TV2Nettavisen

Mot og forsonlighet

07.02.2006 @ 18:56
Mens norske ambassader brenner og norske soldater blir angrepet, er det dårlige kår for de som ønsker forsonlighet og dialog. Men det vi trenger minst på begge sider er mer bensin på bålet.
47380-12

Konflikten som nå brer seg fra land til land i Midtøsten handler ikke lenger om Jyllands-Posten og Magazinet. Når mobben har initiativet, er selv rykter om at noen skal brenne Koranen nok til å antenne folkemengdene.

Også for Norge står saken om grunnleggende verdier. Vi har ytringsfrihet, og nasjonen kan ikke stilles ansvarlig for alle ytringer som fremmes av enkeltpersoner og publikasjoner. Vi må forsvaret Magazinets rett til å ytre sin mening, men Magazinet får til gjengjeld finne seg i kritikk av ytringens innhold.

Men trusler og vold kan aldri aksepteres som reaksjonsform. Gledelig er det derfor at mange muslimer tar fullstendig avstand for herjingene som pågår i mange land under dekke av å være religiøst fundert.

Situasjonen kaller på moderate krefter på begge sider, og det krever mer mot å våre forsonlig, enn det gjør å skrike på tiltak som vil fordype konflikten.

Det er grunn til å gi honnør til flere muslimske ledere i Norge:

Muslimske ledere drar til Midtøsten for å dempe gemyttene.

Norske palestinere oppfordrer alle palestinere til å heise det norske flagget.

En gruppe moderate muslimer har satt opp en nettside hvor de beklager ambassadebrenningene.

Også Antirasistisk Senter vil bygge bro mellom ulike religiøse grupperinger, og inviterer til en fredelig demonstrasjon på fredag.

- Vi ønsker å slå ring om ytringsfriheten, samtidig som vi forlanger respekt for folks tro og en slutt på vold og trusler sier Antirasistisk Senters leder, Nadeem Butt.

Som et tiltak i forsonende retning må vi også regne dagens initiativ fra den utrettelige arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. I dag kalte han inn 32 direktører for ulike statlige virksomheter for å pålegge dem å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.
47380-13

Initiativet er viktig og det er modig timet. Vi har mange eksempler på at velkvalifiserte innvandrere ikke en gang blir innkalt til intervju. Og den sikre veien for å skape en lettantennelig situasjon også i Norge er en dårlig integreringspolitikk.

Men krav må stilles begge veier. Ikke alle skikker og holdninger fortjener respekt. Omskjæring, tvangsekteskap og kvinneundertrykking strider mot viktige verdier i det norske samfunnet. På samme måte som ytringsfrihet er en av våre viktigste demokratiske rettigheter.

Heldigvis er ikke striden om Muhammed-tegningene i norske gater. Men den kan fort komme hit hvis vi ikke inkluderer alle innvandrere i det norske samfunnet og får dem inn i arbeidslivet på linje med alle andre.

Kommentarer:
Postet av: Aksel Hansen

Stavrums innlegg er ufattelig vås.De billige argumentene er så lavmåls at selv muslimpropagandaen med halen mellom bena forlot disse flosklene for flere år siden.I så måte er kvaliteten på denne "lederen" milevis under det man finner i Veggavisen. Der vil man finne innlegg av vesentlig bedre kvalitet fra flere brukere. Skal det norske samfunnet ytterligere gjennomsyres og infiltreres av muslimer?!Vil noen som helst arbeidsgiver ansette muslimer, som viser en adferd som flere og flere får øynene opp for!!?Er det mulig å være så blind som Stavrum, slik innlegget her gir inntrykk av?Vil Stavrum fortelle myten om "den moderate" muslim??Se: http://rto73.0catch.com/Spesial/Myten2.htm

08.02.2006 @ 06:04
Postet av: Eivind

Jeg har ikke lest hele innlegget ditt (sånn er det med ungdommen nå til dags vettu, vi holder oss til bildene og det med stor skrift ;)), men jeg så du skrev at dialig hadde dårlige kår.Sjekk nettsiden www.juvente.no/fred, hvor Juvente samler organisasjons-Norge bak en markering av at det store flertallet av befolkningen faktisk ønsker fred og dialog, ikke vold. En rekke organisasjoner står bak allerede, og stadig flere kommer til!:)Eivind

