TV2Nettavisen

Tyner de fattigste

09.10.2006 @ 13:14
Den rødgrønne regjeringen bruker milliarder av kroner på gode formål, men behandler de aller svakeste dårlig. En heving av sosialhjelpsatsene med 73 kroner per uke er en hån.

47380-136


En god test på velferdsstatens sikkerhetsnett, er tilværelsen for de fattigste. Som kjent gikk de rødgrønne til valg på å avskaffe fattigdommen. I Soria Moria-erklæringen ble dette endret til "å avskaffe fattigdom".

Nå skal den altså ikke helt bort, men den skal bli mindre.

I så måte er statsbudsjettet svært gjerrig overfor gruppen av sosialhjelpmottakere.

Vi snakker om i underkant av 130.000 mennesker. I fjor fikk de ikke mer enn 4,8 milliarder kroner, så det er et lite økonomisk løft for samfunnet i forhold til eksempelvis uføretrygd eller sykelønn.

Fra 2004 til 2005 sank faktisk utbetalingene til denne gruppen med fire prosent, og stadig færre mottar sosialhjelp.

47380-148

Sosialhjelpen betales av kommunene, men statens bidrag er å si hvor mye som bør være veiledende satser for sosialhjelp. Bondevik-regjeringen mente at 4.270 kroner var riktig for 2006 og ble slaktet for sitt arbeid for de fattige.

I den sammenheng kan det være interessant å se at de rødgrønne partiene nå foreslår å heve satsen til ynkelige 4.600 kroner. Det er riktignok fem prosent mer enn antatt prisstigning, men det monner lite. I praksis er det et par brød og noen bokser leverpostei i uken.

Problemet for sosialhjelp-mottakerne er de har sakket akterut i ti-femten år. Fra år til år blir satsene økt i takt med prisstigningen, men lønningene for folk som er i arbeid stiger mye raskere.

Ifølge Statsbudsjettet koster økningen 200 millioner kroner

Dette er ikke mer enn pengegaven til LO-leder Gerd Liv Valla og hennes medlemmer gjennom økt skattefradrag for folk som er medlem i en fagforening.

LO- og andre fagforenings-medlemmer får 100 millioner kroner i skattelette i år fordi fradraget til kontingenten øker. Dette kommer på toppen av en like stor gave på tampen av fjoråret.

FattigNorge fortviler:  - Det blir ikke mye pølser til middag for dette, for å si det slik, sier Georg Rønning i interesseorganisasjonen til Aftenposten.

I Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssens tiltaksplan mot fattigdom er økningen av sosialhjelpsatsene 200 av drøyt 700 millioner kroner i 2007.

Kan man ikke likegodt si at målet ikke lenger er å avskaffe fattigdommen her i landet?

Kommentarer:
Postet av:

"Jensemann & jentene" skal ha skryt for en ting.De er helt konsekvente i å ikke overholde valgløftene.Dette er klovneri på velgernes bekostning.

09.10.2006 @ 16:11
Postet av: Gjermund

Enda et nytt partsinnlegg fra folk med en konservativ agenda. Det var da merkelig hvor mye omsorg man har for de fattige akkurat nå når de Rød-Grønne legger fram eget statsbudsjett!Denne omsorgen var ikke synlig påtrengende under Bondevik-regjeringen enda beløpet da var mindre.

09.10.2006 @ 20:48
Postet av: Halvor

Kan ikke huske at Stavrum kommenterte sosialhjelpsnivået mens Bondevik satt med makten, og de anbefalte satsene ikke ble oppjustert med en krone på fire år. Satsene økte først etter regjeringsskiftet i fjor, og ytterligere fra 2007 med regjeringens forslag. Dette er selvfølgelig ikke nok, men tross alt en start og vesentlig forskjellig fra hva opposisjonen ville gjort.

09.10.2006 @ 21:16
Postet av: Pontiac

De tar fra de svakeste, for det er lettere enn å ta fra de rike.De rød-grønne kommer til å ødelegge Norge så mye, at det vil ta en ny regjering 20-30 år for å fikse opp igjen.

