TV2Nettavisen

Feig handlekraft

06.09.2006 @ 08:45

Regjeringen gjør ingenting for å få ned sykefraværet. Tiltakene fra arbeidsminister Bjarne Håkon Hansen er i realiteten en straffeskatt på 2,5 milliarder kroner for næringslivet.

47380-131

(Foto: Scanpix)

Sykefraværet er ute av kontroll. Fra år til år øker det offentliges kostnader med flere milliarder kroner, og neste år fryktet man 26 milliarder kroner i utgifter på ordningen.

Samtidig har staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerna hatt en avtale seg imellom om inkluderende arbeidsliv.

I virkeligheten har ikke IA-avtalen fungert. I praksis har den ikke gjort stort annet enn at partene har vært enige om ikke å plage hverandre - og se gjennom fingrene på at sykefraværet øker dramatisk.

Jeg har sans for Bjarne Håkon Hanssens handlekraft og har liten forståelse for hylekoret fra LO og NHO. Det er også logisk at økonomiske incitamenter må til.

Og det er her Hanssen sporer så fullstendig av. Selvsagt er det lønnsomt for bedriftene å beholde folk på jobb og de fleste bedriftsledere vil ønske å unngå ekstraregningen på 2,5 milliarder kroner. Men det store spørsmålet er hva de kan gjøre med arbeidstakere som sykemelder seg.

Jeg er enig med LO-leder Gerd-Liv Valla i at innstrammingen vil heve terskelen for å ansette funksjonshemmede eller andre man kan anta vil ha mye sykefravær. I så måte skyver den rødgrønne regjeringen utsatte grupper helt ut av arbeidslivet.

I dag betaler bedriftene de 16 første dagene. Deretter overtar staten.

Det nye forslaget forkorter den første perioden til 14 dager, men pålegger bedriftene å betale 20 prosent av kostnadene det første halve året - og 10 prosent deretter. I praksis blir det en ekstraregning på 2,5 milliarder kroner.

Problemet er bare at den enkelte medarbeider ikke har noe økonomisk incitament for å holde seg på jobb. Alle kan være hjemme 12 sykedager i året ved egenmeldinger (Bedrifter som er inne i IA-avtalen øker dette, fantastisk nok, til 24 dager!).

Staten dekker alt opp til 6G, eller vel 373.000 kroner. Men svært mange arbeidstakere har tariffavtaler hvor bedriften dekker det overskytende, for eksempel opp til 12 G.

Dermed vil de aller fleste arbeidstakere få utbetalt like mye om de er på jobb eller går hjemme. Et fantastisk incitament til å øke sykefraværet. Og det eneste hinderet er egenmelding (samvittigheten) eller sykemelding fra lege (ofte slepphendte). Dette er ting bedriften ikke har noen virkemidler for å bekjempe.

Det eneste som kan få ned sykefraværet er at det blir mindre lønnsomt å være sykemeldt. Det åpenbare svaret er karensdager.

Først når arbeidstakerne selv også må ta noe av regningen vil sykefraværet gå ned.


Kommentarer:
Postet av: Roger

Jeg er enig i mye av det du skriver. Tiltaket vil ikke få ned sykefraværet. Og det vil gjøre det vanskeligere for utsatte arbeidstakere, som eldre og funksjonshemmede, å få jobb. Så tiltaket vil stenge mange potensielle arbeidstakere ute fra arbeidslivet.Så dette tiltaket har antagelig ingen ting med sykefraværet å gjøre i det hele tatt. Tiltaket er bare en ekstra skatt på næringslivet. Regjeringen har problemer med å få budsjettet til å gå sammen, og skaffer seg med dette ekstra 2,5 milliarder kroner som de tar fra næringslivet. Over en 4-års periode vil dette utgjøre minst 10-12 milliarder kroner. Det er egentlig et ganske smart grep fra regjeringens side for å skaffe seg ekstra handlefrihet i en meget presset budsjettsituasjon.

06.09.2006 @ 09:32
Postet av: Børge Svanstrøm Amundsen

Karensdager ville vært et effektivt virkemiddel. Problemet er LO.

