsmålet: Hvor lenge må man "sone" utenfor det gode selskap før man får tillit igjen? Det hadde selvfølgelig vært skandale om hun hadde blitt utnevnt til minister dagen etter at hun gikk av i UD, men hvor lenge må man gå botsgang før man er stueren for politikken igjen? Ett år? Fem? Når har man fått sin "straff"?

Jeg trodde det viktigste var at man innrømmet feilen man har gjort og lovet bot og bedring. Så vidt jeg har sett har ikke Ramin-Osmundsen vært i nærheten av å gjøre dette. Det eneste som gjorde denne utnevnelsen mulig var vår kollektive korte politiske hukommelse.

26.10.2007 @ 12:35
URL: http://henrikakselsen.blogspot.com/
Postet av: Kristian

Dere som kritiserer Stavrum her bør jammen tenke dere "litt" om - Ramin Osmundsen skulle aldri hatt en slik jobb etter skandalen hun var innblandet i. Fatter ikke at dette kan være noe å diskutere i det hele tatt. I tillegg får hun fremskyndet statsborgerskapsbehandlingen sin slik at hun 14 dager før påtropping blir norsk. Sånt stinker det av! Og ja, jeg stemmer FrP - har alltid gjort det og vil alltid gjøre det. For de luringene der ute som dermed måtte mene at jeg er rasistisk så kan jeg berolige med at jeg ikke har noe som helst imot at det blir en farget person som tar ministerposten. Her er det forhistorien (som hun selv har skapt!) som er problemet og med littegrann godvilje skjønner alle det! Makan til surr, som fra enkelte skribenter her, skal man lete lenge etter...

26.10.2007 @ 12:39
Postet av: kph

Det ble skrevet av innlederen:

Såvidt jeg kan se har ikke Manuela Ramin-Osmundsen erkjent sin personlige rolle eller tatt selvkritikk.

Dette er nok til il at utnevnelsen er ytterst tvilsom

26.10.2007 @ 13:13
Postet av: helene

En hvit amerikaner ville ikke fått refs av Frp. UDI saken er bare et påskudd for frp til å få en dagsorden de liker. Men de har mistet teften sin, tror ikke de vinner velgere på denne saken. Det kommer til å bli en svart høst for Frp, tipper de er nede på 15% i løpet av høsten.

26.10.2007 @ 15:01
Postet av: Junior

Hei Helene

FrP har sagt klart og tydelig at årsaken er Osmundsens tidligere eskapader i UDI. Da blir det helt klart litt lettvint av deg å tillegge partier andre motiver.

Eller ser du det som helt uproblematisk at vi ansetter lovbrytere som ministere?

26.10.2007 @ 15:07
Postet av: Terlemark

Hva med lovbrytere som visepresidenter i Stortinget, Junior. Du har vel hørt om skattesnusk med skattebetalernes penger, eller kanskje du ikke følger med?

26.10.2007 @ 15:30
Postet av: Per Berge

Telemark, kansje du burde vente til raporten fra ligningsnemda er ferdig før du konkluderer med din påstand om skattesnyteri?

Henrik Akselsen, vi snakker ikke om " å sone sin straff" men om vedkomende gar tillit all den tid hun har bevist det motsatte så til de grader. Å gå imot det parlamentariske flertallets avgjørelse på eget initiativ er en meget graverende sak. Ser ut for att venstresida har veldig vanskelig med å forholde seg til sannheten,,,,som vanlig burde jeg vel si.

L, les Stavrums komentar en gang til. Å ta deg gooooood tid slik att du ikke går glipp av det meste slik du tydligvis har gjort. Venstresiden har en tendens til å skumme overskriften så mener de att de allerede har konklusjonen klar.

Til alle, FRP har gjort det klinkende klart att det er Raminas illojale forhold til Stortingets flertall og regjeringen som er det ENESTE de har imot denne statsråden. Hudfargen ER IKKE NEVNT VED ETT "1" ORD fra FRP, men derimot brukt som en hersketeknik av FRPs motstandere på venstresiden. Så bit det i dere soSSialister. Ikke skyld på FRP for den møkka dere lager selv.