08.02.2006 @ 09:05
URL: http://www.juvente.no/fred
Postet av: Ola

Les helt gjennom unge Eivind:Man kan irritere seg groenn og gul over hva skattepengene gaar til. Det vet alle som betaler skatt.De siste 5 aarene har Norge rundt regnet en milliard til palestinske selvstyremyndigheter. Halvparten gaar rett i lomma til korrupte folk, halvparten gaar til finansiering av mer eller mindre tvilsomme aktiviteter der nede i Palestina. Hva er takken, jo, at det er noen tegninger de ikke liker i ei regional avis...Jeg har gjennom flere aar studert i Trondheim. I Norge er skikken at man er tvangsinnmeldt i studentsamskipnaden med obligatorisk medlemsavgift. Studentsamskipnaden driver med mye rart, blant annet boikott av Israel...Saa har vi LO, stjernen blant demokratiets juvel fagbevegelsen. Vanskelig aa ikke vaere medlem for mange av oss. Vi betaler kontigent, som igjen sender penger til SV, som igjen boikotter Israel.Eivind, som medlem av Juvente, en organsiasjon for ungdom mot rusmidler. Hva i all verden har det med fred aa gjoere? Da ser jeg bort fra husfreden og alkoholiserte statsledere...

08.02.2006 @ 12:45
Postet av: Andreas

Dajeg var barn og det ble kranglet, var spørsmålet: Hvem begynte?Den gangen var det også noe som het folkeskikk:Ikke å blande seg inn i andres afærer.I fysikken er det fremdeles noe som heter årsak og virkning.Kanskje litt respekt ville gjort det?

08.02.2006 @ 15:50
Postet av: Ola

Ytringsfrihet er absolutt og betyr at man skal faa uttrykke seg om hva man vil, paa den maate man vil. Loven legger noen minstekrav... ellers er det full fres. Og slik skal det vaere. Jeg har ingenting til overs for Jyllandsposten eller noe annet tidsskrift. Men saa kjoeper jeg heller ikke dette bladet... MEN DE SKAL FAEN MEG FAA SKRIVE OG TEGNE DET DE VIL!!!

08.02.2006 @ 18:03
Postet av: Vidar N

Alt dette på grunn av noen tegninger...Og dette fra nasjoner hvor avisene etter sigende ofte inneholder tegninger som fremstiller bl.a. jøder og jødiske symboler på en måte som vanskelig kan skilles fra Nazi Tyskland (med fare for å overtre Godwins lov) Det kunne vært morsomt om f.eks. nettavisen hadde fulgt med på og rapportert hvordan slike typer bilder/tekst benyttes i arabisk media. Er de egentlig noe bedre enn oss, og i så fall, hvorfor ønsker de at vi skal behandle dem annerledes?Slik det fungerer i dag kan man gjerne bedrive blasfemi mot alle andre religioner enn Islam. Kødder man med dem må man tydeligvis dø. Mens de derimot fritt kan drive gjøn mot alle andre - de er jo tross alt vantro.

08.02.2006 @ 22:17
Postet av: Eivind

Hyggelig at du er interessert, Ola :) Men i utgangspunktet er det faktisk omvendt for Juventes del. Vi jobber først og fremst for fred og solidaritet, og som et ledd av dét mener vi at rusgifter er et hinder for mennesklig utvikling. Rusgifter sløver.Ellers må jeg jo også benytte anledningen til å oppfordre alle om å komme innom på Jernbanetorget klokka fem fredag, for fredsmarkeringen.. :)

09.02.2006 @ 07:18
Postet av: Ola

En skammens dag for Norge. Herr stortingspresident, norske forfattere, redaktoerer i alle Norges media, jeg haaper dere ser galskapen og tar affaere. Selbekk er i forsoningsmoete med muslimer. Med 40+ serioese drapstrusler over seg og kone og tre barn saa er det klart han er med paa forsoningsmoete og sier at han har respekt for islam, saa dum er han ikke. Spoersmaalet er om han hadde vaert med paa forsoningsmoete hadde det ikke vaert for truslene. Dermed faar trusler aktiv innflytelse paa hva en norsk redaktoer mener og skriver. Herr stortingspresident, norske forfattere, redaktoerer i alle Norges media, jeg haaper dere ser galskapen og tar affaere.

