TV2Nettavisen

Milliardtap for Oslo

16.08.2007 @ 12:11
Aksjespekulasjon har kostet Oslo kommune verdier for 2,5 milliarder kroner den siste måneden. Tross advarsler har flertallet av politikerne nektet å selge en høyst risikabel aksjepost i Hafslund.

image323

Aps Rune Gerhardsen mener at å selge Hafslund-aksjer er "noe av det dummeste man kan gjøre". Foto: Scanpix

Omtrent så tabloid kan kommunens aksjeinvestering i energiselskapet Hafslund beskrives. Med sine 104,9 millioner aksjer har kommunen tatt en enorm finansiell risiko, knyttet til en eneste aksje på Oslo børs.

Så har det også gått dit  høna sparker den siste måneden. Siden toppnoteringen på 158,50 den 19. juli har aksjen falt som en stein, til 135 kroner i skrivende øyeblikk.

image322

Kilde: NA24

Du kan følge aksjekursen her.

For å sette tallene i sammenheng, så er kursfallet på Hafslund nok til å drive hele Oslo kommune - med sine 43.000 ansatte - i en måned!

Det ironiske er at dette kursfallet skjer samtidig med at de rødgrønne politikerne og KrF roser seg selv i gårsdagens Aftenposten Aften over beslutningen om ikke å selge Hafslund-aksjene. Hverken de eller avisen har tatt inn over seg det verdensomspennende kursfallet de siste ukene.

Sett i det lyset er politikernes selvros morsom lesning:

- Vi er veldig glade for at vi satte foten ned, slik at Oslo ikke gikk glipp av denne eventyrlige gevinsten, sier Aud Kvalbein (KrF) til Aftenposten, og betegner salgsiveren som  "lite fremsynt".

Aps Rune Gerhardsen mener salg av kraftaksjer er "noe av det dummeste man kan gjøre".
- Dette er evige verdier. Allerede har vi jo cashet inn over to milliarder, fastslår han.


SVs Knut Even Lindsjørn: - Vi kan bare være overlykkelige for at byrådet led nederlag. Tallene viser hvor idiotisk og kortsiktig politikk de har drevet. Dette er og skal være oslofolks eiendom, sier han til Aftenposten.

Du kan lese hele artikkelen her.

Det er altså fortsatt et bredt politisk flertall for å spekulere med oslofolks penger, og for å ha over 14 milliarder kroner investert i en eneste aksje.

Skulle vært artig å høre de samme politikerne kommentere at deres aksjeinvestering nå har kostet kommunen 2,5 milliarder i verdier på en måned....

Og der er vi til poenget: Sett over tid har Hafslund vært et eventyr for Oslo kommune, men hovedårsaken er at Hafslund eide aksjer i solselskapet REC. Det var det ingen som snakket om i bystyrediskusjonen.

Gevinsten var det ingen som så, og derfor heller ingen som kan ta æren for.

På lik linje med at fallet heller ikke ble spådd eller advart mot.

Eier du mange aksjer, følger du stort sett aksjemarkedet opp og ned (mest opp, ifølge teori og praksis).

Eier du derimot bare en aksje, tar du en stor risiko.

Det kan gå eventyrlig bra, men det kan også ende i økonomisk havari.

Og dette veddemålet vil altså flertallet i Oslo kommune inngå med 14 milliarder kroner av oslofolks penger.

Kommentarer:
Postet av: Kalle Metall

Makan til fordummende "innlegg" er det lenge siden jeg har lest.

Kanskje forfatteren skulle sette seg inn i aksjemarked og ikke minst Hafsluns regnskaper før han skriver noe mer om slike vanskelige saker....

16.08.2007 @ 12:20
Postet av: Bjørn

Det er åpenbart at Stavrum er en markedsliberalistisk innstilt journalist som vurderer enhver aksje Oslo kommune sitter med ut fra et rent kortsiktig/ spekulativt profittperspektiv.

Det er i den sammenheng grunn til å minne om at flertallet i Oslo (som så vidt jeg husker ikke inkluderer noen av de nåværende byrådspartier) har ønsket å beholde aksjene fordi de mener at strømproduksjon og -distribusjon fortsatt skal være samfunnseid. Det standpunktet bør fastholdes, uansett Hafslundaksjens korsiktige opp- og nedturer på børsen.

