TV2Nettavisen

Opsjoner er bra

09.11.2006 @ 08:16
Næringsminister Dag Terje Andersen vil innføre statlig forbud mot opsjoner. Det neste blir vel å forby børsen.

47380-170

Den rødgrønne regjeringens håndtering av næringspolitikken har vært en hodepine siden valget.

Først skulle de få nye verktøy i verktøykassa (les: redde Union). Men kassa er like tom og den første næringsministeren, Odd Eriksen, ble satt på Kato Air tilbake til Nordland.

Deretter valgte man en tømmerhugger fra Vestfold, og det er denne mannen som nå okker seg over opsjonsprogrammet i Telenor.

Dag Terje Andersen karakteriseres som en flink og populær politiker, men han har minimal utdannelse og yrkesbakgrunn for feltet han nå regjerer:


Yrkeserfaring

1979-98, 2002

Skogsarbeider

1977-79

Smelteverksarbeider


Utdanning

1976

Examen artium

2002

Journalistikk, Folkeuniversitetet


(Kilde: Næringsdepartementet)

Bakgrunnen er at Telenor-sjef Jan Fredrik Baksaas ligger an til en verdistigning på 37 millioner kroner på fire år, etter å ha økt prislappen på Telenor med 130 milliarder kroner i samme periode.

Det skremmende er at det ikke bare er Telenors opsjonsprogram som kritiseres, nei nå skal opsjoner ut av alle selskaper der staten har eierandeler.

- Vi synes ikke vi bør ha opsjonssystemer i hele tatt, sier Dag Terje Andersen til Dagens Næringsliv.

I motsetning til annen rødgrønn retorikk tegner dette standpunktet til å bli praktisk politikk i eierskapsmeldingen regjeringen legger frem i desember. Der vil man klart og tydelig flagge at staten vil stemme mot opsjoner uansett.

I praksis vil Andersen ha makt til å stanse slike belønningssystemer blant annet i Hydro, Yara, Statoil og Telenor.

Jeg har vanskelig for å forstå logikken, og tror at en slik ideologisk tilnærming kan skyve bort store utenlandske investorer som nettopp ønsker belønningssystemer hvor sjefene belønnes for å øke verdien på selskapene.

Norge har allerede et stempel i utlandet for å være uforutsigbar og vinglete, og eierskapsmeldingen vil gjøre vondt verre. Utlendingene kan med rette frykte en total uforutsigbar skattepolitikk og rene ideologiske svingninger som opsjonsstans. I praksis kan dette ødelegge aksjeverdier i eksempelvis Statoil og Telenor.

Hva er så galt med opsjoner?

I første rekke har enkelte opsjonsordninger vært urimelig gode. På slutten av 90-tallet var det ikke uvanlig at milliongevinstene allerede var sikret da lederen fikk opsjonen, og gevinstene ble skattlagt med 28 prosent. Dermed ble det en skjult og skattegunstig lønn, og disse ordningene ble med rette kritisert.

Andre ordninger, som den i Telenor, blir kritisert fordi lederen får mange penger. Siden de aller flere opsjonsordnigner utdeles etter børskursen, avhenger gevinsten av hvor mange aksjer lederen får kjøpe - og hvor stor verdiøkningen er per aksje.

Baksaas tjener 37 millioner fordi staten og de andre eierne har tjent 130 milliarder!

Og da er vi til kjernen ved det som er bra med opsjoner. Sett fra eiernes side er verdiøkning det viktigste, og derfor ønsker de å få ledelsen til å fokusere på verdien på selskapet. Den måles best ved aksjekursen.

Opsjoner er altså ikke noe annet enn en bonusordning som bestemmes av hvor høy aksjekursen er.

Etter min mening er det  her Andersen sporer av i ren ideologi: Som eier bør han ønske at Telenor-sjefen er opptatt av verdiene i selskapet, og heller fokusere på hvor stor bonusen bør kunne være.