09.02.2006 @ 09:04
Postet av: Eivind

Haaper du ser poenget. LO og studentsamskipnaden er ogsaa parti-politisk og religioest uavhengige organisasjoner. Men i praksis saa stoetter de SV og Israel-boikott. Dette er genialt for slik faar de hoeyre-folk til aa betale for venstre-sidens saker gjennom kontigent-innbetalinger og stats-stoette. Problemet er at slik skaper avmakt blant folk paa grasrota. Det er mange studenter i Norge som hater studentsamskipnaden, og arbeidsfolk som hater LO. Tenk deg belastningen det er aa betale disse kontigentene.

09.02.2006 @ 09:11
Postet av: Ola

Den siste meldingen er skrevet av meg og skulle statt til Eivind i bodyen. Sorry Eivind.

09.02.2006 @ 09:36
Postet av: Sigurd

Stavrum skriver: "Initiativet er viktig og det er modig timet. Vi har mange eksempler på at velkvalifiserte innvandrere ikke en gang blir innkalt til intervju. Og den sikre veien for å skape en lettantennelig situasjon også i Norge er en dårlig integreringspolitikk."Kommentar:1. Det er IKKE modig timet å gjennomføre et tiltak som har tverrpolitisk oppslutning. Det er politisk opportunt. De aller fleste tar avstand fra diskriminering på arbeidsmarkedet, enten det er basert på rase eller kjønn. Å definere pølse-Hansens initiativ som "modig" er like relevant som avisenes beskrivelse av Stålsetts tale under markeringen av drapet på Benjamin som "modig". Kampen mot nynazister støttes av 99,99 prosent av befolkningen. Skal vi være ærlige, så står ekstremistene på begge sider (islamister og nazister) for de virkelig "modige" holdningene (hvor forskudde de enn måtte være). 2. En FAFO-rapport jeg leste for et års tid siden påpekte at det viktigste hinderet for integrasjon av fremmedkulturelle på det norske arbeidsmarkedet, er LOs motstand mot et fleksibelt arbeidsmarked. Jeg må innrømme at jeg glippet med øynene da jeg leste rapporten med tanke på FAFOs tette bånd til fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. Rapporten fastslo at arbeidsmarkedsinkludering er det viktigste tiltaket for å integrere den fremmedkulturelle andel av den norske befolkningen, men LOs motstand mot tiltak som bidrar til å øke andelen av fremmedkulturelle på arbeidsmarkedet (lavere minstelønner, svakere oppsigelsesvern etc). Rapporten fremholdt USA som et godt eksempel for integreringsarbeid. Det amerikasnke arbeidsmarkedet er uhyre fleksibelt og absorberer "svake grupper" meget effektivt. I Norge ønsker vi å beskytte faglige rettigheter og høye lønninger. Prisen betales av "svake grupper" (NB: alle fremmedkulturelle er IKKE en svak gruppe), som f.eks fremmedkulturelle som behersker norsk dårlig, har liten utdannelse og manglende forståelse for kulturelle koder i samfunnslivet og på arbeidsplassen. I tillegg bør det nevnes at media for en stund tilbake meldt om at fagforeningsrepresentanter i bedriftsstyrene var den viktigste bremseklossen for ansettelse av fremmedkulturelle i norske bedrifter. Hvorvidt dette skyldes rasisme eller ønsket om å ansette arbeidstakere med den rette "fagforeningsprofilen" vites ikke.Dersom pølse-Hansen skal ha et fnugg av troverdighet med sitt "modige" initiativ, bør han ta et generalopprør med LO-Valla og sitt eget partiprogram først. Et tiltak som kun kommer høyt utdannede fremmedkulturelle til gode (og ærlig talt: hvor mange høyt utdannede fremmedkulturelle mistenkes for å bli ekstremister dersom de ikke får jobb? Hmm.. en hel del faktisk. Islamisten som myrdet van Gogh var høyt utdannet. Likeså en del av de britiske terroristene, som nevnt nedenfor. Men hovedproblemet er de fremmedkulturelle som blir skoletapere og som møter stengte dører på arbeidsmarkedet etter grunnskolen.)3. Er det nødvendigvis en direkte sammenheng mellom god integreringspolitikk og færre "lett-antennelige" situasjoner? Storbritannia har gjennomført en integreringspolitikk som f.eks har vært ansett som langt mer inkluderende enn politikken i f.eks Frankrike. Det forhindret ikke terroraksjoner gjennomført av 2. generasjonsmuslimer som var - etter de fleste målestokker - godt "integrert" i det britiske samfunnet. Terroristene hadde høyere utdannelse fra britiske utdannelsesinstitusjoner, et stort sosialt nettverk av etniske briter og (i enkelte tilfeller) etniske britiske kjærester. Den "vellykkede integreringen" forhindret dem ikke fra å gjennomføre selvmordsangrep. Det er altså ikke nødvendigvis en sammenheng mellom integrasjon og ekstremisme. MEN, en god integreringspolitikk vil muligens redusere forekomsten av sosiale årsaker til ekstremisme.