Derimot har det vært klanderverdig stille fra Høyre. Lar de kansje FRP ta støyen samtidig som de tror att de vil vinne på det selv? Da vil Høyre få seg en real bakoversveis ved neste valg.

26.10.2007 @ 20:48
Postet av: Junior

Jeg følger med jeg, Telemark. Faktisk såpass mye at jeg vet at saken fremdeles er til behandling hos skattemyndighetene. Ingen lovbrudd er påvist, hadde de vært det så hadde FrPs stortingsgruppe vært stilt for retten eller så hadde de alt fått straffeskatt-regningen. For øvrig er det en ting å betale for lite skatt, jeg kjenner nok av mennesker som har fått baksmell på den, noe annet er det å bryte en regjerings instruks med vitende og vilje for i ettertid å bli belønnet av neste regjering fordi dine brudd førte til gjennomføring av deres innvandringspolitikk. Jeg vet ikke jeg, Telemark, men hvis jeg satt som direktør i UDI akkurat nå, og den rødgrønne regjeringen åpnet dørene for innvandring, men jeg som direktør brøt instruksen og nektet hundrevis av mennesker som ifølge instruksen hadde rett til å komme inn muligheten til et opphold i Norge, og la oss videre si at vi fikk et regjeringsskifte i 2009 med FrP i regjeringen. Dette ble oppdaget, og jeg fikk sparken, for deretter et år senere å bli belønnet for jobben jeg hadde gjort ved å få posten som integreringsminister.

Hva hadde du ment om det? Prøv å være helt helt ærlig, hvis du er i stand til det. Hva tror du om det? Hadde du følt at det var på sin plass? Eller?

26.10.2007 @ 20:49
Postet av: Arne Belinda

Telemark: Hvis det nå virkelig skulle være slik at Stavrum er Frp-sympatisør, så bør vi i demokratiets og pressefrihetens navn være glad for at i hvertfall én medarbeider i norsk presse og NRKringkasting ikke tilhører sosialistslengets villige klakører.

26.10.2007 @ 22:50
Postet av: Tom

Først må alle dere som bruker begrepet "omvendt rasisme" slå opp ordet rasisme og se hva det betyr. Det burde hvertfall mr. Stavrum gjordt før han postet kommentaren sin. Når det gjelder utnevneslen av MRO så er det helt utrolig at en som har så liten troverdighet klarer å bli utnevnt til minister. Like utrolig som at noen fortsatt presterer å bruke uttrykket omvendt rasisme.

27.10.2007 @ 00:09
Postet av: kach

Det Stavrum elegant hopper over i sin blogg, er at det først og fremst var Ramin-Osmundsens manglende "norskhet" og påstått manglende lojalitet til Norge som var Frps fremste ankepunkt mot utnevnelsen. De pukket videre på at hun jo først hadde blitt norsk statsborger to uker før utnevnelsen. Siv Jensen mente at det viste at Ramin-Osmundsen først og fremst ble norsk statsboerger for å bli statsråd, ikke for å bi norsk. Da hun og Frp ble konfrontert med at søknaden om statsborgerskap ble sendt i februar, altså åtte-ni måneder før det i det hele tatt var aktuelt med noen ministerpost, fossrodde Jensen, Amundsen og Frp til andre og like vikarierende argumenter.

UDI-saken er utvilsomt et argument som burde åpne for debatt om utnevnelsen, men fra Frps side var det minst like viktig å peke på "utlendingen" som ikke er norsk nok. At Stavrum og andre ikke ser eller lukter den stygge, brune rasismen i det, viser at de går med neseklype og bind for øynene gjennom virkeligheten.

27.10.2007 @ 11:33
Postet av: Per du Pont

Bra skrevet Stavrum.

