TV2Nettavisen

Åpne skattetall er bra

12.10.2007 @ 09:20

I dag kan du sjekke din egen ligning, men også hva naboen, sjefen og din nærmeste kollega tjener. I stedet for å syte over snoking bør vi glede oss over at Norge her er et foregangsland.


image359

I år er den fremste syteren administrerende direktør Jon H. Stordrange i Skattebetalerforeningen: - Hva den enkelte skattyter tjener og betaler i skatt, er utelukkende et forhold mellom skattebetaler og skatteetaten. Dette er ikke en sak for naboer eller andre nysgjerrige tredjepersoner, mener han.

(Du kan lese hele argumentasjonen her).

Jeg er grunnleggende uenig med Stordrange. Hva den enkelte skattyter tjener og betaler i skatt, er et offentlig anliggende. Skattesystemet er ikke en teoretisk størrelse. Hvordan det faktisk virker, handler nettopp om hvordan skatten slår ut for deg, naboen, dine kolleger og de aller rikeste.

Jeg mener også så mye åpenhet som mulig om økonomiske forhold er et gode fordi det får økonomien til å virke bedre. Et fritt marked forutsetter at aktørene har all informasjon. For meg blir det underlig når talsmenn for økonomisk frihet vil begrense innsynet i hvordan økonomien og skattesystemet fungerer.

Hva kan vi så bruke skattetallene til?

Det åpenbare svaret er å sjekke sin egen ligning.

Men det store flertall kikker i ligningstallene for å undersøke hva andre tjener, har i formue og betaler i skatt. Av disse tre tallene er formuetallet - som ofte får størst oppmerksomhet i avisene - det dårligste tallet. Formuetallet som står i ligningen er ofte bare en brøkdel av den virkelige formuen.

Du kan sjekke det selv. Sammenlign for eksempel tallene fra Kapitals 400 rikeste (som er gode anslag for hva folks reelle formue er) - med tallene du får ut fra ligningen.

Skattesøket finner du her.

Ved enkle tastetrykk vil du finne at mange av landets aller rikeste betaler svært lite i skatt.

Inntektstallene kan også være lite nøyaktige, men hvis ikke det er snakk om store formuer eller kapitalinntekter, vil tallet være nærmere sannheten. Sjekk for eksempel hva dine kolleger eller sjefen din tjener.

Et lite tips: Nettavisen har laget en kalkulator som beregner hva den virkeligen lønnen er. Kalkulatoren stemmer godt hvis det er snakk om normale lønnsmottakere.

image360
I eksempelet ser du at ligningstallet er 553.000 i inntekt, mens vår kalkulator anslår lønnen til 1,4 millioner kroner.

Det kan gi deg god ammunisjon til neste lønnsoppgjør.

Kommentarer:
Postet av: Patrick

Det er nærliggende å tro at Stavrums syn på saken er delvis preget av at skattelistene skaper mange (lettvinte) artikler og mange lesere.

Men det kan godt hende at han faktisk har dette prinsipielle synet han argumenterer for hver eneste høst. Og som han selv også skriver, har ligningstallene endel store svakheter. Blant annet at inntektstallene er ganske misvisende for mange.

Jeg har derfor en utfordring til ham, og jeg regner med at han svarer her: Nettavisen (og gjerne hele TV2-konsernet) bør offentliggjøre samtlige ansattes lønn, honorarer og frynsegoder. Og han kan starte med seg selv idag.

Det vil faktisk være veldig rart om han IKKE tar denne utfordringen. Det blir underlig når talsmenn for økonomisk frihet vil begrense innsynet.

12.10.2007 @ 09:41
Postet av: Don Quichote

"Det kan gi deg god ammunisjon til neste lønnsoppgjør."

Akkurat DER har du det: misunnelse. Fordi det er dét det dreier seg om. Jeg jobber i et lite selskap hvor vi alle gjør så å si den samme jobben, samtidig som vi har nokså ulik lønn. Er det for noen av oss en grunnlag for å syte og klage hos sjefen for bedre lønn? Overhodet ikke - vi alle vet at en bedre jobb gir mer penger, rett og slett. Noen er flinkere enn andre. Noen viser en større insats enn andre. Slik må det bare være. Og jeg gir blanke i om noen av mine kolleger tjener mer. Jeg har jo tros alt se samme mulighetene.