09.02.2006 @ 10:59
Postet av: Ola

Denne saken her i en Egytisk avis i Oktober og Die Welts referat fra TV-sendinger i Syria setter kritikken fra hvertfall Syria og Egypt i et nytt lys...enjoy...

Postet av: Sigurd

Jeg beklager et par ufullstendige setninger i mitt forrige innlegg, men den observante leser får nok med seg helheten.Stavrum skriver: "Det er grunn til å gi honnør til flere muslimske ledere i Norge:Muslimske ledere drar til Midtøsten for å dempe gemyttene.Norske palestinere oppfordrer alle palestinere til å heise det norske flagget.En gruppe moderate muslimer har satt opp en nettside hvor de beklager ambassadebrenningene.Også Antirasistisk Senter (hvis sentrale medlemmer oppfordrer til klassekamp og proletariatets diktatur, jmf. Dagens Næringsliv, forf. anmerkning) vil bygge bro mellom ulike religiøse grupperinger, og inviterer til en fredelig demonstrasjon på fredag."Joda, Stavrum, honnøren er vel fortjent. Men det skulle jo bare mangle at muslimer bosatt i Norge tar avstand fra aksjoner mot norske innbyggere og interesser. Man pisser jo ikke i sin egen brønn.Alle "prater" om dialog i disse dager. Dialog er veldig viktig, men dialog forutsetter at begge partene har et felles referansegrunnlag; at grunnlaget for forståelse er til stede. Dialog er umulig, nyttesløst og bortkastet MEDMINDRE begge partene aksepterer sentrale verdier som demokrati, maktfordelingsprinspper, ytringsfrihet, religionsfrihet og fredelig konfliktløsning som et felles utgangspunkt for hvordan konflikter skal løses. Gahr Støre har påpekt at dialog var tilnærmelsesvis umulig i Midt-Østen. Selv statsapparatet (høyt utdannede mennesker) forsto ikke at den norske regjering ikke kan forby den norske presse å trykke "islam-fiendtlige tegninger eller artikler eller straffe redaktørene som Når statsledere og høytstående diplomater (for jeg antok at Gahr Støre ikke diskuterte med "mannen i gata" da han forklarte regjeringens synspunkter med de islamske regimene) ikke forstår hvilken betydning demokrati, maktfordeling og ytringsfrihet har i den vestlige verden, kan vi da forvente "forståelse for norske synspunkter" og "grobunn for en fruktbar dialog" med Muhammed Marokkaner og Izzat Iraner? En islamsk medieekspert hevdet i gårsdagens utgave av Nettavisen at Gahr Støres "dialog" med den muslimske verden snarere bidro til å helle bensin på bålet enn å dempe konflikten fordi han IKKE presenterte en uforbeholden unnskyldning. Alt annet enn en unnskyldning (noe en utenriksminister ikke har myndighet til å fremføre) betraktes som en ren provokasjon i den islamske verden. Kjære Stavrum, som journalist har du et ansvar for å granske kilder og bedrive avslørende journalistikk. Jeg har en oppfordring til deg og dine kollegaer i presse-Norge. Nå har dere muligheten til å utvise "mot". Hva med å granske om de veltalende muslimske lederne er representative for den muslimske befolkningen i Norge (undersøkelser i Storbritannia etter terrorangrepene avdekket sterke anti-vestlige og anti-demokratiske holdninger i den muslimske andelen av befolkningen). Eller, presenterer de muslimske lederne et budskap i media og et annet budskap til "sine egne (jmf. Kadra-saken hvor imaner og øvrige muslimske ledere fordømte omskjæring offentlig, mens de på tomannshånd anbefalte muslimske jenter å gjennomføre omskjæring (eller "å lyde sine foreldres anbefaling")Som journalist, kjære Stavrum, skal du IKKE være et mikrofonstativ for PR-kåte representanter for muslimske organisasjoner som har (og nå er jeg litt slem) mange fete år fremfor seg når statlige penger til dialogtiltak, anti-rasistiske aksjoner og tverrkulturelle kampanjer skal fordeles.En kritisk og undersøkende journalistikk kan selvsagt bidro til å forverre "dialogen" og skape grobunn for anti-muslimske holdninger. Er det verdt prisen? Eller er det kanskje mer komfortabelt å skrive hyldningsartikler om de "modige" muslimske lederne som uttaler seg offentlig i pakt med den komforme, politiske korrekte, tradisjon som alle unge menn som vil ha fremgang i Kongeriket Norge (og få godt betalte jobber i statsadministrasjon eller organisasjonsliv) må lære seg å omfavne?Nå logrer alle i takt... Mon tro hvor lenge?