Det må være legalt å diskutere saker uten å være redd for å bli stemlet som rasist.

Denne stemplingen er en kraftig hersketeknikk som raskt kveler nødvendige debatter.

Jeg synes det er bra at vi har fått vår første statsråd med innvandrerbakgrunn, men mener at regjeringen kunne vært smartere i sitt valg.

Les forøvrig en god artikel fra Minerva : http://www.minerva.as/Default.asp?vis=artikkel&fid=2573&id=0310200708425611598&magasin=ja PS: bare for å unngå det.

Jeg er absolutt ikke Frp sympatisør, og har heller aldri vært.

27.10.2007 @ 11:51
Postet av: Knut Hellik P.

Hvorfor påpeker Stoltenberg og andre (også i denne bloggen) at Osmundsen er vår første statsråd med innvandrerbakgrunn? Det er jo direkte usant! Allerede på 80-tallet var jo Astrid Gjertsen statsråd, og for alt jeg vet kan det ha vært andre også. (Vi hadde jo en konge i mer enn 50 år som var innvandrer - Haakon VII)

27.10.2007 @ 16:36
Postet av: Kjetil Strøm

Takk for et glimrende innlegg, Stavrum.

Jeg er en sterk kritiker av det jeg betegner som det røde media, som konsekvent lar være å diskutere negative sider av innvandring, fordi det er politisk ukorrekt å diskutere dette idag.

Jeg er ingen rasist, men jeg er en sterk tilhenger av ytringsfrihet og det eksisterer knapt lenger.

Man kan idag kun ytre seg fritt om politisk korrekte ting. Ellers må man holde kjeft.

I så måte var det befriende å lese et slikt innlegg fra noen i media.

Dessverre viser kommentarene du har fått at det hersker nulltoleranse på feltet, man har ikke lov å kritisere, da trekkes det røde rasismekortet umiddelbart opp av lommen.

27.10.2007 @ 18:39
Postet av: asd

re: Kjetil Strøm.
Det er vanlig å diskutere disse spørsmålene, men du har kanskje vært innlagt på Sandviken de siste årene?
Osmundsen skulle naturligvis aldri vært utnevnt. Hun løy over en lav sko,i tillegg tar hun konstant aldri selvkritikk. Slik som Valla. Jeg mistenker at Heikki Holmås kan ha noe med dette å gjøre. Dere husker vel tassen som hadde hemmelig møter med UDI bak regjeringens og folkets rygg?

27.10.2007 @ 20:54
Postet av: Kjetil Strøm

re asd

Når tid hadde vi en sist en diskusjon om positive og negative sider ved innvandring? Tror du må tilbake til tidlig 90-tallet, den gang sosialistene argumenterte med; vis oss noen tall som viser at innvandrere er mer representert på kriminalstatistikken enn etnisk norske. Idag er det kun en måte å fortsette dagens innvandringspolitikk, og det er å fortie enhver diskusjon om konsekvensene av politikken.

Personlig synes jeg det er utrolig at Norge har hatt folkeavstemning om EU, men at man ikke har folkeavstemning om ikke-vestlig innvandring.

Da hadde det ikke blitt 52-48, men et rungende flertall imot. Det vet sosialistene og derfor er det ikke lovlig å ta opp dette spørsmålet.

For øvrig er jeg enig i dine synspunkter om den nye statsråden, Valla og Holmås.

27.10.2007 @ 22:22
Postet av: andregenerasjons utlending eller hva det nå kalles....

Kan noen definere "omvendt rasisme"? Tror ikke jeg skjønner dette konseptet. Dersom rasisme er negativt så er vel antirasisme bra?

28.10.2007 @ 09:18
Postet av: Tett tåke i Telemark

Telemark tilhører den meget tallrike mobben av ikke reflekterende venstrevridde populister. Selvstendig tenkning er vanskelig for Telemark og omegn, derfor satses det på heller å gi mostanderne FRP-stempelet. Fornuften viker for det enkle og opportunistiske; behovet for å tilhøre det sosialt aksepterte politiske felleskapet. Mobben i klasserommet om du vil.

