TV2Nettavisen

Mot eller overmot?

08.09.2006 @ 09:42
Statsminister Jens Stoltenberg har tatt et nødvendig og modig oppgjør med LO og NHO om sykelønn. Maktkampen som nå utkjempes avgjør hvem som i realiteten styrer landet.

47380-133

LO-leder Gerd-Liv Valla forsøkte smart nok å isolere sykelønnskrangelen til et oppgjør med arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Om nødvendig må Hanssen gå, sa Valla, men hun fikk kontant svar fra statsminister Jens Stoltenberg som står helt og fullt inne for oppsigelsen av IA-avtalen.

Dermed er striden ute i åpent lende: Lider Stoltenberg-regjeringen nederlag på denne saken i Stortinget vil den være så ekstremt svekket at det er vanskelig å se hvordan Stoltenberg kan ha autoritet til å fortsette.

De åtte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene fremstiller forslaget om å forandre sykelønnsordningen som et ensidig avtalebrudd fra regjeringens side.

Det har de rett i, men de unnlater å fortelle at IA-avtalen også har et punkt om at avtalen kan sies opp hvis det er åpenbart at man ikke vil nå målet om 20 prosents reduksjon i sykefraværet.

Jeg er enig med Stoltenberg og Hanssen i at regjeringen må kunne si opp avtalen når intensjonene bak den er brutt. Men det er vanskelig å være uenig med LO-lederen i at håndtverket og informasjonen forut for oppsigelsen har vært klønete.

Men det fjerner ikke hovedspørsmålet, og det er om det er den rødgrønne flertallsregjeringen som skal styre landet eller noen organisasjoner som langtfra organiserer alle arbeidsgivere og arbeidstakere.

Statsminister Jens Stoltenberg har vist LO-leder Gerd-Liv Valla hvor skapet skal stå. Det er modig. De nærmeste ukene vil vise om det er overmodig.

Kommentarer:
Postet av: Roar Andresen

Regjeringen har fått usedvanlig mye kjeft. Men ikke alle har giddet å LESE hva som står:Skjermingsordningen gjør at kronisk syke, gravide og personer som har vært trygdemottakere kan få alle sykepengene dekket av staten. Dette for å forhindre at arbeidsgivere vegrer seg for å ansette folk med risiko for høyt sykefravær.Det er viktig å ha klart for seg at det ikke gjøres noen innstramminger for arbeidstakerne. Det skal fortsatt være full lønn under sykdom.Konkret foreslås det at arbeidsgiver skal betale 20 prosent av sykepengeutgiftene fram til seks måneder av sykefraværet, og 10 prosent av utgiftene de resterende seks månedene. Som en delvis kompensasjon for de økte utgiftene reduseres samtidig arbeidsgiverperioden, hvor arbeidsgiverne belastes alle utgiftene, med to dager, fra 16 til 14.

08.09.2006 @ 12:39
Postet av: hansolo

Å ta oppgjøret er kanskje modig og nødvendig, men det hjelper lite når måten det er gjort på er så utrolig klumsete. Hadde dette dreid seg om sykelønnsordningen alene så hadde Stoltenberg selvfølgelig ikke gjort dette rett før budsjettet skulle presenteres. Nå mistenker jo alle at det dreier seg om å finne penger til andre formål og ikke et prinsippspørsmål.Dessuten så er det vel ikke særlig smart å ta dette oppgjøret på et forslag som Stoltenberg selv for kort tid siden harmdirrende forkastet i Stortinget. Troverdigheten hans er jo null, og det er jo ikke et godt utgangspunkt for å ta et oppgjør med LO og NHO.