09.02.2006 @ 11:45
Postet av: Gunnar Stavrum

Aksel Hansen: Du begår etter min mening samme brøler som mange islamister, og det er at du tar utgangspunkt i noe som et fåtall personer gjør og generaliserer ut fra det. Nordmenn flest krenker ikke muslimer, og muslimer flest brenner ikke ambassader.

09.02.2006 @ 15:49
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: Gunnar Stavrum

Sigurd: Konklusjonen i ditt første innlegg var mitt hovedpoeng: ...en god integreringspolitikk vil muligens redusere forekomsten av sosiale årsaker til ekstremisme.Når det gjelder ditt andre innlegg, er jeg ikke uenig i at media bør undersøke om muslimske ledere har flere agendaer - på samme måte som vi gjør samme jobb med norske politikere.Ytringsfrihet og kritikk er sentrale elementer i et vestlig demokrati. De må vi forsvare. Men det har aldri skadet å forstå hvordan motparten tenker.

09.02.2006 @ 15:54
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: John Astad

Norge har kjørt seg fast i sine utenrikspolitiske ambisjoner om å skape fred mellom palestinaarabere og israelere gjennom Oslo-prosessen. Hva nå? Skal vi som nasjon ta konsekvensen av at det var et mistak å satse så sterkt på PLO-staten og derigjennom legge enormt press på Israel med sitt knøttlille areal. Som kjent fra 70-tallet (og før) har PLO hatt utslettelse av staten Israel som mål, og det står der formelt ennå. Mahmoud Abbas fremstilles som en moderat leder idag, ja til og med PLO-soldatene eldes og modnes. Men hva hjelper det når unge friske fanatikere fra Hamas, Al-Aksa og Jihad står klar for videreføre Arafats intensjoner: Pan-arabisk herredømme over alt land som har vært kontrollert av Islam historisk. Religion og nasjonalisme i skjønn forening. Arafat var hele tiden den Arabiske Ligas lakei for å ta Israel i asymmetrisk krigføring, siden åpen krig hadde mislyktes i 1947, -67 og -73. 1973, ja. Vesten og vårt land fikk kniven på strupen hvis vi ikke boikottet Israel, og samtidig fikk araberne med Saudi-Arabia i spissen igjennom at muslimer skulle få innvandre til Europa uten å bli avkrevd særlig integrering og kulturtilpasning, jfr Islamekspert Bat Yeor i Sveits. Hele dette bakteppe er nok velkjent for intellektuelle som har levd en stund, men selv de kan glemme i dagens anti-israelske mediebilde. Med Sunnanå og Tveit i spissen som systematisk har svartmalt Israels forsvarskrig så ofte de har kunnet. Nesten aldri blir det spurt HVORFOR en araber ble drept, kun en blodig beskrivelse av HVORDAN liket er tilredt. Ja, krig er grusomt, men Norge gjør det samme hvis vi må forsvare oss. Tenk at Israel f.eks ofret 20 av sine egne unge soldater for å ta terroristene