At en med minoritetsbakgrunn får bli statsråd er det eneste positive med denne saken. At det ble Osmundsen må være Alzheimer blandet med nepotisme. Ap har for eksempel Saera Khan som en meget god kandidat, at hun ikke blir foreslått skyldes vel at hun mangler de riktige kontaktene i Apedynastiet.

28.10.2007 @ 10:25
Postet av: Ikke rasist

Med Osmundsen's meget dårlig sorti i UD, er dette i nærheten av en skandale. Uansett bør ikke en med så manglende dømmekraft tilsettes i en så viktig jobb. Il behandlingen av søknad om statsborgerskap er også merkelig.

En granskning av hvordan slik er mulig, bør snarest iverksettes.

28.10.2007 @ 11:15
Postet av: kach

Mange synser og mener i denne saken, men som vanlig har de færreste satt seg inn i det de mener så sterkt om.

Hvilken kritikk var det rent faktisk Ramin-Osmundsen fikk av Graver-utvalget? Var den så krass som Stavrum og andre hevder? På grunn av at Ramin-Osmundsen overtok som UDI-leder i den perioden da MUF-sakene sto på, ble hun gitt spesiell oppmersomhet av granskerne. Hun ble med andre ord spesielt inngående gransket. Konklusjonen fra Graver-utvalget er som følger:

Hun var ikke med på å legge opp direktoratets praksis i forhold til forskriften. Kommisjonen mener likevel at hun hadde kunnskap om direktoratets praksis, men at hun ikke forstod implikasjonene av dette.

[?]

kommisjonen [legger] til grunn at verken Manuela Ramin-Osmundsen eller Paula Tolonen hadde noen rettslig plikt til å varsle departementet om praksisomleggingen.

[?]

Ut fra de forklaringer kommisjonen har mottatt, gjennomgang av referater fra direktørmøtene og and-re dokumenter, kan ikke kommisjonen se at Manuela Ramin-Osmundsen var med på å forberede opp-legget av praksis i forhold til den midlertidige forskriften.

[?]

Etter kommisjonens syn er det også sannsynlighetsovervekt for at hun hadde kunnskap om direktora-tets praksis, men at hun ikke forstod implikasjonene av dette. Sakskomplekset lå utenfor hennes pri-mære ansvarsområde og hun hadde mange andre arbeidsoppgaver. Den praksis direktoratet la seg på, ble av direktøren og avdelingsdirektøren i asylavdelingen ansett for å ligge innenfor direktoratets fullmakter, og det er ikke grunn til å tro at hun stilte spørsmål ved dette.

[?]

Hun var altså ikke med på å utforme eller godkjenne praksisen. Hun forsto ikke praksisens konsekvenser og hun var ikke rettslig forpliktet til å varsle departementet om det da hun skjønte hva som foregikk.

Om dette er sterk nok kritikk til å kreve henne uskikket til en ministerpost er høyst tvilsomt. Men det kan selvsagt diskuteres.

Det som likevel er uomtvistelig er, som jeg tidligere har anført, at Frps kritikk av Ramin-Osmundsen var minst like mye rettet mot hennes angivelige lojalitet til "fremmede makter" og at hun ble norsk statsborger for å bli statsråd og ikke for å bli "norsk" (sitat Siv Jensen).

For å gjenta meg selv ytterligere: For ikke å se og lukte den den brune gørren og uttalte rasismen i Frps anrep på Ramin-Osmundsen må man vandre gjennom livet med bind for øynene og neseklype på. At mange rabiate nettdebattanter ikke ser det, er selvsagt ingen overdrivelse, all den tid mange av dem åpenbart svømmer i gørren med åpne øyne og et bredt smil om munnen. At Gunnar Stavrum velger å se bort fra dét aspektet ved saken og velger et ensidig fokus på UDI-saken (som leses med i overkant strenge øyne), er mer spesielt.