Staten burde altså ikke stemme mot alle opsjoner, men nøye seg med å drepe opsjonsprogrammer som er urimelig gode.

Andersen mener Baksaas får for mye, jeg mener det er fortjent. (Og det kan jo være en trøst for næringsministeren at Telenor-sjefen må betale rundt 10 millioner kroner i skatt på gevinsten). 

- Jeg har ikke registrert at det er stor etterspørsel etter norske toppledere i utlandet, sa Andersen i Dagsnytt 18 i går.

Det er sikkert like riktig som at det ikke er noe særlig rift etter norske politikere i utlandet, heller.

Kommentarer:
Postet av: Investor

Vi står helt klart på samme side i denne debatten. Incentivprogrammer er både bra og nødvendig. Spørsmålet er imidlertid ikke alltid "opsjoner eller ikke opsjoner?" men like mye "kan vi la ledelsen få sammenfallende interesser med aksjonærene på andre måter enn ved utdeling av opsjoner?". Kontantbonuser som må brukes til å kjøpe aksjer i markedet er en måte. Bonuser som er knyttet til lønnsomheten til selskapet i stedet for aksjekurs er en annen. Problemet med opsjoner slik de er nå, er (minst) todelt: - de er ofte gratis for lederen, som dermed kun har oppsiderisiko. Dag Terje Andersen sammenliknet dette med å kunne kjøpe et lodd etter at det har blitt et vinnerlodd, hvis man vil, og det er forsåvidt en korrekt sammenlikning. - de er dyre for selskapet. I tillegg vil aksjekurs ofte være en dårlig måte å belønne ledere på. Tenk deg et selskap som har en lønnsomhet som er lik den risikofrie renta pr år. Dette overskuddet bruker ledelsen til å kjøpe tilbake aksjer i markedet. Dette gjøres hvert år. Matematikken er enkel: etterhvert vil aksjekursen være veldig høy pga få aksjer i markedet. Opsjonene til lederen vil derfor være tilsvarende mye verdt, og det eneste han har gjort er å ha levert risikofri rente til sine eiere.

09.11.2006 @ 09:10
Postet av: Kristian

Ja, opsjoner er veldig bra. Det er f.eks naturligvis Eivind Reiten og Helge Lund sin fortjeneste at oljeprisen er høy. Lurer på om disse to får svi hvis oljeprisen skulle gå ned.I gamle Ericsson så vi også hvordan lederne endret opsjonene sine til å gjelde kontantstrømmen i selskapet i stedet for aksjekurs slik at når de solgte unna og kontantstrømmen økte, ble det utløst millioner i opsjoner selv om selskapet gikk med enormt underskudd og måtte si opp folk.Opsjoner er en uting og uten risiko for mottaker. De kunne like godt bare fått en haug med millioner uten videre, det hadde sannsynligvis også blitt billigere for selskapene.

09.11.2006 @ 10:31
Postet av: Den mørkeblå mann

Ja, oppsjoner er bra. Å nedbemanne (les: oppsigelser innenlands) samtidig som man hever 37 millioner i lønn er bra.Vi har en felles pengebok, at noen forsyner seg godt er bra. Store forskjeller i samfunnet er bra, gir stabilitet. I de fattige land, som gjør det "the norwegian way", dvs gode lederlønninger, bonuser, opsjoner, fallskjermer o.a. på bekostning av folket. Er bra. At Stavrum har hatt hodepine siden valget, er bra ;-)Gi Baksaas en milliard i lønn og han gir tilbake 1000 milliarder.

09.11.2006 @ 11:30
Postet av: Økonom

Baksaas er ansatt for å skape størst mulig overskudd for Telenors eiere. Det er hans eneste oppgave. Hverken Telenor eller noen andre bedrifter har noen plikt til å opprettholde arbeidsstyrken. Når jeg blir ansatt et sted, selger jeg en vare ( min arbeidskraft) til en kjøper. Det er kjøperens suverene rett å velge hvem han skal kjøpe fra og hvor mye han skal kjøpe, og det er min suverene rett til å velge hvem jeg skal velge til. "Den mørkeblå mannen" er nok av den oppfatningen at hver krone jeg tjener har jeg tatt fra noen andre. Meningsløst selvsagt.