08.09.2006 @ 13:47
Postet av: Frank Eilertsen

Kanskje er det på tide at han tar et oppgjør med LO, men akkurat i denne saken er fortsatt Stoltenberg og regjeringen tragiske (som vanlig).Alle som tror at dette er en regning som ender opp hos bedriftene kan sette seg ned og tenke over en gang til hvordan bedrifter drives i dag. Så godt som alle bedrifter drives etter 'vi skal øke overskuddet i forhold til i fjor' og det det måtte medføre av mer press på ansatte, økte priser for forbrukerne bl.a.Det som vil skje er at bedriftene vil sende denne regningen rett til forbrukerne ved hjelp av økte priser, slik at det er Ola og Kari nordmann som til syvende og sist er de som må betale regningen (og dette vet du så inderlig godt Gunnar, og det faktum at du setter fokuset på noe helt annet forteller meg at du på en måte er i "ledtog" med dagens politikere når det gjelder å fortelle folket det som tjener agendaen til hvem det nå enn måtte være)Legg så til økte skatter og avgifter for menigmann, økte strømpriser og kanskje kan man få en eksplosjon i bensinprisene i løpet av neste år, og hva ender dette oppe med? GEDIGNE krav om lønnsøkning.Dette er en ond spiral som har pågått i mange år nå, og det er akkurta denne spiralen Norge lider under. Men det er ikke staten som lider, de rike eller bedriftene, men det er de som sitter med mindre enn 300.000 i lønn som får det verre. Personlig så tror jeg det er alt det egentlig handler om. Holde flest mulig så langt nede som mulig slik at de ikke får den friheten som kunne gjort de stadig mer uavhengige av staten, og således tatt ifra politikere mye av deres kontrollgrep over oss. (dette tror jeg også du er fullstendig klar over kjære herr Stavrum)Men Jens, som sin far, har vært på møter med våre kjære Bilderbergere, Jagland er (evt var) en del av Trilateralkommisjonen, Gro er høyt elsket blant folk som David Rockefeller og herr Rotschild. Dette forteller meg at våre kjære folk høyt oppe i AP har en lojalitet som ikke ligger hos det norske folk. Så hva er deres plan? Hvem tjener de? Forøvrig så skulle de ha en mer rettferdig fordeling av godene sa de. Så forrige års statsbudsjett hvor momsen ble økt med 2% og folk med lave inntekter fikk et par hundrelapper i skattelettelser er mer rettferdig? Jeg har null bruk for barnehage så det argumentet kan de legge vekk først som sist. Bedre skole? Hva hjelper det sålenge skolen forer ungene våre med til dels mye feilinformasjon (spesielt i enkelte fag) og ikke utvikler ungene våre til å bli kritiske, fritt-tenkende individ, men folk som følger strømmen og status quo om oppleste og vedtatte historiske fakta og "sannheter". Det er IKKE hva vi trenger for å si det mildt, for saueflokken her til lands er stor nok spør du meg og media ser allerede ut til å ha veldig stor makt over hva det norske folk mener om ting og tang.Spar meg, Gunnar Stavrum, dine kommentarer til alt mulig har som oftest et helt annet fokus enn hva de bør ha, og det jeg lurer på er: Vil denne kommentaren bli stående eller fjernet på stedet? :)

08.09.2006 @ 15:10
Postet av: Haus Kauz

Gunnar Stavrum er en idiot!

08.09.2006 @ 15:21
Postet av: Ludvik

Les forslaget. Det er ikke avskrekkende. Tror noen at LO-Valla ikke visste Jens ville foreslå dette? Består LOs medlemmer av funksjonshemmede? Jens får viljen sin. Valla støtter regjeringen i de lukkede rom men kan ikke det offentlig. Og det er betimelig å vise at regjeringen "styrer" landet og ikke LO.Hvem taperen egentlig er? NHO! Det er jo LO og AP som styrer landet. Og her ser vi en litt mer raffinert variant av dette. Jens viser "handlekraft", LO protesterer "forgjeves", og NHO betaler. Berre lekkert!

08.09.2006 @ 19:41
Postet av: Rune

Jeg syns det er latterlig å skyve dette over på arbeidsgiverne. Nei innfør karensdag slik at vi får bukt på skulkingen, men gjør det slik at de som virkelig er syk ikke taper på dette. (knekker du nakken bør du ikke få trekk for første dag)I tilegg bør det gjøres noe slik at foreldre kan leveren ungene til barnhage selv om de er syke.

08.09.2006 @ 23:06
Postet av: knutten

Dette er nok delvis et spill for galleriet, men jeg håper denne maktsyke LO-sjefa virkelig føler seg litt nedblåst, alle (nesten) tror jo nå at hun har fått en kilevink av Stoltenberg som en markering av makten. Regjeringen burde lære sykefravær i Island,der eksisterer dette visstnok nesten ikke. Dessuten er hovedproblemet Trygdetatens manglende kompetanse til å identifisere folk som virkelig er syke nok til at de ikke kan forventes å yte noe arbeid.

08.09.2006 @ 23:41
Postet av: knutten

Forresten, kanskje dette er noe Jens har tenkt ut for å slippe ut av den rottefella som denne trepartiregjeringen sikkert ofte føles som. Hvis han blir nedstemt i Stortinget på dette, vil han med full rett kunne levere inn avskjedsansøkning. Kanskje AP da prøver med en mindretallsregjering, det kan de jo fra før!