09.10.2006 @ 22:11
Postet av: Vidar N

Mulig jeg er over gjennomsnittet kynisk - men kan man virkelig kreve samme levestandard når man får "gratis" penger, som de som jobber for det og faktisk er med på å betale for gildet?Mener ikke med dette å tråkke på noen, men det skremmer meg når man foreslår å ha trygd og sosial stønad på et slikt nivå at man like gjerne kan slutte i jobben.Et sosialt sikkerhetsnett er nødvendig - men det bør være et sikkerhetsnett som hindrer mennesker i å sulte og gir dem et sted å bo. Ikke gir dem en levestandard på linje med de som jobber. Hvem pokker gidder å jobbe hvis man kan ha det bedre på trygd (da slipper man også å stå opp tidlig...)Skal man hjelpe de fattige - skaff dem en jobb! Gi dem noe meningsfylt å fylle dagen med. Få dem ut i samfunnet for å bygge kontaktnett. Istedet for å gi sosialhjelp, la kommunene få opprette "hjelper stillinger" hvor en kan ta under forefallende arbeide - det er helt sikkert småjobber som trengs gjort - maling av benker eller whatever. Aktiviser dem, istedet for å passivere dem.

09.10.2006 @ 22:51
Postet av: Sjokkert

Her bør vel alle politikere gå i skammekroken og holde seg der til de klarer å komme med noe litt mer konstruktivt. Media kan gjerne slå følge.Tar media sitt samfunnsansvar så vil de finne ut at dette med fattigdommen er ille i Norge, faktisk et historisk overgrep. Da dekker man saken konstant til det foreligger en bedring.Sosialsatsene er satt lav basert på det grunnlag at det er en kortvarig ytelse. Når virkeligheten er at personer går i åresvis på sosialhjelp, så utfører man faktisk et overgrep.Politikere bruker så pent ordet arbeidslinjen, "alle i arbeid" - klart er det en flott tanke, men når politikere ikke ønsker alle i arbeid så går den flotte tanke til noe grimmt.For det er jo slik at ledige blir brukt til å holde kontroll på lønnsfesten. Arbeidere kan ikke kreve så mye når det står en "hær" ledige til å ta over jobben.Dette har jo vært opplyst om på Stortinget, ja ble jo ordrett nevnt at "man misbrukte de ledige"Både politikere og media har skapt et inntrykk av at arbeid er et onde. Hvis sosialklientene fikk 130.000 kr året som ytelse på lik linje med andre trygder, ja da ville alle sluttet å jobbe. Dette har politikere og media klart å lure folket til å tro på, skammelig rett og slett.Hva er 130.000 i 2006 ? Jo, det er jo regelrett ingenting. Så alle skal selge hus, bil osv for å heve 130.000 kr året ?De fattige blir jo regelrett brikker i et sørgelig spill, sendt imellom som kveg !!Nå var det vel Karin fra SV som virkelig prøvde å vise hva ca 4000kr ga mulighet for og hun sa vel klart fra at hun hadde ikke mulighet til å leve på en slik liten sum. Hva med de ordentlige sosialklientene som jo på toppen av det hele ikke har noen garanti for å få disse (nå) 4600kr pr. mnd. Det er jo nok at det mangler ett papir (dokumentasjon) så ender gjerne sosialklieten opp med å ikke få noe i sosialhjelp.Kommunene er fullstendig klar over at det verste som kan skje er en påpekelse eller omgjørelse av vedtak fra høyere organer (fylkesmann o.a.). Slik står en fritt til å leke "den allmektige" ovenfor medmennesker. Påpeker bruker (sosialklient) feil, så blir det gjerne ikke godt mottatt, heller tvert om.Dette er regelrett skaping av en "ond rot", som rammer de fattige, men som også rammer hele samfunnet.Håpløshet fører gjerne til rusmisbruk, rusmisbruk fører gjerne til kriminalitet, kriminalitet igjen rammer blindt.Systemet ødelegger rett og slett mennesker, og i år 2006 finnes vel ikke unnskyldningen "Man visste ikke bedre" - eller ?Hvem er det som ønsker et slikt samfunn ?De rike ? Den vanlige arbeider ? Media ? Politikere ?Har man helt glemt hva menneske og fellesskap betyr ?Jeg sender oppfordring til TV2 og Nettavisen til å ta sitt samfunnsansvar og invitere alle journalister til å tenke litt over disse forholdene.I stedet for julebord ta et verdibord. Politikerene har ikke gjort noe på flere 10år og ingenting tyder på at de kommer til å gjøre noe, uten regelrett press. Dette presset er det vel media som kan sørge for.Her er det virkelig mye av det "en tror det ikke før en har sett det" Ta f.eks utregning av sosialsatser, på starten av 90-tallet var mange deler utelatt (tannlege, aviser, telefon, høytider o.l.). Dette var mulig å søke på ved siden av og da var livsoppholdet gjerne 4000kr, i 2006 er alt bakt inn i livsoppholdet og bli ikke sjokkert finnes det kommuner som i 2006 har sosialsatser som er under 4000kr. Sosialsatsen kunne settes lav pga det var en kortvarig ytelse og så innfører kommuner sosialhjelp som er sterkt redusert de første månedene (50%-75% av ordinær sats), da begynner det å bli kynisk - eller ?Et fellestrekk hos kommuner tror jeg er at den posten som først blir sett på når det gjelder sparing, er økonomisk sosialhjelp.I den gode ånd tar man fra de som har minst. Er jo helt bak mål !Tror ikke flertallet av lokalsamfunnene har mye til overs for sosialklientene, da bør man jo tenke på at det er i all hovedsak eget verk, en holder på å gjøre enda verre!Sier ikke at noen løsning er å pøse på med penger, 130.000 er ikke å pøse på med penger og vil nok heller ikke medføre noen 0% rusmisbruk og kriminalitet, men vil tro det hjelper betydelig på.Lett å skape problemer, men desverre ikke like lett å løse problemene.I et økonomisk samfunn så er det penger som brukes og konsekvensene av å f.eks ikke gi sosialklienten kr den ene måneden kan være katastrofal.Prøv å tenk tanken som en sosialklient som aldri vet om han-hun får økonomisk hjelp eller ikke. Er jo økonomisk tortur.Noen politikere bruker retorikken "Alle i Norge har det så bra, i forhold til fattige land" Er jo bunnmål av sammenligning, tror nesten de har vært inne på en valutakalkulator og regnet ut at for 1000 NOK lever en som greve i et fattig land. Men nå lever de fattige i Norge og var ikke fellesskapet noe som Norge satt høyt ?Ikke er det lov til å bygge brakkebyer i Norge, høns og kyr kan man heller ikke bare slippe løs.Ikke søker bedrifter etter: "Sosialklienter ønskes"Spørsmålet politikerne burde ha brukt var å spørre seg selv om hvordan de tror at det fattige landet hadde behandlet sine fattige HVIS det hadde SAMME muligheter som Norge.