Postet av: Kåre

Enig med det som er sagt/skrevet her. Et annet moment er at en god del mindre bedrifter ikke har økonomiske midler til dette. De kan dermed risikere konkurs og dermed går arbeidsplasser tapt. Hadde det vært valg iår hadde dette aldrig kommet opp. Dessuten er dette nok en bekreftelse på et politikere ikke er å stole på.

06.09.2006 @ 09:45
Postet av: Børge Svanstrøm Amundsen

Beklager, linken fungerer ikke. Se kommentaren "Mellom barken og veden".

06.09.2006 @ 09:46
URL: http://www.dnof.no/
Postet av: Tord Aulie

Kun karensdager hjelper om man ønsker nedgang i sykefraværet.Hadde den enkelte måtte betale litt selv hadde fraværet sunket betraktelig.

06.09.2006 @ 10:07
Postet av: evy karlsen

da er det mange små bedrifter og mellomstore som må legge ned.dette er å plukke bort arbeid for folket,VANVITTIG!

06.09.2006 @ 10:16
Postet av: Yngvar

Dette tiltaket vil skape helt unødvendige konflikter mellom arbeidsgivere og ansatte. Dette kommer som tillegg til Kristin Halvorsens plan om å lempe administrasjonskostnadene for OTP over på næringslivet, som vil føre til dårligere pensjoner (billigste løsning velges + dårligste for ansatte = konflikt). Hva er det med denne regjeringens vilje til å tyne næringslivet?

06.09.2006 @ 10:19
Postet av: Steve

Situasjonen som nå oppstår er at bedriftsledere i det private ikke ansetter seniorer, overvektige, røykere eller andre som kan su ut som risiko personer. Enhver bedrift vil tvinge igjennom helsekontroll etc. Dette medfører bare at flere som skulle inkluderes ekskluderes, vi får flere på sosial bidrag. Regjeringen tror de sparer 2,5 mrd. bare tull, flere ender utenfor systemet.

06.09.2006 @ 10:27
Postet av: OLE

Uten karensdager vil sykefraværet aldri gå ned.

06.09.2006 @ 11:01
Postet av: Runar Soot

Mener at jeg har les et sted at den vesentligste økningen i sykefraværet kommer fra Helse og Omsorgsektoren. Er det ikke et paradoks at det er staten som er den aller største arbeidsgiveren på denne sektoren?Med andre ord så straffer staten seg selv med dette tiltaket !

06.09.2006 @ 11:12
Postet av: October

Glem dette maset om karensdag. Det kan hjelpe mot det egenmeldte kortidsfraværet, men det er jo ikke det som er problemet. Men arbeidstakerne må etterhvert også ta en del av regningen - og sånn sett bør satsen settes ned fra 100% refusjon, til kanskje 80 prosent første tre dager, og 90 prosent etter det.Det vil ramme noen som ikke fortjener å bli rammet, men arbeidstakerne må også ta litt av regningen for det særnorske skyhøye fraværet. Det er all grunn til å anta at økonomiske incentiver i en svært lukrativ ordning kan forklare deler av forskjellene mot andre land.(Andre deler kan forklares ved høyere sysselsetting / kvinneandel / andel eldre osv)

06.09.2006 @ 11:22
URL: http://october.motime.com
Postet av: Geir

Jeg syns det er skremmende å se at regjeringen inngår en avtale med arbeidgiver og takerorganisasjonene for så å bryte den etter 9 mnd. Bjarne H Hansen sier at det er fordi det største avtalebruddet er at det ikke har blitt redusert sykefravær. Det som er fakta er at med lavere arbeidsledighet betyr det vil komme personer inn i arbeidslivet som har kroniske lidelser, har dårlig immunforsvar o.s.v. Dette vil nødvendigvis gi en oppsving i antall sykemeldte.Jeg forsvarer på ingen måte det høye sykefraværet vi har i Norge, men jeg tror heller ikke løsningen ligger i å legge byrden over på bedriftene. Her burde det vært en dialog i forhold til å finne alternative løsninger i stedet for å bryte avtaler kort tid etter de er inngått.Det eneste det fører til er at man ikke lenger stoler på regjeringen... Hva stopper dem fra å bryte andre avtaler de har inngått?? De har brutt dem før......

