TV2Nettavisen

30 dagers kakebu

05.12.2006 @ 09:23

En ung og dum student må sone 30 dager ubetinget i fengsel for å  ha kastet en kake. Hvis alle andre tåpeligheter skal dømmes like hardt, blir det trangt i fengslene våre.

47380-147

Ikke kast kake på finansminister Kristin Halvorsen, det gir en måned bak lås og slå. Foto: Scanpix.

Det er ikke pent å kaste en kake, heller ikke som politisk demonstrasjon. Det er faktisk like dumt som å kaste egg på Carl I. Hagen eller en halvliter pils over Vidar Kleppe.

Jeg er altså ikke en forsvarer for gjerningen og heller ingen motstander av at gjerningsmannen bør få straff.

Men derfra til å dømme økonomistudent John Waagard (24) til en måned bak lås og slå er et drygt stykke.

Juridisk er nemlig alle folk like, men noen folk er likere enn andre - spesielt statsråder.

Hør bare:

* Kaster du en bløtkake på en tilfeldig person på Karl Johan, får du en bot.

* Dersom personene er politimann, må du regne med 14 dager i fengsel

* Straffen for å velge en finansminister som blink, er altså 30 dager..

(Dette er ikke noe jeg har funnet på - les bare hva dommeren skriver):

"Retten bemerker at hvis en tilsvarende handling hadde vært begått mot en tilfeldig privatperson ville reaksjonen regelmessig vært en bot. Dersom handlingen hadde vært begått mot en polititjenestemann, ville den naturlige reaksjon vært fengsel på et nivå mellom 14 og 21 dager. Retten har vært i betydelig tvil om straffeutmålingen, men har kommet til at en straff av fengsel i 30 dager vil være tilstrekkelig til å markere alvoret i overtredelsen...".

(Du kan lese hele dommen her).

Lovparagrafen som gir så streng straff skal beskytte "Kongen, Regenten, Statsrådet, Stortinget eller noen av dens avdelinger, Høyesterett eller Riksretten".

For den 24-årige kakekasteren kommer straffen som konsekvens av en serie sammentreff. Det første - og viktigste - er selvsagt at han var tåpelig nok til å reise til byen for å kaste kake på Kristin Halvorsen.

Det vil han nok angre på resten av livet.

Men ifølge loven inntil år 2000, ville ikke det å kaste kake på Kristin Halvorsen mens hun var på vei til jobb, vært omhandlet av paragrafen. Dengang rammet straffelovens paragraf 99 kun tilfeller hvor man nærmest banet seg vei inn i statsråd eller departementet.

Retten kommer dessuten til at bløtkakekasting er alvorlig:

"Å kaste bløtkake mot en persons utildekkede nakke og hode er utvilsomt en legemsfornærmelse og som sådan en rettsstridig handling. Det neste spørsmålet er om kastingen av bløtkaken var egnet til å ”hindre” statsråden i hennes virksomhet. Retten mener at dette spørsmålet må besvares bekreftende. Hvis en person forsettelig kaster bløtkake i hodet og håret på en statsråd som er i arbeid som statsråd, må det være påregnelig for gjerningspersonen at statsråden umiddelbart må dusje og kanskje også skifte klær. Dette innebærer altså at den aktuelle handlingen setter statsråden ut av funksjon for en kortere periode."

Så dermed bærer det rett i kasjotten, hvis ikke dommen blir anket.

Og det blir den nok.


Kommentarer:
Postet av: B

Dommen var fullt fortjent. Han planla denne aksjonen, og for hva? Dette var ren pr-kåthet. Han ville ha oppmerksomhet gjennom en litt sprø handling. Han avtalte jo i tillegg med en VG-journalist for å være sikker på at noen dekket hva som ble gjort. Ergo var ikke handlingen motivert ut fra annet enn å få oppmerksomhet på annen persons bekostning. Dette var utvilsomt en meget bevisst og planlagt handling.Å vise til lover før 2000 er jo helt irrelevant. Etter 9/11 lever vi i en annen tid dessverre. Sikkerheten til våre folkevalgte bør være høyt prioritert. Å kaste kake er nok ikke så farlig, men neste gang er det en annen person og annet objekt. Hadde han kastet murstein ville 30 dager vært altfor lite. Med skytevåpen ville straffen vørt en helt annen.30 dager er akkurat passe straff til at han får god tid til å tenke gjennom hvor ufattelig idiotisk han har opptrådt samtidig som det er et skrekkens eksempel for andre. Så kan politiet konsentrere seg om å stoppe de virkelig farlige personene heretter hvis kakekasterne heretter holder seg unna.