Jeg er utlending og folk her i landet har prøvd å overbevise meg om fordelene av dette systemet i årevis. En av grunnene som blir gjentatt og gjentatt er "åpenhet i offentligheten". Da skjønner jeg virkelig ikke hva MIN lønn har å gjøre med "offentligheten". ALLE vet hvordan skattesystemet funker. Ingen burde ha innsyn i min ligning, eller Røkkes, eller Kurt Nilsens, av den grunn. Vi vet at noen er søkkrike, og so what?

Avisene gjør da da heller ingen god jobb i å overbevise meg; jeg ser BARE latterlige og rett og slett barnslige artikler om den rikeste fotballspilleren, politikeren eller lakseoppdretteren osv. Hvis det er én dag i året jeg legger avisen fra meg uten å lese den, må det være denne dagen. Fnising og misunne scorer høyt i dag.

Jeg kan sikkert liste opp en haug med rasjonelle grunner mot disse skattelistene. Men en følelsesmessig en må nok egentlig være den viktigste: jeg kjenner et formidabelt ubehag ved at folk får snoke inn i hver eneste sitt privatliv (også merkelig nok kallt de "offentlige") og jeg blir ganske enkelt kvalm. Ikke helt på samme linjen med snoking i legejournaler, men likevel et godt stykke i på vei.

Dette MÅ være Norge på sitt smaleste.

12.10.2007 @ 10:16
Postet av: Per

Det er vel ingen som er uenige i at ligningen er og bør være en offentlig sak. Listene har vært offentlige siden 1800-tallet. Spørsmålet er hvor enkelt det skal være å sjekke og sammenligne tall. Hvorfor skal det være mulig for alle å med så få tasterykk som mulig? I ukene fremover brukes tallene til to ting:

- Enkeltpersoner sjekker naboer, venner og kolleger

- Pressen skriver om hva kjendiser, lottovinnere, sportsutøvere, hvermannsen i snitt og alle andre tjener.

Også opplysninger om ligning er personlige, og man må ha en grunn til å gjøre dem offentlige. Det laar seg forsvare. Man må også ha en grunn til å gjøre dem enkelt søkbare. At det er så enkelt å søke opp opplysninger om andre når opplysningene brukes til de to fomålene ovenfor rimer ikke (sorry Stavrum - ammunisjon til lønnsoppgjøret fremstår som en vikarierende begrunnelse).

12.10.2007 @ 10:17
Postet av: Olaf

12.oktober 2007

Den store JANTEDAGEN

12.10.2007 @ 10:26
Postet av: Sven

"Hva kan vi så bruke skattetallene til?

Det åpenbare svaret er å sjekke sin egen ligning."

Det er et helt latterlig argument.

Ligningen får man tilsendt i juni.

Alle tallene står der.

12.10.2007 @ 10:28
Postet av: Marit

Hva med barn som mobbes når andre barn finner ut hva foreldrene deres tjener? Det bryr Stavrum seg tydeligvis ikke om. Han er bare opptatt av å tjene penger.

12.10.2007 @ 10:30
Postet av: Knut Johannessen - vox populi

Jeg ler like mye hver gang en redaktør med stor patos fremfører sine argumenter for hvorfor det er så viktig at man med et tastetrykk kan sjekke naboens ligning. Dagbladets redaktør hadde en enda mer salvesesfull argumentasjonsrekke enn Stavrum.

Når vi så ser hvordan nettavisene vinkler dette, så er det kun og blott til underholdning og grafsing i andre privatøkonomi. Ikke for å avdekke de forskjeller i samfunnet som de fleste av oss vet er der.

Antall klikk er det viktigste for Nettavisen og Dagbladet.no, de andre motivene er i beste fall vikarierende. Men det kan man jo ikke si?

12.10.2007 @ 10:50
URL: http://voxpopulinor.blogspot.com
Postet av: Jalla

Les avisen i dag og så se litt rundt deg: folk sulter i gaten. Det i seg selv burde være en moralsk grunn å slutte med disse tåpelige artikler om hvilket kjendistryne tjener mest.

