TV2Nettavisen

Bilistene betaler regningen

18.09.2007 @ 08:57
Hvis du ergrer deg over bilistene, kan det være en trøst: De er den første gruppen i Norge som er såkalt karbonnøytral. Klimaendringene er ikke norske bilisters skyld.

image346

Bilistene er karbonnøytrale, viser tall fra NHH.

Såkalte grønne avgifter høres alltid bra ut, men kynikerne hevder at de som regel kun er fiskale - det vil si at de egentlig er innført for å gi mer penger i statskassen.

En slik avgift er CO2-avgiften på bensin, som ble innført i 1991. Bilistene betaler i dag 80 øre per liter bensin, og det er ifølge NHH-professor Terje Hansen mer enn nok til at bilistene samlet er karbonnøytrale.

I et innlegg i Dagens Næringsliv har professoren regnet på avgiften: For 80 øre kan staten kjøpe CO2-kvoter for temmelig nøyaktig dobbelt så mye som bilen slipper ut.

image347

NHH-professor Terje Hansen har regnet ut at bilistene betaler dobbelt så mye i avgifter som det som trengs for å kjøpe CO2-kvoter. Foto: NHH.

- Satt på spissen kan man altså med en viss rett hevde at forurensningen som norske bensindrevne biler forårsaker, er miljøfremmende fordi ett tonn økte CO2-utslipp i Norge kan motsvares av to tonn reduserte CO2-utslipp i resten av verden, skriver Terje Hansen.

Regneeksempelet er interessant fordi det illustrerer to forhold meget bra:

* Bensinavgiften som totalt innbringer 1,4 milliarder i statskassen, brukes ikke til å kjøpe CO2-kvoter.
* Kvotekjøp-argumentet kan lett bli en sovepute som forhindrer rensetiltak og annen adferdsendring her hjemme.

Oppslutningen bak grønne avgifter blir liten hvis ikke man ser en klar sammenheng mellom det som betales inn og formålet. Et rimelig krav er at samtlige penger som CO2-avgiften innbringer faktisk brukes til å kjøpe CO2-kvoter eller til andre klimagass-reduserende tiltak - og at det blir synliggjort i Nasjonalbudsjettet eller andre offentlige dokumenter.

En annen klar konklusjon er at vi ikke kan gjemme oss bak "klimanøytralitet" så lenge våre faktiske utslipp bare øker og øker. Kjøp av kvoter er vel og bra, men de erstatter ikke behover for at vi aktivt forsøker å redusere våre egne utslipp.

Der har Norge langt igjen.

Kommentarer:
Postet av:

Det som er problemet er jo at privatpersonene "dessverre" bare står for ca 15 % av de norske Co2-utslippene. Når politikerne ikke tør å foreta seg noe som helst overfor næringslivet, som altså slipper ut ca 85 %, sier det seg selv at det ikke monner. Inntil så skjer, er min vilje til å ta dette privat meget begrenset. Jeg har også problemer med å godta tonnevis av avgifter på privatpersoners forbruk, mens næringslivet slipper eller til og med får subsidier til å fortsette å slippe ut.

18.09.2007 @ 14:10
Postet av: TJ

Såkalte "klimakvoter" er det største bedrageriet som er laget i den senere tid.

Klimakvoter løser ingen værdens ting. Det ER kun ett påskudd for å få mer inn i statskassen som vanelig. Og Norge er det beste beviset for dette som nevnt i artikkelen. Man tar med to hender og gir tilbake med én og påroper seg at man er miljøvennlige. Når skal folk skjønne at fks. arbeiderpartiet er en miljøværsting av dimensjoner?

19.09.2007 @ 01:35
Postet av: nn

Bare for å poengtere det så finnes det jo lokal forurensing også. Ikke alt handler om CO2.

19.09.2007 @ 14:05
Postet av: Roald Bentzen

Jeg reiste her om dagen med en av disse Expressbussene på E18 Kopstad til Lier. Bussen jeg hadde tenkt å ta viste seg ikke å ta opp passasjerer på Kopstad, kun avstigende! Jeg fant en annen som gikk noen minutter sener - Den kunne ikke slippe meg av på Lier! (På Lier ble jeg bilsyk og måtte gå av).
Sjuføren forklarte at det hadde med konsesjon å gjøre - Det skulle være en slags fordeling av passasjerene på strekningen, konsesjonshaverne i mellom.
Vi var to passasjerer ombord. Sjufføren fortalte at dieselforbruket var ca. 3,5 liter per mil. Altså 1,75 l/mil/passasjer. Jeg regnet ut detter er 2,5 - 3 ganger mer enn hva en moderne bil bruker. Tenker vi oss at personbiler frakter 1,5 passasjer i gjennomsnitt, må bussen ha 9 passasjerer i gjennomsnitt for å konkurrere miljømessig med bilen. Med gjeldende konsesjonstenkning synes dette å mangle i vurderingene.

20.09.2007 @ 09:06
Postet av: Helgis

Stavrum?s CO2 kaos. Høyre/Frp politikaren Gunnar Stavrum og Terje Hansen kjem bilistane til unnsetning ? han meiner i dag at bilistane kan forurense med god samvittighet. Det er OK med auka privatbiltraffikk og auka lokal forurensing fordi bilistane betaler penger til statskassen. Dette er overskrifta og hovedbodskapen sjøl om han til slutt i velkjent stil dobbeltkomuniserer og seier at tilliten til CO2 avgiftene forsvinn når dei ikkje blir brukt til CO2 reduksjoner i andre land. Han fortel ikkje at CO2 avgiften har den enkle hensikt å gjere det dyrare for nordmenn å brenne bensin. Verre er det ikkje. Han fortel heller ikkje at bilavgifter har sitt utspring i den norske handelsbalansen med utlandet.

Han og Hansen signaliserer med denne artikkelen at dei er på privatbilistane si side - at problema med forrurensinga i byane forsvinn berre desse udugelege politikarane legg ned et kolkraftverk i Kina. I går, ei veke etter valget, gikk han til angrep på politikarar på som svikta i kampen mot den auka biltrafikken i byane. I dag kan bilistane pusta ut og retta ryggen igjen, Nettavisen er på deira side. Politikaren Stavrums melding til bilistane er, som det står i Fremskrittpartiet sitt program: kjør med god samvittighet

-

du

betaler.

20.09.2007 @ 10:27

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5529358
hits