05.12.2006 @ 10:42
Postet av: tore

Å bruke vold for å fremme sitt politiske syn bør straffes. Selv om kakekasting kan virke uskyldig så blir det et problem for demokratiet hvis politikere må tåle å bli angrepet av idioter som han med kaken.For ordens skyld nevner jeg også at å kaste egg/øl/kaker på andre politikere også bør straffes så lenge politikeren er på 'jobb'. (kanskje tilsvarende politi-nivået i dommen) Er personen på pub som Frp-eren som fikke en øl i hodet, passer det bedre med en bot.Når politikere skal lede landet, så er det viktig at de ikke konstant frykter angrep fra mer eller mindre forvirrede personer. Derfor er det viktig å markere at kakekasting på statsråder ikke aksepteres.

05.12.2006 @ 10:45
Postet av: Christian

Jaja 30 dager for kake, du kan få det samme etter å skutt på en kar... Fornuftig...?

05.12.2006 @ 10:46
Postet av: B

Til Christian!"30 dager for å ha skutt på en kar"? Hvor har du det fra? Skutt med hva da, og på hvem?

05.12.2006 @ 11:13
Postet av: Idiotretorikk

"Hvis alle andre tåpeligheter skal dømmes like hardt, blir det trangt i fengslene våre" skriver Stavrum i ingressen. Litt senere siterer han retten som sier at denne saken var spesiell fordi den hindret en statsråd i hennes virksomhet. Altså skal ikke alle andre tåpeligher dømmes like hardt, så hvorfor i det hele tatt antyde det?

05.12.2006 @ 11:20
Postet av: Han Solo

Helt fortjent straff. Ikke minst fordi han ikke har skjønt alvoret i det han har gjort. Dessuten er hans argumentasjon for hvorfor han gjorde det meget merkelig. Det var visstnok SV's størrelse som parti han mente ikke kvalifiserte til finansministerposten. At Bondevik var statsminister i mange år har han tydligvis ikke fått med seg....Samtidig sier han at han gjorde det fordi han er uenig i SV's politikk. Blant annet påpeker han at han er for større frihet for enkeltpersoner.Når han tydeligvis ikke har skjønt at frihet kommer med ansvar er straffen destod mer passende.

05.12.2006 @ 11:23
Postet av: Bulle

Håpløst idiotisk kommentar. Har Stavrum problemer med å se at enkelte personer spiller en samfunnsmessig rolle som ikke bare gjør dem til enkeltpersoner men også til institusjoner? Jeg ville selvfølgelig ikke like å bli griset til en vanlig dag på jobben, men jeg har ikke problemer med å se at det er alvorligere om dette skjer med et regjeringsmedlem. Kommentaren er så dum at Stavrum egentlig burde dele celle og soning med kakekasteren - som forøvrig virker uhyre tungnem og lite reflektert.

05.12.2006 @ 11:52
Postet av: Harald

Håpløst, Stavrum. Tidligere har du blogget om hvor skandaløst det var at påtalemyndigheten "ville ha 15 år for dette". Påtalemyndigheten ville ha 45 dager for Waagaard. Han fikk 30 dager. Mener du virkelig at en bot er nok? Da ville garantert andre personer gjort det samme igjen. Dette er et område hvor straffen klart virker allmennpreventiv: Handlingen er planlagt og ikke gjort i affekt. Nå vil også andre unge, dumme menn som Waagaard tenke seg om!!

05.12.2006 @ 12:24
Postet av: Jon

Anke dommen??? Det kan ikke Waagaard være tjent med. Han har vist hele Norge at han er blottet for dømmekraft ved å utføre en slik tåpelig handling. Deretter sutrer han om at ingen på forhånd fortalte ham at en slik handling kunne medføre fengsel. Mitt tips til Waagaard: Ta straffen som en mann, la saken gå i glemmeboken, skift identitet, endre ditt utseende - da kan det være et ørlite håp for deg.

05.12.2006 @ 12:52
Postet av: SvK

Norge er blitt et utrolig pysete samfunn, noe denne dommen illustrerer til det fulle.Etter dette er min siste del av tillit til det norske rettsystemet borte. At man sløser vekk skattepenger på dette tullet er ikke å anse for noe annet enn grov tjenesteforsømmelse fra de involvertes side.

05.12.2006 @ 13:00
Postet av: Terje P

Jada, SvK - vi trodde begge at det var lov å søle til politikerne med kake. Nå er ikke det lov heller.Det burde selvsagt vært fritt frem for alle å kaste kaker, egg, mustein og flasker på politikerne. Da hadde vi fått et mye bedre samfunn. Og det med skattepenger og grov tjenesteforsømmelse - bra retorikk. Innertier. Du er åpenbart en vinner!!