08.09.2006 @ 23:46
Postet av: Lurifaks

At media bruker denne problematikken for det den er verd er vel bare et tegn i tiden.Det blir slitsomt gang etter gang å oppleve at dagens journalister er mer opptatt av saken enn det grunnleggende problemet.Nok om det. Dagens virkelig er slik at det gamle fagforeningsvesenet er kastet på dyngen. Dagens tillitsmenn er mer eller mindre i lomma på et system som er milevis all solidaritets-tanke.Vi har hatt ? og har regjeringer som ikke klarer å fatte et eneste vedtak som utelukkende har som mål å løse et problem.Hvert eneste vedtak drar på seg nye problemstillinger. Det kan se ut som at politikere ikke klarer utelukkende å gi,? de må ta tilbake i samme vending.Hadde Norge vært et lutfattig land kunne vi ha forstått det. Flere enn meg sitter igjen med en følelse av at det brukes mer penger og energi på budsjetthandtering enn oppgaveløsning.I verserende sak vet alle oppegående mennesker at den eneste løsningen som holder vann er å innføre karensdager. En kunne begynne med to dager.Sykdom attestert av legebehandling kan man holde utenfor. Det er ikke meningen å gjøre det vanskelig for dem som er syke i medisinsk forstand.Det er skulk i forbindelse med fyllesjuke, ovale helger, private gjøremål, råttenskap og kanskje barn som holdes hjemme p.g.a. litt snufsing i nesa man vil komme til livs.I de siste 10-15 årene har vi hatt en goddag mann økseskaft-politikk der alle skal gjøres til lags, og resultatet blir at vi kommer ikke en millimeter videre.Gerd-Liv Valla visste utmerket godt at dette forslaget ville komme. Hun kunne gitt sitt besyv tidligere istedenfor å sannsynliggjøre en gang for alle at AP-LO er samrøre.Det blir ikke mindre latterlig når fagforeningsklubbene må ordne opp på NHO-s vegne.Kanskje NHO kunne ? for første gang i historien foreta en rettet handling for å bedre arbeidsmiljøet slik at det ikke ble en mare å gå på jobb. Det ville redusert sykefraværet langt mer enn noe politisk vedtak.

09.09.2006 @ 14:33
Postet av: Harald

Greit nok at noe må gjøres!Men start så i rett ende! Det og bli syk i Norge erjammen ikke greit! For og få sykemelding .Time hos fastlege ,ca 14,dager.Og når en trenger utredning etc på sykehus flere mndr ventelister.Tror mye av langtidssykdom er relatert til tregheter i helsevesnet.Alle bør være klar over at etter 52 uker,eller en langvarig sykdom så får en 62% av sykelønnen. Forstår ikke de som synes vi har ett bra helsevesen! De bør få raua i gir og dra litt rundt og se! (Burde prøves som syk)Så det og legge mere på arbeidsgiver,karensdager løser ikke det problemet! Skofting må løses på annen måte.Bedre motivering for og holde på jobben?Kanhende sette mere pris på jobb/god helse?

10.09.2006 @ 01:11
Postet av: MullahTerje

Modig gjort av Jens, dette vil gjøre at arbeidsgiverne i større grad får føle på pungen når folk er syke og kanskje dermed tar HMS mer alvorlig. Men er det virkelig noen som tror at norsk økonomi hadd styrtet ned i jammerdalen dersom budsjettet hadde økt med 2,5 mrd???Og forøvrig mener jeg at Stalin-Valla må ut!

11.09.2006 @ 10:30
Postet av: E R

Det er sikkert mye som kan gjøres for å gjøre noe med sykefraværet i Norge.Det som jeg imidlertid synes er sakens kjerne er at dagens regjering gikk til valg på å ikke røre sykelønnsordningen. De undertegned IA- avtalen på ny for noen få måneder siden, samtidig som de arbeidet i skjul med det forslaget vi nå har sett.På denne måten har de ført alle bak lyset; velgerne, NHO, alle arbeidstakerorganisasjonene og sine egne partifeller.Det er ikke holdbar argumentasjon at IA-avtalen ikke har virket bra nok. Dette burde de ha vært klar over da de gikk til valg og de må har vært klar over det da de undertegnet IA- avtalen på ny for få måneder siden. Dessuten er det i det offentlige sykefraværet øker mest. Som vanlig skal de private få svi for det offentliges udugelighet. Det er helt ubegripelig for meg at noen synes dette er flott, modig og riktig gjort. I min verden er dette rett og slett svindel og bedrag.

11.09.2006 @ 11:46
Postet av: Sverre

Stakkars Gunnar Stavrum er bare sur fordi regjeringen fjerne båtplassen hans på Bygdøy og lar allmennheten få benytte den i stedet. Godt å få tatt litt igjen, Gunnar - ikke sant?

12.09.2006 @ 22:33

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1993223
hits