28.10.2007 @ 12:09
Postet av: Meg Selv

Har Stavrum noe som helst bevis på at Osmundsen i UDI- saken visste om Nordby sin agenda? Om jeg husker rett, kom ikke Graver- utvalget med bevis for dette(til tross for at de konfiskerte pc og annet i forbindelse med rapporten). Det eneste var at de fant det sannsynlig at hun haddde kjennskap til dette. Det var naturlig at hun gikk, på samme måte som det var naturlig at Reiten gikk, for å ikke svekke establissementets troverdighet. Men hvorfor skal dette ha noe å gjøre med hennes evne til å fungere som statsråd?

Sekundært vil jeg nevne den trusselen som de såkalte MUFerne representerer i dag. Refererer her til Dagsrevyens innslag i går. De lever i konstant uvisshet, og dette kan bety at de er potensielle farer for samfunnet. Hvis de hadde fått opphold i starten, og ikke hadde måttet vente ti år,

kunne de vært godt integrert i samfunnet nå, og vi hadde redusert belastningen.

28.10.2007 @ 13:53
Postet av: Fornuften

Til dere som automatisk slår på Frp-knappen når noen ikke-etniske nordmenn blir kritisert: les denne lederen fra Nordlys, så vidt meg bekjent slett ikke noe Frp-organ...
http://www.nordlys.no/debatt/leder/article3072801.ece
Kanskje det kan gå et lys opp for enkelte...

28.10.2007 @ 15:24
Postet av: Ravi

Jeg mener at Stavrum har helt rett. Nå trengte regjeringen en innvandrer inn, og da ble kravet til standard senket. Fortidens feil ble bagatellisert.

28.10.2007 @ 16:48
Postet av: Jan

Til Robert.

Kvotering er ikke omvendt rasisme. Det har dessverre blitt en nødvendighet pga rasisme.

Hadde alle fått jobb på like villkår ville det ikke vært nødvendig å kvotere inn kvinner og utlendinger. Ikke skal sistnevnte få jobb og får de trygd kan vi frike enda mer ut.

29.10.2007 @ 10:10
Postet av:

"Postet av: Ravi

Jeg mener at Stavrum har helt rett. Nå trengte regjeringen en innvandrer inn, og da ble kravet til standard senket. Fortidens feil ble bagatellisert."

HAHAHAA. Standarden ble SENKET?? Tror nok heller, gutten min at den ble hevet. Tidligere har Jens ansatt skogarbeidere som næringsministre og uutdannede slamper som kunnskapsministre. Alle skjønner at disse ikke aner hva de driver med og er til skade for samfunnet.

29.10.2007 @ 10:44
Postet av: Rune

Reagerer i likhet med en annen skribent på at MRO omtales som den første innvandrer som er statsråd. Dette er helt feil. Astrid Gjertsen fortjener den betegnelsen. Det Stoltenberg, MRO selv og andre mener, er tydeligvis at hun er den første neger som er statsråd. Men de synes vel ikke det er fin nok språkbruk. Dobbeltmoralister synes jeg at de er, og ikke minst når de stempler andre som rasister når en åpenbar feilutnevnelse finner sted. Tror ikke Stoltenberg ville utnevnt en hvitfarget Ottar Frautsira som hadde UDI saken på sin CV. Og det er vel kanskje det Stavrum mener når han finner opp ordet omvendt rasisme. De som skriver at det heter "kvotering" har vel på en måte rett i at det er et begrep som kunne brukes. Dog er vel kvotering gjerne forstått som at man velger fra en minoritet/gruppe (samer, kvinner, innvandrer, neger..) når andre kvaliteter og kvalifikasjoner ellers er like. Ikke at man velger inn en som ikke er kvalifisert. Og den jobben MRO har fått er et tillitsverv og ikke en vanlig kontorjobb med visse formelle faglige krav.

29.10.2007 @ 12:39

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5564233
hits