05.12.2006 @ 13:16
Postet av: Jeppe

30 dager i buret for å ha fått finansministeren til å ta en ekstra dusj.Jeg gremmes.Hvorfor skal ufarlig legemefornærmelse være verre når den rammer politikere?Og jeg håper høyere domstoler har litt mere gangsyn om hva det vil si å hindre en statsråd i sin tjenesteutævelse.

05.12.2006 @ 13:25
Postet av: Lex

Stavrum, la meg forklare det enkelt:Straffbestemmelser skal beskytte ulike interesser. Derfor varierer straffen etter hvilke interesser som krenkes. Vold mot offentlig tjenestemenn krenker en enkeltperson, men i tillegg krenker den muligheten for myndighetene til å utføre nødvendig arbeid. Vold mot statsråd rammer en enkeltperson, men i tillegg krenker den statsråders utføring av viktige oppgaver. Herregud - Stavrum. Har du virkelig problemer med å se at vold mot en statsråd må straffes strengere enn vold mot andre?

05.12.2006 @ 13:28
Postet av: Greggar

Uansett om det Kristin eller en pedofil barnemorder, så skal man ikke kaste kake. Selv om det skulle være fortjent, så har man ikke rett til å gjøre sånt.Bruk av skattepenger på dette er unødvendig. Gi en kraftig bot, som svir og gir penger i kassa for staten i steden...Men gjort er gjort. Den kaka var fra flertallet i Norge, men det er likevel galt, respektløst og krenkende...

05.12.2006 @ 17:15
Postet av: nomen nesko

vel fortjent straff! Forhåpentlig en lærepengetil denne idioten som bør ta et intensivkurs i oppdragelse.

05.12.2006 @ 17:16
Postet av: Trond F

Waagaard - du er en definisjonen av ynkelighet! Verre skrikerunge fins knapt. Du har gjort noe tåpelig - ta straffen som en mann.

05.12.2006 @ 17:43
Postet av: ivar

Tydeligvis litt vanskelig å skille snørr og barter. Ja, enig at en finansminister er i en særstilling og er en institusjon. Ja, jeg er enig i at det å kaste en kake på en person bør være straffbart. Men, poenget til Stavrum er å bruke en celleplass på en simpel handling som dette. Hva med alle de begår alvorlige kriminelle handlinger, men som ikke blir tatt pga politiets frykt for "ubehag"? Hva med de som står i soningskø pga plassmangel? Samfunnsstraff er passende for denne type handlig.

05.12.2006 @ 18:23
Postet av: kakemons

Skivebom Stavrum!Skjønner at det er lett å bagatellisere det å kaste en kake og ikke ville kalle det en voldelig handling. Nå prosederte forsvaret også på at det var en ytring, men jeg har store problemer med å godta at man må ty til en så ufyselig handling for å uttrykke en meningsforskjell.En annen ting er at denne saken har kostet samfunnet flere hundre tusen allerede og man har lagt beslag på verdifull tid i rettsapparatet. Noen ganger må man statuere et eksempel, og denne gangen var det helt på sin plass. Hva slags samfunn ønsker du egentlig?Et sivilisert samfunn hvor den gode debatten får råde, eller et kakekastende som kun renseribransjen og konditorene er tjent med?Blir en bløtkake i trynet på deg idag, men en virtuell sådan!

05.12.2006 @ 20:21
Postet av: OK

Det er vel det mest utrolige oppgulp kommet fra noen som kaller seg seriøse journalister. Halvorsen sa når hun tiltrådde at hun skulle være tilgjengelig for folk, hun skulle stoppe snakke med folk. Det varte en dag før en idiot kastet en kake på henne. Mener du kansje at 1000 kr ville vært riktig bot, sånn at kunne fått en bløtkake hodet hver dag, det kunne jo blitt en folkesport. Mener du også at sikkerhetstiltak ovenfor Bjarne H Hansen etter drapstrusler mot han bør sløyfest fordi mange andre som er truet ikke får tilsvarende vakthold. Det samme gjelder for han som truet Erna Solberg, og siden fikk en streng dom, var det også feil, eller er det avgjørende hvilke parti den som blir angrepet tilhører ?Har lest noen av dine inlegg og det er tydlig at du ligger langt ute til høgre. Men før du har skrevet ovenfornevnte artikkel må du vel ha røyka sokkene dine ?