i Jenin. Senere ble det avslørt at man bar lik på bårer for gi inntrykk av at det hadde vært en massakre av uskyldige. Sannheten var at alle uskyldige ble høyt og tydelig advart gjennom og høyttalere og de fleste kom seg unna. Ca 30 drept av terroristene. Samtidig dreper norske F-16 jagere minst like mange uskyldige i sine angrep i Afganistan som israelere. Israel kunne ha bombet mye mer enn de gjør, men de ønsker å minimere tap av liv til et minimum. Slik tenker humanister.Spørsmålet er nå hvor lenge denne tilbakeholdne linjen til Israel holder siden et flertall av innbyggerne i Gaza-land har stemt for Hamas og dermed jihad mot Israel. Skolebøker til barn er fortsatt fulle av jødehat, og det hele virker å være i fullstendigvranglås. Mein Kampf er en storselger de siste 10 år! Det ryktes også at Al-Qaida har baser i Sinai-området. Hva blir det neste?!På denne bakgrunn er det uklokt og kanskje farlig for Norge å nærme seg Teheran, med tanke på Statoils store oljesatsing der. Kanskje vi skal avstå litt av profitten for å kunne føre en rakrygget politikk som slår ring om våre demokratiske og humanistiske venner i Israel, og samtidig at vi kan fordømme Iran for dens atomtrusler og trusler mot Israel og dermed verdensfreden. Husk at Iran står bak mye av terroren mot Israel allerede via Damaskus, Libanon og Gaza. Historien har lært oss at den som angriper Israel, angriper verdensfreden. Israel har ikke begynt noen av disse krigene, de har kun skapt økonomisk vekst som har tiltrukket seg mange fattige arabere. Tenk at 1 million arabere får bo i Israel idag med fulle sivile rettigheter (bortsett fra militærtjeneste). Jøder får ikke bosette seg fritt i Jordan hvor de opprinnelig skulle få bo etter 1917-erklæringen. Terror og hat har satt en stopper for dette, men nok er nok. Israel trenger mer og ikke mindre areal i framtiden. Hvis det blir krig mot Hamas, må store folkeforflytninger organiseres f.eks til Jordan, som jo ble en palestina-arabisk stat i mellomkrigstiden. Arealet er 4 ganger Israels. La oss ikke gå 1973-fellen atter en gang! Stikker vi hodet i sanden og håper at alt skal normalisere seg, eller vil vi lytte til venstre-intellektuelle som Benny Morris som nå tør si at deportasjoner nok er eneste løsning og det minste av to onder. Forsvarbare grenser tåler ikke Hamas&co få kilometer unna hjertet av Israel! Endelig har sosialdemokratene blant oss lært at Islam er en nøkkelfaktor i forståelsen av Midtøsten-konflikten. La oss slutte å være nyttige idioter for Islamismen!

09.02.2006 @ 22:42
Postet av: ,-,-,-

hei

22.03.2006 @ 18:43
URL: http://pice.no

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/714413
hits