SPY!!

12.10.2007 @ 10:51
Postet av: Jan

Skattelistene viser at Stavrum må ha en hjernedød arbeidsgiver siden han får over 2,2 mill. i lønn.

12.10.2007 @ 11:04
Postet av: Gunnar Stavrum

Partrick, akkurat her gjør jeg som jeg prediker. Som daglig leder i TV 2 Interaktiv er alle mine ytelser offentlige i det offentlige regnskapet, og kalkulatoren vi har lagt ut beregner dessuten min og de fleste andre TV 2- og Nttavisen-ansattes lønn ganske bra.

12.10.2007 @ 11:20
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: Robert

Jeg er i og for seg enig at det bør være åpenhet rundt ligningstallene. Men er det nødvendig å legge disse ut til søk på hver eneste nyhetside på internett. Det bør holde at disse tallene er tilgjengelige på det lokale ligningskontoret.
De som får et negativt utbytte av at ligningstallene er så lett tilgjengelige er barn med foreldre som har lave intekter og formue. Enkelte er faktisk gjenstand for mobbing, og mange går omkring med dårlig selvfølelse på grunn av dette. Barn er ofte ubarmhjertige, og med det fokuset vi i dag har på materielle goder og penger, så slår dette uheldig ut for en del barn. At barn og ungdom kan sitte hjemme å sjekke økonomien til foreldrene til venner og kjente blir for drøyt synes jeg. Jeg kan ikke se at det er noe positivt ved det i det hele tatt.

12.10.2007 @ 12:03
Postet av: Randi

Hvor mye tenker du egentlig på barn av lavtlønnede som blir mobbet på skolen fordi foreldrene deres ikke tjener så bra. Neida, du lever i din egen usolidariske boble, Gunnar. Hvis skattetallene absolutt må ofentliggjøres, bør man straks finne et system som tar vare på de svakeste i samfunnet også - ikke bare hauser opp de med god inntekt!

12.10.2007 @ 12:15
Postet av: skatten

Skatteligningene bør være offentlige, forhåpentligvis kan det være med på å stikke kjepper i hjulene på de som arbeider svart. Ser stadig bekjente som lever stort, reiser og handler over en lav sko, kjøper hus som pusses opp for svarte penger og selges med gevinst etter et år. Disse tjener ikke penger i følge ligning og betaler dermed ikke en krone i skatt. Dette er selvfølgelig til stor irritasjon for oss som følger reglene. Det skaper diskusjoner og er med på å sette kjeltringene til veggs. Skatte myndighetene har jo ikke kapasitet til å ta tak i dette, så kanskje dette er en måte å komme det til livs.

Skattelistene er også intressante med tanke på lønnsoppgjør. Ved lønnsoppgjør er det enkelt å se hva tilsvarende personer tjener, personer en har gått på skole med, som har tilsvarende jobb i andre firmaer eller kollegaer. Det sier mye mer om hvor lønna di burde ligge en hva en statestikk ifra fagforeninger e.l kan. Statistikker som kommer ifra organisasjoner/foreninger er som regel alt for dårlige. Svar prosenten i forbindelse med lønnstatistikken der jeg selv er medlem er litt over 40%. De som ikke vil svare er som regel de som tjener mest, dvs de små firmaene.

At skattelistene skaper mange (enkle) artikkler er jeg enig i. Men når i løpet av året skjer ikke dette. Vi leser om sladder hver eneste dag, kjendiser, forballspillere osv. Hjemme hos reportasjer, folk som kjøper dyre bil, store båter og bygger hus i 100 mill klassen.

Hvis man ønsker dette til livs, altså den snokingen som pågår, er det jo bare å slutte å lese alt tøvet som står i avisene. Avisene skriver jo om det siden "vi vil ha det". Nyheter må selges og det er leserne som kjøper.

12.10.2007 @ 12:33
Postet av: Taxman

Offentliggjøring av folks inntekt og formue er en skam og et overgrep som vi snarest mulig bør få slutt på. Dette fører til at folk med høye formuer dessverre blir utsatt for trakassering, utpressing og andre kriminelle forhold.