05.12.2006 @ 21:18
Postet av: Jens Nilsen

Dommen er interessant, men ikke så interessant som påtalen. En gitarspillende visesanger tømte øl på en stortingsrepresentant. Da fant påtalemakten ikke grunn til påtale

05.12.2006 @ 22:51
Postet av: El pedro

Det får være måte på hvor naivt det er å sammelikne statsråder med oss andre. De ER forskjell på en statsråds situasjon og for eksempel min! De er selvsagt mer utsatte, men det kan jo ikke en bladfyk forstå, som lever av å mase på dem....Denne historien var dråpen som førte til at Halvorsen nå går med livvakt. Hvor godt hadde du likt det selv, Stavrum?Bur ham inn! Tosken. Hva blir det neste av "angrep" på våre folkevalgte hvis han får en klapp på skuldra (dvs. en bot han betaler med studielånet eller penger fra mor?)Jeg er for øvrig også 100% imot at Halvorsen har noe som helst i finansdepartementet å gjøre.....

06.12.2006 @ 00:00
Postet av: HARRY

Gunnar Stavrum bør heretter identifiseres som Gunnar Stuttum!

06.12.2006 @ 00:16
Postet av: Skallebanken

Hvis kaken hadde blitt kastet på Erna Solberg hadde Stavrum vært enig straffeutdømmingen i med denne saken. Offeret her er en politisk motstander til redaktøren så da er det ikke nødvendig med straff. Kanskje en belønning til kakekasteren hadde vært det eneste riktige. Ha en god dag.

06.12.2006 @ 06:55
Postet av: Hedmark

Håper det blir straffbart å kaste usakligheter og drit ut til folket også, for da havner mange politikkere bak lås og slå!! Bot hadde holdt, fengsel blir bare for dumt! Men men, vi bor tross alt i Norge!!!!!

06.12.2006 @ 11:08
Postet av: ath

Tror du har misforstått noe når det gjelder at juridisk "er alle folk like". Det er rett at likhet for loven er et grunnleggende prinsipp i en moderne rettsstat. Men dette prinsippet er da ikke krenket her? Dette prinsippet går jo på hvem som utfører den kriminelle handling. Om det er en økonomistudent eller en rik finanskjendis, og at de skal straffes likt. Det du snakker om er jo hva den kriminelle handling omfatter. I Norge har vi, som du nevner, et straffebud som rammer dem som angriper en statsråd. Da er det naturlig at en som angriper en statsråd straffes for sin kriminelle handling.

06.12.2006 @ 12:17
Postet av: Olaf Holm

Kjære Stavrum,Her har du ærtet på deg hele koblet. Tror Lenin kallte dem "nyttige idioter" Har forøvrig denne gutten en bankkonto ? kanskje han trenger hjelp.

06.12.2006 @ 12:24
Postet av: investor

stavrum: i dette innlegget ditt har du ingen gode poenger. ei heller ingen poenger i det hele tatt.du ramser bare opp klasseskillet som vi alle kjenner til fra før...-vanlig mannen i gata-politi-politiker og dommereskal vi først ha noen topper som leder landet har de krav på rettferdig beskyttlese. en bot er mindre alvorlig enn en fengselstraff for de fleste, og det er større sannsynlighet for å få gjennomgå siden man er politiker og tukler med folks liv inndirekte gjennom politikken. derfor må det litt høyere straff til for å veie opp mot sansynligheten for å få gjennomgå.

06.12.2006 @ 13:36
Postet av: Tormod

Til Jens Nilsen: Vidar Kleppe satt på Tostrupkjelleren og drakk da han fikk en øl i hodet, mens Kristin Halvorsen var på jobb som finansminister - ser du forskjellen ? På den annen side kunne Lillebjørn Nilsen kunne godt fått en bot på noen lapper for det han gjorde.

06.12.2006 @ 16:55
Postet av: Pål

Dommen er grei den. Denne saken handler om at personer som har viktige funksjoner i samfunnet skal kunne føle seg trygge. 30 dager virker som en grei straff. Dette får han ta som en mann. Det er imidlertid langt verre at bildrap, seksuelle overgrep mot barn og grov vold ofte ikke straffes vesentlig strengere. Hva gjør det med respekten for rettssamfunnet?

07.12.2006 @ 09:28
Postet av: E R

Var ikke Kristin Halvorsen en av de som lo aller høyest den gang eggene haglet over Carl I. Hagen ved gjentatte anledninger?Merkelig hvor helt usannsynlig alvorlig denne lignende saken ble da hun ble truffet selv.