Disse aksjene stammer i det vesentlige fra det tidligere helt kommunale Oslo Energi / Viken (før det gamle Oslo lysverker), som i flere omganger er fusjonert inn i Hafslund. Disse eierandelene bør Oslo kommune beholde. Så får vi håpe at Oslos velgere har vett til å stemme de høyreorienterte Stutumpartiene som vil selge all kommunal eiendom ut av byrådet. Så får Stavrum og likesinnede heller flytte til Os eller Nøtterøy.

16.08.2007 @ 12:53
Postet av: Knut Johannessen - Vox populi

For det første så er overskriften din feil. Oslo Kommune har ikke "tapt" ei krone. Langt mindre 2,5 milliarder.

Jeg beklager at jeg har problemer med å forstå Stavrum denne gangen. Så det faktum at Høyre/FrP ikke solgte aksjene i 2003/2004 har medført verdireduksjon på 2,5 milliarder?

Aksjekursen i 2003/2004 da Støylen ville selge, lå da vitterlig på 40 kr. pr. aksje, så jeg ser frem til regnestykket ditt. Husk å ta med milliardutbetalingene i utbytte i verdivurderingen. Dessuten, er vel 1 måned litt kortsiktig horisont

Jeg tviler på om risikoen for at dette skal gå så ille, er stor. Et selskap som får store inntekter fra salg av vannkraft, samt sitter på store poster i REC, virker ikke som det mest usikre papiret man kan sitte på i dag.

16.08.2007 @ 13:47
URL: http://voxpopulinor.blogspot.com
Postet av: Knut Johannessen - Vox populi

For det første så er overskriften din feil. Oslo Kommune har ikke "tapt" ei krone. Langt mindre 2,5 milliarder.

Jeg beklager at jeg har problemer med å forstå Stavrum denne gangen. Så det faktum at Høyre/FrP ikke solgte aksjene i 2003/2004 har medført verdireduksjon på 2,5 milliarder?

Aksjekursen i 2003/2004 da Støylen ville selge, lå da vitterlig på 40 kr. pr. aksje, så jeg ser frem til regnestykket ditt. Husk å ta med milliardutbetalingene i utbytte i verdivurderingen. Dessuten, er vel 1 måned litt kortsiktig horisont

Jeg tviler på om risikoen for at dette skal gå så ille, er stor. Et selskap som får store inntekter fra salg av vannkraft, samt sitter på store poster i REC, virker ikke som det mest usikre papiret man kan sitte på i dag.

16.08.2007 @ 13:47
URL: http://voxpopulinor.blogspot.com
Postet av: Gunnar Stavrum

Mitt poeng er veldig enkelt: Oslo kommune bør ikke ha 14 milliarder kroner i en aksje. Risikoen er for høy, noe den siste måneden viser.

Men som jeg også skriver: Like lite som flertallet kunne forutsi kursoppgangen, kunne de nå forutsi verdifallet.

Men at det er stor risiko i å ha alle eggene i en kurv, det er det ingen tvil om.

16.08.2007 @ 14:30
Postet av: André Støylen

En normal aksjespekulant ville nok fulgt Stavrums råd og spredd sitt eierskap på flere akjer.

Men en kommune er ingen normal aksjespekulant - og jeg tror heller ikke Oslo kommune skal bli det.

Da jeg i sin tid tok til orde for å selge kommunens aksjer i Hafslund, var det ikke for å kjøpe andre aksjer, men for å frigjøre midler til andre nødvendige investeringer for kommunen.

Det var politiske, ikke økonomiske, grunner til at bystyret sa nei til salg. Flertallet ønsket at kommunen skulle ha aksjemajoriteten i Hafslund, selv om prisen som ble oppnådd ellers ble oppfattet som meget god.

I ettertid har verdien på Hafslund har økt kraftig - først og fremst som følge av eierskapet i solcelleselskapet REC. INGEN i bystyret brukte REC-posten som en begrunnelse for ikke å selge Hafslund i 2003/2004.

Samtidig har Oslo kommune på andre måter realisert verdier i energisektoren. Vi har solgt vår 67%-andel i Viken Fjernvarme til Hafslund for 2 milliarder. Vi har fått ut et ekstraordinært utbytte fra Hafslund på 1,5 milliarder som følge av REC-salg. Vi har realisert eiendommer fra Viken-systemet for ca 300 milll. Og vi har fått E-CO Energi i utbytteposisjon. (I E-CO Energi, som Oslo kommune eier 100%, ligger all vannkraftproduksjonen fra det gamle Oslo Lysverker. Det er her Oslo kommunes virkelige vannkraftverdier er, og dette selskapet har det aldri vært aktuelt å selge).