I gamle dager var en slik trussel minimal i Norge, men i dagens samfunn, med organisert kriminalitet, er dette blitt et stort problem.

Det er flere skrekkeksempler på at folk som har tjent gode penger, eller vunnet i Lotto, har blitt utsatt for slike ting.

Det er ikke riktig at hensynet til åpenhet skal stilles foran folks sikkerhet på denne måten.

At mediefolk synes ordningen er bra, er åpenbart fordi det gir dem mange journalistiske poenger å grave i.

12.10.2007 @ 14:12
Postet av:

jeg pleier ofte å være enig i mye av det du skriver, men her synes jeg du er helt på jordet.

dette oppfordrer til jantementaliteten som styrer landet vårt mye mere enn sammenlignbare naboland... trodde du var en mann på høyresiden i norge, som så på frihet som en gode, istede for et overvåkingssamfunn, men tror nok du er litt subjektiv, da mediene lever og ånder for disse skattelistene...

12.10.2007 @ 14:43
Postet av: Benny Bankboks

Hva kan vi så bruke skattetallene til, spør sjefredaktøren.

Jeg har et forslag til hva vi/dere IKKE bør bruke dem til, og det er oppramsende sludderjournalistikk som artikkelen "Dette tjener Regjeringen".

Her lister man opp hva regjeringsmedlemmene hadde i inntekt og formue i fjor, og kommer med noen kvasiformuleringer om hvem som "tjener" mest og minst.

Dette er vrøvl, så lenge man ikke gjør den minste innsats for å finne ut HVORFOR forskjellene innad i Regjeringen er såpass store - tjener ikke statsrådene det samme kanskje?

Her kunne Nettavisen gravd og undersøkt litt - jeg verken tror eller håper at det ville ha dukket opp noen "bomber", men en viss tankevirksomhet omkring tallene kunne ha vært på sin plass: Det at landbruksministeren har såpass mye lavere skatt og inntekt enn de andre ministerne; skyldes det at han har store fradrag som bonde? Er det ok at representanter fra Finnmark beholder finnmarksfradraget når de bor og jobber i Oslo? Dessuten, om enn litt gammelt - da Støre hadde en inntekt på 7,4 mill i 2004, var det lønn fra Econ, eller tok han ut ekstraordinære utbytter for å tilpasse seg den varslede utbytteskatten?

Når mediene er SÅ bestemte på at skattelistene skal være tilgjengelige, og bruker SÅ mye "spalteplass" på disse gamle og lite opplysende tallene, burde de bruke litt mer tid og tankekraft på artiklene sine - det å ramse opp mer eller mindre vilkårlige lister klarer alle.

12.10.2007 @ 15:02
Postet av: Hansen

Åpen skatteligning er en forbannet uting. Om ikke lenge kommer kriminelle "hjerner" til å finne ut hva dette kan brukes til. De tenker:"Oj, Hansen tjener 2.2 millioner, han setter sikkert pris på sine barn, Vi bortfører den og krever løsepenger". Tidsspørsmål om når dette kommer til å skje. Gunnar Stavrum, "Men nisselua mi får du aldri"

12.10.2007 @ 17:21
Postet av: Michael

Jeg hadde egentlig ikke en formening om skattelisten bør være åpen eller ikke. Det var før i dag!

Stavrum snakker om åpenhet fordi den forteller deg hvordan skattesystemet fungerer. Tildels kan den vel gjøre det. Det er også slik at jo mer informasjon som er tilgjengelig, jo bedre vil ting fungere.

Men.. her kommer et stort MEN. Din argumentasjon blir nærmest latterlig når man ser hvordan media bruker skattelisten. Jeg siterer en del artikkeloverskrifter; "Mille-Marie for en formue", "Se og Hør-bøddel med luselønn", "Så mye tjener idol-deltakerne". Etter å ha lest å en del av artiklene, så faller dine argumenter som redaktør på sin egen urimelighet. Det er ikke artikler med dybde, og heller ikke spesielt granskende. De er grafsende, og representerer en kikker-mentalitet på grensen til det perverse.