09.10.2006 @ 23:04
Postet av: Stian

Dette var en godt under middels innsiktsfull kommentar. Den ser ut til å ta utgangspunkt i at levekårene for landets fattige på det nærmeste styres av nivået på den økonomiske sosialhjelpen alene. Dette er jo langt fra riktig. Selv om jeg støtter en økning av sosialhjelpssatsene, vil en langt viktigere håndsrekning til landets fattige være å for det første sørge for at flere av de som i dag har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over en lengre periode, isteden kommer inn under konkrete tiltak (som medisinsk rehabilitering, yrkesrettet attføring mv.). For det andre vil det være svært viktig å øke barnetilleggene for uføre og andre som lever på statlige stønader.Fokuset på økonomisk sosialhjelp alene er svært lite fruktbart.

10.10.2006 @ 14:03
URL: http://stianoen@blogspot.com
Postet av: Demian

Om man vil styre skuta mot land er det vel bare å fortsette med økte satser til sosialhjelp.Og det er jo "rettferdig" at de som ikke yter noe skal få fra de som jobber overtid på en daglig basis.

10.10.2006 @ 15:54
URL: http://rcopinions.blogspot.com
Postet av: Andreas H.

Dette er saa gammelt som historien. Den daarligste kilen er den av samme veden. Et ordtak i alle de spraak jeg kjenner.

11.10.2006 @ 12:00

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2285574
hits