TV2Nettavisen

Straff huseierne

10.01.2007 @ 08:33
En kvinne blir drept fordi en gård som har stått til nedfall i årevis, raser sammen. Plan- og bygningsetaten holder til to kvartaler unna. Hvor maktesløs kan man bli?

47380-206

Trondheimsveien 6 har stått til nedfall i flere år, rett foran øynene på Plan- og bygningsetaten. Foto: Ida Hilde Mathisen.

NRK-serien "Etaten" tegner bilde av Plan- og bygningsetaten som et regelbundet, offentlig byråkrati som kan si nei til et nytt tilbygg eller et nytt vindu av helt urimelige grunner.

Serien er selvsagt overdrevet og parodisk, men historien som nå rulles opp rundt Trondheimsveien 6 i Oslo reiser alvorlige spørsmål om etaten gjør nok for å sikre byens fasade og innbyggernes sikkerhet.

 Nettavisen iOslo.no har i dag en liste over bygårder som eierne lar forfalle. Ofte går konflikten etter en linje: Gårdeieren ønsker å rive, Byantikvaren sier nei. Ingen tvinger huseieren til å pusse opp, og vedkommende kan dermed spekulere i å la gårdene forfalle.

I Trondheimsveien 6 har forfallet vært åpenbart for enhver siden gården ble totalskadd av brann for tre år siden. Bygget har stått som et tomt skall uten tak i en av Oslos mer trafikkerte gater. Og det verste er at fagfolkene i Plan- og bygningsetaten nærmest må ha gått forbi gården hver eneste dag på vei til jobb.

47380-207

Trondheimsveien 6 på kartet. Plan og bygningsetaten holder til til høyre for Hausmanns bru. Kilde: Hvor.no.

Ingen har reagert: - Vi har et system basert på egenkontroll og egenerklæring. Vi fikk beskjed om at bygningen var forsvarlig sikret for forbipasserende, og dermed baserer vi oss på det, sier etatsdirektør Ellen de Vibe i Plan- og bygningsetaten til pressen.

Nå, etter at ulykken har skjedd, reagerer etaten. Og de pålegger huseieren å sikre gården innen to uker. Hvis ikke får han 300.000 kroner i bot.

Hvem som er eier, er for øvrig usikkert. En halliksiktet mann er tidligere aksjonær i eiendomsselskapet som eier gården, men nå er advokat John Dahl Kongsvik både styreformann og generalforsamling.

Etter den tragiske saken i Trondheimsveien 6 er det på høy tid at Plan- og bygningsetaten tar et møte med Oslo Politikammer. Agendaen må være å finne passende straffe- og tvangsmidler mot huseiere som lar gårder forfaller - og risikerer livet til uskyldige forbispaserende.

Kommentarer:
Postet av: Bjarne Bernesen

I den grad farlige situasjoner oppstår fordi gårdeiere sluntrer unna vedlikeholdet, så er jeg enig i at dette bør medføre straffeansvar. Imidlertid er situasjonen ofte den at gårdeiere ØNSKER å gjøre tiltak for å sikre, men hindres av offentlige pålegg. Etter hva jeg har forstått om den saken som er dagsaktuell, så har nettopp gårdeieren ønsket å utføre sikringstiltak, men har fått nei fra Plan- og bygg. Hvis det er tilfelle, så mener jeg at også personer i Plan- og bygg burde stilles til ansvar.I dette tilfellet har også forfallet av det som må kalles en branntomt pågått over mange år. Da er det urimelig at den som har overtatt eiendommen for to måneder siden er den som skal stilles til strafferettslig ansvar. Vedkommende har neppe fått anledning til å gjøre stort siden han overtok, fordi slike saker gjerne krever behandlingstid i Plan- og bygg. Det er dessuten kun tilfeldigheter som gjør at dette skjer i hans eiertid. Sikringen burde ha skjedd for lenge siden.At det nå er mange gårder i Oslo med vedlikeholdsmessig etterslep, kan også ha noe med inntektsgrunnlaget i gårdene. Etter mange års husleieregulering er mange gårder fullstendig nedslitt, og trenger både vedlikehold og oppgraderinger for å kunne gi tilstrekkelig avkastning til å finansiere slike arbeider. Det er altså alt for snevert å legge skylden på profittjagende gårdeiere. Mye av årsaken til problemene ligger i den politikken som er ført gjennom mange tiår.Hvis man virkelig VIL gjøre noe for å bedre standard og sikkerhet i disse gårdene som gjerne er bygget i 1880-1895, så burde det komme offentlige tilskudd eller gunstige finansieringsordninger som setter gårdeierne i stand til å gjøre det som er nødvendig. Det er slett ikke alle gårdeiere som er økonomisk i stand til å ta dette løftet på egenhånd.Det burde også være en prioritering fra Plan- og bygg at saker som dreier seg om fasadeendringer og renovering av fasader får en raskere og mer velvillig behandling. Som gårdeier får man alt for ofte inntrykk av at Plan- og bygg fungerer som en motpart og ikke som en samarbeidspartner i slike saker. I tillegg bør man legge noen sterkere føringer på hvilke gamle fasader og bygninger som skal være verneverdige. Antikvarmyndighetene har åpenbart ambisjoner om å verne alt som er råttent, og virker som en solid bremsekloss på fornyelse av byen. Står det et gammelt falleferdig skur i en bakgård, så kan du banne på at det er verneverdig og står på byantikvarens "gule liste". Flott at man verner noe av det gamle, men ikke alt gammelt er verneverdig.Etter min mening er det alt for lettvint å ensidig skylde på gårdeierne når det går galt. De kommunale myndigheter har også et ansvar, og det bør de få merke. Ellers kommer slike ulykker til å skje igjen.

10.01.2007 @ 10:34
Postet av: veder

Stavrum har ikke skjønt mye! Gårdeieren ville rive, kommunen nektet han det. Hvorfor skal gårdeieren straffes?! Stavrum er en tulling som burde få forbud om å nærme seg en computer for all fremtid.

10.01.2007 @ 10:58
Postet av: JensJens

Ærlig talt, det er vel bedre at Gunnar Stavrum slipper til foran en PC, enn folk som skriver som fjortiser med elendig norsk-karakter...

10.01.2007 @ 16:25
Postet av: JensJens

Ærlig talt, det er vel bedre at Gunnar Stavrum slipper til foran en PC, enn folk som skriver som fjortiser med elendig norsk-karakter...

10.01.2007 @ 16:28
Postet av: Vidar N

Siden lovverket er laget slik at myndighetene har tilsyn, mens eier/entrpenør er ansvarlig kan jeg ikke skjønne kritikken mot det offentlige i denne saken. Dette følger det samme som kravet om internkontroll i bedrifter - det er bedriftens ansvar å følge loven. Skjer noe galt er det også bedriftens ansvar. At eier lar en bygning forfalle er hans ansvar. At noen burde tipset tilsynet er så sin sak. Det fritar ikke eier for ansvaret.

10.01.2007 @ 18:48
Postet av: Tore N

Helt enig med Vidar N.Og er det ikke et utrolig billig poeng å komme med at bygningen ligger i nærheten at etaten??

10.01.2007 @ 20:32
Postet av: Bjarne Bernesen

Det er ikke så rart at det rettes kritikk mot etaten. De har nektet gårdeieren å gjøre det som var nødvendig for å sikre bygningen. I tillegg er det et svært godt poeng at de ved å stikke hodet ut av sin egen hovedinngangsdør kunne ha sett hvilken forfatning bygningen var i. Denne saken bør få følger for etatens ledelse.

11.01.2007 @ 13:00

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/3504049
hits