06.09.2006 @ 11:27
Postet av: hansolo

Enig med Geir.Man kan jo spørre seg hvor mye staten tjener på at arbeidsløsheten synker. Mer enn 2.5 millarder ? Det må da være bedre at en kronisk syk, får sykelønn når han er syk ( gjerne litt redusert lønn ) og full vanlig lønn når han jobber, istedet for at vedkommende blir 100% "lønnet" av staten for å være heltidsyk.Hovedgrunnen til at sykefraværet har steget så kraftig de siste mnd. tror jeg er fordi arbeidsløsheten har synket tilsvarende kraftig. Arbeidsgiveren tar det de kan få og kan ikke ta hensyn til at noen er ofte syk. De trenger hans arbeidskraft likevel.

06.09.2006 @ 11:51
Postet av: Jeppe

Synes dette var veldig halvveis av Hansen.Det er riktig og viktig at næringslivet får endel av regningen for langtidsfravær - for det er ganske ofte deres feil: Mange norske mellomledere har mye å lære om medmenneskelighet og kommunikasjon og arbeidsmiljø! Kanskje topplederne vil ta affære nå som sparepotensialet ved bedre arbeidsmiljø blir større, og sørge for at upartisk tredjepart kartlegger arbeidsmiljøet og den enkeltes helsetrusler. Non?Derimot er det høl-i-huet at næringslivet skal betale fort korttidsfravær - det gjør f.eks. at småbarnsforeldre blir diskriminert imot, og det er uansett vanskelig å forebygge forkjølelse etc hos sine ansatte.Det kan nok også være at det blir slutt på egenmeldingen hvisomatte når staten betaler for korttidssykemeldinger..Samtidig må vi bli kvitt sykehuskøer. Det vil være tilsvarende høl-i-huet om arbeidsgiver skal ende opp med å betale for sykefravær når arbeidstaker faktisk venter på behandling..

06.09.2006 @ 12:06
Postet av: Per 4 År

Hva betyr incitament ? Kan du skrive sånn at vi forstår ?

06.09.2006 @ 12:17
Postet av: Gunnar Stavrum

Per 4 år: Beklager, poenget mitt var at folk ofte gjør det de tjener på - og lar være å gjøre ting de taper på. Kunne like gjerne skrevet om pisk og gulrot.Gunnar 44 år

06.09.2006 @ 12:31
URL: http://www.tv2.no
Postet av: Ingunn

Tja. Eg, og fleire med meg, kjem vel til å gå på jobb med oppkast og magesjau eller 40 i feber viss det vert karensdagar, kor god hjelp er det i oss då??? Men skitt au, berre sjukefråveret går ned!!!Nei. spørs om ikkje stat og kommune snart må stikka fingen i jorda og erkjenne at det faktisk er i dei "typiske" lavtlønna og tungtarbeidande kvinneyrka les:hjelpe/sykepleien, problemet er størst. KVIFOR??? Eg berre spør...

06.09.2006 @ 12:44
Postet av: knutten

Bortsett fra overskriften, som vel ikke er helt god norsk, i alle fall svært uvanlig bruk av ord, så er dette et interessant emne.Problemet med fravær er at i lange perioder har det vært politisk stuerent å bruke sykemelding der det er lite arbeid, i de såkalte "distriktan". Derfor har ikke Trygdevesenet fått fagfolk som kan bedømme om folk er syke eller ikke, og myndighet i forhold til dette, og derfor får så mange friske uføretrygd og sykemelding.

06.09.2006 @ 12:49
Postet av: knutten

Fikk lyst til å legge til noe jeg leste om Island nylig. Der er sykefraværet en brøkdel av det norske, til tross for at mange islendinger visstnok stammer fra utvandrede nordmenn, antagelig mye vestfra.Den/de som fortalte om dette ga uttrykk for at i Island er det rett og slett ikke kultur for å bli hjemme om du er litt dårlig, da fikk du heller litt lettere oppgaver en tid. Slik bør det jo være, har du brukket en arm, kan du snakke, og ta tlf. med den andre. Den innsatsviljen har forduftet her i høy grad. Det begynte like etter krigen, tror jeg, da mange beundret sovjetisk samfunnssystem, der alle skulle få likt uansett innsats. Bortsett fra ledelsen, selvsagt. Systemet ble forsøkt moderert litt da det viste seg ubrukelig, men for sent. Der jobbet de som kjent mindre og mindre, sto mest i kø. Det var jo bedre her, tross alt, men så fikk vi oljen, og da ble det mange som ikke syntes det var så ille å ta fri med lønn utenom feriene.Velstand korrumperer dessverre mange, for bortsett fra noen fordeler er det også en gift som ikke fører med seg bare godt i lengden. Der er vi vel nesten nå, er jeg redd.