09.11.2006 @ 11:40
Postet av: Lasse

Stavrum, argumentasjonen din holder ikke. Telenor-aksjen har ikke utmerket seg spesielt i forhold til resten av markedet, noe du kan se ved å sammenholde den med OSEBX.Telenor har klaret seg middels i markedet, hvilket tyder på at det er konjuktur hellere enn eminent ledelse som har gjort Baksaas rik.Om Baksaas hadde gjort en elendig jobb og Telenor bare hatt halvt så god kursutvikling som markedet ellers, hadde han fortsatt tjent 20 MNOK på opsjonen sin. Hadde det vært rimelig det, Stavrum ?Man må jo være en uendelig dårlig leder for ikke å tjene grovt på en aksjeopsjon i en periode med høykonjuktur. Å bare bruke utvikling i aksjekurs som prestasjonsindikator er jo håpløst.

09.11.2006 @ 11:54
Postet av: Corleone

En bedrift av Telenors størrelse og innenfor Telenors virksomhetsområde har nok litt andre oppgaver enn å bare med hjelp av alle midler skape størst mulig overskudd.Telenor kan heller ikke sammenlignes med en vanlig bedrift spør du meg. Hvilke andre bedrifter får f.eks overta et fiks ferdig utbygd linjenett, betalt av det folket de skal selge sine tjenester til?Telenor har også en slags monopollignende stilling i Norge som eier av linjenettet og har blitt beskyldt for å drive etter mafialignende metoder så mange ganger at det ikke kan oversees.

09.11.2006 @ 11:59
Postet av: Asbjørn

Joda, Baksaas fortjener nok en god bonus som klarer å få en statsmonopolistisk institusjon nesten uten konkurranse på hjemmemarkedet til å gå med overskudd! Imidlertid, herr Andersens syt over opsjonsavtalen han selv og resten av riskdustene som nå styrer har vært med på å legge opp selv - generalforsamlingene i Telenor har stort sett vært AP- ministere de siste 40 år!- er patetisk. Men de rød- grønne viser tydelig gjennom aktiv politikk at et fungerende privat næringsliv ikke er ønskelig i dette landet. Sistemann ut av småbedriftene i NOrge- vennligst skru av lyset når du går...

09.11.2006 @ 19:27
Postet av: aksjeløs

Siden Baksaas sin innsats bare er en av mange faktorer som påvirker aksjekursen, og ikke engang er den viktigse faktor blir det søkt å argumentere for opsjoner som incentiv. Incentiver kan utformes på flere måter enn opsjoner.

09.11.2006 @ 19:30
Postet av: Investor

Vel, Hr. Baksaas kan uten problemer så og si egenhendig sørge for at Telenors aksjekurs har falt 85% innen jul, så å si at han ikke påvirker aksjekursen er relativt meningsløst. Det at han riktignok vil få sparken før det skjer, er en helt annen sak.

09.11.2006 @ 19:41
Postet av: hp

Det Stavrum og Hegnar har "glemt" er at Telenor er et tilnærmet monopolselskap som Norges innbyggere har bidratt til gjennom flere tiår. Selv en som har stryk i matematikk kunne fått til overskudd i et selskap som sitter med linjenettet og brorparten av GSM stasjoner over hele landet. Det er overhodet ikke en bragd å styre et slik selskap med overskudd bare så det er sagt. Har Stavrum fått med seg at Canal Digital(Telenor) stenger for TV2 og TVNorge (frie TV kanaler)gjennom andre TV selskap slik at konkuransen hadde blitt likeverdig? Alle må skjønne at det IKKE er vanskelig å tjene penger med slike mafiametoder.