Dermed har vi både fått realisert betydelige verdier som er brukt til andre investeringer, og vi har et ryddig eierskap i et børsnotert selskap og et heleid selskap.

Det lever jeg som finansbyråd godt med, selv om børskursen i Hafslund svinger noe fra uke til uke.

16.08.2007 @ 15:49
URL: http://www.stoylen.no
Postet av: høyremann

Gunnar Stavrum du fremstår som en wannabe ekspet på aksjer men latertil at du ikke har peiling...

16.08.2007 @ 18:21
Postet av: Tore

Bør ikke overskriften heller være at Oslo kommune har tjent milliarder på å ikke selge. Din kommentar er jo helt missvisende !

16.08.2007 @ 22:50
Postet av: Mink Chan

Byrådet spekulerer ikke i aksjeverdien til Hafslund. Aksjemajoriteten i Hafslund sikrer Oslo kontroll på en viktig del av infrastrukturen i byen, Hafslund var gamle Oslo energi/Viken.

Hva skjer hvis aksjene til Statoil, Hydro eller Telenor mister verdi? Hadde du da anklagd staten for å ha tapt skattebetalernes penger i aksjespekulasjon?

17.08.2007 @ 00:39
Postet av: Gunnar Stavrum

Mink Chan: Kommentaren min var en respons på flere meldinger om hvor mye penger Oslo har tjent på Hafslund-aksjene - og en strøm av politikere som roste seg for sin fremsynthet.

Mitt poeng er at aksjekursen også kan falle, og at det ligger stor finansiell risiko i en slik post (vurdert som investering må man jo også vurdere alternativ avkastning).

Det kan være gode grunner for en kommune å eie elektrisitetsverk. Spesielt tidligere, da e-verkene skaffet strøm til kommunens innbyggere.

I dag er strømmarkedet liberalisert, og Hafslunds jobb er å selge strømmen så dyrt som mulig til markedet. Oslo kommune har altså majoriteten i et selskap som konkurrerer mot andre, og som ikke har noe monopol på strøm til Oslofolk.

Men eierskap til infrastruktur er en viktig debatt, og jeg kan se argumenter for at Oslo bør eie majoriteten av Hafslund (personlig ser jeg dog flere mot).

Men da må det være argumentet, ikke å ta æren over en tilfeldig kursoppgang - eller for den saks skyld; skylden for et brått kursfall.

Når det gjelder Telenor og StatoilHydro har staten flere mål enn rene finansielle med de investeringene, men over tid får vi jo håpe som skattebetalere at milliardinvesteringene også kaster av seg.

17.08.2007 @ 10:04
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: alfred

Artig at Rune Gerhardsen sier at salg av kraftaksjer er "noe av det dummeste man kan gjøre".

Da han var byrådsleder i 1996 truet han med å gå av hvis han ikke fikk flertall for sitt forslag om å selge 20 % av aksjene i Oslo Energi. Altså noen år før Viken Energinett fusjonerte med Hafslund og Oslo kommune dermed ble sittende med aksjer i Hafslund.

Sitat fra Oslo bystyre 30. oktober 1996:

Byrådsleder Rune Gerhardsen: "Noen har sagt at Oslo Energi er en sak som er så viktig at en kan gå på den, det er jeg enig i, og byrådet ville gått av på en slik sak hvis vi følte at vi ikke fikk oppslutning til den linjen vi trekker opp."

Han slapp å gå av den gangen, selv Ap stemte for salget den gangen. Gå av måtte han først tre måneder etter, da han ikke fikk gjennom budsjettforslaget sitt.

17.08.2007 @ 14:38
Postet av: Ivar Johansen

Et lite øyeblikk her. Jeg sitter i bystyrets finanskomite og har faktisk hele tida vært ganske bevisst på IKKE i noen sammenheng å argumentere mot at Hafslund evt skulle selge REC-aksjer. Jeg har vært åpen for at det til og med kanskje kunne være klokt av Hafslund å selge seg ned i REC når kursen er høy. Men det er jo et helt annet tema enn hvorvidt kommunen skal redusere sin innflytelse/kontroll over Hafslund som sådan.

med hilsen Ivar Johansen

bystyremedlem/finanskomitemedlem for S V

17.08.2007 @ 21:25
URL: http://ivarjohansen.no

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5502967
hits