07.12.2006 @ 13:16
Postet av: JH

Kake i trynet på Bill Gates er greit. Kake i trynet på Ann Coulter er greit. Kake i trynet på Kristin Halvorsen kvalifiserer til 30 dager i buret. Det er logikk bare venstresiden kan forstå.

07.12.2006 @ 14:23
Postet av: Balle Klorin

John Waagaard, du er det mest ynkelige, sutrete og avskyelige søppelet i Norge! Ta straffen som en mann kjerring! Håper du får "kjørt" deg i buret!Gunnar Stavrum, blitt litt mye rohypnol eller noe?

07.12.2006 @ 14:35
Postet av: Andreas A

Dette er vel den aller dummeste kommentaren du noengang har skrevet Gunnar. Bare fordi sutregutten som kastet kaken kommer fra ditt eget parti så gir det han ikke rett til å gjøre hva som helst. Til de som sier at det bare er venstrefolk som er enig med dommen så må jeg bare legge til at i så fall har nettopp Trygve Hegnar meldt overgang til venstresiden. Les hans kommentar om saken og døm selv.

07.12.2006 @ 14:52
Postet av: Mort

I Norge har vi vært heldige som har hatt et samfunn der statsministeren kan sykle til jobben, der man kan treffe en minister på gaten, der til og med kongen en gang kunne ta trikken. Et trygt og åpent samfunn har gjort avstanden mellom makten og folket mindre enn i mange andre land, noe vi så vidt jeg vet har visst å sette pris på og trekke fram som noe positivt ved landet vårt. Ved å kaste den omtalte bløtekaken bidrar en umoden dust til å fjerne noe av nærheten mellom en statsråd og oss hun er valgt som statsråd for - og ikke minst til å fjerne tryggheten for en statsråd i hverdagen både i yrke og som privatperson. Uansett om man liker Kristin Halvorsen er hun demokratisk valgt. Har vi motforestillinger er man i vårt demokratiske land så heldige at vi har anledning til å fremføre eller debattere våre synspunkter en rekke steder.Den som bevisst søker å ødelegge de frihetene og rettighetene vi har her i vårt demokrati bør slutte å syte og ta sin straff når de blir tatt. Er man med på leiken, må man tåle steiken. At straffen er streng er selvfølgelig for å ha en forebyggende effekt, og for å hindre uønsket adferd i framtiden. En bløtekake i dag - i morgen, en bombe?Etter å ha hørt bløtekakekasteren på TV ble jeg dessverre i tillegg overbevist om at vi her kun har med en tåpelig tulling å gjøre, og ikke en politisk fanebærer. Patetisk.

07.12.2006 @ 15:07
Postet av: lita

OPPBLÅST!!Jeg tror at denne straffen langt på vei også gir et bilde av hvor utrolig oppblåst og selvgod KH er. Det er ikke mye tvil om at hun hadde en viktig rolle i hvordan retten skulle se på dette, og hun har tydeligvis ikke spart på kruttet ved beskrivelsen av hvor truende akkurat denne bløtkaken føltes for henne!!

07.12.2006 @ 17:10
Postet av: lita

Glemte helt å legge til det jeg ser som viktigst i denne saken: KH har ikke mer kompetanse enn den vanlige mann, når det gjelder å være finansminister, har fått jobben som en ren bestikkelse for en av tre partiledere. Det eneste hun har ekstra er et utømmelig lager av floskler, som hun riktignok er blitt bra til å fremføre.

07.12.2006 @ 17:17
Postet av: Gunnar Stavrum

Sterkt engasjement her, men litt mange som tillegger meg holdninger jeg ikke har. Les bloggen en gang til, så ser dere:a) jeg støtter overhodet ikke å kaste bløtkake i hodet på noen, aller minst statsråder. For øvrig ikke pils på Vidar Kleppe, heller.b) mitt syn er ikke påvirket av mine eller Kristin Halvorsens politiske synspunkter.Jeg mente - og mener - at 30 dagers ubetinget fengsel er for strengt, og det ville være interessant å se om neste rettsinnstans går god for straffeutmålingen.Hilsen Gunnar Stutum - pt. på rohypnol eller svimmel etter å ha røyket mine sokker,for å sitere noen av de vennlige karakteristikkene.

07.12.2006 @ 20:46
URL: http://www.nettavisen.no
Postet av: Jonny Jonny

Det var oppmuntrende å lese kommentarene til denne bloggposten - det er visst litt vett ute blant det norske folk. Bur inn denne Waagard, jævla puddingen... Syter og klager som en liten drittunge.

08.12.2006 @ 01:45

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2998473
hits