09.11.2006 @ 23:11
Postet av: Kristine

Dette må være ignorantenes plapreparadis. BI-folk uten annen intelligens enn det en livslang griskhet på penger for å bli NOEN.Når folk er så uvitende at de tror de er høyt hevet over og har rett til å fornærme andre mennesker fordi de har høyere utdannelse... da er de faktisk latterlige.I dag kan hvem som helst skaffe seg en unversitetsutdannelse. Selv de som ligger langt under 100 IQ klarer det. Iallefall på BI. Da jeg gikk der ble karakterer stjålet av de inkompetente via data. Dette ble aldri oppklart. Men man burde vel kikke en del av folka som jobber i DN og andre "finansaviser" i sømmene.Noen forståelse for samfunnet som helhet har de iallefall ikke - selv om de skulle ha klart eksamen uten juks.Mitt råd til dere: Prøv å gå ut i det virkelige livet- der verdiene skapes. Svett litt forlønninga og kjenn det verker og svir i kroppen - men du MÅ fortsette.Sånn er faktisk livet for mange av de menneskene dere hetser.I stedet for store aksjeutbytter hadde dere fortjent "noe helt annet" som jeg ikke skal komme nærmere inn på nå.Landbruksministeren har visst heller ikke forstått hvordan verden "virkelig" er. Han er ifølge intelligensiaen i dN ikke i stand til å bruke internett, moderne kalkulatorer og er like idiotisk som AliG i sin forståelse av hvordan tingene virkelig er...(DN-s virkelighet er blant annet at det er frustrerende at det fremdeles finnes verdskapning i landet som de rikeste i landet ikke har kontroll på og får tatt ut aksjeutbytte fra - nemlig Tine)Folk som bruker slike utskjellinger i mangel på innsikt og kunnskap - burde selv skjønne at de avslører seg selv - men som sagt: Det er ikke akkurat visdom som preger disse avisene. KUN GRISKHET.

10.11.2006 @ 03:25
Postet av: Investor og styremedlem i mange norske selskaper.

Næringsministeren må lære seg å følge spillereglene. I Dagsavisen i dag fremkommer det sjokkerende meninger om topplederen i Telenor ASA. Forbundsleder Felix od Nærinsminister Andersen bør få et lyn kurs i selskapsrett. Hvis man ønsker forandringer så får man vise mot og kreve innkallelse til ekstra ord. generalforsamling. Men her vil nok den vanlige politiker feigheten slå igjennom! Bruk vanlige spilleregler og slutt å forfekt ideologi i disse spørsmålene!

10.11.2006 @ 11:34
Postet av: Nefle

Ja, opsjoner er bra for overbetalte gråhårede menn i GUTTEKLUBBEN GREI!Det er totalt useriøst å høre de gamle menn mane til forsiktighet og måtehold, mens de selv fråtser i ufortjente penger. Telenor hadde gått med akkurat like bra, uansett om Sjefen hadde grafsa til seg sine millioner eller ikke. Selvsagt med unntak av kostnaden til Sjefen. De kunne i stedet vært gitt til de ansatte som faktisk SKAPTE verdiene.Børsen er rett og slett et pengelekingsmarked. Kapitalen blir bare flyttet på - ikke satt inn i varige skapende verdier.Bløffmakerne i GUTTEKLUBBEN GREI har klart å innbille folk "nødvendigheten" av å ha en lekekasse.

10.11.2006 @ 12:35
Postet av: Christian

Merkelig lite å høre fra Stavrum her? Flau over den elendige argumentasjonen din, eller? Er for såvidt enig i at broilere i politikken er en uting, men Andersen er da vitterlig langt fra det. Når det gjelder norske ledere utfordrer jeg Stavrum til å nevne tre norske toppledere som er hentet til utlandet. Hans patetiske forsøk på å parere denne argumentasjonen med at norske politikere heller ikke blir hentet til utlandet er rett og slett for dum. Hvis det ikke er noen risiko for at toppledere blir hentet til utlandet, hvorfor da argumentere med at de må ha konkurransedyktige lønninger? De konkurrerer jo ikke med utlandet? Ellers renner det over av argumenter mot Stavrum og Sissener her, så ingen grunn til gjentagelser. Men Stavrum: forsvar deg mot argumentene!!! Er du konkurransebeskyttet? Eller betyr ikke CV'er noe når det er din det gjelder?