Det er mulig du personlig mener skattelisten bør være åpen. Men som redaktør for Nettavisen blir troverdigheten i din argumentasjon borte når man ser inneholdet i det dere publiserer.

Nå skal det innrømmes at VG og Dagbladet er like ille om ikke verre. Men, jeg mistenker vel at annonsekroner er viktigere enn kvalitet. :)

12.10.2007 @ 18:34
Postet av: $ ?

Patetisk at en blogger/redaktør for Nettavisen skal tjene mer enn landets rikspolitikere, denne informasjonen er den eneste nyttige jeg har funnet med offentliggjøring av skattelistene. Er i likhet med de fleste negativ til publisering av skattelistene på internett. Dette er ren spekulativ lav-pannet journalistikk som både er injurierende og krenkende for personlivets fred.

Publiseringen er også i strid med EUs Personvern direktiv.

12.10.2007 @ 19:58
Postet av:

Det overasker meg stadig at du, dine med journalister, avisene og radio er så opptatt av disse skattelistene - de sier egentlig veldig lite om egentlige inntekter og hvilket råd eller muligheter eller ulemper en skattemessig høy eller lav inntekt egentlig gir. Bli for en gangs skyld litt voksen og bry deg og skriv om noe som er virkelig viktig. Slik innlegg om hvor bra skattelistene er for Norge og Verden gjør med trøtt til sinns. Trist, trist, trist. Har ikke vi noe viktigere å bry oss om nå til dags?

12.10.2007 @ 20:27
Postet av: ottar bighand johansen

jeg støtter igjen stavrum i hans oppfatning, men mener at han, i likhet med samtlige kritikere overser den beste begrunnelsen.

det som er det mest interessante her er nemlig det som betales inn.

hver enkelts bidrag til statskassen er i seg selv interessant.

hva folk egentlig tjener eller hvor råd de egentlig har kommer ikke frem her.

så jeg er enig med folk i at hvem som tjener mest i regjeringen, tippeligaen eller andre steder er ikke så interessant.

tenk på den formuen statsministeren bygger seg opp for hver dag han sitter, som han kan ta ut som memoarer etter han går av, for eksempel.

men det den enkelte bidrar med i statskassen er et absolutt tall, og et interessant tall.

stavrum skatta

998 989 kroner.

røkke skatta 8 554 054 og lene marlin 144 737.

offentliggjøring er viktig nettopp fordi man ikke *kan* vite akkurat hva folk tjener eller hvor mye de eier, men derimot hva de bidrar med.

13.10.2007 @ 01:35
Postet av: Seriøs Oslomann

Barn fra 10-års alder sjekker lønn til foreldre og foreldre til venner. Skaper press, frustrasjon, og mobbing.

Konklusjon til barn blir at folk som jobber som lærer og i for eks helsevesenet er tapere.. HVorfor det min sønn?

De tjener likesom ikke en dritt pappa!

Ja, ja. mer balansert og rettferdig samfunn. . .

14.10.2007 @ 05:41
Postet av: ottar bighand johansen

vel, oslomann, poenget er jo at du ikke kan se akkurat hvor god råd folk har, fordi du kjenner ikke deres fradrag.

derimot kan du se om folk rundt deg som lever høyt kan gjøre dette uten å bidra med noe.

og dette er en verdifull kontroll både i nærmiljø og på stort.

sålenge vi ikke har et flatt skattesystem (som vi absolutt burde) så vil de som har råd til de beste skattejuristene klare å bli nullskattesnytere.

det er da viktig at dette belyses.

alternativet er at disse kan tuske og snuske fritt, men fortsatt gå med hode høyt hevet som "bærebjelker" i samfunnet.

10-åringer finner ellers alltid noe å mobbe hverandre før, være seg rødt hår eller foreldres inntekt.

å tro at skattelistene gjør noe fra eller til den sammenhengen er med respekt å melde naivt.

14.10.2007 @ 15:13
Postet av: Arildz

Stavrum og disse skattelistene!*gjeeeesp* Hvert år er han ute og berømmer disse. Offentlige skattelister er og blir en uting.

Stavrum DU er en tosk.

22.10.2007 @ 18:08

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5550728
hits