06.09.2006 @ 13:15
Postet av: Egil

Artikkelen er litt kunnskapsløs når den hevder at karensdager vil løse problemet bedre. Det er hovedsakelig langtidsfraværet som er problemet. BHHs forslag er bra det dersom det kobles sammen med målrettede andre tiltak for å få f.eks funksjonshemmede i jobb og hindre utstøttelser fra arbeidslivet.Karensdager kan være et godt forslag for å minne folk på at det skal være en god grunn for å la være å gå på jobb. Det ville imidlertid vært selvmord av regjeringen å innføre dette.

06.09.2006 @ 13:38
Postet av: LAR

Det er mye synsing i denne debatten her. (Selvfølgelig et farlig utgangspunkt, laglig til for hogg.)- Det er for enkelt å si at bedriftene ikke har midler til å redusere langtidsfraværet. Blant de positive funnene i IA-avtalen er jo nettopp at bedrifter som følger opp langtidssykmeldte på en god måte, får dem raskere tilbake. Det vil også være bra dersom bedriftene gjør mer for å tilrettelegge retur på jobben for personer som ikke er 110% restituert.- Det er ikke belegg for at senior/ eldre arbeidstakere er mer syke enn andre. I en situasjon med mangel på arbeidskraft er det bare dumme bedriftsledere som ikke ansetter en kompetent 55 åring fordi vedkommende eventuelt skulle bli litt syk.- Selvfølgelig er poenget litt annerledes med personer som har en sykehistorie på annen måte. Men her er situasjonen i dag at svært få får jobb på ordinær måte uten tilrettelegging i utgangspunktet. Det er et av områdene hvor IA viser sviktende resultater.- Så det viktigste poenget: Det må gjøres langt mer for å få folk tilbake på jobb før de har gått syke i flere måneder dersom et negativt kretsløp av langtidssykmelding - attføring og uføretrygding skal unngås. Samsvaret mellom lang sykmelding og senere uføretrygding er skremmende stort.- Å innføre Karensdager er vel og bra, men det er ikke i influensafraværet at kimen til uføretrygding ligger.LAR

06.09.2006 @ 13:41
Postet av: jwe

Kostnadene ved sykefravær burde legges helt over på det offentlige.På denne måten vil arbeidsgivere kunne ansette også utsatte grupper som ellers ville gå på trygd.Samtidig må reglene for å kunne få sykepenger strammes inn vesentlig. Den gamle ordningen med karensdager (3) bør gjeninnføres og dette fører garantert til reduksjon i fraværet (fordi om vi har en annen ordning idag betyr ikke dette at den gamle ordningen ikke hadde noe for seg). Vi vet også av erfaring at når arbeidsmarkedet er godt går fraværet opp og dette skyldes til en stor del at folk ikke er redd for arbeidsplassen sin. Det motsatte skjer når markedet er stramt. Dette er barnelærdom. Dersom det offentlige ikke vil ta det økonomiske ansvaret for fraværet og samtidig gi lover som gjør fravær mindre attraktivt vil næringslivet fortsatt måtte betale, noe de fleste antagelig finner svært urettferdig. Det er sjelden bedriftens feil at folk er borte (unntak finnes). Dermed burde det være ganske opplagt at regningen ikke kan sendes næringslivet.

06.09.2006 @ 14:22
Postet av:

En annen måte å komme rundt problemet er å gi lønn i.f.t. hvor mange dager en medarbeider er på jobb. Er f.eks. lønnen for en viss type arbeid kr. 300.000 pr. år er dette beregnet utfra at vi er på jobben hver eneste arbeidsdagdag. Dette utgjør pr. mnd. kr. 25.000 (har ikke tatt hensyn til avvik etc. p.g.a. feriepenger).Ved 20 arbeidsdager i snitt pr.mnd. utgjør dette en dagslønn på kr. 1.20.Da vi av erfaring/statistikk vet at mange har et visst fravær settes lønnen til kr. 270.000 pr. år, kr. 22.500 pr. mnd. Hver arbeidsdag er da stipulert til ca. kr. 1.250. Er du på jobben alle arbeidsdagene en måned blir det "bonus" som gir deg en ekstra utbetaling på kr. 2.500 den måneden.Har du den påfølgende måned 2 "sykefraværsdager" blir lønnen den måneden kr. 22.500.Dersom samfunnet mener at arbeidstageren ikke skal lide tap når han/hun er borte, er det opp til staten å betale differansen mellom "tapt" lønn og det som skulle være full lønn (jobber hver arbeidsdag). De fleste arbeidsgivere gjør det de kan for at folk skal ha det best mulig på jobben (dette er også lovregulert). Dersom en arbeidsgiver svikter sitt ansvar kan dette påtales og straffes/bøtelegges gjennom lovverket. Sykefraværet må være det offentliges ansvar - det er bare staten som kan gi de nødvendige regler som "tvinger" folk på jobben når de ikke er virkelig syke - da skal samfunnet ta regningen.Er man borte fra jobben har man ikke gjort det som var forutsetningen for lønnsfastsettelsen og beløpet bør da reduseres tilsvarende fraværet. Har man ikke sykefraværsdager får man sine kr. 300.000 pr. år i lønn.

06.09.2006 @ 14:55
Postet av: Karens

Dere som ønsker Karensdag er det slik dere vil ha det? Kari Hansen blir rammet av influensa og høy feber. Kari Hansen jobber i en barnehage som assistent. Hennes lønn er så lav at hun ikke har råd til å ta ut en egenmelding. En reduksjon i lønnen og utsikter om manglende lønnsbonus gjør at Kari Hansen til tross for sykdommen står opp og sliter seg på jobb. Ledelsen, kollegaene og barneforeldrene syns hun opptrer uansvarlig når hun kommer på jobb med influensa.

06.09.2006 @ 15:54
Postet av: Tord Aulie

Til Karens.Nei vi ønsker ikke karensdag,vi ønsker karensdagER.

06.09.2006 @ 21:49
Postet av: hc

Karensdager betyr at de aller fleste går ned i lønn, siden alle får influensa. Hva mener du med "straffeskatt?" Er det en straff å yte til fellesskapet? Denne skatten skal nok bidra til å dempe presset i økonomien, og hadde vært utenkelig i en situasjon med betydelig arbeidsledighet. Kall det gjerne et tillegg til arbeidsgiveravgiften. Man ønsker å belønne bedrifter med godt arbeidsmiljø, noe jeg syns er positivt. hc

07.09.2006 @ 01:39
Postet av: Demian

Dette utspillet alene har sørget for en oppgang i arbeidsledigheten.

07.09.2006 @ 12:46
Postet av: Morphus

Bra at regjeringen har guts til å trosse LO og NHO. De som syter om at dette ikke vil hjelpe prater tull. Det som IKKE hjelper er at staten (dvs. oss alle) tar hele regningen for de bedriftene som ikke gjør noe for å få folk i arbeid igjen.Det er utrolig mye penger som går med på langtidsykefravær. Selv om det er noen grupper bedrifter som er synderne, er det vi alle som betaler regningen.

07.09.2006 @ 17:20
Postet av: tommy

Det virker som mange ikke har fått med seg, at foretak med inntil 5mill i lønnsutbetalinger kan forsikre seg!Videre er det slik at gravide, kronisk syke m.flere fortsatt belastes Staten!Samtidig forstår man jo det rabalder denne saken gir i NHO/LO, for nå blir det jo plutselig arbeidsgiver/arbeidstaker som kommer til å betale for seg, fremfor å dytte regningen over på staten, jeg antar her at det vil bli innført minst en karensdag!tommy sa sån

10.09.2006 @ 08:33
Postet av: Kjell Åge Nåmdal

Dersom ein bruker berre ein karensdag vil det påvirke sjukefråværet.IA bør behaldast, den krev at arbeidsgjevar fylgjer opp den tilsette på ein heilt anna måte enn tidlegare.Einskilde kunne gå sjukemelde i månadsvis uten at nokon kontakta dei, med IA er det pålagt og ha kontakt mellom tilsette og arbeidsgjevar. så difor behald IA ordninga.

11.09.2006 @ 11:30

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1976121
hits