10.11.2006 @ 14:25
Postet av: Olav

Dette var tynne argumenter folkens. Internasjonal suksess bestemmes av hjemmemarkedet. Der er Norge en liten fis. Se for deg cash-flow'en til France Telecom.Telenor har 105 millioner mobilkunder. 2,5 av dem er i Norge.Telenor har knust alle andre telekomselskaper i Europa siden opsjonene ble snekret. Man kan ikke sammenligne Telenor med Oslo Oil Exchange.

10.11.2006 @ 14:43
Postet av: Peter

Dette sier verdens ledende konsulentselskap innenfor telekom (Ovum):Another outstanding performance for TelenorTelenor released its Q3 2006 results yesterday. The operator announced an impressive 72% increase in net income, to NOK3.78bn (?456m), in comparison to the same period last year. Revenues increased by 35% year-on-year, to NOK23.858bn. EBITDA (before other income and expenses) and operating profit both increased by 50% year-on-year to NOK9.297bn and NOK5.548bn, respectively. Comment: Following its outstanding performance in previous quarters, superior results are what we have come to expect from the Norwegian-based international operator. Exceptional headline figures are underpinned by an enviable 12% underlying revenue growth rate, whilst EBITDA and EBIT margins have both improved to 39% and 23.2%, respectively.Telenor's mobile operations continue to deliver the majority of revenue growth for the group and the operator has enjoyed strong subscriber growth across all of its international mobile divisions. Of particular note is the performance of its Ukrainian (Kyivstar), Bangladeshi (GrameenPhone) and Pakistani operations, who managed to expand their customer bases by 62%, 123% and 283% year-on-year, respectively. We believe that Telenor's success in the international mobile space is more than simply being in the right place at right time. The company's 'Mobile Way' (which identifies new investment targets and then exports its successful business models to new regions, adapting them to local conditions), has proven a winning strategy, and we expect them to continue with this.Telenor delivered mixed results across its fixed operations during the quarter but revenues overall from fixed services declined by 2.5% year-on-year, to NOK4.841bn. Broadband remains the key fixed growth driver for the company and is also beginning to gain a valuable foothold in growing VoIP markets.Telenor managed to deliver improved margins during the quarter, with both EBITDA and EBIT margins up from 28.8% to 34.5% (EBITDA) and from 11.2% to 18.4% (EBIT). Despite the fall in the contribution from fixed operations to group revenues (down from 28% in Q3 2005 to 20% in Q3 2006), the fact that the company is investing in a next-generation network and various innovative services illustrates that they are in it for the long-haul. Whilst such outstanding results deserve (and receive) our congratulations, we cannot help but anticipate tougher times to come for the company. Telenor will have to make difficult decisions when growth in international markets begins to slow. Bringing international operations further into the fold to realise cost savings is an option, but finding synergies amongst diverse geographical operations may be difficult. Alternatively, the company could keep these operations independent, or even exit them altogether. Whichever strategy the company chooses in the medium term, we continue to watch the company with interest.

10.11.2006 @ 15:08
Postet av: Investor

Christian..... hva med å lære deg forskjellen på årsak og virkning da? Du kommer ikke på navnet på ledere som har gått til utlandet, og derfor trenger man ikke konkurransedyktige lønninger..... det har ikke slått deg at de kanskje ikke har gått til utlandet FORDI de har konkurransedyktige lønninger da? Dessuten ser jeg frem til at du står på barrikadene og krever at de ansatte i Telenor betaler tilbake sine lønninger i de årene Telenor måtte finne på å gå med underskudd. Siden de jo har skapt verdiene som du sier, så må det jo også være de som har ødelagt verdier i dårlige år, og hvis lønna skal stå i forhold til verdiskapning, vil de kunne bli skyldig. Tro om vi ikke får høre den argumentasjonen?

10.11.2006 @ 19:26
Postet av: Mr T

Morsomt at du latterliggjør Andersens utdannelse. Er det ikke du som har fått en regnemetode oppkalt etter deg, etter at du gikk inn i to sportsbutikker og spurte hvor mange sykler de hadde solgt, for så å gange det opp med antall sportsbutikker og komme frem til at det ville bli solgt 5 millioner sykler det året og så skrive det i en artikkel i DN (kalles å ta en Stavrum).For å snakke om Telenor hadde flere avdelinger bonus frem til 2003 (for alle i avdelingene), da ble dette fjernet da mente ikke ga noen efekt, samtidig har man altså laget fantastiske opsjonsprogram for ledere. Er det virkelig sånn at Baksaas har en lønn på 4-5 mill for å møte opp på jobb, også må han ha opsjoner for å yte noe.

11.11.2006 @ 23:53
Postet av: Synse

For noe kommentarer Stavrum kommer med. Er det derfor han sitter som en grinbiter på nettavisen? Han har vel heller ikke noen utdannelse til å sitte andre steder heller. Det ikke marked i utlandet for norske journalister. Stavrum blir bare rarere og rarere i sine kommentarer. Det er noe barnhageaktig over det han lirer av seg. Mon tro om han håper på tilbud fra de dyktige topplederne vi har i Norge?

15.11.2006 @ 13:16
Postet av: degli

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.usate348.org/degli

19.02.2007 @ 07:56
Postet av: virgilio

Great site! Good luck to it's owner! http://www.bovso.org/virgilio

23.02.2007 @ 03:58
Postet av: cavalli

pagine piuttosto informative, piacevoli =) http://www.flryanair.org/cavalli

25.02.2007 @ 01:00
Postet av: lesbo

Ich fand gute und wichtige Informationen - dir zu danken. http://www.canaxe.org/lesbo

28.02.2007 @ 10:25
Postet av: racconti

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.canaxe.org/racconti

28.02.2007 @ 19:35
Postet av: corsi

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! http://www.canaxe.org/corsi

28.02.2007 @ 22:50
Postet av: Bambini

Interesting contents i consider.. http://www.bambini.batcave.net

02.03.2007 @ 14:23
Postet av: cristiana

I'll be BACK! :) ;) http://www.2ire17.org/cristiana

03.03.2007 @ 14:44
Postet av: aria

luogo interessante, soddisfare interessante, buon! http://www.2ire17.org/aria

03.03.2007 @ 17:36
Postet av: universita

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.2ire17.org/universita

03.03.2007 @ 20:28
Postet av: dj italia

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) http://www.nuovi5y.org/dj-italia

05.03.2007 @ 10:35
Postet av: figa

sono eccitato circa questo luogo, buon lavoro!:) http://www.nuovi5y.org/figa

05.03.2007 @ 13:44
Postet av: umbria

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) http://www.nuovi5y.org/umbria

05.03.2007 @ 18:47
Postet av: tattoo

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. http://www.nuovi5y.org/tattoo

05.03.2007 @ 21:17
Postet av: la scala

Grande sito!! http://www.cartk5e68.org/la-scala

06.03.2007 @ 02:17
Postet av: keira knightley

i'am really impressed!! http://www.cartk5e68.org/keira-knightley

06.03.2007 @ 04:47
Postet av: pasta

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! http://www.cartk5e68.org/pasta

06.03.2007 @ 07:20
Postet av: alitalia

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) http://www.cartk5e68.org/alitalia

06.03.2007 @ 09:52

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2646022
hits